Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PPŁK SG DR KRZYSZTOF JACEWICZ CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ KOSZALIN E mail: Wartości młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PPŁK SG DR KRZYSZTOF JACEWICZ CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ KOSZALIN E mail: Wartości młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 PPŁK SG DR KRZYSZTOF JACEWICZ CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ KOSZALIN E mail: Wartości młodzieży Czeczenii w obliczu konfliktu zbrojnego

2 Wytwory I zachowania Wartości i normy Rdzeń

3 Kistińcy Gałgajewcy Gałaszewcy Ingusze Nazrańcy Karabułachy Akińcy Korińcy Właściwi Czeczeńcy Kaczkalikcy Auchowcy Iczkierińcy Czaburtlijcy Pszechojcy Szubuzcy

4 Akkij Małchij Noch-choj Terłoj Czantyj Czebarłoj Szatoj Ersztchoj Szaroj

5

6 1990 rokGórskie wioskiRówninne wioskiMiasto MK.MKMK SMSMSMSMSMSM Duchowe Materialne Trudności z odpowiedzią rokGórskie wioskiRówninne wioskiMiasto MK.MKMK SMSMSMSMSMSM Duchowe Materialne Trudności z odpowiedzią rokGórskie wioskiRówninne wioskiMiasto MK.MKMK SMSMSMSMSMSM Duchowe Materialne Trudności z odpowiedzią Tabela 1 Co w życiu człowieka jest ważne, wartości duchowe czy materialne? (w%).

7 Jakie wartości są najważniejsze w życiu Wajnachów? 1. iłma, gowzałła, kormatałła – wykształcenie (znajomość, wiedza inguskie), rzemiosło, talent; 2. adaman chatI, sibat, amat (wygląd zewnętrzny człowieka); 3. gIiłłakch (etykieta, umiejętnoś właściwego postępowania); 4. koma'rszałła (hojność,zdolność do dzielenia się swoim majątkiem w imię dobra i sprawiedliwości);. 5. kqinchietam (miłosierdzie, wspaniałomyślność, zdolność do wspólnych przeżyć); 6. kqonachałła, do'nałła, majrałła (męstwo, odwaga, zdolność do działania w imię obrony sprawiedliwości, honor w działaniu); 7. nijso (sprawiedliwość); 8. o'zdangałła (morale, kultura etyczna); 9. sij (honor); 10. bar (cierpliwość, opanowanie); 11. ch'anał kchinchjegam (uczciwa praca, pracowitość); 12. chjekqał, kchietam (rozum, mądrość); 13. ech' (wstyd); 14. ech'-biechk, biechk lub diekchar – powinności wobec rodziny, wsi, ojczyzny i narodu); 15. jach' (życzliwość).

8

9

10 Kqonachałła – Kodeks godnego męża Kqonach – Godny mąż

11 Wielu górali na rok lub 2 lata składa przysięgę na nieuczestniczenie w jakichkolwiek zabawach. Przysięga również uczestniczenie w rozbojach, najazdach, nigdy w walce nie żałować wroga, nigdy nie przebaczać, przyjacielowi, bratu, nie uznawać żadnych więzi, nie bać się prześladowania, zemsty, jednym słowem, być wrogiem każdego, kto nie należy do jego rodziny, podejmować ryzyko bycia zabitym jako pierwszy. W aułach oni są najniebezpieczniejszymi sąsiadami, przy nich zawsze trzeba być na baczności, «mieć rękę na sztylecie», być gotowym natychmiast odbić napad. Natomiast sukces w walce zawsze zależy od nich.

12 1. Głównym celem i sensem życia kqonaka jest służba swemu narodowi (kqam) oraz Ojczyźnie (Dajmochk). 6. Kqonak powinien pamiętać o tym, czym dal niego jest Ojczyzna, a honor i osobiste zalety są droższe od życia. Ale kiedy jest zmuszony wybierać pomiędzy Ojczyzną a honorem kqonak opuszcza swoją Ojczyznę. 35. W przyjaźni kqonak powinien być słusznym i oddanym. Broniąc swojego przyjaciela kqonak nie oszczędza swego życia. Jest w równym stopniu rozpoznawany w przyjaźni i wrogości.

13

14 Unikanie – od momentu zaręczyn unikanie wszystkich mężczyzn i dorosłych dzieci ze strony przyszłego męża. Mąż i żona w obecności innych unikają «mój mąż», «moja żona». Np. Iyen- Nana (matka rodziny, gospodyni), bierij Nana (matka dzieci), sjesag (kobieta, że na), cIagIarajar (ta, która w domu) albo kqonach (mężczyzna), now-kqost (kolega), bierij i (ojciec dzieci), sag (człowiek), tcha cIa-gIarwar (ten, który w naszym domu). Obyczaj uprzejmego milczenia pomiędzy synową a teściem. Żona w obecności obcych przy mężu nie siada. Po jego pojawieniu się ona powinna była wstać i ustąpić mu miejsce, a na drogich iść z tyłu niego. W starszym wieku może iść z lewej strony. W obecności starszych albo mężczyzn z dalekiej rodziny kobieta nie siada przy jednym stole z mężem.

15 Wartości Ludzie starzyMłodzież góryrówninymiastagóryrówninymiasta M.KMKMKMKMKMK Szacunek i okazywanie czci starszym Szacunek do kobiety Gościnność Tabela 4 Jakie z wymienionych tradycji tradycyjnych wartości są najbardziej ważne w duchowym życiu naszego narodu? (w%)

16 góryrówninymiasta MKMMMK SMSMSMSMSMSM 1990 г. Za Przeciw /td> Trudno odpowi edzieć г. Za Przeciw Trudno odpowi edzieć

17 Saławdin Abdurzakow – specjalizuje się w porwaniach ludzi: np. w 1996 roku porywa 3 Włochów – pracowników Inter SOS. Za uwolnienie otrzymał 500 tys, dolarów. W późniejszym okresie dokonywał wielu porwań: dziennikarzy i fotoreporterów. Lipiec 2000 – mężczyzna o nazwisku Abdurzakow składa wniosek. Skierowany do Dębaku ucieka.

18 Natujew Umar, były zastępca Chattaba – organizator zamachów bombowych we Władykałkazie. Odbywa karę więzienia. Sierpień roku kobieta o nazwisku Natujew składa wniosek, w którym argumentuje powód emigracji mąż bojownik Basajewa. Odpowiedź Urzędu – negatywna.

19


Pobierz ppt "PPŁK SG DR KRZYSZTOF JACEWICZ CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ KOSZALIN E mail: Wartości młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google