Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013
Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Obowiązek publikacji informacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny:
Uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2011 Nr 1, poz. 6) – § 11a Regulaminu, który miał zastosowanie do: projektów ustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów, projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz projektów założeń projektów ustaw kierowanych do uzgodnień od dnia 1 lutego 2011 r.; projektów rozporządzeń ministrów kierowanych do uzgodnień od dnia 1 lipca 2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r
Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) – § 52 Regulaminu, który ma zastosowanie do: projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, który został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania z dniem wejścia w życie Regulaminu, tj. 1 stycznia 2014 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 w serwisie RPL udostępnia się:
projekty założeń do projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń, wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem, w tym zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. organ wnioskujący udostępnia projekt z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu; jeżeli projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania w różnych terminach, udostępnienie w serwisie RPL następuje z chwilą wykonania pierwszej z tych czynności. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Zmiany strony zewnętrznej systemu RPL
Rozszerzenie funkcjonalności RPL w następującym zakresie: uwzględnienie zmian wynikających z Regulaminu pracy Rady Ministrów z dnia r. ( m.in. dodanie nowego modułu OSR ex-post), przebudowa interfejsu strony w celu poprawy czytelności zamieszczanych danych (zmiana układu informacji, legendy, dodanie nowych ikon informacyjnych, itp.), rozszerzenie możliwości wyszukiwarki, dodanie opcji integrującej system RPL z późniejszym procesem legislacyjnym w Sejmie, dodanie nowych treści (instrukcje, informacje przewodnik po RPL), rozbudowa systemu subskrypcji o nowe możliwości wyboru. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Nowy folder OSR ex post dodanie na stronie zewnętrznej nowego modułu „OSR ex-post”, w którym zawarte będą dane uporządkowane wg katalogów ustaw poddanych ocenie ex-post: tytuł ustawy poddanej ocenie ex-post, informacja o podstawie prawnej oceny ex-post , informacja o organie prowadzącym ocenę ex-post, w ramach konta danej OSR ex post ustawy: dodatkowe (fakultatywne) foldery „Konsultacje” , „Opinie” , „Stały Komitet”, „Rada Ministrów”, odnośnik do konta ocenianej ustawy w module obrazującym proces legislacyjny tej ustawy, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 tytułu ustawy poddanej ocenie ex-post, podstawy prawnej oceny ex-post,
Wyszukiwanie ustaw poddanych ocenie ex-post według następujących danych: tytułu ustawy poddanej ocenie ex-post, podstawy prawnej oceny ex-post, ograniu prowadzącego ocenę ex-post. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wprowadzenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania:
w toku pracy RM/ przyjęte przez RM, numer wykazy prac legislacyjnych, dział administracji rządowej, hasło przedmiotowe, w przypadku rozporządzeń – podstawa prawna. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zmiany w systemie subskrypcji rozbudowa sposobu wybierania,
dodanie nowych możliwości wyboru (wybierz nowe), dodanie możliwości śledzenia historii dokonanych wyborów, zmiana systemu powiadomień (dodanie linków do dokumentów, wprowadzenie zmian w opisach). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Inne wybrane modyfikacje:
wprowadzenie dynamicznych odniesień do adresu osoby umieszczającej informacje wprowadzenie funkcji przypominania hasła wprowadzenie mechanizmu informującego o trwaniu procesu (pobieraniu danych) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zmiany zaplecza operatorskiego
dodanie nowego modułu „OSR ex-post” (formularz utworzenia konta dla ustawy poddanej ocenie ex-post), podział obecnego modułu na dwa: „bieżące” i „archiwalne”, wprowadzenie opcji wyszukiwania projektów, umożliwienie redaktorom wykonywania zmian w zakresie dodawanych załączników przy jednoczesnym rozbudowaniu „rejestru zmian” oraz „archiwizacji” wszystkich danych o zmianach w systemie, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zmiany zaplecza operatorskiego
umożliwienia dodania adresu osoby odpowiedzialnej za projekt (informacja fakultatywna do użytku tylko redaktorów serwisu, będzie służyć do poprawnego przesyłania pytań dotyczących projektu), możliwość dodawania różnych formatów plików (pdf, word), rozbudowa systemu o możliwości dodawania dokumentów dotyczących wycofania projektu, poprawa wydajności systemu, poprawa funkcjonalności interfejsu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Jakie popełniamy błędy: niezamieszczanie informacji na bieżąco,
nieprawidłowe nazewnictwo wg instrukcji, nieodpowiedni wybór haseł, brak staranności w zamieszczaniu dokumentów w systemie (niekompletne skany, źle przyporządkowane skany), niezamykanie kont projektów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Dziękujemy za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google