Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3"— Zapis prezentacji:

1 1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3
1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3. Nowy system doskonalenia nauczycieli grudzień 2013 r. Grażyna Kawecka-Karaś

2 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
mgr Aneta Żurek

3 Finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
Środki finansowe na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przekazywane są z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną bądź niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną Standard w 2013 roku dla każdego ucznia (uogólniony w skali kraju = zł.) Waga P 41 = 0, 84 wczesne wspomaganie rozwoju RODN "WOM" w Częstochowie

4 Finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1541) – weszło w życie 1 stycznia 2013 r. P41 = 0,840 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N41,

5 Korzyści związane z realizacją opinii o WWRD:
Dla organu prowadzącego Dla dziecka Dla rodziny Dla placówki, przedszkola, szkoły RODN "WOM" w Częstochowie

6 Korzyści związane z realizacją zadań WWRD:
maksymalne zainwestowanie w stymulację rozwoju małego dziecka, skutkujące ograniczeniem, zniwelowaniem wpływu niepełnosprawności na rozwój dziecka bliskość, dostępność dla rodziny wsparcia najbliżej miejsca zamieszkania dziecka ciągłość oddziaływań terapeutycznych przedszkole, szkoła – kolejne etapy edukacyjne zbieżność oddziaływań w przypadku posiadania przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wykorzystanie dostępnej infrastruktury szkół, przedszkoli do wypełniania zadań związanych z realizacją WWRD „wykorzystanie” potencjału ludzkiego dostępnego w przedszkolach, szkołach prowadzonych (specjalistów) tendencje w kształceniu uczniów niepełnosprawnych związane w edukacją włączającą samowystarczalność gminy w kontekście oferty dla dziecka, ucznia z niepełnosprawnością RODN "WOM" w Częstochowie

7 Dla kogo przeznaczone jest wczesne wspomaganie rozwoju?
Dla dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (§ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U poz ). RODN "WOM" w Częstochowie

8 W jakim celu: ………….pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka (§ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U poz ). RODN "WOM" w Częstochowie

9 Jak zorganizować wczesne wspomaganie?
W porozumieniu z organem prowadzącym – w szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej bazy oraz specjalistów, dyrektor na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, może zorganizować tę formę pomocy (§ 2) Dyrektor - odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, poradni lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego powinien powołać zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (§ 3.1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U poz ). RODN "WOM" w Częstochowie

10 Skład „zespołu” WWRD: W skład zespołu wchodzą nauczyciele i/lub specjaliści, mający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym a także koordynator zespołu, którym jest najczęściej dyrektor szkoły lub placówki (§3.2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U poz ). RODN "WOM" w Częstochowie

11 Aneta Żurek zurek@womczest.edu.pl
Dziękuję za uwagę Aneta Żurek

12 Wspomaganie szkół i placówek
Nowy system doskonalenia nauczycieli procesowe wspomaganie szkół / placówek sieci współpracy i samokształcenia GRUDZIEŃ 2013 r. Bożena Harasimowicz

13 UMOCOWANIA PRAWNE ZWIĄZANE Z NOWĄ ROLĄ PLACÓWEK DOSKONALENIA, BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH I PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

14 WSPOMAGANIE WEDŁUG ZAPISÓW W ROZPORZADZENIACH
Wspomaganie szkół i placówek obejmuje: pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

15 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji SORE
SORE to zewnętrzny konsultant, którego zadaniem jest współpraca ze szkołą/ placówką w ramach rocznego planu wspomagania.

16 Działania RODN „WOM” w Częstochowie:
W roku szkolnym 2012/2013 prowadziliśmy procesowe wspomaganie w dwóch szkołach znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzimy procesowe wspomaganie w czterech szkołach znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

17 Działania RODN „WOM” w Częstochowie:
Kompetencje do wykonywania zadań SORE uzyskali następujący nauczyciele konsultanci: 1. Elżbieta Doroszuk 2. Bożena Harasimowicz 3. Sylwia Kurcab 4. Katarzyna Wąsowicz 5. Aneta Żurek 6. Marek Żyłka nauczyciele doradcy: Edyta Bukowska Aneta Wojciechowska

18 Działania RODN „WOM” w Częstochowie
Aktualnie grupa nauczycieli konsultantów i bibliotekarzy uczestniczy w szkoleniu w celu uzyskania kompetencji do wykonywania zadań SORE. Szkolenie zorganizowane jest w ramach Projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” Priorytet III POKL , koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

19 Działania RODN „WOM” w Częstochowie
Tworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia. Proponujemy udział w 12 różnych sieciach współpracy i samokształcenia. Zapisy do sieci prowadzą koordynatorzy sieci. Informacje i kontakt na stronie w zakładce Nauczyciele

20 Działania RODN „WOM” w Częstochowie
ZAPRASZAMY szkoły i placówki do współpracy w ramach procesowego wspomagania. Informacja oraz kontakt strona

21 RODN „WOM” zaprasza do współpracy
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W SIECIE WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DO ZAPISANIA SIĘ DO NEWSLETTERA NA STRONIE


Pobierz ppt "1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google