Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl Program POMYSŁY i Europejska Rada Badań Dzień informacyjny Programu POMYSŁY Warszawa, 15.01.2008 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl Program POMYSŁY i Europejska Rada Badań Dzień informacyjny Programu POMYSŁY Warszawa, 15.01.2008 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl Program POMYSŁY i Europejska Rada Badań Dzień informacyjny Programu POMYSŁY Warszawa, 15.01.2008 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 www.kpk.gov.pl Program Pomysły – 3 nowości 1.Finansowanie badań poznawczych (bez podziału na podstawowe i stosowane) 2.Powołanie Europejskiej Rady Badań 3.Projekty: zamiast konsorcjów instytucji – zespoły naukowców kierowane przez lidera

3 www.kpk.gov.pl 1. Badania poznawcze W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli: badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata obarczone wysokim ryzykiem naukowym muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi *(High-Level Expert Group Report, 2005)

4 www.kpk.gov.pl 2. Europejska Rada Badań Europejska Rada Badań (European Research Council - ERC) działająca od 2005 r., to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze. ERC ma zapewnioną autonomię działania wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy zapewnia przejrzystość oceny wniosków http://erc.europa.eu/index_en.cfm

5 www.kpk.gov.pl 2. Europejska Rada Badań ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej i specjalnej jednostki ds. realizacji programu w Komisji Europejskiej: Directorate S - Implementation of the 'Ideas' programme (przekształcającej się w agencję) Przewodniczący Rady Naukowej – Prof. Fotis Kafatos Dyrektor Dyrekcji S – Jack Metthey

6 www.kpk.gov.pl 2. Europejska Rada Badań Rada Naukowa składa się z 22 wybitnych uczonych, wśród których jest prof. Michał Kleiber Członkowie Rady Naukowej są mianowani przez Komisję Europejską na okres czterech lat. Zadania Rady Naukowej budowa ogólnej strategii naukowo-badawczej programu IDEAS podejmowanie decyzji co do rodzaju badań, jakie mają być finansowane gwarantowanie wysokiej jakości naukowej podejmowanych działań opracowywanie rocznego programu pracy ustanowienie kryteriów i metodyki oceny projektów dobór ekspertów oceniających projekty monitorowanie i kontrola jakości wdrożenia programu

7 www.kpk.gov.pl 3. Projekty: granty ERC Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), tworzone i kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) – lidera zespołu; możliwe są projekty jednoosobowe Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy Granty przyznawane są instytucji goszczącej lidera (Applicant Legal Entity), pod warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego mu niezależność; instytucją goszczącą może być przedsiębiorstwo Lider i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, ale Instytucja goszcząca musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym 2 umowy: pomiędzy ERC i instytucją goszczącą oraz pomiędzy instytucją goszczącą i liderem Granty są przenośne

8 www.kpk.gov.pl 3. Projekty: granty ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej ~1/3 budżetu dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants

9 www.kpk.gov.pl Budżet programu Pomysły Budżet całkowity (2007-2013) - 7 510 mln

10 www.kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Wiesław Studencki 0/502 052 236 Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl Program POMYSŁY i Europejska Rada Badań Dzień informacyjny Programu POMYSŁY Warszawa, 15.01.2008 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google