Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-04-29 Nauczanie przedmiotów podstawowych na kierunkach technicznych Bohdan Macukow Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-04-29 Nauczanie przedmiotów podstawowych na kierunkach technicznych Bohdan Macukow Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 2014-04-29 Nauczanie przedmiotów podstawowych na kierunkach technicznych Bohdan Macukow Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Politechnika Świętokrzyska, Sandomierz 19-21 maja 2010 r.

2 2 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Matematyka Fizyka Języki Finansowanie Propozycje w KRK Plan prezentacji Opracowanie oparte jest na materiałach nadesłanych przez uczelnie stowarzyszone w KRPUT

3 3 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia stacjonarne I stopnia Minima wg standardów MatematykaFizyka Godzinyliczba kierunkówGodzinyliczba kierunków 451 (arch&urb)301 (arch&urb) 602455 7516019 904753 12019904 1504 1651 1801 Język obcy zawsze 120 godzin

4 4 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia stacjonarne II stopnia Minima wg standardów MatematykaFizyka Godzinyliczba kierunkówGodzinyliczba kierunków 30 3 (bud, g&k, inż.śr) 30 1 (energetyka) 451 1 (lotn&kosm) 1051901 (gór&geol) Języka obcego - brak

5 5 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia stacjonarne I stopnia Godziny nauczane MatematykaFizyka Godzinyudział %Godzinyudział % 45..... 604,86027,7 904,57511,5 12024,59036,3 1355,410513,9 1508,7..... 1658,5240 18021,4 2107,6..... 435

6 6 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia stacjonarne kierunki nietechniczne zarządzanie 45 arch. i urbanistyka 45-75, kierunki techniczne 90..435 dominujące 120, 180 zazwyczaj tylko na studiach I stopnia Często dodatkowe zajęcia uzupełniające na studiach II stopnia bardzo rzadko 30-60 Nauczanie matematyki

7 7 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia niestacjonarne zazwyczaj znacznie mniej niż na stacjonarnych około 60%, dominujące 90-120 Nauczanie matematyki Uwaga: Teoretycznie, matematyka jako określona przez standardy powinna być realizowana w 100 %

8 8 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia stacjonarne kierunki nietechniczne brak kierunki techniczne 45..240 dominujące 90 tylko na studiach I stopnia Nauczanie fizyki

9 9 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia niestacjonarne zazwyczaj znacznie mniej niż na stacjonarnych około 60%, tylko na studiach I stopnia dominujące 60 Nauczanie fizyki Uwaga: Teoretycznie, fizyka jako określona przez standardy powinna być realizowana w 100 %

10 10 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Cztery wersje - obowiązuje: tylko język angielski jeden język - do wyboru jeden język – nie angielski dwa języki W przeważającej liczbie przypadków jest to jeden język do wyboru albo angielski. Nauczanie języków obcych

11 11 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia stacjonarne: Zakres 90-180 dominujące 90, 120 tylko na studiach I stopnia czasami na II stopniu 30,60 Wyjątek Szkoły Wojskowe Nauczanie języków obcych

12 12 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Studia niestacjonarne: często tylko 60% tego co na stacjonarnych (czasem 60% standardów) tylko na studiach I stopnia czasami na II stopniu 30 Uwaga: Teoretycznie, język może być realizowany w 60% Nauczanie języków obcych

13 13 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Matematyka i fizyka w przeważającej liczbie uczelni (80%) przez wydziały, pozostałe – centralnie, czasami mieszane – mat.centr, fiz. Wydz. Język ok.75% centralnie, pozostałe przez wydziały Finansowanie

14 14 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Propozycje Zespołu ds. opracowania opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych (dla obszaru kształcenia inżynierów)

15 15 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Dla studiów I stopnia wiedza w zakresie matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów nauki przydatna do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z reprezentowaną dyscypliną inżynierską – co najmniej 42 ECTS (20% ECTS dla studiów o profilu ogólnym), w tym wiedza w zakresie matematyki – co najmniej 24 ECTS (?), a fizyki – 12 ECTS; Ilościowe wymagania programowe i realizacyjne

16 16 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Dla studiów I stopnia wiedza i umiejętności związane z pozatechnicznymi aspektami działalności inżynierskiej oraz umiejętności i inne kompetencje ogólne niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierów – co najmniej 32 ECTS (ok. 15% ECTS dla studiów o profilu ogólnym), w tym umiejętność porozumiewania się w językach obcych – co najmniej 12 ECTS; wiedza i umiejętności związane z zagadnieniami technicznymi (inżynierskimi) – co najmniej 50% ECTS przypisanych programowi studiów Ilościowe wymagania programowe i realizacyjne

17 17 Bohdan Macukow Sandomierz 19-21 maja 2010 r. Wymagania dotyczące umiejętności porozumiewania się w językach obcych Studia I stopnia: język angielski na poziomie co najmniej A1 jeden język obcy na poziomie co najmniej B2 Studia II stopnia: dwa języki obce, w tym język angielski; jeden z nich na poziomie co najmniej B2, drugi na poziomie co najmniej A2 Uwaga: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 spełnia oba wymagania sformułowane dla studiów I stopnia. Ilościowe wymagania programowe i realizacyjne

18 18 Bohdan Macukow 18 Dziękuję za uwagę Jeśli są pytania - zapraszam do dyskusji ! Jeśli są pytania - zapraszam do dyskusji !


Pobierz ppt "2014-04-29 Nauczanie przedmiotów podstawowych na kierunkach technicznych Bohdan Macukow Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google