Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych Andrzej Kraśniewski Bohdan Macukow KRPUT, 3 grudnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych Andrzej Kraśniewski Bohdan Macukow KRPUT, 3 grudnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych Andrzej Kraśniewski Bohdan Macukow KRPUT, 3 grudnia 2009

2 2AK&BM Kontekst – Proces Boloński i KRK Nasze podejście Wyniki dotychczasowych prac Co dalej? PLAN PREZENTACJI

3 3AK&BM opis wejścia teacher-centred opis wyjścia student-centred Zmiana sposobu myślenia o kształceniu Istotne są efekty uczenia się (kształcenia) - co absolwent wie i umie; jest mniej istotne, w jaki sposób nabył wiedzę i umiejętności - godziny zajęć - zawartość treściowa efekty uczenia się – spoiwo nowego(?) modelu kształcenia (centralny element reform związanych z Procesem Bolońskim) - efekty uczenia się

4 4AK&BM krajowe ramy kwalifikacji standardy kształcenia programy studiów EFEKTY UCZENIA SIĘ ocena jakości, akredytacja europejskie ramy kwalifikacji Spoiwo nowego modelu kształcenia

5 5AK&BM poziom (level) profil (profile) nakład pracy studenta (workload - ECTS) efekty uczenia się (learning outcomes, competences) wiedza umiejętności postawy Kwalifikacja - pojedynczy element struktury (tytuł, stopień, …; utożsamiany z dyplomem, świadectwem, …) definiowana przez Ramy (struktura) kwalifikacji Ramy (struktura) kwalifikacji: zbiór elementów i ich wzajemnych relacji (połączeń) pokazujących ścieżki kształcenia

6 6AK&BM Ramy kwalifikacji - ilustracja poziom odniesienia [matura] poziom 180 ECTS [licencjat] [kwalifikacje pomaturalne] 300 ECTS [magister] [doktor] 210 ECTS [inżynier] standardowyzawodowy (wyróżniony) inż.(Z) mgrmgr(Z) dr lic.(Z) profil dziedzinowy profil – charakter kwalifikacji inż. lic. to nie jest projekt polskich KRK!!! dla szkolnictwa wyższego efekty uczenia się

7 7AK&BM EQF struktura kwalifikacji kraju A struktura kwalifikacji kraju B kwalifikacje (dyplom) kwalifikacje (dyplom) European Qualification Framework (EQF) źródło: J. Lubacz, Seminarium PW, EQF to model odniesienia (narzędzie translacji) EQF nie implikuje ujednolicania systemów kształcenia poszczególnych krajów (!)

8 8AK&BM Po co nam ramy kwalifikacji? Akademiingeniør Bachelor of Arts Bachelor of Engineering Bachelor of Science Civilingeniør Civilingenjör Diplom-Ingenieur Diplom-Ingenieur ETH Diplom-Ingenieur (FH) Diplomi-Insinöör Diplomirani Inženir Doktor-Ingenieur Dottore in Ingegneria Engenheiro Europa-Ingenieur Ingenieur (grad.) Ingeniør Inginer Insinööri Ingeniero Químico Ingeniero Superior Ingeniero Técnico Ingénieur civil Ingénieur diplomé Ingénieur industriel Ingénieur technicien Inženyr Inžinier Inżynier Magister Inżynier Master of Arts Master of Engineering Master of Science Okleveles mérnök Okleveles üzemmérnök Sivilingeniør Teknikfræðingur Teknikumingeniør Verkfræðingur źródło: K. Hernault (Siemens)

9 9AK&BM We adopt the overarching framework for qualifications in the EHEA, comprising three cycles …, generic descriptors for each cycle based on learning outcomes and competences, … Bergen Communiqué, May 2005 Qualifications frameworks … should also help HEIs to develop modules and study programmes based on learning outcomes … We commit ourselves to fully implementing such national qualifications frameworks … by London Communiqué, May 2007 Zobowiązania międzynarodowe The development of national qualifications frameworks is an important step towards the implementation of lifelong learning. We aim at having them implemented and prepared for self-certification against the overarching Qualifications Framework for the European Higher Education Area by Leuven Communiqué, April 2009

10 10AK&BM Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym... B. Poprawa jakości kształcenia … ocena kształcenia, wraz z wprowadzeniem w życie Krajowych Ram Kwalifikacji, zostanie przeniesiona z oceny procesu na ocenę efektów kształcenia. … Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia habilitacyjne będą mogły samodzielnie określać i uruchamiać kierunki studiów. Ich programy będą wyłączone z obowiązkowych standardów kształcenia.... Warunkiem będzie zdefiniowanie efektów kształcenia zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji.. Odzwierciedlenie w planach reform MNiSW, 30 listopada 2009 r.

11 11AK&BM 2006:powołanie Grupy Roboczej ds. KSK (KRK) 2008:założenia i wstępna wersja projektu KRK 2009 (luty):projekt KRK, w tym ogólne efekty uczenia się (wiedza, umiejętności, inne kompetencje) dla poszczególnych (3) poziomów studiów 2009 (wrz.):powołanie przewodniczących zespołów do zdefiniowania dziedzinowych efektów uczenia się dla poszczególnych (7) obszarów kształcenia 2009 (paźdz.)powołanie zespołów 2009 (15 grud.)prezentacja wyników prac zespołów w MNiSW KRK - Przebieg prac słabe tempo nagłe przyśpie- szenie

12 12AK&BM ogólne efekty uczenia się (niezależne do kierunku) Deskryptory Dublińskie Definiowanie efektów uczenia się dziedzinowe efekty uczenia się w obszarze inżynierii dziedzinowe efekty uczenia się w obszarze... efekty uczenia się dla grupy kierunków elektrycznych efekty uczenia się dla grupy kierunków... IEA EUR-ACE... prognozy rozwoju rynku pracy efekty uczenia się dla programu/kierunku inżynieria sieci efekty uczenia się dla programu/kierunku... projekty typu Tuning: EUCEET, CHEMPASS określone centralnie Grupa Robocza ds. KRK obszarnicy określone przez wydział określone przez ??? ustalenia na poziomie uczelni

13 13AK&BM Kontekst – Proces Boloński i KRK Nasze podejście Wyniki dotychczasowych prac Co dalej? PLAN PREZENTACJI

14 14AK&BM Andrzej Kraśniewski - przewodniczący Pol. Warszawska, KRASP (elektronika, telekomunikacja, inżynieria komputerowa) Edward JezierskiPol. Łódzka, RGSW (od 2010) (automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika) Tomasz ŁodygowskiPol. Poznańska (budownictwo, mechanika konstrukcji) Bohdan MacukowPol. Warszawska, KAUT (informatyka) Jan ZawadiakPol. Śląska (technologia chemiczna, inżynieria chemiczna) wakatRGSW? Józef Lubaczwsparcie ze strony GR KRK, RGSW Zespół

15 15AK&BM wykorzystanie istniejących rozwiązań zgodność ze standardami międzynarodowymi uspołecznienie prac Założenia

16 16AK&BM standardy międzynarodowe w zakresie kształcenia inżynierów efekty uczenia się dla studiów technicznych (Europejskie Ramy Kwalifikacji) Krajowe Ramy Kwalifikacji weryfikacja zgodności inspiracja Sposób pracy środowisko akademickie, opiniodawcy zewnętrzni konsultacje propozycje modyfikacji

17 17AK&BM Proces Boloński Standardy międzynarodowe ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA) JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education) IEA (International Engineering Alliance) EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer project) CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate initiative)

18 18AK&BM CRITERIA FOR ACCREDITING ENGINEERING PROGRAMS Effective for Evaluations During the Accreditation Cycle GENERAL CRITERIA FOR BACCALAUREATE LEVEL PROGRAMS Students Program Educational Objectives Program Outcomes Continuous Improvement Curriculum Faculty Facilities Support Program Criteria Definiowanie efektów uczenia się - ABET Accreditation Board for Engineering and Technology

19 19AK&BM Program Educational Objectives (sylwetka absolwenta) + Program Outcomes (efekty uczenia się) misja uczelni, zapotrzebowanie otoczenia (needs of constituencies) General (ABET) Program Outcomes ABET Program Criteria ABET Curriculum Requirements ogólne efekty uczenia się - dla wszystkich programów (kierunków) dodatkowe wymagania dla grupy programów (kierunków) inne wymagania związane z programem studiów zasoby

20 20AK&BM a)an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering b)an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data c)an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability d)an ability to function on multi-disciplinary teams e)an ability to identify, formulate, and solve engineering problems f)an understanding of professional and ethical responsibility g)an ability to communicate effectively h)the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context i)a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning j)a knowledge of contemporary issues k)an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. Engineering programs must demonstrate that their graduates have PROGRAM OUTCOMES 2000 & 2009 (studia I stopnia)

21 21AK&BM a)one year of a combination of college level mathematics and basic sciences (some with experimental experience) appropriate to the discipline b)one and one-half years of engineering topics, consisting of engineering sciences and engineering design appropriate to the student's field of study c)a general education component that complements the technical content of the curriculum and is consistent with the program and institution objectives Students must be prepared for engineering practice through a curriculum culminating in a major design experience based on the knowledge and skills acquired in earlier course work and incorporating appropriate engineering standards and multiple realistic constraints. CURRICULUM (REQUIREMENTS)

22 22AK&BM GENERAL CRITERIA FOR MASTERS LEVEL PROGRAMS The criteria for masters level programs are fulfillment of the baccalaureate level general criteria, fulfillment of program criteria appropriate to the masters level specialization area, and one academic year of study beyond the baccalaureate level. The program must demonstrate that graduates have an ability to apply masters level knowledge in a specialized area of engineering related to the program area.

23 23AK&BM st Ist II st I profilegrupy kierunków wymagania ilościowe ABET + +TAK+ + JABEE ++ TAK? ++ IEA +? TAK? +? EUR-ACE ++ NIE + CDIO + Standardy międzynarodowe nie obejmują studiów III stopnia

24 24AK&BM Decyzje projektowe (1) w pierwszej fazie prac - koncentracja na efektach uczenia się określenie wymagań programowych/realizacyjnych (czas trwania studiów, proporcje ECTSów przypisanych poszczególnym grupom efektów uczenia się, praca dyplomowa, praktyka,...) – w kolejnym etapie

25 25AK&BM profil praktyczny profil ogólny profil badawczy studia I st (inżynier) ++ studia II st (magister) +++ studia III st (doktor) + ? Decyzje projektowe (2) profile - pierwsza przymiarka czy mgr inż.? uzyskanie stopnia nauk. ostateczna liczba profili – ustalona w oparciu o wyniki prac!!! pozytywne wyróżnienie profil podstawowy?

26 26AK&BM Decyzje projektowe (3) klasyfikacja umiejętności umiejętności ogólne - niezwiązane lub luźno związane z obszarem kształcenia inżynierskiego (personal and interpersonal skills) bazowe umiejętności inżynierskie umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich

27 27AK&BM studia I stopnia profil ogólny różnice (co inaczej?) Decyzje projektowe (4) studia II stopnia profil ogólny studia I stopnia profil praktyczny różnice (co więcej?) baza: studia I st., profil ogólny (podstawowy?) dalej - różnicowo

28 28AK&BM Decyzje projektowe (5) słowniczek dyscyplina inżynierska (?): odpowiada tradycyjnym lub unikatowym kierunkom (także makrokierunkom) studiów technicznych, a kontekście KRK – programom studiów o nazwach ustalanych przez uczelnie zadanie inżynierskie (problem inżynierski) pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej klucz do rozróżnienia efektów uczenia się dla studiów I i II stopnia typowe (proste) zadanie inżynierskie złożone zadanie inżynierskie

29 29AK&BM Decyzje odłożone czy i jakie profile? czy (efekty dla st. II st.) (efekty dla st. I st.)?

30 30AK&BM Kontekst – Proces Boloński i KRK Nasze podejście Wyniki dotychczasowych prac Co dalej? PLAN PREZENTACJI

31 31AK&BM efekty uczenia się dla studiów I stopnia – profil ogólny Wyniki (1) efekty uczenia się dla studiów I stopnia – profil praktyczny (zarys) efekty uczenia się dla studiów II stopnia – profil ogólny zdefiniowane różnicowo w wersji wstępnej - do dalszej dyskusji

32 32AK&BM weryfikacja – badanie zgodności z ramami kwalifikacji (KRK, EQF) ze standardami międzynarodowymi Wyniki (2)

33 33AK&BM Kontekst – Proces Boloński i KRK Nasze podejście Wyniki dotychczasowych prac Co dalej? PLAN PREZENTACJI

34 34AK&BM Dalsze prace (1) uzupełnienie i doskonalenie rezultatów dotychczasowych prac oraz określenie brakujących efektów uczenia się dla studiów II stopnia (profil praktyczny i badawczy) określenie wymagań programowych/realizacyjnych czas trwania studiów (ECTS) proporcje ECTSów przypisanych poszczególnym grupom efektów uczenia się udział zajęć kształtujących umiejętności liczba godzin zajęć kontaktowych (minimalna?) praca dyplomowa/projekt dyplomowy praktyka...

35 35AK&BM komentarze, jak należy rozumieć zdefiniowane efekty uczenia się - bardziej szczegółowe efekty uczenia się - przykłady jako pomoc dla osób definiujących efekty uczenia się dla konkretnych programów studiów [opcja] zdefiniowanie efektów uczenia się dla przykładowego prototypowego programu studiów I i II stopnia (np. robotyka) lub dla podobszaru, tzn. grupy programów studiów (np. dość szeroko rozumianego podobszaru mechanika) określenie efektów uczenia się dla studiów III stopnia Dalsze prace (2)

36 36AK&BM Dalsze prace (3) konsultacje (KAUT, prorektorzy, eksperci PKA,..., także osoby spoza środowiska akademickiego) efekty uczenia się dla prototypowych programów studiów I i II stopnia (zdefiniowane we współpracy z uczelniami) ważne programy brzegowe – na styku obszarów (informatyka, fizyka techniczna, architektura,...) zalecenia dotyczące sposobu oceny efektów uczenia się (we współpracy ze środowiskowymi komisjami akredytacyjnymi i PKA) zarys standardów akredytacyjnych (we współpracy ze środowiskowymi komisjami akredytacyjnymi i PKA) decyzje (rekomendacje) dotyczące profili wnioski dotyczące ew. modyfikacji KRK

37 37AK&BM Nasz apel Potrzebne poparcie i wsparcie KRPUT dla prac zespołu współpraca przy stworzeniu modelu konsultowania wyników prac zespołu (dwustronny przepływ informacji zespółuczelnie) wskazanie konkretnych jednostek (wydziałów) i programów studiów I i II stopnia (najlepiej nowo tworzonych – zgodnie z ideą KRK), które mogłyby służyć jako pole doświadczalne O kształcie KRK powinno decydować środowisko akademickie (powinno stać się właścicielem KRK) w przeciwnym przypadku … KRK zdefiniują urzędnicy


Pobierz ppt "Tworzenie opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych Andrzej Kraśniewski Bohdan Macukow KRPUT, 3 grudnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google