Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Aleksander Surdej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Aleksander Surdej"— Zapis prezentacji:

1 Prof. Aleksander Surdej
System SPEAK Planowanie strategiczne, autoewaluacja i zarządzanie wiedzą Prof. Aleksander Surdej Marcin Kędzierski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2 SPEAK w największym skrócie!
Program komputerowy… …umożliwiający ewaluację projektu… …realizowaną przez wszystkie uczestniczące w nim podmioty… …i pozwalający na gromadzenie wiedzy i doświadczeń …niezbędną w planowaniu strategicznym .

3 Inteligentna ewaluacja
Wyzwania dla organizacji lokalnych i ich projektów Ograniczenia cechujące dostępne narzędzia ewaluacyjne Potrzeba zrozumienia zależności pomiędzy zastosowanymi działaniami a ich rezultatami, z uwzględnieniem znaczenia procesu, a nie samych wyników Potrzeba znalezienia nie-ilościowych wskaźników oceny projektów Potrzeba włączenia w proces ewaluacji projektu wszystkich jego uczestników Wiele z zewnętrznych metod ewaluacji nie bierze pod uwagę dynamiki pojedynczych wydarzeń, specyficznych okoliczności oraz problemów Wszystkie czynniki muszą być mierzone w kategoriach ilościowych (liczbowych) Systemy ewaluacji stworzone odgórnie, uwzględniają opinie tylko wąskiej grupy uczestników projektów

4 Skąd się wziął SPEAK? Program rozwoju wspólnot lokalnych w Irlandii: praca dla różnych programów i projektów mająca na celu wypracowanie alternatywnych metod ich oceny Wprowadzenie alternatywnego podejścia do ewaluacji na poziomie narodowym Stworzenie oprogramowania komputerowego wspierającego nowy model ewaluacji

5 Kiedy SPEAK? Nie można precyzyjnie (ilościowo) określić poziomu rozwoju albo stopnia wiedzy; Skutki działań pojawiają się zazwyczaj w dłuższym okresie; Każdy projekt i otoczenie, w jakim funkcjonuje, jest inny i podlega nieustannym zmianom, ale… Wspólnie wypracowany język zwiększa możliwość oceny projektów Zdolność planowania wymaga znajomości relacji pomiędzy działaniami a ich rezultatami Jeśli wewnętrzny proces realizacji projektu jest prawidłowy, zewnętrzna ewaluacja ma jedynie charakter weryfikacji wyników

6 SPEAK jako ewaluacja procesu
Audyt projektu i otoczenia Wskaźniki opisujące projekt i otoczenie Środowisko operacyjne Jakie są potrzeby wspólnot lokalnych? W jakim stopniu są one obecnie realizowane? Wskaźniki efektywności Jakie zewnętrzne efekty przyniosła realizacja projektu? Środowisko projektu Jaki jest cel projektu? Jak ma on działać? Z kim ma być realizowany? Wskaźniki rezultatów Jakie projekt przyniósł korzyści? Jakie grupy docelowe skorzystały z projektu?

7 Jak wygląda SPEAK?

8 SPEAK jako ewaluacja partycypacyjna
Wszystkie organizacje i pracownicy/uczestnicy projektu Wszystkie organizacje i pracownicy/uczestnicy projektu Pracownicy i wolontariusze (indywidualnie) Osoby realizujące projekt (zbiorowo)

9 Jak działa SPEAK?

10 Co nam mówi SPEAK?

11 Kto sieje informację, ten zbiera wiedzę

12 SPEAK a zarządzanie wiedzą
Projekty Warsztaty wstępne (projektowanie systemu) Przegląd & korekta systemu Nieustanne wsparcie i możliwość konsultacji działań Raporty Raporty Raporty Instalacja Narodowa baza danych Nowa wersja SPEAK Programy i sieci realizujące projekty szkolenia

13 Pora na pytania?

14 Więcej informacji na stronie:
Dziękuję za uwagę! Vetworks jest projektem realizowanym w ramach programu LdV (ToI) – agencja narodowa FRSE ( Więcej informacji na stronie:


Pobierz ppt "Prof. Aleksander Surdej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google