Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PWr informacje dodatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PWr informacje dodatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PWr informacje dodatkowe

2 Kształcenie w języku angielskim – DLACZEGO ? Politechnika Wrocławska uczelnią dwujęzyczną. Korzyści: lepszy dostęp do międzynarodowych zasobów edukacyjnych i naukowych łatwiejsza wymiana idei na międzynarodowych forach absolwenci lepiej przygotowani do kariery akademickiej większe możliwości angażowania specjalistów z zagranicy wzrośnie skala wymiany międzynarodowej i liczba studentów cudzoziemców wzrośnie skala zaangażowania w projektach międzynarodowych wzrośnie atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

3 Działania strategiczne W ramach umiędzynarodowienia procesu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej, działania uczelni koncentrują się na trzech obszarach: 1. Kształcenie w języku angielskim, 2. Mobilność studentów, 3. Konsolidacja współpracy międzynarodowej w skali uczelni.

4 Kształcenie w językach obcych Zasady rozliczania zajęć prowadzonych w językach obcych są corocznie uchwalane przez Senat Politechniki Wrocławskiej. W roku akademickim 2008/2009 zasady te są następujące: Nauczycielowi akademickiemu realizującemu zajęcia dydaktyczne w języku obcym przysługuje dopłata do liczby godzin zajęć zrealizowanych niezależnie do wykonania pensum. Wysokość dopłaty do wynagrodzenia za jedna godzinę zajęć wynosi 100% stawki godziny ponadwymiarowej.

5 Kształcenie w językach obcych Liczba studentów biorących udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2007/2008 Wydział W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12 Liczba studentów 952646721768825621314567540018

6 Kształcenie w językach obcych Liczba kursów prowadzonych w języku angielskim realizowanych w roku akademickim 2007/2008 WydziałW1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12 Liczba kursów 72851163226933 1

7 Kształcenie w językach obcych W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie zmian w zasadach rozliczania zajęć prowadzonych w językach obcych. Dopłaty do zajęć będą obejmowały grupy kursów lub całe programy prowadzone w językach obcych. Zamiarem jest odejście od dopłacania do pojedynczych kursów.

8 Kształcenie w językach obcych Studenci cudzoziemcy w 2007/2008 : oProgram Erasmus – 102 oRekrutacja na pełne studia – 33 + 1 stypendysta RP oRekrutacja na kurs j.polskiego – 25 (plus 90 stypendystów RP) oRekrutacja na kurs przygotowawczy j.angielskiego – 10 osób Wdrożenie procedur dla rekrutacji i systemu opieki nad studentami zagranicznymi Pozyskanie dotacji na dofinansowanie studiów anglojęzycznych Zorganizowanie kursu wakacyjnego z akademickiego języka angielskiego dla ponad 100 pracowników – pozyskane fundusze z UM Zaawansowane prace nad wnioskami o grant na rozwój oferty studiów w języku angielskim i rozwój kompetencji językowych nauczycieli akademickich (Fundusze Strukturalne Kapitał Ludzki)

9 Umiędzynarodowienie - pozyskane fundusze Dane statystyczne za 2007 rok Program Socrates Erasmus780 226 EUR Program Leonardo da Vinci740 174 EUR Opłaty za studia (cudzoziemcy) ponad 160 000 EUR Dotacje celowe Urzędu Marszałkowskiego309 282 PLN

10 Oferta PWr w języku angielskim Zgłoszone programyWydział Studia I stopnia W8 - 2 programy W10 - 1 program Studia II stopnia W 3 – 5 programów, W11 – 4 programy, W 7 – 2 programy, W2, W5, W6, W8, W9, W10, W12 - po jednym programie

11 Oferta studiów dyplomowych w języku angielskim - Bachelor Programmes Computer Science Information Management Mechanics and Machine Construction

12 Oferta studiów dyplomowych w języku angielskim - Master Programmes 1. Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies 2. Civil Engineering 3. Building Services and Engineering, 4. Information Technology 5. Electronics, Photonics and Microsystems 6. European Geotechnical and Environmental Course 7. Environmental Health & Safety Risk Management 8. Environmental Quality Management 9. Mechanics and Machine Construction 10. Medicinal Chemistry 11. Control in Electrical Power Engineering 12. Mining and Power Engineering 13. Nanoengineering 14. Simulation and Modeling in Physics 15. Quantum Engineering 16. European Masters Education in Industrial Mathematics 17. Bioinformatics 18. Advanced medicals

13 Podwójne dyplomowanie Rynek edukacyjny staje się tak konkurencyjnym, że koniecznością jest zaoferowanie młodzieży możliwość uzyskania podwójnych dyplomów. Programy podwójnego dyplomowania umożliwiają studentom równoległe studiowanie na Politechnice Wrocławskiej oraz uczelni zagranicznej.

14 Podwójne dyplomowanie na PWr Wydziały oferujące podwójne dyplomy: I.Wydział Architektury 1.Kierunek Architektura i Urbanistyka – wraz z Brandenburgische Technische Universität w Cottbus (Niemcy), II. Wydział Elektryczny 1.Kierunek Elektrotechnika wraz z Ryerson University w Toronto (Kanada), 2.Kierunek Elektrotechnika wraz z Otto von Guericke Uniwersitaet w Magdeburgu (Niemcy), III. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 1.Kierunek Ochrona Środowiska oraz Inżynieria Środowiska University of Applied Science Oldenburg, Ostfriesland, Wilhemshaven (Niemcy), IV. Wydział Informatyki i Zarządzania 1.Kierunek Zarządzanie – Uniwersytet Nysa wraz z Wyższa Szkoła Techniczna w Zittau (Niemcy), Uniwersytet w Libercu (Czechy). V. Program T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) realizowany przez konsorcjum prestiżowych uczelni technicznych w Europie prowadzący do podwójnego dyplomu. PWr w ramach T.I.M.E. wypracowała programy wspólnego kształcenia z 5 uczelniami francuskimi typu Ecole Centrale i z Politechniką w Mediolanie. W roku 2007 w programie uczestniczyło 2 studentów W8. Trwa poszukiwanie uczelni partnerskiej i uzgadniane programu studiów dla blisko 40 zainteresowanych studentów.

15 Uniwersytet Nysa W dniu 27 listopada 2000 r. w Zittau (Niemcy) Rektorzy trzech uczelni: prof. A. Mulak (Politechnika Wrocławska), prof. D.Reichel (Wyższa Szkoła Techniczna Zittau/Görlitz) i prof. D.Lukas (Uniwersytet w Libercu), podpisali umowę o realizacji wspólnego projektu o nazwie Neisse University. Zajęcia w języku angielskim prowadzą nauczyciele akademiccy z trzech współpracujących uczelni, a 3,5 letnie studia kończą się nadaniem absolwentom tytułu inżynier. Elementem wyróżniającym ten kierunek studiów od innych jest to, że każdy rok studiów odbywa się w jednej z trzech ww. uczelni, co umożliwia studentom poznanie języka i kultury zapraszającego kraju. W pierwszym semestrze nauki studenci doskonalą znajomość języka angielskiego. Nabór studentów polskich przeprowadza Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

16 Uniwersytet Nysa W 2003 r. studia na NU były oceniane przez niemiecką komisję akredytacyjną Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute - ACQUIN. W styczniu 2004 r. jej przedstawiciele odwiedzili ośrodki akademickie w Zittau, Libercu i Jeleniej Górze, spotkali się z osobami kierującymi projektem, pracownikami prowadzącymi zajęcia oraz ze studentami. 27 marca 2004 r. ACQUIN przyznał "NU" akredytację. Jest to pierwsza tego typu akredytacja międzynarodowa w Politechnice Wrocławskiej. W ramach tego projektu od października 2001 r. studia te ukończyło 39 absolwentów z Polski.

17 Podpisane porozumienia o podwójnym dyplomowania Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Universite des Sciences et Technologies de Lille – Francja Universite Sciences et Technologies Bordeaux 1 – Francja Universidad de Zaragoza – Hiszpania National University of Ireland, Galway – Irlandia Technische Universitat Darmstadt – Niemcy Universidade de Porto – Portugalia University of Liverpool – Wielka Brytania Wydział Elektroniki Coventry University, Wielka Brytania, University of Birmingham, Wielka Brytania,

18 Podpisane porozumienia o podwójnym dyplomowania Wydział Informatyki i Zarządzania Blekinge Institute of Technology (Szwecja) Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences (Niemcy) Halmstad University (Szwecja) Aalborg University Esbjerg (Dania) Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences (Niemcy) Zaporizhzhya National Technical University (Ukraina) Zhytomir State Technological University (Ukraina) Wydział Podstawowych Problemów Techniki Université Louis Pasteur Strasbourg

19 Podpisane porozumienia o podwójnym dyplomowania Wydział Mechaniczny Projekt Car Ecology - New Technological and Ecological Standards in Automotive Engineering - współpraca z uczelniami zagranicznymi w aspekcie przygotowania kształcenia na drugim poziomie w obszarze inżynierii motoryzacyjnej tzw. European Master in Automotive Engineering. Partnerami są następujące uczelnie: Karel de Grote University College Antwerp - Belgia Cologne University of Applied Sciences - Niemcy Joanneum University of Applied Sciences, Graz/Kapfenberg - Austria Technological Educational Institute of Thessaloniki - Grecja Turku University of Applied Sciences - Finlandia Technical University of Palencia - Hiszpania Technical University of Katalonia - Hiszpania Agoria – The Federation for Technology Industry – Belgia

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PWr informacje dodatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google