Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla Instrumenty finansowania UE wspierające rozwój inicjatyw technologicznych Konferencja Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla Instrumenty finansowania UE wspierające rozwój inicjatyw technologicznych Konferencja Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 1 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla Instrumenty finansowania UE wspierające rozwój inicjatyw technologicznych Konferencja Warszawa, 23 marca 2007 roku Fundusz Kredytu Technologicznego Małgorzata Świderska Bank Gospodarstwa Krajowego

2 2 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla, konferencja 23 marca 2007 Małgorzata Świderska Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) – podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz.U. Nr 179, poz. 1484 z późniejszymi zmianami oraz dokumenty wewnętrzne Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

3 3 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla, konferencja 23 marca 2007 Małgorzata Świderska Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzenie FKT – z dniem wejścia w życie ustawy (20.10.2005) Początek działalności operacyjnej – styczeń 2006 Cel FKT: Wsparcie dla przedsiębiorców wdrażających nowe technologie (nabyte lub własne) i rozpoczynających - w oparciu o wdrożoną technologię - produkcję nowych lub zmodernizowanych towarów lub usług

4 4 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla, konferencja 23 marca 2007 Małgorzata Świderska Bank Gospodarstwa Krajowego Beneficjenci: przedsiębiorcy ale nie będący w trudnej sytuacji będący w trudnej sytuacji hutnictwo żelaza i stali hutnictwo żelaza i stali górnictwo górnictwo rybołówstwo rybołówstwo sektor rolno-spożywczy sektor rolno-spożywczy Warunki przyznania kredytu – zgodne z warunkami udzielania kredytów na działalność gospodarczą (wniosek!) Kwota kredytu nie większa niż równowartość 2 mln euro

5 5 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla, konferencja 23 marca 2007 Małgorzata Świderska Bank Gospodarstwa Krajowego Umorzenia części kredytu technologicznego (KT) – w przypadku sprzedaży towarów lub usług powstałych w wyniku wdrożonej technologii Kwota umorzenia nie większa niż: równowartość 1 mln euro równowartość 1 mln euro 50% kwoty wykorzystanego kapitału KT 50% kwoty wykorzystanego kapitału KT pułapy dopuszczalnej pomocy regionalnej (zsumowanej pułapy dopuszczalnej pomocy regionalnej (zsumowanej z ewentualną inną pomocą publiczną uzyskaną na ten z ewentualną inną pomocą publiczną uzyskaną na ten sam cel) sam cel) są ograniczenia co do wysokości kwot umorzenia na rok są ograniczenia co do wysokości kwot umorzenia na rok

6 6 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla, konferencja 23 marca 2007 Małgorzata Świderska Bank Gospodarstwa Krajowego W 2006 BGK udzielił 48 kredytów (2007 – 3 rezygnacje) których wartość przekracza 120 mln zł

7 7 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla, konferencja 23 marca 2007 Małgorzata Świderska Bank Gospodarstwa Krajowego Przyszłość FKT: jeden z instrumentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – zasilenie Funduszu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Budżet działania: 409 mln euro nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - nie stworzenie ustawy Kredyt technologiczny – tak (MG) rola BGK w systemie wdrażania - ???


Pobierz ppt "1 Wspólna Inicjatywa Technologiczna dla Czystego Węgla Instrumenty finansowania UE wspierające rozwój inicjatyw technologicznych Konferencja Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google