Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka senioralna - aspekty zdrowotne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka senioralna - aspekty zdrowotne"— Zapis prezentacji:

1 Polityka senioralna - aspekty zdrowotne
Bolesław Samoliński Polityka senioralna - aspekty zdrowotne Znaczenie demografii, rządowy projekt, zarys wniosków z Kongresu Zdrowego Starzenia Warszawski Uniwersytet Medyczny

2 Definicja zdrowia publicznego
„zdrowie publiczne, to nauka i sztuka zapobiegania chorobie, przedłużania życia i promowania zdrowia poprzez zorganizowany wysiłek społeczeństwa” (Acheson Committee Report, 1988).

3 Główne cechy działań zdrowia publicznego:
mają wymiar populacyjny koncentrują się głównie wokół problemów związanych z zapobieganiem przedwczesnym zachorowaniom i zgonom, a nie ich leczeniem.

4 System nadzoru nad zdrowiem i chorobą
Zdrowie Publiczne Epidemiologia Wpływ czynników Rozpowszechnianie występowanie genetycznych środowiskowych rozmieszczenie rodzinnych domowych GLOBANYCH

5 Rozpoznanie uwarunkowań zdrowia i choroby
Planowanie polityki zdrowotnej Profilaktyka pierwotna wtórna Zdrowie publiczne Zabezpieczenie organizacyjnego i finansowania świadczeń zdrowotnych Medycyna naprawcza Zapobieganie zaostrzeniom Wydłużenie życia Wydłużenie życia w zdrowiu Poprawa QoL

6 Trwanie życia w podziale na płeć w latach 1985-2035
(prognozy GUS dla Polski)

7 Dzietność w Polsce Total Urban Rural

8 Population structure according to sex (w %)
Demographic changes Strukturę wieku ludności przedstawia się najczęściej w postaci piramidy wieku, wykresu obrazującego rozkład kobiet i mężczyzn pod względem wieku. Im dalej przesuwamy się na osi czasu, tym piramida wieku staje się coraz bardziej regresywna. Jest to skutek przewidywanego postępującego starzenia się społeczeństwa naszego kraju. Za kolejne 45 lat, jeśli poziom płodności nie podniesie się, należy liczyć się z faktem, iż jedyną dominującą grupą będzie grupa osób letnich, czyli zdecydowanie osób starszych. Kształt dzwonu wyraźnie wskazuje na ten proces. Nawet założenie niewielkiego wzrostu płodności lub utrzymania się płodności na stałym poziomie nie prowadzi do większych zmian. Population structure according to sex (w %)

9 Wskaźnik obciążenia demograficznego – ludzie starzy http://esa. un

10 Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Polsce
B. Wojtyniak, P. Goryński, SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008

11 Prognoza tempa wzrostu PKB Polski
oraz zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego Komisja Europejska

12 Struktura ogólna chorobowości w populacji Polski według częstości występowania mierzonej wskaźnikiem chorobowości na 1000 mieszkańców Źródło: Oprac. G. Juszczyk na podst. GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Warszawa, 2006

13 na 1 Polaka przypadają średnio 3-4 przewlekłe schorzenia
Po 70 roku życia na 1 Polaka przypadają średnio 3-4 przewlekłe schorzenia

14 hospitalizacje Wojtyniak B., Goryński P. – Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski, NIZP – PZH, Warszawa 2008

15

16

17 Warianty trwania życia w zależności od stanu zdrowia

18

19 jest konsekwencją wielu działań i czynników
Zdrowa starość jest konsekwencją wielu działań i czynników wpływających na nas przez całe życie

20 Polish Presidency in EU Council 20

21 7 lipiec 2012 założenie Koalicji

22 Forum Ekonomiczne 2012

23 Bruksela, sesja poświęcona Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej podczas obrad sesji w Parlamencie Europejskim listopad 2012 roku

24

25 27 luty 2013 roku Sejm RP

26 Forum Ekonomiczne 2013

27 Forum Ekonomiczne 2013

28 Rada ds. Polityki Senioralnej

29 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

30 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
Priorytet 1 Stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób starszych

31 przyjęcie przez Rząd założeń polityki senioralnej
24 grudnia 2013 rok przyjęcie przez Rząd założeń polityki senioralnej

32 12 grudzień 2013 r. Fundacja

33 na 1 Polaka przypadają średnio 3-4 przewlekłe schorzenia
30-31 styczeń 2014 r. Kongres Zdrowego Starzenia się Po 70 roku życia na 1 Polaka przypadają średnio 3-4 przewlekłe schorzenia

34

35 Kongres Zdrowego Starzenia się
30-31 styczeń 2014 r. Kongres Zdrowego Starzenia się WNIOSKI

36 Kongres Zdrowego Starzenia się
30-31 styczeń 2014 r. Kongres Zdrowego Starzenia się WNIOSKI

37 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020
Priorytet 1 Stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych dla osób starszych

38 W 2035 roku populacja w wieku produkcyjnym
W 2010 roku populacja mln (13% populacji) W 2035 roku populacja mln (23% populacji) W 2035 roku populacja w wieku produkcyjnym Wyniesie o 2 mln mniej niż obecnie

39 jak w przyszłości będziemy chcieli,
myślmy o seniorach tak, jak w przyszłości będziemy chcieli, aby o nas myślano

40

41

42 Znaczenie zatkanego nosa
Uciążliwe objawy Zaburzenia snu, Chrapanie, Zmęczenie senność Niekorzystny wpływ na naukę 1. Nadciśnienie 2. Choroba wieńcowa 3 Zawał Stuck et al. J Allergy Clin Immunol. 2004;113:663. Vuurman et al. Ann Allergy. 1993;71:121.

43 Przewlekłe niezakaźne choroby są przyczyną 50 mln
Przewlekłe niezakaźne choroby są przyczyną 50 mln. Zgonów rocznie na świecie, 86% zgonów w Europie

44 Czynniki ryzyka Brak wysiłku fizycznego Niewłaściwa dieta Otyłość
Palenie tytoniu Nadużywanie alkoholu Brak wysiłku fizycznego Niewłaściwa dieta Otyłość Hałas Zanieczyszczenie środowiska Chemizacja życia Niewłaściwe zachowania higieniczne

45 W dawnych Chinach i w medycynie chińskiej pacjent płacił swojemu lekarzowi za bycie zdrowym
… jeśli zachorował - przestawał mu płacić.


Pobierz ppt "Polityka senioralna - aspekty zdrowotne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google