Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bolesław Samoliński Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków z Kongresu Zdrowego Starzenia Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bolesław Samoliński Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków z Kongresu Zdrowego Starzenia Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków."— Zapis prezentacji:

1 Bolesław Samoliński Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków z Kongresu Zdrowego Starzenia Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków z Kongresu Zdrowego Starzenia Warszawski Uniwersytet Medyczny Polityka senioralna - aspekty zdrowotne

2 zdrowie publiczne, to nauka i sztuka zapobiegania chorobie, przedłużania życia i promowania zdrowia poprzez zorganizowany wysiłek społeczeństwa (Acheson Committee Report, 1988). Definicja zdrowia publicznego

3 Główne cechy działań zdrowia publicznego: I.mają wymiar populacyjny II. koncentrują się głównie wokół problemów związanych z zapobieganiem przedwczesnym zachorowaniom i zgonom, a nie ich leczeniem.

4 Zdrowie Publiczne Epidemiologia Rozpowszechnianie Wpływ czynników występowanie rozmieszczenie genetycznychśrodowiskowych rodzinnychdomowychGLOBANYCH System nadzoru nad zdrowiem i chorobą

5 Rozpoznanie uwarunkowań zdrowia i choroby Planowanie polityki zdrowotnej Profilaktyka - pierwotna - wtórna Zapobieganiezaostrzeniom Zabezpieczenie organizacyjnego i finansowania świadczeń zdrowotnych Wydłużenie życia Wydłużenie życia Wydłużenie życia w zdrowiu Wydłużenie życia w zdrowiu Poprawa QoL Poprawa QoL Medycynanaprawcza Zdrowiepubliczne

6 Trwanie życia w podziale na płeć w latach 1985-2035 (prognozy GUS dla Polski)

7 Total Urban Rural Dzietność w Polsce

8 Population structure according to sex (w %) http://esa.un.org/unpd/wpp/population-pyramids/population- pyramids_percentage.htm

9 9 Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludzie starzy http://esa.un.org/unpd/wpp/JS-Charts/aging-child-dep-ratio_0.htm

10 Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Polsce 1946 -2030 r. B. Wojtyniak, P. Goryński, SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008

11 Prognoza tempa wzrostu PKB Polski oraz zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego Komisja Europejska

12 Źródło: Oprac. G. Juszczyk na podst. GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Warszawa, 2006 Struktura ogólna chorobowości w populacji Polski według częstości występowania mierzonej wskaźnikiem chorobowości na 1000 mieszkańców

13 Po 70 roku życia na 1 Polaka przypadają średnio 3-4 przewlekłe schorzenia Po 70 roku życia na 1 Polaka przypadają średnio 3-4 przewlekłe schorzenia

14 hospitalizacje Wojtyniak B., Goryński P. – Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski, NIZP – PZH, Warszawa 2008

15

16

17 Warianty trwania życia w zależności od stanu zdrowia

18

19 Zdrowa starość jest konsekwencją wielu działań i czynników wpływających na nas przez całe życie

20 Polish Presidency in EU Council

21 7 lipiec 2012 założenie Koalicji

22 Forum Ekonomiczne 2012

23 Bruksela, sesja poświęcona Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej podczas obrad sesji w Parlamencie Europejskim listopad 2012 roku

24

25 27 luty 2013 roku Sejm RP

26 Forum Ekonomiczne 2013

27

28 Rada ds. Polityki Senioralnej

29 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

30 Priorytet 1 Stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób starszych Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

31 24 grudnia 2013 rok przyjęcie przez Rząd założeń polityki senioralnej

32 12 grudzień 2013 r. Fundacja

33 Po 70 roku życia na 1 Polaka przypadają średnio 3-4 przewlekłe schorzenia Po 70 roku życia na 1 Polaka przypadają średnio 3-4 przewlekłe schorzenia 30-31 styczeń 2014 r. Kongres Zdrowego Starzenia się

34

35 30-31 styczeń 2014 r. Kongres Zdrowego Starzenia się WNIOSKI

36 30-31 styczeń 2014 r. Kongres Zdrowego Starzenia się WNIOSKI

37 Priorytet 1 Stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób starszych Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

38 W 2010 roku populacja 65+ - 5.1 mln (13% populacji) W 2035 roku populacja 65+ - 8.35 mln (23% populacji) W 2035 roku populacja w wieku produkcyjnym Wyniesie o 2 mln mniej niż obecnie

39 myślmy o seniorach tak, jak w przyszłości będziemy chcieli, aby o nas myślano

40

41

42 Stuck et al. J Allergy Clin Immunol. 2004;113:663. Vuurman et al. Ann Allergy. 1993;71:121. Uciążliwe objawy Zaburzenia snu, Chrapanie, Zmęczenie senność Znaczenie zatkanego nosa Niekorzystny wpływ na naukę 1. Nadciśnienie 2. Choroba wieńcowa 3 Zawał

43 Przewlekłe niezakaźne choroby są przyczyną 50 mln. Zgonów rocznie na świecie, 86% zgonów w Europie

44 Czynniki ryzyka Palenie tytoniu Nadużywanie alkoholu Brak wysiłku fizycznegoBrak wysiłku fizycznego Niewłaściwa dietaNiewłaściwa dieta OtyłośćOtyłość Hałas Zanieczyszczenie środowiska Chemizacja życia Niewłaściwe zachowania higieniczne

45 W dawnych Chinach i w medycynie chińskiej pacjent płacił swojemu lekarzowi za bycie zdrowym … jeśli zachorował - przestawał mu płacić.


Pobierz ppt "Bolesław Samoliński Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków z Kongresu Zdrowego Starzenia Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google