Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3. Nowy system doskonalenia nauczycieli grudzień 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3. Nowy system doskonalenia nauczycieli grudzień 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3. Nowy system doskonalenia nauczycieli grudzień 2013 r. kawecka-karas@womczest.edu.plGrażyna Kawecka-Karaś

2 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka mgr Aneta Żurekzurek@womczest.edu.pl

3 Finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie3 Środki finansowe na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przekazywane są z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną bądź niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną Standard w 2013 roku dla każdego ucznia (uogólniony w skali kraju = 5 163 16 zł.) Waga P 41 = 0, 84 wczesne wspomaganie rozwoju

4 Finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1541) – weszło w życie 1 stycznia 2013 r. P41 = 0,840 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N41,

5 Korzyści związane z realizacją opinii o WWRD: Dla organu prowadzącego Dla dziecka Dla rodziny Dla placówki, przedszkola, szkoły 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie5

6 Korzyści związane z realizacją zadań WWRD: maksymalne zainwestowanie w stymulację rozwoju małego dziecka, skutkujące ograniczeniem, zniwelowaniem wpływu niepełnosprawności na rozwój dziecka bliskość, dostępność dla rodziny wsparcia najbliżej miejsca zamieszkania dziecka ciągłość oddziaływań terapeutycznych przedszkole, szkoła – kolejne etapy edukacyjne zbieżność oddziaływań w przypadku posiadania przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wykorzystanie dostępnej infrastruktury szkół, przedszkoli do wypełniania zadań związanych z realizacją WWRD wykorzystanie potencjału ludzkiego dostępnego w przedszkolach, szkołach prowadzonych (specjalistów) tendencje w kształceniu uczniów niepełnosprawnych związane w edukacją włączającą samowystarczalność gminy w kontekście oferty dla dziecka, ucznia z niepełnosprawnością 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie6

7 Dla kogo przeznaczone jest wczesne wspomaganie rozwoju? Dla dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (§ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257 ). 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie7

8 W jakim celu: ………….pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka (§ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257 ). 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie8

9 Jak zorganizować wczesne wspomaganie? W porozumieniu z organem prowadzącym – w szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej bazy oraz specjalistów, dyrektor na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, może zorganizować tę formę pomocy (§ 2) Dyrektor - odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, poradni lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego powinien powołać zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (§ 3.1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257 ). 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie9

10 Skład zespołu WWRD: W skład zespołu wchodzą nauczyciele i/lub specjaliści, mający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym a także koordynator zespołu, którym jest najczęściej dyrektor szkoły lub placówki (§3.2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257 ). 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie10

11 Dziękuję za uwagę Aneta Żurek zurek@womczest.edu.pl

12 Wspomaganie szkół i placówek Nowy system doskonalenia nauczycieli procesowe wspomaganie szkół / placówek sieci współpracy i samokształcenia GRUDZIEŃ 2013 r. harasimowicz@womczest.edu.plBożena Harasimowicz

13 UMOCOWANIA PRAWNE ZWIĄZANE Z NOWĄ ROLĄ PLACÓWEK DOSKONALENIA, BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH I PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH ROZPORZĄDZENIE MEN dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

14 WSPOMAGANIE WEDŁUG ZAPISÓW W ROZPORZADZENIACH Wspomaganie szkół i placówek obejmuje: pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

15 Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji SORE SORE to zewnętrzny konsultant, którego zadaniem jest współpraca ze szkołą/ placówką w ramach rocznego planu wspomagania.

16 Działania RODN WOM w Częstochowie: W roku szkolnym 2012/2013 prowadziliśmy procesowe wspomaganie w dwóch szkołach znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzimy procesowe wspomaganie w czterech szkołach znajdujących się na terenie powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

17 Działania RODN WOM w Częstochowie: Kompetencje do wykonywania zadań SORE uzyskali następujący nauczyciele konsultanci: 1. Elżbieta Doroszuk doroszuk@womczest.edu.pl 2. Bożena Harasimowicz harasimowicz@womczest.edu.pl 3. Sylwia Kurcab kurcab@womczest.edu.pl 4. Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl 5. Aneta Żurek zurek@womczest.edu.pl 6. Marek Żyłka zylka@womczest.edu.pl nauczyciele doradcy: 1. Edyta Bukowska bukowska@womczest.edu.pl 2. Aneta Wojciechowska wojciechowska@womczest.edu.pl

18 Działania RODN WOM w Częstochowie Aktualnie grupa nauczycieli konsultantów i bibliotekarzy uczestniczy w szkoleniu w celu uzyskania kompetencji do wykonywania zadań SORE. Szkolenie zorganizowane jest w ramach Projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Priorytet III POKL, koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

19 Działania RODN WOM w Częstochowie Tworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia. Proponujemy udział w 12 różnych sieciach współpracy i samokształcenia. Zapisy do sieci prowadzą koordynatorzy sieci. Informacje i kontakt na stronie www.womczest.edu.pl w zakładce Nauczyciele

20 Działania RODN WOM w Częstochowie ZAPRASZAMY szkoły i placówki do współpracy w ramach procesowego wspomagania. Informacja oraz kontakt strona www.womczest.edu.pl

21 RODN WOM zaprasza do współpracy ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W SIECIE WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DO ZAPISANIA SIĘ DO NEWSLETTERA NA STRONIE www.womczest.edu.pl


Pobierz ppt "1. Aktualne informacje 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3. Nowy system doskonalenia nauczycieli grudzień 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google