Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-04-29 Nauczanie przedmiotów podstawowych na kierunkach technicznych Bohdan Macukow Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-04-29 Nauczanie przedmiotów podstawowych na kierunkach technicznych Bohdan Macukow Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie przedmiotów podstawowych na kierunkach technicznych Bohdan Macukow Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Politechnika Świętokrzyska, Sandomierz maja 2010 r.

2 2 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Matematyka Fizyka Języki Finansowanie Propozycje w KRK Plan prezentacji Opracowanie oparte jest na materiałach nadesłanych przez uczelnie stowarzyszone w KRPUT

3 3 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia stacjonarne I stopnia Minima wg standardów MatematykaFizyka Godzinyliczba kierunkówGodzinyliczba kierunków 451 (arch&urb)301 (arch&urb) Język obcy zawsze 120 godzin

4 4 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia stacjonarne II stopnia Minima wg standardów MatematykaFizyka Godzinyliczba kierunkówGodzinyliczba kierunków 30 3 (bud, g&k, inż.śr) 30 1 (energetyka) (lotn&kosm) (gór&geol) Języka obcego - brak

5 5 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia stacjonarne I stopnia Godziny nauczane MatematykaFizyka Godzinyudział %Godzinyudział % ,86027,7 904,57511, ,59036,3 1355,410513,9 1508, , ,4 2107,

6 6 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia stacjonarne kierunki nietechniczne zarządzanie 45 arch. i urbanistyka 45-75, kierunki techniczne dominujące 120, 180 zazwyczaj tylko na studiach I stopnia Często dodatkowe zajęcia uzupełniające na studiach II stopnia bardzo rzadko Nauczanie matematyki

7 7 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia niestacjonarne zazwyczaj znacznie mniej niż na stacjonarnych około 60%, dominujące Nauczanie matematyki Uwaga: Teoretycznie, matematyka jako określona przez standardy powinna być realizowana w 100 %

8 8 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia stacjonarne kierunki nietechniczne brak kierunki techniczne dominujące 90 tylko na studiach I stopnia Nauczanie fizyki

9 9 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia niestacjonarne zazwyczaj znacznie mniej niż na stacjonarnych około 60%, tylko na studiach I stopnia dominujące 60 Nauczanie fizyki Uwaga: Teoretycznie, fizyka jako określona przez standardy powinna być realizowana w 100 %

10 10 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Cztery wersje - obowiązuje: tylko język angielski jeden język - do wyboru jeden język – nie angielski dwa języki W przeważającej liczbie przypadków jest to jeden język do wyboru albo angielski. Nauczanie języków obcych

11 11 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia stacjonarne: Zakres dominujące 90, 120 tylko na studiach I stopnia czasami na II stopniu 30,60 Wyjątek Szkoły Wojskowe Nauczanie języków obcych

12 12 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Studia niestacjonarne: często tylko 60% tego co na stacjonarnych (czasem 60% standardów) tylko na studiach I stopnia czasami na II stopniu 30 Uwaga: Teoretycznie, język może być realizowany w 60% Nauczanie języków obcych

13 13 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Matematyka i fizyka w przeważającej liczbie uczelni (80%) przez wydziały, pozostałe – centralnie, czasami mieszane – mat.centr, fiz. Wydz. Język ok.75% centralnie, pozostałe przez wydziały Finansowanie

14 14 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Propozycje Zespołu ds. opracowania opisu efektów uczenia się dla studiów technicznych (dla obszaru kształcenia inżynierów)

15 15 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Dla studiów I stopnia wiedza w zakresie matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów nauki przydatna do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z reprezentowaną dyscypliną inżynierską – co najmniej 42 ECTS (20% ECTS dla studiów o profilu ogólnym), w tym wiedza w zakresie matematyki – co najmniej 24 ECTS (?), a fizyki – 12 ECTS; Ilościowe wymagania programowe i realizacyjne

16 16 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Dla studiów I stopnia wiedza i umiejętności związane z pozatechnicznymi aspektami działalności inżynierskiej oraz umiejętności i inne kompetencje ogólne niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierów – co najmniej 32 ECTS (ok. 15% ECTS dla studiów o profilu ogólnym), w tym umiejętność porozumiewania się w językach obcych – co najmniej 12 ECTS; wiedza i umiejętności związane z zagadnieniami technicznymi (inżynierskimi) – co najmniej 50% ECTS przypisanych programowi studiów Ilościowe wymagania programowe i realizacyjne

17 17 Bohdan Macukow Sandomierz maja 2010 r. Wymagania dotyczące umiejętności porozumiewania się w językach obcych Studia I stopnia: język angielski na poziomie co najmniej A1 jeden język obcy na poziomie co najmniej B2 Studia II stopnia: dwa języki obce, w tym język angielski; jeden z nich na poziomie co najmniej B2, drugi na poziomie co najmniej A2 Uwaga: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 spełnia oba wymagania sformułowane dla studiów I stopnia. Ilościowe wymagania programowe i realizacyjne

18 18 Bohdan Macukow 18 Dziękuję za uwagę Jeśli są pytania - zapraszam do dyskusji ! Jeśli są pytania - zapraszam do dyskusji !


Pobierz ppt "2014-04-29 Nauczanie przedmiotów podstawowych na kierunkach technicznych Bohdan Macukow Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google