Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

nieograniczonych możliwości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "nieograniczonych możliwości"— Zapis prezentacji:

1 nieograniczonych możliwości
Politechnika nieograniczonych możliwości

2

3

4 Politechnika Wrocławska
Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju – na 12 wydziałach, w Studium Kształcenia Podstawowego oraz w 4 Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych, pod kierunkiem blisko nauczycieli akademickich kształci się ponad studentów.

5 Misja Uczelni Politechnika Wrocławska jest autonomiczną uczelnią techniczną, uniwersytecką instytucją badawczą. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia, w służbie społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: inwencje i innowacje, najwyższe standardy w badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy, wysoką jakość kształcenia oraz swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta dla wszystkich, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną współpracę z innymi uczelniami oraz zabiega o poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata.

6 Liczby Liczba studentów 32 718 Liczba doktorantów 927
Nauczyciele akademiccy w tym 1 848 z tytułem profesora 337 z tytułem doktora habilitowanego 244 z tytułem doktora 1 092 Powierzchnia gruntów (ha) 87,5 Budynki 264 Budżet: dotacja budżetowa na działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą przychody własne z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej

7 Politechnika w rankingach
Pozycja Politechniki Wrocławskiej w latach w rankingu wszystkich uczelni publicznych Pozycja Politechniki Wrocławskiej w latach w rankingu uczelni technicznych 2010 Leiden Ranking 2010 I miejsce wśród uczelni technicznych III miejsce wśród wszystkich polskich uczelni

8 Wydziały Wydział Architektury Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Chemiczny Wydział Elektroniki Wydział Elektryczny Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Informatyki i Zarządzania Wydział Mechaniczno-Energetyczny Wydział Mechaniczny Wydział Podstawowych Problemów Techniki Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Studium Kształcenia Podstawowego

9 Zaplecze dydaktyczne Do dyspozycji studentów:
ponad 260 budynków z nowoczesnymi laboratoriami, bibliotekami, salami dydaktycznymi wyposażonymi multimedialnie 360 sal i pracowni wykładowo-ćwiczeniowych ponad 430 laboratoriów dydaktycznych ponad 80 laboratoriów komputerowych pracownie komputerowe i czytelnie z 24h dostępem do internetu bezprzewodowy dostęp do internetu w 95% budynków nieodpłatny dostęp do oprogramowania m.in. Microsoft, SAS Institute, MatLab, Origin, Statistica, LabView, ANSYS Academic Teaching Introductory, Autocad

10 Projekty i programy badawcze
VI program ramowy 12 VII program ramowy 17 projekty zagraniczne UE 5 - w tym 3 projekty „Węgiel i Stal” SPUB rozpoczętych w 2009 projekty finansowane z POIG 14 - wszystkie rozpoczęte w 2009 z dotacji MNiSW: indywidualne rozpoczętych w 2009 zamawiane rozpoczęty w 2009 celowe 7 - 5 rozpoczętych w 2009 projekty statutowe i badania własne 606 umowy z podmiotami gospodarczymi 256 umowy z podmiotami zagranicznymi 30

11 Projekty badawcze własne, habilitacyjne, promotorskie
Konkurs Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków zakwalifikowanych Przyznana kwota dofinansowania 37 konkurs - łącznie 122 50 własne 81 30 promotorskie 35 19 habilitacyjne 6 1 38 konkurs - łącznie 174 70 104 34 60 32 10 4 Rozwojowe Z zakresu obronności 14 5 * * kwota przyznana na PWr

12 Patenty w 2009 roku Liczba projektów wynalazczych, zgłoszonych w UPRP 88 Liczba projektów wynalazczych, zgłoszonych w ramach ochrony międzynarodowej 1 Liczba uzyskanych patentów krajowych 63 Liczba krajowych praw wyłącznych, utrzymywanych w mocy 60 Liczba spraw w toku w UPRP 557 Liczba zawartych umów licencyjnych 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - „PATENTOWY” LIDER W POLSCE

13 Działalność naukowo-badawcza
Liczba publikacji w tym: 4 066 zagraniczne 1 357 krajowe 2 557 druki zwarte 82 cytowania 6 214 Analiza dorobku naukowego pracowników liczba publikacji przypadających na pracownika 2,3 uzyskane patenty 63 zgłoszenia patentowe 88

14 Nowi partnerzy

15 Programy międzynarodowej wymiany
Lifelong Learning Programme Erasmus 2009/2010: liczba studentów wyjeżdżających na studia i praktyki: 337 liczba studentów przyjeżdżających na studia: 138 liczba pracowników wyjeżdżających na wykłady i szkolenia: 81 liczba aktywnych umów bilateralnych: 380 Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci Pierwsza Praca w Przemyśle Europejskim dla Absolwentów Politechniki Wrocławskiej (FAST GROWTH) liczba wyjeżdżających absolwentów: 53 liczba instytucji partnerskich: 58 Praca, Doświadczenie, Możliwości dla Młodych Inżynierów i Naukowców 2009 (LEO-YES 2009) liczba wyjeżdżających absolwentów: 64 liczba instytucji partnerskich: 55 Programy podwójnego dyplomowania dyplomy ukończenia studiów: 12 (2 w ramach TIME) Umowy międzynarodowe 2009/2010: 49 umów międzywydziałowych 150 umów międzyuczelnianych

16 Realizowane i planowane inwestycje
Biblioteka Technopolis zad. 1 C-6 Strefa Kultury Studenckiej i parking C-7 Parking terenowy

17 Budynek M-6 - ul. Długa

18 Pracownia badań emisji na Wydziale Mechanicznym

19 Tunel wodny na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym

20 Laboratorium Środowiskowe Zielona Chemia

21 Budynek C-15

22 Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych - ul
Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych - ul. Janiszewskiego STUDIO A+R Wojciech Jarząbek i Partnerzy S.C.

23 Centrum Edukacyjno-Technologiczne – - ul. Długa
Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne PREDOM Sp. z o.o.

24 Kompleks edukacyjno-badawczy GEOCENTRUM
Autorska Pracownia Architektury – Kuryłowicz & Associates-Wrocław Sp. z o.o

25 Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych - BIBLIOTECH
Heinle,Wischer und Partner Freie Architekten GbR, Polswiss-Projekt. Sp. z o.o.

26 Strefa Kultury Studenckiej wraz z parkingiem wielopoziomowym

27 Budynek C-7

28 Budynek C-6

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "nieograniczonych możliwości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google