Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VII Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VII Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat."— Zapis prezentacji:

1 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VII Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, Lipiec 2008

2 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Metodologia Badania kwartalnego BO 2.3 SPO RZL schemat b. Projekt własny PARP realizowany we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi (schemat a.) oraz Wykonawcami (schemat b.) Realizacja w cyklach kwartalnych Badanie o charakterze dwupoziomowym – równoległe ankietowanie telefoniczne Beneficjentów Indywidualnych oraz ankietowanie internetowe Beneficjentów Instytucjonalnych

3 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykształcenie Stanowisko Wielkość firmy Wielkość miejscowości Wyższe (58%) Średnie (36%) Wyższe (57%) Średnie (38%) Średnie (45%) Wyższe (44%) Właściciele (30%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (29%) Właściciele (36%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (29%) Właściciele (33%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (31%) Miasto 10-50tys. (27%) Miasto 100tys. (26%) Miasto 100tys.+ (42%) Miasto 10-50tys. (21%) Miasto 100tys.+ (38%) Miasto 10-50tys. (21%) Wyższe (58%) Średnie (34%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (39%) Właściciele (30%) Miasto 100tys.+ (35%) Miasto 10-50tys. (27%) Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Edycja I ( VII 2006)Edycja II ( XII 2006)Edycja III ( III 2007) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (32%) Mała (31%) Średnia (24%) Duża (4%) Edycja IV ( VII 2007) Mikro (29%) Mała (34%) Średnia (22%) Duża (5%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (29%) Mała (34%) Średnia (27%) Duża (3%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (27%) Mała (31%) Średnia (25%) Duża (16%)

4 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykształcenie Stanowisko Wielkość firmy Wielkość miejscowości Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Edycja V( XI 2007) Wyższe (51%) Średnie (38%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (40%) Właściciele (32%) 1-os. dział.gosp. (2%) Mikro (29%) Małe (32%) Średnia (24%) Duża (3%) Miasto 100tys.+ (34%) Miasto 10-50tys. (25%) Edycja VI( I 2008) Wyższe (54%) Średnie (36%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (49%) Właściciele (25%) 1-os. dział.gosp. (2%) Mikro (26%) Małe (31%) Średnia (27%) Duża (5%) Miasto 100tys.+ (43%) Miasto 10-50tys. (21%) Edycja VII (IV 2008) Wyższe (38%) Średnie (49%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (54%) Właściciele (18%) 1-os. dział.gosp. (11%) Mikro (21%) Małe (30%) Średnia (19%) Duża (5%) Miasto 100tys.+ (31%) Miasto 10-50tys. (20%) Edycja VIII (VI 2008) Wyższe (46%) Średnie (42%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (49%) Właściciele (21%) 1-os. dział.gosp. (9%) Mikro (21%) Małe (26%) Średnia (26%) Duża (7%) Miasto 100tys.+ (33%) Miasto 10-50tys. (21%)

5 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Obroty Etap rozwoju Wielkość firmy Wielkość miejscowości Miasto 100tys.+ (41%) Miasto 10-50tys. (23%) do 2 mln (41%) 2-10 mln (20%) Miasto 100tys.+ (53%) do 2 mln (45%) 2-10 mln (22%) Miasto 100tys.+ (42%) Miasto 10-50tys. (22%) do 2 mln (43%) 2-10 mln (18%) Miasto 100tys.+ (42%) Miasto 10-50tys. (20%) do 2 mln (56%) 2-10 mln (15%) Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Edycja I (VII 2006) Edycja II (XII 2006) Edycja III (III 2007) Mikro (42%) Mała (23%) Średnia (15%) Duża (2%) Mikro (33%) Mała (31%) Średnia (22%) Duża (2%) Mikro (33%) Mała (28%) Średnia (32%) Duża (2%) Mikro (31%) Mała (27%) Średnia (26%) Edycja IV ( VII 2007) wczesny etap (2%) stagnacja, kryzys (13%) dynamiczny rozwój (35%) stabilizacja (37%) konsolidacja (3%) wczesny etap (5%) stagnacja, kryzys (6%) dynamiczny rozwój (29%) stabilizacja (45%) konsolidacja (2%) wczesny etap (5%) stagnacja, kryzys (6%) dynamiczny rozwój (33%) stabilizacja (49%) konsolidacja (1%) wczesny etap (6%) stagnacja, kryzys (7%) dynamiczny rozwój (31%) stabilizacja (45%) konsolidacja (1%)

6 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Obroty Etap rozwoju Wielkość firmy Wielkość miejscowości Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Edycja V (XI 2007) Miasto 100tys.+ (50%) Miasto 10-50tys. (18%) do 2 mln (52%) 2-10 mln (18%) Mikro (35%) Mała (25%) Średnia (15%) Duża (2%) Edycja VI (I 2008) Miasto 100tys.+ (50%) Miasto 10-50tys. (19%) do 2 mln (51%) 2-10 mln (17%) Mikro (36%) Mała (27%) Średnia (14%) Duża (2%) wczesny etap (8%) stagnacja, kryzys (7%) dynamiczny rozwój (28%) stabilizacja (47%) konsolidacja (1%) wczesny etap (7%) stagnacja, kryzys (8%) dynamiczny rozwój (26%) stabilizacja (47%) konsolidacja (2%) Edycja VII (IV 2008) do 2 mln (53%) 2-10 mln (15%) wczesny etap (9%) stagnacja, kryzys (7%) dynamiczny rozwój (26%) stabilizacja (47%) konsolidacja (2%) Mikro (36%) Mała (23%) Średnia (15%) Duża (1%) Miasto 100tys.+ (53%) Miasto 10-50tys. (17%) Edycja VIII (VI 2008) do 2 mln (55%) 2-10 mln (16%) wczesny etap (9%) stagnacja, kryzys (7%) dynamiczny rozwój (21%) stabilizacja (50%) konsolidacja (3%) Mikro (36%) Mała (23%) Średnia (15%) Duża (2%) Miasto 100tys.+ (46%) Miasto 10-50tys. (21%)

7 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Źródła wiedzy o szkoleniach ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z jakich źródeł uzyskali Państwo wiedzę o szkoleniach/ studiach współfinansowanych z EFS? W tym: PARP (45% 1ed., 29% 2 ed., 25% 3 ed., 19% 4 ed., 24% 5 ed., 26% 6 ed., 34% 7 ed., 31% 8 ed.) Inwestycja w kadry (6% 1 ed., 22% 2ed., 34% 3 ed., 24% 4 ed., 22% 5 ed., 26% 6 ed., 24% 7 ed., 20% 8 ed.)

8 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Wysokie, stabilne wskaźniki oceny szkoleń i studiów podyplomowych. Umiarkowane, stabilne wskaźniki wykorzystywania szkoleń/ studiów podyplomowych. Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

9 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL W VIII edycji badania utrzymała się rosnąca tendencja wzrostu zarobków. Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację Beneficjentów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

10 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20.Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SZKOLENIA BHP W VIII edycji badania spadły wskaźniki oceny przydatności i wykorzystania szkolenia w obecnej pracy zawodowej. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

11 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Niewielki spadek wskaźnika oceny tematyki oraz stabilizacja wysokiego wskaźnika oceny przyrostu wiedzy i umiejętności. W VI edycji odnotowano dalszy spadek wskaźnika oceny przydatności oraz utrzymywanie się na dość niskim poziomie wskaźnika wykorzystywania szkoleń. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

12 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? CLUSTERING W VIII edycji badania ocena szkolenia była wyższa od średniej, ale niższa od wysokich ocen w edycji VI. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

13 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 INWESTYCJA W KADRY I W V i VI edycji odnotowano stabilizację wysokiego poziomu wskaźnika wykorzystywania szkoleń w projekcie Inwestycja w kadry I. Ocena szkoleń w projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

14 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 W VIII edycji badania wyjątkowo spadła ocena wykorzystania szkolenia w obecnej pracy zawodowej. Ocena szkoleń w projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? INWESTYCJA W KADRY II

15 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18.Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY ELEKTRONICZNEJ W V i VI edycji odnotowano stabilizację wszystkich prezentowanych wskaźników. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

16 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W VIII edycji badania wyjątkowo spadła ocena wykorzystania szkolenia w obecnej pracy zawodowej.

17 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? FIRMA XXI WIEKU VIII edycja badania przyniosła wzrost oceny przydatności i wykorzystania szkolenia. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

18 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 W IV edycji badania wystąpił wyraźny lub przynajmniej zauważalny spadek poziomu wszystkich prezentowanych wskaźników. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH TELEPRACA Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

19 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 W VIII edycji badania poniżej średniej oceniono tematykę szkolenia. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ROTACJA PRACY Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

20 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 W VIII edycji badania lepiej od średniej oceniono tematykę, przydatność oraz możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAM SZKOLEŃ KADR DLA ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20.Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

21 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Wzrost wskaźników zaobserwowany w V edycji badania, utrzymał się w edycji VI na wysokim poziomie. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZYGOTOWANIE DO EKSPORTU Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

22 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Ocena szkoleń wg projektów– ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH BHP W BUDOWNICTWIE Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? W VIII edycji badania wyjątkowo spadła ocena wykorzystania szkolenia w obecnej pracy zawodowej.

23 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 W VIII edycji badania wszystkie wskaźniki utrzymały się na poziomie lub powyżej średniej. Ocena szkoleń wg projektów– ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH WSPARCIE ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

24 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Ciągły wzrost oceny przydatności szkolenia i wykorzystania w obecnej pracy zawodowej. Ocena szkoleń wg projektów – ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MŚP Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18.Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20.Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

25 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH SZKOLENIA BHP W VIII edycji badania nastąpił kolejny wzrost zarobków uczestników szkolenia. Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

26 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14.Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16.Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Utrzymujący się od IV edycji niski poziom wskaźników wzrostu zarobków i awansu na wyższe stanowiska.

27 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania wyjątkowo wzrósł odsetek respondentów, u których nastąpił wzrost zarobków, jak również awansujących na wyższe stanowiska. CLUSTERING Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

28 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Duży spadek odsetka osób, których zarobki wzrosły, oraz które awansowały na wyższe stanowisko. INWESTYCJA W KADRY Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

29 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH INWESTYCJA W KADRY II Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? W VIII edycji badania wyjątkowo wzrósł odsetek respondentów, u których nastąpił wzrost zarobków, jak również awansujących na wyższe stanowiska.

30 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W piątej edycji badania bardzo wyraźnie zwiększył się odsetek respondentów deklarujących wzrost zarobków. Wysoki wskaźnik wzrostu zarobków utrzymał się w VI edycji badania. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

31 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania spadł odsetek osób kontynuujących pracę w tej samej firmie. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

32 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania wzrósł odsetek respondentów, u których zarobki wzrosły, jak również którzy awansowali na wyższe stanowisko. FIRMA XXI WIEKU Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

33 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH TELEPRACA Odnotowano wzrost wszystkich prezentowanych wskaźników. Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

34 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów Szkolenia badane tylko w jednej edycji badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania spadły odsetki osób kontynuujących pracę w tej samej firmie i awansujących na wyższe stanowiska, wzrósł zaś odsetek osób, u których nastąpił wzrost zarobków. ROTACJA PRACY Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

35 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania oceny były bardzo zbliżone to edycji VII. PROGRAM SZKOLENIA KADR DLA ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

36 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZYGOTOWANIE DO EKSPORTU W porównaniu z V edycją badania, wskaźniki w VI edycji badania utrzymały się na podobnym poziomie. Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

37 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania zauważalny jest wzrost wskaźników zarobków i awansów na wyższe stanowiska. BHP W BUDOWNICTWIE

38 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania spadł odsetek osób kontynuujących pracę w tej samej firmie i jednocześnie wzrósł odsetek osób, u których nastąpił wzrost zarobków. WSPARCIE ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

39 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg projektów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VI edycji badania wzrósł odsetek uczestników, w przypadku których nastąpił wzrost zarobków. ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI SEKTORA MŚP Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

40 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL W VIII edycji badania nastąpił dalszy wzrost wskaźnika wpływu szkoleń na poprawę funkcjonowania firmy, choć nie jest on tak wysoki jak w edycji III. DOPASOWANIE TEMATYKI DO POTRZEB FIRMY PYT.7 WPŁYW SZKOLEŃ NA POPRAWĘ W FUNKCJONOWANIU FIRMY PYT.20 i 21 WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.9 Pytanie 7. Czy tematyka tych (szkoleń/studiów) okazała się zgodna z potrzebami Państwa firmy? Pytanie 9. Czy Państwa firma wykorzystuje obecnie umiejętności i wiedzę zdobyte przez pracowników w trakcie (szkoleń/studiów) współfinansowanych z EFS? Pytanie 20. Czy w porównaniu z okresem sprzed sześciu miesięcy odczuwają Państwo poprawę w funkcjonowaniu firmy? Pytanie 21. Czy istnieje związek między poprawą funkcjonowania Państwa firmy, a uczestnictwem w szkoleniach/studiach? Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INSTYTUCJONALNYCH


Pobierz ppt "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VII Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google