Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VII Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VII Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat."— Zapis prezentacji:

1 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VII Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, Lipiec 2008

2 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Metodologia badania kwartalnego BO 2.3 SPO RZL schemat a. Projekt własny PARP realizowany we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi (schemat a.) oraz Wykonawcami (schemat b.) Realizacja w cyklach kwartalnych Badanie o charakterze dwupoziomowym – równoległe ankietowanie telefoniczne Beneficjentów Indywidualnych oraz ankietowanie internetowe Beneficjentów Instytucjonalnych

3 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Edycja I (VII 2006) Wyższe (70%) Średnie (26%) Wyższe (59%) Średnie (36%) Wyższe (58%) Średnie (36%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (53%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (55%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (62%) Miasto 100tys.+ (65%) Miasto 100tys.+ (61%) Wykształcenie Stanowisko Wielkość firmy Wielkość miejscowości Edycja II (XII 2006)Edycja III (III 2007) Wyższe (65%) Średnie (29%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (57%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (8%) Mała (19%) Średnia (26%) Duża (38%) Miasto 100tys.+ (62%) Edycja IV (VII 2007) Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (14%) Mała (23%) Średnia (31%) Duża (24%) 1-os. dział.gosp. (8%) Mikro (13%) Mała (20%) Średnia (25%) Duża (34%) Mikro (17%) Mała (19%) Średnia (26%) Duża (38%)

4 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wykształcenie Stanowisko Wielkość firmy Wielkość miejscowości Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Edycja V (XI 2007) Wyższe (64%) Średnie (30%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (60%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (13%) Mała (18%) Średnia (31%) Duża (26%) Miasto 100tys.+ (59%) Edycja VI (I 2008) Wyższe (70%) Średnie (24%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (62%) 1-os. dział.gosp. (2%) Mikro (15%) Mała (15%) Średnia (27%) Duża (32%) Miasto 100tys.+ (54%) Edycja VII (IV 2008) Wyższe (66%) Średnie (28%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (55%) 1-os. dział.gosp. (11%) Mikro (12%) Mała (16%) Średnia (35%) Duża (25%) Miasto 100tys.+ (63%) Edycja VIII (VI 2008) Wyższe (66%) Średnie (26%) Pracownicy szczebla niekierowniczego (52%) 1-os. dział.gosp. (1%) Mikro (15%) Mała (16%) Średnia (29%) Duża (29%) Miasto 100tys.+ (51%)

5 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL do 2 mln (38%) 2-10 mln (20%) Miasto 100tys.+ (53%) Stabilizacja (52%) Mikro (26%) Mała (26%) Średnia (24%) Duża (9%) Miasto 100tys.+ (57%) do 2 mln (42%) 2-10 mln (20%) Stabilizacja (49%) Mikro (24%) Mała (33%) Średnia (31%) Duża (6%) Miasto 100tys.+ (54%) do 2 mln (35%) 2-10 mln (26%) Stabilizacja (54%) Przychody roczne Etap rozwoju Wielkość firmy Wielkość miejscowości do 2 mln (48%) 2-10 mln (20%) Miasto 100tys.+ (53%) Miasto 10-50tys. (18%) Stabilizacja (50%) Edycja I (VII 2006)Edycja II (XII 2006)Edycja III (III 2007)Edycja IV (VII 2007) Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW Mikro (28%) Mała (25%) Średnia (22%) Duża (7%) Mikro (25%) Mała (28%) Średnia (28%) Duża (10%)

6 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Przychody roczne Etap rozwoju Wielkość firmy Wielkość miejscowości Profil uczestników badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW do 2 mln (48%) 2-10 mln (18%) Miasto 100tys.+ (56%) Miasto 10-50tys. (18%) Stabilizacja (47%) Mikro (28%) Mała (23%) Średnia (20%) Duża (8%) Edycja V (XI 2007) do 2 mln (49%) 2-10 mln (15%) Miasto 100tys.+ (56%) Miasto 10-50tys. (18%) Stabilizacja (47%) Mikro (27%) Mała (22%) Średnia (19%) Duża (9%) Edycja VI (I 2008) do 2 mln (52%) 2-10 mln (12%) Miasto 100tys.+ (57%) Miasto 10-50tys. (16%) Stabilizacja (49%) Mikro (26%) Mała (21%) Średnia (18%) Duża (9%) Edycja VII (IV 2008)Edycja VIII (VI 2008) do 2 mln (48%) 2-10 mln (16%) Stabilizacja (49%) Mikro (28%) Mała (21%) Średnia (18%) Duża (9%) Miasto 100tys.+ (57%) Miasto 10-50tys. (17%)

7 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Źródła wiedzy o szkoleniach ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW W miarę kolejnych edycji badania zdecydowanie wzrastało znaczenie Internetu jako źródła informacji o szkoleniach. Z jakich źródeł uzyskali Państwo wiedzę o szkoleniach/ studiach współfinansowanych z EFS? W tym strony: PARP (39% 1ed., 30% 2 ed., 24% 3ed, 23% 4 ed., 21% 5 ed., 19% 6ed., 20% 7 ed., 17% 8 ed.) Inwestycja w kadry (19% 1ed., 25% 2ed., 20% 3 ed., 23% 4 ed., 20% 5 ed., 19% 6 ed., 18% 7 ed., 17% 8 ed.)

8 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Wskaźnik oceny utrzymują się na stabilnym, wysokim poziomie. Pytanie 19. Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18. Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20. Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych?

9 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wpływ szkoleń na sytuację Beneficjentów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VII edycji badania odnotowano najwyższy odsetek uczestników deklarujących wzrost zarobków, zaś w edycji VIII awansujących na wyższe stanowiska Pytanie 10. Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14

10 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SZKOLENIA KRÓTSZE Ocena szkoleń wg długości szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania odnotowano wzrost oceny wykorzystania szkoleń w obecnej pracy zawodowej.

11 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? Ocena szkoleń wg długości szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W przypadku szkoleń dłuższych, w VII edycji badania odsetek osób wykorzystujących szkolenia wzrósł i utrzymał się w edycji VIII, jednakże pozostałe wskaźniki oceny w edycji VIII spadły. SZKOLENIA DŁUŻSZE

12 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10.Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? SZKOLENIA KRÓTSZE Wpływ szkoleń na sytuację Beneficjenta wg długości szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W VIII edycji badania odnotowano oceny wpływu szkoleń zbliżone do średniej.

13 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10.Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16. Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? SZKOLENIA DŁUŻSZE Wpływ szkoleń na sytuację Beneficjenta wg długości szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W V i VII edycji badania bardzo wysoki odsetek respondentów deklarował wzrost zarobków.

14 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW Stabilne, wysokie wskaźniki wykorzystywania wiedzy pochodzącej ze szkoleń lub studiów. Zauważalny od V edycji wzrost wskaźnika wpływu szkoleń/ studiów na poprawę sytuacji firm. Pytanie 7. Czy tematyka tych (szkoleń/studiów) okazała się zgodna z potrzebami Państwa firmy? Pytanie 9. Czy Państwa firma wykorzystuje obecnie umiejętności i wiedzę zdobyte przez pracowników w trakcie (szkoleń/studiów) współfinansowanych z EFS? Pytanie 20. Czy w porównaniu z okresem sprzed sześciu miesięcy odczuwają Państwo poprawę w funkcjonowaniu firmy? Pytanie 21. Czy istnieje związek między poprawą funkcjonowania Państwa firmy, a uczestnictwem w szkoleniach/studiach? DOPASOWANIE TEMATYKI DO POTRZEB FIRMY PYT.7 WPŁYW SZKOLEŃ NA POPRAWĘ W FUNKCJONOWANIU FIRMY PYT.20 i 21 WYKORZYSTANIE WIEDZY ZDOBYTEJ PRZEZ PRACOWNIKÓW PYT.9


Pobierz ppt "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji I- VII Badanie kwartalne Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google