Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkursy w 2007r.-wnioski eksperta oceniającego projekty Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkursy w 2007r.-wnioski eksperta oceniającego projekty Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."— Zapis prezentacji:

1 Konkursy w 2007r.-wnioski eksperta oceniającego projekty Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień Informacyjny-RoK, RESPOT, Warszawa, 05 luty 2008r.

2 Cały proces ewaluacyjny odbywał się w Brukseli: dzień przed rozpoczęciem oceny KE zorganizowała spotkanie na którym tłumaczyła na czym polega cały proces, jak należy rozumieć kryteria oceny; Każdy 3-osobowy zespół ekspertów miał przydzielony pokój, a na biurkach wszystkie projekty wyznaczone do oceny: - przegląd projektów pod kątem conflicts of interest; Dziennie ekspert oceniał 3 - 4 projekty; Ocena polegała na: - przeczytaniu wniosku, napisaniu recenzji indywidualnej i wystawieniu własnej oceny dla każdego kryterium (IER-Individual evaluation report), - omówieniu projektu z pozostałym dwoma ekspertami i wystawieniu wspólnej oceny dla każdego kryterium oraz dla całego wniosku (consensus meeting), - wybrania eksperta odpowiedzialnego za przygotowanie opisu dla danego projektu (otrzymują go wnioskodawcy), zaakceptowanie go przez pozostałych ekspertów, - proponowany opis dla każdego kryterium i punktacja jest weryfikowana przez osoby wyznaczone przez KE, - po uzyskaniu zgody od weryfikatorów akceptowało się projekt w systemie. Jak wyglądała praca eksperta? http://www.kpk.gov.pl/7pr/eksperci.html

3 Uwagi ogólne Przy pisaniu projektu trzeba pamiętać o zapisach zawartych w Programie Pracy: cel konkursu, działania, rezultaty, np.: - nie jest finansowany projekt badawczy ale podnoszenie potencjału danej jednostki poprzez współpracę z wybranymi partnerami zagranicznymi - spodziewane rezultaty: nacisk kładziony na rozwój zasobów ludzkich, na poziomie europejskim i regionalnym (lokalnym) Ekspert ocenia czy wniosek jest zgodny z celami konkursu (in scope/ out of scope): - pozytywna opinia wniosek jest oceniany w całości; - negatywna opinia uzasadnienie, opinia innych ekspertów zgoda KE wniosek nie jest oceniany. Wszystkie części wniosku są jednakowo ważne !! Część A: pozwala na ogólne zapoznanie się z wnioskiem - abstrakt – zwykle od niego eksperci zaczynają czytanie wniosku - instytucje biorące udział w projekcie

4 Część B wniosku Część B: ważna przejrzystość wniosku – ułatwienie pracy ekspertom i zwrócenie uwagi na istotne elementy wniosku: Długie teksty nie oznaczają, że opis jest zrozumiały: - ważna jest konsekwencja, zachowanie logicznego układu, - zgodność opisu z pytaniami z formularza, - używanie sformułowań z formularza, - podkreślenie ważnych informacji, robienie list, - zachowanie podanych długości rozdziałów, - unikanie powtórzeń tekstów, - jasne rysunki i wykresy, - podawanie konkretnych informacji, np. 3 warsztaty dla takich uczestników, trwające x dni, wykładowcy to.. 2 doświadczonych pracowników będzie u partnera x w celu.. - dać projekt do przeczytania komuś z zewnątrz.

5 1. KRYTERIUM: Scientific and/or technical quality, relevant to the topics addressed by the call czy instytucja jest excellence lub promising centre (lista osób, publikacje, zrealizowane projekty, patenty, etc) czy proponowanego Action Plan jest jasny, przygotowany na podstawie zrobionego SWOT, bazuje na programie badawczym i jest zgodny z Pakietami Pracy. czy Action Plan jest możliwy do wykonania w ciągu trwania projektu! mają X brakuje im Y zrealizują działania Y.1 Y2. Y3.. osiągną Z1, Z2.. czy strategia jednostki i proponowane działania odwołują się do istotnych polityk europejskich i krajowych czy jest jasny opis problemu i sposobu jego zlikwidowania, np.: - brak lub przestarzały sprzęt potrzebny do wykonania proponowanych działań, nowy pozwoli na poprawieniu jakości badań i współpracy z partnerami; - wzmocnienie potencjału ludzkiego (odpływ młodej kadry, nowe obszary działań) - współpraca z partnerami X, Y.. jest potrzebna bo.. - organizacja międzynarodowych imprez pozwoli pokazać potencjał i wpłynie na nawiązanie nowych kontaktów; - działania szkoleniowe pozwolą na przyszłą współpracę w obszarze.. polegającą na.. Pakiety Pracy: - czy są zgodne z Action Plan, koncentrują się na realizacji wyznaczonych celów; czy zawierają konkretne propozycje.

6 2. KRYTERIUM: Quality and efficiency of the implementation and the management czy struktura zarządzania projektem jest jasna i zapewnia sprawną realizację projektu: jakie ciała, kto w nich bierze udział, jakie procedury i decyzje, kiedy.. czy instytucja ma możliwości osobowe, sprzętowe realizacji Action Plan, jak będzie współpracować na poziomie całej instytucji aby zrealizować projekt, kto będzie odpowiadał i za co; ile osób będzie zatrudnionych przy sprawach administracyjnych, jak będzie wyglądał proces rekrutacji i oddelgowywania pracowników i naukowców, czy wiadomo kogo i po co instytucja potrzebuje; czy jest jasne jaka instytucja realizuje projekt (skupić się nad tą jednostką, która realizuje projekt: ile osób, jakich będzie zaangażowanych w projekt, etc) czy jest jasny i zrozumiały budżet, żądana kwota jest uzasadniona (osoby, podróże, sprzęt, konferencje), czy wiadomo kto będzie odpowiadał za realizację poszczególnych zadań (osoby i doświadczenie)

7 3. KRYTERIUM: Potential impact through the development, dissemination and use of project results czy proponowany Action Plan pozwoli na podniesienie poziomu badawczo- technologicznego jednostki w kontekście - rozwoju potencjału ludzkiego (liczba rekrutowanych pracowników, różne typy szkoleń dla wszystkich pracowników, nowe kursy, młoda kadra) - zwiększenia możliwości naukowych, dydaktycznych jednostki ( w tym rola sprzętu) czy realizacja projektu zapewni lepszą integrację jednostki na arenie międzynarodowej, w tym w ramach programów ramowych (rola partnerów, nowe kontakty, czy nawiązana współpraca ma charakter długofalowy w jaki sposób projekt przyczyni się do zwiększenia widoczności działań jednostki jakie działania są proponowane w celu rozpowszechniania wyników projektu na poziomie międzynarodowym, krajowym (publikacje naukowe i popularyzatorskie, nowe kursy i szkolenia, zatrudnienie nowych pracowników, kursy dla przemysłu, połączenie z funduszami strukturalnymi, etc)

8 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Konkursy w 2007r.-wnioski eksperta oceniającego projekty Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google