Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2006 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Program posiedzenia cz. 1 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu z dn. 9 lutego 2006. 4.Prezentacja Sprawozdania z realizacji Programu w Województwie Małopolskim za IV kwartał 2005 r. - Dyrektor BZFE MUW w Krakowie. 5.Prezentacja dot. stanu wdrażania działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 w Województwie Małopolskim – Dyrektor DFS UMWM 6.Prezentacja dot. stanu wdrażania działania 2.1, 2.3, 2.4 w Województwie Małopolskim – Dyrektor WUP w Krakowie.

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Program posiedzenia cz. 2 7.Prezentacja realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych – Dyrektor DPRiP UMWM 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w Województwie Małopolskim za 2005 r. 9.Prezentacja raportu rocznego z realizacji Kontraktu dla Województwa Małopolskiego za 2005 r. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego z realizacji Kontraktu dla Województwa Małopolskiego za 2005 r. 11.Sprawy wniesione. 12.Zakończenie posiedzenia.

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stosunek ilości umów podpisanych w 2005 roku do ilości umów podpisanych od początku realizacji Programu 76,8 % Umowy zawarte od początku realizacji Programu: 379

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wartość zakontraktowanych środków z FS w stosunku do całkowitej alokacji dla województwa małopolskiego (bez działania 1.6) 63 % Alokacja na Priorytety I-III: 702,85 mln zł

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Suma zawartych umów od początku realizacji Programu (rok 2004 oraz 2005 r.) Zawarto łącznie 391 umów, w tym: w ramach priorytetu I zawarto 49 umów (w tym w Dz. 1.6) o wartości dofinansowania z EFRR 327 mln zł – 69,6 % alokacji (wartość dofinansowania nie uwzględnia Dz. 1.6) w ramach priorytetu II zawarto 140 umów o wartości dofinansowania z EFS 55,6 mln zł – 47,7 % alokacji; w ramach priorytetu III zawarto 139 umów o wartości dofinansowania z EFRR 60,6 mln zł – 37,5 % alokacji (w tym Działanie 3.4 – 90 umów, na kwotę 6,71 mln zł) w ramach priorytetu IV realizowano 63 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 4,46 mln zł;

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Suma zrealizowanych projektów od początku realizacji Programu (rok 2004 + 2005 r.) Zrealizowano łącznie 109 projektów o wartości dofinansowania 39,21 mln zł, w tym: w ramach priorytetu I zrealizowano 8 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 17,7 mln zł; w ramach priorytetu II zrealizowano 29 projektów o wartości dofinansowania z EFS 7,5 mln zł; w ramach priorytetu III zrealizowano 43 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 12, mln zł; w ramach priorytetu IV zrealizowano 29 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 1,69 mln zł;

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Programu – Priorytet I (bez Dz. 1.6) Od początku realizacji programu do MUW wpłynęły 54 wnioski aplikacyjne o wartości dofinansowania 408,43 mln zł – 96,18 % alokacji. Zawarto 48 umów z dofinansowaniem 327,13 mln zł – 77,03 % alokacji Działanie 1.1 – 16 umów, dofinansowanie 136 mln zł, 69,65 % alokacji; Płatności: 65,89 mln zł – 33,73 % alokacji Działanie 1.2 – 6 umów, dofinansowanie 35,8 mln zł, 71,93 % alokacji; Płatności: 11,52 mln zł – 23,16 % alokacji Działanie 1.3 – 15 umów, dofinansowanie 89,4 mln zł, 105,25 % alokacji; Płatności: 29,54 mln zł – 34,77 % alokacji Działanie 1.4 – 2 umowy, dofinansowanie 34,6 mln zł, 54,18 % alokacji; Płatności: 11,03 mln zł – 17,26 % alokacji Działanie 1.5 – 9 umów, dofinansowanie 31,3 mln zł, 101,67 % alokacji; Płatności: 0,4 mln zł – 1,37 % alokacji 6 projektów oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie (stan na 31.12.05)

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Programu – Priorytet II Od początku realizacji programu zostało wybranych 152 projekty z dofinansowaniem 57,23 mln zł – 52 % alokacji Zawarto 140 umów z dofinansowaniem 55,61 mln zł – 51 % alokacji Działanie 2.1 – 43 umowy, dofinansowanie 16,34 mln zł, 58 % alokacji; Działanie 2.2 – 57 umów, dofinansowanie 21,72 mln zł, 55 % alokacji; Działanie 2.3 – 3 umowy, dofinansowanie 1,58 mln zł, 20 % alokacji; Działanie 2.4 – 0 umów, Działanie 2.5 – 14 umów, dofinansowanie 7,64 mln zł, 65 % alokacji; Działanie 2.6 – 23 umowy, dofinansowanie 8,32 mln zł, 68 % alokacji W ramach priorytetu II od początku realizacji programu z konta programowego dokonano płatności: w działaniu 2.1 – 173,3 tys. zł (0,62 % alokacji) oraz w działaniu 2.2 – 2,85 mln zł (7,4 % alokacji)

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Programu – Priorytet III (bez 3.4) Od początku realizacji programu do MUW wpłynęły 50 wniosków aplikacyjnych o wartości dofinansowania 54,17 mln zł – 33,53 % alokacji. Zawarto 49 umów z dofinansowaniem 53,93 mln zł – 33 % alokacji: Działanie 3.1 – 12 umów, dofinansowanie 19,5 mln zł, 21 % alokacji; Płatności: 11,98 mln zł– 13 % alokacji Działanie 3.2 – 1 umowa, dofinansowanie 1,3 mln zł, 5,4 % alokacji; Płatności: 0,6 mln zł – 2,5 % alokacji Działanie 3.3 – 1 umowa, dofinansowanie 6,47 mln zł, 35,5 % alokacji; Płatności: 1,51 mln zł – 8,3 % alokacji Działanie 3.5 – 35 umów, dofinansowanie 26,64 mln zł, 98 % alokacji; Płatności: 6,69 mln zł – 24,6 % alokacji 1 projekt oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie (stan na 31.12.05)

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Realizacja Programu – Priorytet IV Od początku realizacji programu wdrażane są 63 projekty z dofinansowaniem 4,45 mln zł. Poziom zakontraktowania od początku realizacji Programu, w porównaniu z alokacją wyniósł na koniec IV kwartału 2005 r: -Działanie 4.1 – 2,7 mln zł, co stanowi 44,95 % limitu; -Działanie 4.2 – 0,93 mln zł, co stanowi 47,51 % limitu; -Działanie 4.3 – 0,82 mln zł, co stanowi 57,93 % limitu. -Nie dokonano żadnych refundacji ze środków EFRR

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień wykorzystania całkowitej alokacji

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I priorytetu w 2005 r. Auditorium Maximum UJ Gminy – 11 szt. Powiaty – 4 szt. Samorząd Województwa – 9 szt. Szpitale – 6 szt. Szkoły Wyższe – 7 szt. Ośrodki zdrowia – 1 szt. Instytucja Kultury – 1 szt. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie – 1 szt. MPK S.A. – 1 szt.

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach III priorytetu w 2005 r. Ośrodek zdrowia w Gdowie gminy – 26 szt. powiaty – 2 szt. Służba zdrowia – 6 szt. Przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne – 1 szt. stowarzyszenie – 1 szt. Mikroprzedsiębiorstwa – 59 szt. Konwent Ojców Bonifratrów – 1 szt.

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone w rozbiciu na kwartały I kwartał 20051.256.506,00 II kwartał 2005 8.008.614,30 III kwartał 200531.254.327,84 IV kwartał 200598.672.885,81 Razem139.192.333,95

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Środki wypłacone w rozbiciu na kwartały

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności od początku realizacji programu Priorytet I: przekazano 118,4 mln zł, co stanowi 28 % całkowitej alokacji; Priorytet II: przekazano 3,02 mln zł, co stanowi 2,75 % całkowitej alokacji Priorytet III: przekazano 20,79 mln zł, co stanowi 11,77 % całkowitej alokacji (bez 3.4)

20 Płatności od początku realizacji programu – wg województw (stan na 31.01.06)

21 Wypłacone środki Do dnia 13 marca br. na podstawie podpisanych umów Wojewoda wypłacił beneficjentom kwotę: 183 057 989,25 PLN co stanowi 31,23 % całej alokacji przewidzianej na Województwo Małopolskie na lata 2004-2006 co plasuje Małopolskę na I miejscu w kraju.

22

23 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Stopień osiągnięcia wartości wskaźników w 2005 roku. Zanotowano następujący przyrost wartości wskaźników: 1.w Priorytecie I i III (bez działania 3.4): zakończono realizację 20 projektów wybudowano 22,4 km dróg; zrealizowano 5 projektów drogowych, Zrealizowano 9 projektów ochrony zdrowia; zakupiono 132 sztuki sprzętu medycznego dla szpitali, wybudowano 26 km sieci kanalizacyjnej

24 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kontrole przeprowadzone w 2005 r. W 2005 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 46 kontroli, z czego: -34 to kontrole końcowe; -7 to kontrole w trybie doraźnym; -5 to kontrole systemu zarządzania i kontroli. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości z zakresu: prowadzenia ewidencji księgowej błędnej klasyfikacji wydatków stosowania Prawa Zamówień Publicznych stosowania logo UE i ZPORR na dokumentacji Audyt Komisji Europejskiej W dniach 27.02-1.03 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim miał miejsce audyt Komisji Europejskiej dotyczący systemu zarządzania i kontroli

25 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Planowany przebieg realizacji Programu w 2006 r. Planuje się: Realizację 393 projektów w ramach ZPORR; w tym 47 projektów w priorytecie I, 164 projektów w priorytecie II, 145 projektów w priorytecie III oraz 37 projektów w priorytecie IV Zakończenie realizacji 239 projektów w ramach ZPORR; w tym 25 projektów w priorytecie I, 40 projektów w priorytecie II, 137 projektów w priorytecie III oraz 37 projektów w priorytecie IV 5 Posiedzeń Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki

26 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] UCHWAŁA NR 20/2006 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 14 marca 2006 r. W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za rok 2005. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.) § 1 1. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za 2005 rok. 2. Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

27 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki 9 maja 2006 r.

28 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zakończenie posiedzenia


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] WOJEWODA MAŁOPOLSKI Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 14 marca 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google