Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika nieograniczonych możliwości. Politechnika Wrocławska Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika nieograniczonych możliwości. Politechnika Wrocławska Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika nieograniczonych możliwości

2

3

4 Politechnika Wrocławska Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju – na 12 wydziałach, w Studium Kształcenia Podstawowego oraz w 4 Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych, pod kierunkiem blisko 2 000 nauczycieli akademickich kształci się ponad 32 000 studentów.

5 Misja Uczelni Politechnika Wrocławska jest autonomiczną uczelnią techniczną, uniwersytecką instytucją badawczą. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia, w służbie społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: inwencje i innowacje, najwyższe standardy w badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy, wysoką jakość kształcenia oraz swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta dla wszystkich, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną współpracę z innymi uczelniami oraz zabiega o poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata.

6 Liczby Liczba studentów32 718 Liczba doktorantów927 Nauczyciele akademiccy w tym 1 848 z tytułem profesora337 z tytułem doktora habilitowanego 244 z tytułem doktora1 092 Powierzchnia gruntów (ha)87,5 Budynki264 Budżet: dotacja budżetowa na działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą przychody własne z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej

7 Pozycja Politechniki Wrocławskiej w latach 2005-2010 w rankingu wszystkich uczelni publicznych Pozycja Politechniki Wrocławskiej w latach 2005-20 10 w rankingu uczelni technicznych 2010 Leiden Ranking 2010 I miejsce wśród uczelni technicznych III miejsce wśród wszystkich polskich uczelni Politechnika w rankingach

8 Wydziały Wydział Architektury Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Wydział Chemiczny Wydział Elektroniki Wydział Elektryczny Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Informatyki i Zarządzania Wydział Mechaniczno-Energetyczny Wydział Mechaniczny Wydział Podstawowych Problemów Techniki Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Studium Kształcenia Podstawowego

9 Do dyspozycji studentów: ponad 260 budynków z nowoczesnymi laboratoriami, bibliotekami, salami dydaktycznymi wyposażonymi multimedialnie 360 sal i pracowni wykładowo-ćwiczeniowych ponad 430 laboratoriów dydaktycznych ponad 80 laboratoriów komputerowych pracownie komputerowe i czytelnie z 24h dostępem do internetu bezprzewodowy dostęp do internetu w 95% budynków nieodpłatny dostęp do oprogramowania m.in. Microsoft, SAS Institute, MatLab, Origin, Statistica, LabView, ANSYS Academic Teaching Introductory, Autocad Zaplecze dydaktyczne

10 Projekty i programy badawcze VI program ramowy12 VII program ramowy17 projekty zagraniczne UE5 - w tym 3 projekty Węgiel i Stal SPUB39 - 5 rozpoczętych w 2009 projekty finansowane z POIG14 - wszystkie rozpoczęte w 2009 z dotacji MNiSW: indywidualne257 - 89 rozpoczętych w 2009 zamawiane24 - 1 rozpoczęty w 2009 celowe7 - 5 rozpoczętych w 2009 projekty statutowe i badania własne606 umowy z podmiotami gospodarczymi256 umowy z podmiotami zagranicznymi30

11 Projekty badawcze własne, habilitacyjne, promotorskie KonkursLiczba złożonych wniosków Liczba wniosków zakwalifikowanych Przyznana kwota dofinansowania 37 konkurs - łącznie1225011 829 077 własne8130 promotorskie3519 habilitacyjne61 38 konkurs - łącznie1747013 481 731 własne10434 promotorskie6032 habilitacyjne104 Rozwojowe301013 532 000 Z zakresu obronności14514 800 000 * * kwota przyznana na PWr

12 Patenty w 2009 roku Liczba projektów wynalazczych, zgłoszonych w UPRP88 Liczba projektów wynalazczych, zgłoszonych w ramach ochrony międzynarodowej 1 Liczba uzyskanych patentów krajowych63 Liczba krajowych praw wyłącznych, utrzymywanych w mocy 60 Liczba spraw w toku w UPRP557 Liczba zawartych umów licencyjnych2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - PATENTOWY LIDER W POLSCE

13 Działalność naukowo-badawcza Liczba publikacji w tym: 4 066 zagraniczne1 357 krajowe2 557 druki zwarte82 cytowania6 214 Analiza dorobku naukowego pracowników liczba publikacji przypadających na pracownika2,3 uzyskane patenty63 zgłoszenia patentowe88

14 Nowi partnerzy

15 Programy międzynarodowej wymiany Lifelong Learning Programme Erasmus 2009/2010: liczba studentów wyjeżdżających na studia i praktyki: 337 liczba studentów przyjeżdżających na studia: 138 liczba pracowników wyjeżdżających na wykłady i szkolenia: 81 liczba aktywnych umów bilateralnych: 380 Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci Pierwsza Praca w Przemyśle Europejskim dla Absolwentów Politechniki Wrocławskiej (FAST GROWTH) liczba wyjeżdżających absolwentów: 53 liczba instytucji partnerskich: 58 Praca, Doświadczenie, Możliwości dla Młodych Inżynierów i Naukowców 2009 (LEO-YES 2009) liczba wyjeżdżających absolwentów: 64 liczba instytucji partnerskich: 55 Programy podwójnego dyplomowania dyplomy ukończenia studiów: 12 (2 w ramach TIME) Umowy międzynarodowe 2009/2010: 49 umów międzywydziałowych 150 umów międzyuczelnianych

16 Realizowane i planowane inwestycje BibliotekaTechnopolis zad. 1 Parking terenowy Strefa Kultury Studenckiej i parking C-6 C-7

17 Budynek M-6 - ul. Długa

18 Pracownia badań emisji na Wydziale Mechanicznym

19 Tunel wodny na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym

20 Laboratorium Środowiskowe Zielona Chemia

21 Budynek C-15

22 Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych - ul. Janiszewskiego STUDIO A+R Wojciech Jarząbek i Partnerzy S.C.

23 Centrum Edukacyjno-Technologiczne – - ul. Długa Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne PREDOM Sp. z o.o.

24 Kompleks edukacyjno-badawczy GEOCENTRUM Autorska Pracownia Architektury – Kuryłowicz & Associates-Wrocław Sp. z o.o

25 Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych - BIBLIOTECH Heinle,Wischer und Partner Freie Architekten GbR, Polswiss-Projekt. Sp. z o.o.

26 Strefa Kultury Studenckiej wraz z parkingiem wielopoziomowym

27 Budynek C-7

28 Budynek C-6

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Politechnika nieograniczonych możliwości. Politechnika Wrocławska Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google