Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców Jakub Wojnarowski Kraków 15 kwietnia 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców Jakub Wojnarowski Kraków 15 kwietnia 2008."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców Jakub Wojnarowski Kraków 15 kwietnia 2008

2 O Fundacji Zarejestrowana 6 lutego 1991 r. Pierwsza subwencja została przyznana w październiku 1992 r. w programie Zdrowie Dziecka Fundusz założycielski pochodził z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki Wynosił ok. 950 000 000 000 zł (95 mln) Do końca 2007 r. FNP przeznaczyła na naukę w Polsce prawie 320 mln zł Wartość kapitału FNP wzrosła do ok.. 500 mln zł

3 Władze Fundacji Rada Fundacji – 7 osób, przewodnicząca – prof. Janina Jóźwiak Zarząd Fundacji – 3 osoby, prezes – prof. Maciej Żylicz Biuro Fundacji – 26 osób

4 Cele działalności Fundacji Wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce Wspierać tylko najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi

5 Programy FNP działa w 5 podstawowych obszarach Przyznaje nagrody i stypendia Wspiera rozwój warsztatów naukowych i transfer technologii Prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne Realizuje programy współpracy międzynarodowej Finansuje 1 własny program badawczy W 2008 r. realizowane są 22 programy, na które FNP planuje wydać 46 mln zł

6 Program START stypendia krajowe dla młodych uczonych ok. 180 rocznych stypendiów o wartości 24 tys. zł Ocenie podlega dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze Możliwość ubiegania się dwa razy o stypendium – od 2008 r. Finansowanie krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych do 1- 2 ośrodków naukowych na rekonsans badawczy Wyjazd do Lindau na spotkania z noblistami Ubiegać się mogą młodzi naukowcy przed 30 rokiem życia Termin składania wniosków upływa 31 października 2007 r. (następny termin to 31 października 2008)

7 Program KOLUMB stypendia (zagraniczne) dla młodych doktorów Od 6 do 12 miesięcy Wysokość: 3 000 - 6 000 euro miesięcznie + koszty podróży i ubezpieczenia Rocznie przyznawanych jest ok. 15 – 17 stypendiów Laureatom programu przysługują granty powrotne (wspomagające) w wysokości 40 000 zł Możliwość ubiegania się o wyjazd do m.in. NIH, Cambridge University, INSERM, Tajwan, Ubiegać się mogą doktorzy, do 4 lat po doktoracie Termin składania wniosków upływa 15 marca 2009 r.

8 Program POWROTY (HOMING) granty dla powracających Skierowany do badaczy powracających z dłuższego pobytu lub stażu zagranicznego 15 dwuletnich stypendiów, ok. 70 000 zł rocznie (środki na realizację projektu badawczego oraz kontynuację współpracy z ośrodkiem zagranicznym, dodatkowo imienne stypendium) Ubiegać się mogą doktorzy (do 4 lat po doktoracie) Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2008 r. Program otrzymał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

9 Program FOCUS subsydia na tworzenie zespołów naukowych Zapewnienie pomocy na początku procesu budowania zespołu Do 5 subsydiów co roku na 3 lata, w wysokości 300 tys. zł Corocznie określana sfera badań naukowych (badania nad nowotworami – 2008, językowa kategoryzacja świata - 2009) Ubiegać się mogą doktorzy (nie dłużej niż 6 – 9 lat po doktoracie), Termin składania wniosków upływa 15 października 2008 r. i 2009 r.

10 Stypendia Konferencyjne Dofinansowanie uczestnictwa polskich naukowców w międzynarodowych konferencjach i sympozjach Warunkiem uzyskania jest m.in. wygłoszenie referatu, komunikatu, przedstawienie plakatu Program realizuje Towarzystwo Naukowe Warszawskie: www.tnw.waw.pl Stypendium przeznaczone dla osób w wieku do 35 lat 4 konkursy w ciągu roku Najbliższy termin składania wniosków 30 kwietnia i 30 czerwca 2008 (formularz elektroniczny na stronie TNW)

11 Program KWERENDA stypendia na kwerendy zagraniczne dla nauk humanistycznych i społecznych Od 1 do 3 miesięcy Średnia wysokość – 2500 euro miesięcznie Kwerenda może być prowadzona w jednej lub więcej bibliotekach, archiwach, etc. Ubiegać się mogą osoby min. z tytułem doktora Termin składania wniosków upływa 15 września każdego roku

12 Program NOVUM Wspieranie różnych, wyjątkowych inicjatyw o charakterze nowatorskim, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł oraz w ramach innych programów Fundacji Nie jest określona lista działań, które ten program obejmuje Rozpatrywane są walory naukowe i techniczne wniosku, jego zasadność, znaczenie dla środowiska naukowego. Niezwykle istotna jest jakość pracy naukowej wnioskodawcy Wnioski można składać w dowolnym terminie

13 Program INNOWATOR wspieranie transferu technologii Skierowany do młodych naukowców – doktorantów i doktorów, do wieku do 35 lat Cele: wspieranie innowacji i pomysłów wykorzystania nowoczesnych technologii, zaznajomienie naukowców z mechanizmami rynkowymi pomoc doradcza i finansowa w komercjalizacji pomysłów decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego lub wynalazku oraz doświadczenia naukowe i biznesowe kandydata 3 etapy – szkolenie, doradztwo i finansowanie, umożliwienie kontaktów z innymi instytucjami finansowymi – 1 mln zł na projekty Termin składania wniosków mija 30 kwietnia

14 Fundusz seed capital Nowa inicjatywa Fundacji Utworzenie funduszu finansującego projekty naukowe mające szansę na sukces komercyjny Wypełnienie luki między programem Innowator a klasycznymi funduszami venture capital i innymi źródłami finansowania Początek działania – druga połowa 2008

15 Inne programy MISTRZ – subsydia profesorskie MONOGRAFIE – publikacje z nauk humanistycznych i społecznych WYDAWNICTWA – wspieranie cykli i serii wydawniczych KONFERENCJE FUNDACJI – Fundacji dyskusje o nauce Fundusze dla bibliotek – dofinansowanie przygotowania wniosku do działań w programach strukturalnych Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce – Kasa im. J. Mianowskiego (głównie kraje Europy Środkowowschodniej) Założenie funduszu na rzecz stworzenia Polish Studies Chair w University of Columbia w NYC, USA

16 Nagrody NAGRODA FNP przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe NAGRODA NAUKOWA COPERNICUS wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej POLSKIE HONOROWE STYPENDIUM IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA

17 Kontakt Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22 845 95 00 Fax. 22 845 95 05 www.fnp.org.pl jakub.wojnarowski@fnp.org.pl


Pobierz ppt "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców Jakub Wojnarowski Kraków 15 kwietnia 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google