Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013 Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013 Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013 Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Obowiązek publikacji informacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny: 1)Uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2011 Nr 1, poz. 6) – § 11a Regulaminu, który miał zastosowanie do: projektów ustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów, projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projektów założeń projektów ustaw kierowanych do uzgodnień od dnia 1 lutego 2011 r.; projektów rozporządzeń ministrów kierowanych do uzgodnień od dnia 1 lipca 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 2)Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) – § 52 Regulaminu, który ma zastosowanie do: projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, który został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania z dniem wejścia w życie Regulaminu, tj. 1 stycznia 2014 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 3)w serwisie RPL udostępnia się: projekty założeń do projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń, wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem, w tym zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 4)organ wnioskujący udostępnia projekt z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu; 5)jeżeli projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania w różnych terminach, udostępnienie w serwisie RPL następuje z chwilą wykonania pierwszej z tych czynności. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Zmiany strony zewnętrznej systemu RPL Rozszerzenie funkcjonalności RPL w następującym zakresie: 1)uwzględnienie zmian wynikających z Regulaminu pracy Rady Ministrów z dnia 29. 10. 2013 r. ( m.in. dodanie nowego modułu OSR ex-post), 2)przebudowa interfejsu strony w celu poprawy czytelności zamieszczanych danych (zmiana układu informacji, legendy, dodanie nowych ikon informacyjnych, itp.), 3)rozszerzenie możliwości wyszukiwarki, 4)dodanie opcji integrującej system RPL z późniejszym procesem legislacyjnym w Sejmie, 5)dodanie nowych treści (instrukcje, informacje przewodnik po RPL), 6)rozbudowa systemu subskrypcji o nowe możliwości wyboru. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Nowy folder OSR ex post 1)dodanie na stronie zewnętrznej nowego modułu OSR ex-post, w którym zawarte będą dane uporządkowane wg katalogów ustaw poddanych ocenie ex-post: -tytuł ustawy poddanej ocenie ex-post, -informacja o podstawie prawnej oceny ex-post, -informacja o organie prowadzącym ocenę ex-post, -w ramach konta danej OSR ex post ustawy: dodatkowe (fakultatywne) foldery Konsultacje, Opinie, Stały Komitet, Rada Ministrów, -odnośnik do konta ocenianej ustawy w module obrazującym proces legislacyjny tej ustawy, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 2)Wyszukiwanie ustaw poddanych ocenie ex-post według następujących danych: tytułu ustawy poddanej ocenie ex-post, podstawy prawnej oceny ex-post, ograniu prowadzącego ocenę ex-post. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wprowadzenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania: 1)w toku pracy RM/ przyjęte przez RM, 2)numer wykazy prac legislacyjnych, 3)dział administracji rządowej, 4)hasło przedmiotowe, 5)w przypadku rozporządzeń – podstawa prawna. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zmiany w systemie subskrypcji 1)rozbudowa sposobu wybierania, 2)dodanie nowych możliwości wyboru (wybierz nowe), 3)dodanie możliwości śledzenia historii dokonanych wyborów, 4)zmiana systemu powiadomień (dodanie linków do dokumentów, wprowadzenie zmian w opisach). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Inne wybrane modyfikacje: 1)wprowadzenie dynamicznych odniesień do adresu e-mail osoby umieszczającej informacje 2)wprowadzenie funkcji przypominania hasła 3)wprowadzenie mechanizmu informującego o trwaniu procesu (pobieraniu danych) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zmiany zaplecza operatorskiego -dodanie nowego modułu OSR ex-post (formularz utworzenia konta dla ustawy poddanej ocenie ex-post), -podział obecnego modułu na dwa: bieżące i archiwalne, -wprowadzenie opcji wyszukiwania projektów, -umożliwienie redaktorom wykonywania zmian w zakresie dodawanych załączników przy jednoczesnym rozbudowaniu rejestru zmian oraz archiwizacji wszystkich danych o zmianach w systemie, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zmiany zaplecza operatorskiego -umożliwienia dodania adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za projekt (informacja fakultatywna do użytku tylko redaktorów serwisu, będzie służyć do poprawnego przesyłania pytań dotyczących projektu), -możliwość dodawania różnych formatów plików (pdf, word), -rozbudowa systemu o możliwości dodawania dokumentów dotyczących wycofania projektu, -poprawa wydajności systemu, -poprawa funkcjonalności interfejsu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Jakie popełniamy błędy: 1)niezamieszczanie informacji na bieżąco, 2)nieprawidłowe nazewnictwo wg instrukcji, 3)nieodpowiedni wybór haseł, 4)brak staranności w zamieszczaniu dokumentów w systemie (niekompletne skany, źle przyporządkowane skany), 5)niezamykanie kont projektów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Dziękujemy za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013 Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google