Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PWr

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PWr"— Zapis prezentacji:

1 Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PWr
informacje dodatkowe

2 Kształcenie w języku angielskim – DLACZEGO ?
Politechnika Wrocławska uczelnią dwujęzyczną. Korzyści: lepszy dostęp do międzynarodowych zasobów edukacyjnych i naukowych łatwiejsza wymiana idei na międzynarodowych forach absolwenci lepiej przygotowani do kariery akademickiej większe możliwości angażowania specjalistów z zagranicy wzrośnie skala wymiany międzynarodowej i liczba studentów cudzoziemców wzrośnie skala zaangażowania w projektach międzynarodowych wzrośnie atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Politechnika Wrocławska stając się uczelnią dwujęzyczną, wzbogaci ofertę dydaktyczną, będzie kształcić absolwentów lepiej przystosowanych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Jako uczelnia dwujęzyczna będzie mogła znacznie podnieść stopień umiędzynarodowienia kształcenia, co przełoży się na jego wyższą jakość. W szczególności: studenci i pracownicy uczelni dwujęzycznej będą mieli lepszy dostęp do międzynarodowych zasobów edukacyjnych i naukowych łatwiejsza będzie wymiana idei na międzynarodowych forach dzięki wspólnej płaszczyźnie językowej absolwenci będą lepiej przygotowani do kariery akademickiej będą większe możliwości angażowania w proces dydaktyczny w badania naukowe wybitnych specjalistów z zagranicy wzrośnie skala wymiany międzynarodowej studentów i pracowników oraz liczba studentów obcokrajowców wzrośnie skala zaangażowania w projekty międzynarodowe wzrośnie atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

3 Działania strategiczne
W ramach umiędzynarodowienia procesu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej, działania uczelni koncentrują się na trzech obszarach: 1. Kształcenie w języku angielskim, 2. Mobilność studentów, 3. Konsolidacja współpracy międzynarodowej w skali uczelni.

4 Kształcenie w językach obcych
Zasady rozliczania zajęć prowadzonych w językach obcych są corocznie uchwalane przez Senat Politechniki Wrocławskiej. W roku akademickim 2008/2009 zasady te są następujące: Nauczycielowi akademickiemu realizującemu zajęcia dydaktyczne w języku obcym przysługuje dopłata do liczby godzin zajęć zrealizowanych niezależnie do wykonania pensum. Wysokość dopłaty do wynagrodzenia za jedna godzinę zajęć wynosi 100% stawki godziny ponadwymiarowej.

5 Kształcenie w językach obcych
Liczba studentów biorących udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2007/2008 Wydział W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 Liczba studentów 95 26 46 72 176 88 256 213 145 675 400 18

6 Kształcenie w językach obcych
Liczba kursów prowadzonych w języku angielskim realizowanych w roku akademickim 2007/2008 Wydział W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 Liczba kursów 7 2 8 5 11 6 32 26 9 33 1

7 Kształcenie w językach obcych
W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie zmian w zasadach rozliczania zajęć prowadzonych w językach obcych. Dopłaty do zajęć będą obejmowały grupy kursów lub całe programy prowadzone w językach obcych. Zamiarem jest odejście od dopłacania do pojedynczych kursów.

8 Kształcenie w językach obcych
Studenci cudzoziemcy w 2007/2008 : Program Erasmus – 102 Rekrutacja na pełne studia – stypendysta RP Rekrutacja na kurs j.polskiego – 25 (plus 90 stypendystów RP) Rekrutacja na kurs przygotowawczy j.angielskiego – 10 osób Wdrożenie procedur dla rekrutacji i systemu opieki nad studentami zagranicznymi Pozyskanie dotacji na dofinansowanie studiów anglojęzycznych Zorganizowanie kursu wakacyjnego z akademickiego języka angielskiego dla ponad 100 pracowników – pozyskane fundusze z UM Zaawansowane prace nad wnioskami o grant na rozwój oferty studiów w języku angielskim i rozwój kompetencji językowych nauczycieli akademickich (Fundusze Strukturalne Kapitał Ludzki)

9 Umiędzynarodowienie - pozyskane fundusze
Dane statystyczne za 2007 rok Program Socrates Erasmus EUR Program Leonardo da Vinci EUR Opłaty za studia (cudzoziemcy) ponad EUR Dotacje celowe Urzędu Marszałkowskiego PLN

10 Oferta PWr w języku angielskim
Zgłoszone programy Wydział Studia I stopnia W8 - 2 programy W program Studia II stopnia W 3 – 5 programów, W11 – 4 programy, W 7 – 2 programy, W2, W5, W6, W8, W9, W10, W12 - po jednym programie

11 Oferta studiów dyplomowych w języku angielskim - Bachelor Programmes
Computer Science Information Management Mechanics and Machine Construction

12 Oferta studiów dyplomowych w języku angielskim - Master Programmes
1. Molecular nano- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies 2. Civil Engineering 3. Building Services and Engineering, 4. Information Technology 5. Electronics, Photonics and Microsystems 6. European Geotechnical and Environmental Course 7. Environmental Health & Safety Risk Management 8. Environmental Quality Management 9. Mechanics and Machine Construction 10. Medicinal Chemistry 11. Control in Electrical Power Engineering 12. Mining and Power Engineering 13. Nanoengineering 14. Simulation and Modeling in Physics 15. Quantum Engineering 16. European Masters Education in Industrial Mathematics 17. Bioinformatics 18. Advanced medicals

13 Podwójne dyplomowanie
Rynek edukacyjny staje się tak konkurencyjnym, że koniecznością jest zaoferowanie młodzieży możliwość uzyskania podwójnych dyplomów. Programy podwójnego dyplomowania umożliwiają studentom równoległe studiowanie na Politechnice Wrocławskiej oraz uczelni zagranicznej.

14 Podwójne dyplomowanie na PWr
Wydziały oferujące podwójne dyplomy: Wydział Architektury Kierunek Architektura i Urbanistyka – wraz z Brandenburgische Technische Universität w Cottbus (Niemcy), II. Wydział Elektryczny Kierunek Elektrotechnika wraz z Ryerson University w Toronto (Kanada), Kierunek Elektrotechnika wraz z Otto von Guericke Uniwersitaet w Magdeburgu (Niemcy), III. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Kierunek Ochrona Środowiska oraz Inżynieria Środowiska University of Applied Science Oldenburg, Ostfriesland, Wilhemshaven (Niemcy), IV. Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek Zarządzanie – Uniwersytet Nysa wraz z Wyższa Szkoła Techniczna w Zittau (Niemcy), Uniwersytet w Libercu (Czechy). V. Program T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe) realizowany przez konsorcjum prestiżowych uczelni technicznych w Europie prowadzący do podwójnego dyplomu. PWr w ramach T.I.M.E. wypracowała programy wspólnego kształcenia z 5 uczelniami francuskimi typu Ecole Centrale i z Politechniką w Mediolanie. W roku 2007 w programie uczestniczyło 2 studentów W8. Trwa poszukiwanie uczelni partnerskiej i uzgadniane programu studiów dla blisko 40 zainteresowanych studentów.

15 Uniwersytet Nysa W dniu 27 listopada 2000 r. w Zittau (Niemcy) Rektorzy trzech uczelni: prof. A. Mulak (Politechnika Wrocławska), prof. D.Reichel (Wyższa Szkoła Techniczna Zittau/Görlitz) i prof. D.Lukas (Uniwersytet w Libercu), podpisali umowę o realizacji wspólnego projektu o nazwie „Neisse University”. Zajęcia w języku angielskim prowadzą nauczyciele akademiccy z trzech współpracujących uczelni, a 3,5 letnie studia kończą się nadaniem absolwentom tytułu inżynier. Elementem wyróżniającym ten kierunek studiów od innych jest to, że każdy rok studiów odbywa się w jednej z trzech ww. uczelni, co umożliwia studentom poznanie języka i kultury zapraszającego kraju. W pierwszym semestrze nauki studenci doskonalą znajomość języka angielskiego. Nabór studentów polskich przeprowadza Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.        

16 Uniwersytet Nysa W 2003 r. studia na „NU” były oceniane przez niemiecką komisję akredytacyjną „Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute - ACQUIN”. W styczniu 2004 r. jej przedstawiciele odwiedzili ośrodki akademickie w Zittau, Libercu i Jeleniej Górze, spotkali się z osobami kierującymi projektem, pracownikami prowadzącymi zajęcia oraz ze studentami. 27 marca 2004 r. ACQUIN przyznał "NU" akredytację. Jest to pierwsza tego typu akredytacja międzynarodowa w Politechnice Wrocławskiej. W ramach tego projektu od października 2001 r. studia te ukończyło 39 absolwentów z Polski.

17 Podpisane porozumienia o podwójnym dyplomowania
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Universite des Sciences et Technologies de Lille – Francja Universite Sciences et Technologies Bordeaux 1 – Francja Universidad de Zaragoza – Hiszpania National University of Ireland, Galway – Irlandia Technische Universitat Darmstadt – Niemcy Universidade de Porto – Portugalia University of Liverpool – Wielka Brytania Wydział Elektroniki Coventry University, Wielka Brytania, University of Birmingham, Wielka Brytania,

18 Podpisane porozumienia o podwójnym dyplomowania
Wydział Informatyki i Zarządzania Blekinge Institute of Technology (Szwecja) Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences (Niemcy) Halmstad University (Szwecja) Aalborg University Esbjerg (Dania) Zaporizhzhya National Technical University (Ukraina) Zhytomir State Technological University (Ukraina) Wydział Podstawowych Problemów Techniki Université Louis Pasteur Strasbourg

19 Podpisane porozumienia o podwójnym dyplomowania
Wydział Mechaniczny Projekt „Car Ecology - New Technological and Ecological Standards in Automotive Engineering” - współpraca z uczelniami zagranicznymi w aspekcie przygotowania kształcenia na drugim poziomie w obszarze inżynierii motoryzacyjnej tzw. European Master in Automotive Engineering. Partnerami są następujące uczelnie: Karel de Grote University College Antwerp - Belgia Cologne University of Applied Sciences - Niemcy Joanneum University of Applied Sciences, Graz/Kapfenberg - Austria Technological Educational Institute of Thessaloniki - Grecja Turku University of Applied Sciences - Finlandia Technical University of Palencia - Hiszpania Technical University of Katalonia - Hiszpania Agoria – The Federation for Technology Industry – Belgia

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w PWr"

Podobne prezentacje


Reklamy Google