Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl 1 7 Program Ramowy Zasady uczestnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl 1 7 Program Ramowy Zasady uczestnictwa."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl 1 7 Program Ramowy Zasady uczestnictwa

2 www.kpk.gov.pl 2 Każde przedsiębiorstwo, uczelnia, centrum badawcze, organizacja czy osoba fizyczna mająca siedzibę w dowolnum państwie spełniająca wymogi minimalne; Różne możliwości uczestnictwa, w zależności od statusu: –Kraj członkowski –Kraj stowarzyszony –Kraj kandydujący –Kraje trzecie http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/agreements_en.pdf#pagemode=none Kto – podmioty

3 www.kpk.gov.pl 3 Projekty współpracy (CP: collaborative projects) Sieci doskonałości (NoE: network of excellence) Akcje koordynujące i wspierające (CSA: Coordination and support action) Projekty indywidualne: wsparcie badań pionierskich (frontier) Instrumenty 7PR

4 www.kpk.gov.pl 4 Zastąpiły IP i STREP z 6PR. Projekty badawcze prowadzone przez konsorcja obejmujące partnerów z różnych krajów. Rozwój nowej wiedzy, technologii, produktów, zasobów Wymagania minimalne: minimum trzech uczestników z państw członkowskich lub stowarzyszonych żadne dwa podmioty nie są z tego samego państwa wszystkie trzy muszą być od siebie niezależne Instrumenty 7PR : projekty współpracy

5 www.kpk.gov.pl 5 Wspacie dla wspólnego programu działań podjętego przez podmioty badawcze integrujące swą aktywność w określonej dziedzinie. Wymagane formalne porozumienie integrujące część zasobów i działąlności partnerów. W ymagania minimalne: minimum trzech uczestników z państw członkowskich lub stowarzyszonych żadne dwa podmioty nie są z tego samego państwa wszystkie trzy muszą być od siebie niezależne Instrumenty 7PR : sieci doskonałości

6 www.kpk.gov.pl 6 Wsparcie dla działań koordynujących i wspierających działalność i politykę naukową (sieci, wymiany, studia, konferencje, dostęp do zasobów) W ymagania minimalne dla koordynacji: minimum trzech uczestników z państw członkowskich lub stowarzyszonych żadne dwa podmioty nie są z tego samego państwa wszystkie trzy muszą być od siebie niezależne W ymagania minimalne dla akcji wspierających: Co najmniej jeden uczestnik Instrumenty 7PR : akcje koordynujące i wspierające

7 www.kpk.gov.pl 7 Wsparcie projektów prowadzonych przez pojedyńcze zespoły badawcze. Instrument przeznaczony do wsparcia pionierskich projektów badawczych powstałych w ramach Europejskiej Rady Badań. W ymagania minimalne dla badań pionierskich: Co najmniej jeden uczestnik (z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego) Instrumenty 7PR : Projekty indywidualne: wsparcie badań pionierskich (frontier)

8 www.kpk.gov.pl 8 Wsparcie kształcenia i rozwoju kariery naukowców, przede wszystkim w ramach programu Maria Curie Instytucja (participant/beneficiary/host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (fellow/researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra Instrumenty 7PR : Kształcenie i rozwój kariery naukowców

9 www.kpk.gov.pl 9 Instrumenty 7PR : Badania na rzecz określonych grup (np. SME) Wsparcie projektów badawczych w których zasadnicza część badań jest prowadzona w podmiotach naukowo-badawczych na rzecz określonych grup,w szczególności MŚP, albo związków MŚP.

10 www.kpk.gov.pl 10 Formy finansowania w ramach 7PR refundacja poniesionych kosztów (reimbursement of eligible costs) –Wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych ryczałt kwotowy (lump sum) –określona kwota na realizację działania stała stawka (flat rate) –np. ustalone przez KE stawki wynagrodzeń dla pracowników w poszczególnych krajach,. stawki na podróże Nie jest wymagane wykazywanie kosztów przy pomocy faktur i innych dokumentów księgowych Odejście od zasady wspólnej odpowiedzialności finansowej partnerów w konsorcjum – odpowiedzialność każdego partnera ograniczona do jego własnych długów

11 www.kpk.gov.pl 11 Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT, PAN, ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa e-mail: jaroslaw.piekarski@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl 1 7 Program Ramowy Zasady uczestnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google