Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013 Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013 Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013 Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zmiany strony zewnętrznej systemu RPL Rozszerzenie funkcjonalności RPL w następującym zakresie: 1)przebudowa interfejsu strony w celu poprawy czytelności zamieszczanych danych (zmiana układu informacji, legendy, dodanie nowych ikon informacyjnych, itp.), 2)dodanie nowego modułu OSR ex-post, 3)rozszerzenie możliwości wyszukiwarki, 4)dodanie opcji integrującej system RPL z późniejszym procesem legislacyjnym w Sejmie, 5)dodanie nowych treści (instrukcje, informacje przewodnik po RPL), 6)rozbudowa systemu subskrypcji o nowe możliwości wyboru. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Nowy folder OSR ex post 1)dodanie na stronie zewnętrznej nowego modułu OSR ex-post, w którym zawarte będą dane uporządkowane wg katalogów ustaw poddanych ocenie ex- post: -tytuł ustawy poddanej ocenie ex-post, -informacja o podstawie prawnej oceny ex-post, -informacja o organie prowadzącym ocenę ex-post, -w ramach konta danej OSR ex post ustawy: dodatkowe (fakultatywne) foldery Konsultacje, Opinie, Stały Komitet, Rada Ministrów, -odnośnik do konta ocenianej ustawy w module obrazującym proces legislacyjny tej ustawy, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 2)Wyszukiwanie ustaw poddanych ocenie ex-post według następujących danych: tytułu ustawy poddanej ocenie ex-post, podstawy prawnej oceny ex-post, ograniu prowadzącego ocenę ex-post. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Wprowadzenie dodatkowych kryteriów wyszukiwania: 1)w toku pracy RM/ przyjęte przez RM 2)numer wykazy prac legislacyjnych 3)dział administracji rządowej 4)hasło przedmiotowe 5)w przypadku rozporządzeń – podstawa prawna Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zmiany w systemie subskrypcji 1)Rozbudowa sposobu wybierania 2)Dodanie nowych możliwości wyboru (wybierz nowe) 3)Dodanie możliwości śledzenia historii dokonanych wyborów 4)Zmiana systemu powiadomień (dodanie linków do dokumentów, wprowadzenie zmian w opisach) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Inne wybrane modyfikacje: 1)wprowadzenie dynamicznych odniesień do adresu e-mail osoby umieszczającej informacje 2)wprowadzenie funkcji przypominania hasła 3)wprowadzenie mechanizmu informującego o trwaniu procesu (pobieraniu danych) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Zmiany zaplecza operatorskiego -dodanie nowego modułu OSR ex-post (formularz utworzenia konta dla ustawy poddanej ocenie ex-post), -podział obecnego modułu na dwa: bieżące i archiwalne, -wprowadzenie opcji wyszukiwania projektów, -umożliwienie redaktorom wykonywania zmian w zakresie dodawanych załączników przy jednoczesnym rozbudowaniu rejestru zmian oraz archiwizacji wszystkich danych o zmianach w systemie, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zmiany zaplecza operatorskiego -umożliwienia dodania adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za projekt (informacja fakultatywna do użytku tylko redaktorów serwisu, będzie służyć do poprawnego przesyłania pytań dotyczących projektu), -możliwość dodawania różnych formatów plików (pdf, word), -rozbudowa systemu o możliwości dodawania dokumentów dotyczących wycofania projektu, -poprawa wydajności systemu, -poprawa funkcjonalności interfejsu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Jakie popełniamy błędy: 1)niezamieszczanie informacji na bieżąco, 2)nieprawidłowe nazewnictwo wg instrukcji, 3)nieodpowiedni wybór haseł, 4)brak staranności w zamieszczaniu dokumentów w systemie (niekompletne skany, źle przyporządkowane skany), 5)niezamykanie kont projektów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Dziękujemy za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "System Rządowy Proces Legislacyjny modyfikacje 2012/2013 Barbara Trojanowska – Wysocka Tomasz Rajkowski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google