Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje Państwowej Agencji Atomistyki w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej 22 stycznia 2014, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje Państwowej Agencji Atomistyki w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej 22 stycznia 2014, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Funkcje Państwowej Agencji Atomistyki w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej
22 stycznia 2014, Warszawa

2 Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Ur r., Absolwent wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Pracował m.in.. w Urzędzie Dozoru Technicznego, Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Państwowym Inspektoracie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. W PAA na stanowisku kolejno: doradcy Prezesa ds. odpadów promieniotwórczych, zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego oraz Dyrektora Generalnego.

3 Janusz Włodarski Brał udział w procesie wydawania zezwoleń dla obiektów jądrowych (Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie, reaktory badawcze i instalacje doświadczalne w Instytucie Energii Atomowej w Świerku) Uczestniczył w przeglądzie i ocenie dokumentacji bezpieczeństwa obiektów jądrowych oraz prowadził kontrole dozorowe w tych obiektach Członek międzynarodowych grup roboczych i komitetów pracujących na rzecz Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu

4 Funkcje PAA w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej
Promotor Inwestor/ Operator Dozór Jądrowy Stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych do rozwoju energetyki jądrowej, wykorzystanie energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju Zbudowanie, rozruch i eksploatacja obiektu jądrowego, odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe, zapewnienie środków finansowych Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów i działalności, kontrola i ocena bezpieczeństwa, wymagania, zezwolenia, sankcje

5 Zadania Prezesa PAA związane z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej
Prezes PAA wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju. W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej to m.in.: wydawanie zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację i likwidację elektrowni na podstawie analiz i dozorowej oceny bezpieczeństwa, wydawanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, przeprowadzanie kontroli elektrowni jądrowej oraz stosowanie sankcji w przypadku niespełnienia wymagań, prowadzenie ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami jądrowymi, opiniowanie projektów decyzji innych organów.

6 Rola PAA na etapie wyboru lokalizacji i budowy
Inwestor Wymagane dokumenty PAA Opinia ws. decyzji GDOŚ Opinia dot. planowanej lokalizacji PAA Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GDOŚ Decyzja o ustaleniu lokalizacji Wojewoda Opinia Komisji Europejskiej KE Opinia Rady BJOR Ogólna opinia PAA PAA Zezwolenie na budowę Decyzja zasadnicza MG Wojewoda Pozwolenie na budowę

7 Rola PAA w cyklu życia elektrowni jądrowej
Opinia dot. planowanej lokalizacji Zezwolenie na budowę Zezwolenie na rozruch Budowa Lokalizacja Rozruch Likwidacja Eksploatacja Zezwolenie na eksploatację Zezwolenie na likwidację

8 Podsumowanie Prezes PAA będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem elektrowni jądrowej na wszystkich etapach jej funkcjonowania PAA pilnuje, aby inwestor, a następnie operator elektrowni zapewnili najwyższe standardy bezpieczeństwa w obiektach jądrowych PAA dysponuje stosowną wiedzą ekspercką oraz systematycznie rozwija kompetencje swoich specjalistów

9 Dziękuję za uwagę Prezes PAA Janusz Włodarski


Pobierz ppt "Funkcje Państwowej Agencji Atomistyki w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej 22 stycznia 2014, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google