Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komercjalizacja wyników badań naukowych"— Zapis prezentacji:

1 Komercjalizacja wyników badań naukowych
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 25-27 maja 2011 r. Gdańsk - Gdynia Komercjalizacja wyników badań naukowych Jan Hupka Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

2 „Wyślemy młodych naukowców na staż do USA…
wszczepiać wirusa innowacyjności” "Nadal do sukcesu zalicza się ukończenie badań, a nie ich skutki komercjalizacyjne… Polskie uczelnie nie będą innowacyjne, jeżeli nie będą poszukiwały źródeł finansowania ze sprzedaży własnych produktów" prof. Barbara Kudrycka Minister NiSzW Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach 16-18 maja 2011 r. (wg PAP)

3 Liczba wdrożonych patentów na milion mieszkańców
„Do USA pojadą dwie grupy. Po pierwsze będą to tzw. liderzy innowacyjności, którzy będą zawodowo pośredniczyć pomiędzy nauką a biznesem, po drugie naukowcy, którzy będą mieli okazję nauczyć się, jak sprostać przedsiębiorcom” Polska 1 Czechy 4 Francja 50 Niemcy 109 Tajwan >260 USA (wg PAP)

4 Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych w USA
Wyniki badań licencjonuje się do gospodarki zaraz po opatentowaniu aby nie tracić czasu i pieniędzy na dalsze badania, tylko rozwijać nowe pomysły. Przemysł wie czego potrzebuje i rozwinie technologie w kierunku doskonalenia produktu. Pracownicy, którzy opracowali nową technologię uzyskują dwuletnie urlopy na uczelni żeby mogli rozwijać produkt w firmie (jako pracownicy, konsultanci albo zasiadając w radach nadzorczych, etc.). Po czym dokonują wyboru: firma czy uczelnia.

5 Dr h.c. Politechniki Gdańskiej
Profesor Jan D. Miller Dr h.c. Politechniki Gdańskiej członek Amerykańskiej Akademii Inżynierii University of Utah – czołowa amerykańska uczelnia w komercjalizacji wyników badań naukowych

6 FILARY ROZWOJU UCZELNI
BUDOWA ZESPOŁÓW BADAWCZYCH WOKÓŁ NAJAKTYWNIEJSZYCH NAUKOWCÓW ROZWÓJ BAZY APARATUROWO – LABORATORYJNEJ WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

7 Budowa zespołów badawczych wokół najaktywniejszych naukowców
„Najważniejsza rywalizacja na świecie toczy się o ludzkie umysły” – prof. Michał Kleiber

8 USTAR (Utah Science Technology and Research )
Innowacyjne, nowoczesne o dużym zasięgu przedsięwzięcie powstałe w celu rozwoju technologii i inicjatyw gospodarczych, finansowane przez władze stanu Utah. W marcu 2006 przyjęto ponad trzydziestoletni plan finansowania USTAR w wysokości 15 milionów USD rocznie.

9 Planowane efekty działalności USTAR w ciągu kolejnych 30 lat

10 Zwrot z inwestycji w USTAR na przykładzie przyrostu środków finansowych na badania

11 Etapy implementacji programów USTAR

12 Cele strategiczne USTAR
Rozwój infrastruktury naukowej Komercjalizacja badań Wzmocnienie konkurencyjności istniejących gałęzi przemysłu Intensyfikacja podaży pracowników naukowych i inżynierów, Wzrost dostępu do kapitału Kształtowanie przedsiębiorczości w społeczeństwie

13 W programie USTAR zainwestowano w światowej klasy badaczy, którzy, rozwijając nowe przełomowe technologie, pozyskują znaczne środki finansowe na badania oraz wzmacniają prestiż swoich uniwersytetów. Ze środków finansowych przeznaczonych na badania przez stan Utah, USTAR w ciągu ostatnich trzech lat zagwarantował podwójną stopę zwrotu, będąc równocześnie aplikantem grantów na kolejnych 200% już otrzymanych sum.

14 Efekty Pozyskanie środków finansowych na badania naukowe kilkakrotnie przewyższających wniesione w programie USTAR inwestycje Budowa specjalistycznych laboratoriów (pełniejsze wykorzystanie potencjału ) naukowców Liczne nowe firmy powstające na bazie uniwersyteckich technologii

15 Wielki strumień środków z UE
Rozwój bazy aparaturowo – laboratoryjnej Wielki strumień środków z UE

16 Współpraca z otoczeniem gospodarczym
„…winę za brak współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorcami ponoszą nie tylko uczelnie ale i biznes który nie chce podejmować ryzyka…” – prof. Karol Musioł „…Żadna modernizacyjna reforma wprowadzona w jednym tylko sektorze życia publicznego bez osadzenia jej w szerokim kontekście polityki całego państwa, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów...” - prof. Michał Kleiber

17 Zestawienie programów finansowania B+R poprzez „naukę”

18 Small Business Innovation Research Program (SBIR)?
Jak efektywnie wspierać innowacje? – propozycja programu wzorowanego na Small Business Innovation Research Program (SBIR)? SBIR jest programem mającym na celu finansowanie badań i rozwoju innowacyjnych projektów realizowanych przez sektor MSP w USA, które noszą za sobą szanse na duży sukces komercyjny. Program działa od roku Jest finansowany z budżetów 11 agencji federalnych, z których każda przeznacza 2,5% swoich środków z funduszy na badania i rozwój Dotychczas z 30 mld $ wydanych na program rząd USA uzyskał 90 mld $ wpływów z podatków. W 60 % projektów bezpośrednio były zaangażowane uniwersytety

19 Finansowanie w programie SBIR składają się z trzech faz
Faza I trwa do 6 miesięcy, przeznacza się do $100,000 na projekt i sprawdza się czy projekt jest technicznie wykonalny oraz czy jest poprawny z naukowego punktu widzenia. Do fazy II mogą przystąpić te przedsiębiorstwa, które pomyślnie ukończyły fazę I. Faza II trwa zazwyczaj 24 miesiące, przeznacza się do $750,000, a celem jest komercjalizacja zaproponowanej technologii. W czasie Fazy III projekt innowacyjny trafia z laboratorium na rynek. W tej fazie nie przeznacza się w programie SBIR żadnych środków finansowych. Przedsiębiorstwa MSP muszą w tej fazie same naleźć źródła i finansowania w sektorze prywatnym albo w innej rządowej agencji spoza SBIR

20 Agendy rządowe finansujące program SBIR
Department of Agriculture Department of Commerce Department of Defense Department of Education Department of Energy Department of Health and Human Services Department of Homeland Security Department of Transportation Environmental Protecion Agency National Aeronautics and Space Administration National Science Foundation

21 Kryteria, które muszą spełniać przedsiębiorstwa ubiegające się o udział w SBIR
Właścicielem jest osoba lub grupa osób będących obywatelami amerykańskimi bądź posiadającymi prawo stałego przebywania na terenie USA Przedsiębiorstwa „for profit” Przedsiębiorstwo może zatrudniać maksymalnie 500 pracowników

22 Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości
Dział Współpracy Z Gospodarką Biuro Informacji Patentowej (PAT-LIB) Dział Obsługi Badań NAukowych Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości współpraca Z Gospodarką i transfer technologii Ochrona IP Obsługa Badań Naukowych Wspieranie innowacji – Centrum Europejskie przygotowanie wniosków grant. I pomoc prawna Współpraca ze spółką celową ds. komercjali-zacji badań

23 Główne zadania Obsługa badań naukowych.
Pomoc w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie projektów badawczych. Promocja i organizacja współpracy z otoczeniem gospodarczym. Ochrona własności intelektualnej. Obsługa procesu transferu technologii w Uczelni. Nadzór nad realizacją umów dotyczących IP. Promocja wyników prac B+R prowadzonych w Uczelni. Promocja przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników i studentów Uczelni.

24 Współpraca PG z otoczeniem gospodarczym
Klastry działające we współpracy z PG: Pomorski Klaster ICT (ok. 100 firm) – klaster kluczowy Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (60 firm) – klaster kluczowy Gdański Klaster Budowlany – klaster kluczowy Pomorski Klaster BioEcoChemiczny, KlimaPomerania (19 firm), Optometria, Interregional Maritime Cluster  Inicjatywy klastrowe: Gdańska Delta Bursztynu (33), Żywność z Pomorza (15). Politechniczny Klub Biznesu PKB+ (działający w ramach SAPG) – 40 firm Współpraca z organizacjami pracodawców np. „Pracodawcy Pomorza” Współpraca z parkami naukowo technologicznymi (GPNT i PPNT) Współpraca z Agencją Rozwoju Pomorza.

25 Platforma Informacji o Nauce - PION
Instytucje otoczenia biznesu - informacje o posiadanej technologii informacje o wydarzeniach i przedsięwzięciach - informacje o zasobach ludzkich - informacje o zasobach materialnych - oferty współpracy z biznesem Uczelnie Wyższe informacje o konkursach i dotacjach na B+R informacje o wydarzeniach i przedsięwzięciach oferty współpracy i zapotrzebowania na technologię Przedsiębiorstwa

26 Konferencje nauka – biznes
maja 2010 r. – konferencja - „Politechnika Gdańska uniwersytet przedsiębiorczy XXI w. 24 maja 2011 r. – konferencja „Politechnika Gdańska, gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe.” Konferencje organizowane wspólnie z Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej i Politechnicznym Klubem Biznesu PKB+

27

28 Wpływy z opłat licencyjnych w Politechnice Gdańskiej

29 Dziękuję Działowi Współpracy z Gospodarką oraz Działowi Obsługi Badań Naukowych za pomoc w przygotowaniu prezentacji


Pobierz ppt "Komercjalizacja wyników badań naukowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google