Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZTATY GRUNDTVIG „Improvement of the Environmental Communication of Migrants” Oerlinghausen września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZTATY GRUNDTVIG „Improvement of the Environmental Communication of Migrants” Oerlinghausen września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1

2 WARSZTATY GRUNDTVIG „Improvement of the Environmental Communication of Migrants” Oerlinghausen września 2009 r.

3 Organizator Institut fϋr Migrations- und Aussiedlerfragen (Instytut dla Migrantów i Przesiedleńców) Ośrodek Kształcenia St. Hedwigshaus Doświadczenie w organizowaniu seminariów, treningów, warsztatów w dziedzinie kształcenia: politycznego socjalnego kulturowego

4 Uczestnicy warsztatu Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele takich krajów jak: Bułgaria Estonia Grecja Niemcy Polska Rumunia Włochy Reprezentowane przez nich instytucje to między innymi ministerstwo spraw zagranicznych, ministerstwo edukacji, instytucje władz lokalnych czy organizacje pozarządowe.

5 Cele warsztatu Zaprezentowanie niemieckich doświadczeń związanych z integracją cudzoziemców Dotychczasowe formy integracji i ich skuteczność Nowe formy integracji – integracja poprzez świadomość ekologiczną Wymiana doświadczeń wśród uczestników warsztatu

6 Integracja poprzez świadomość ekologiczną
Wysoka świadomość ekologiczna wśród ludności niemieckiej Segregacja odpadów i dbałość o środowisko jako część niemieckiego stylu życia Próby zwiększania świadomości ekologicznej wśród migrantów jako element integracji

7 Integracja poprzez świadomość ekologiczną
Przedszkola i ich funkcja integracyjna Edukacja poprzez zabawę Ogrody przedszkolne Miejsce edukacji ekologicznej Miejsce integracji rodziców (wspólna praca w ogrodach rodziców dzieci niemieckich i dzieci migrantów)

8 Integracja poprzez świadomość ekologiczną
Migranci mają zazwyczaj większą wiedzę na temat uprawy roślin. Dzięki możliwości pracy w ogródkach przedszkolnych razem z rodzicami dzieci niemieckich mogą dzielić się swymi doświadczeniami i zdolnościami. Ma to pozytywny wpływ na samoocenę migrantów, jak również na ich lepszą ocenę przez środowisko lokalne. Dodatkowo, rosnąca popularność przydomowych ogródków, których zakładanie zapoczątkowali migranci dowodzi, że mają oni wpływ na kształtowanie otoczenia i zachowań społeczności lokalnej.

9 Nowe kanały informacyjne
Poszukiwanie nowych form kontaktowania się z migrantami (stopniowe odchodzenie od tradycyjnych form kontaktu takich jak ulotki czy informacje w prasie) Tworzenie siatek informacyjnych wśród migrantów Wykorzystanie zintegrowanych migrantów jako łączników pomiędzy władzami lokalnymi a nowymi migrantami Wykorzystanie lepszej znajomości języka niemieckiego przez uczniów i studentów z rodzin imigranckich do skuteczniejszego przekazywania istotnych informacji

10 Nowe kanały informacyjne
Efekty nowych form komunikacji z migrantami: Większa grupa odbiorców Przystępniejsza forma przekazu Brak dodatkowych nakładów ze strony władz lokalnych Budowanie zaufania do władz lokalnych jako do instytucji interesujących się migrantami i wykorzystujących wszelkie kanały komunikacji Zaangażowanie migrantów w życie społeczności lokalnej – udział w kampaniach informacyjnych, organizacjach i stowarzyszeniach

11 Szkolenia dla migrantów
Kursy i szkolenia z zakresu prawa, kultury, obyczajów itp. Pozwalają na odnalezienie się migrantów w nowej rzeczywistości Dostarczają informacji na temat działalności instytucji lokalnych Dostarczają niezbędną wiedzę na temat możliwości i zakresu korzystania z instytucji lokalnych i organizacji pozarządowych Umożliwiają nawiązanie pierwszych kontaktów nowych migrantów w środowisku lokalnym

12 Podsumowanie Integracja rozumiana jako motywowanie do samodzielnego działania oraz jako proces dwustronny (integracja migrantów ze społeczeństwem oraz społeczeństwa z migrantami) Integracja jest procesem złożonym, mają na nią wpływ wszystkie aspekty życia (działalność instytucji lokalnych, przedszkola, szkoły, ale również zachowania pożądane w społeczeństwie przyjmującym, np. świadomość ekologiczna) Integracji sprzyja brak wyraźnego podziału na migrantów i społeczność przyjmującą (próby postrzegania osoby poprzez jej zachowanie, a nie poprzez rasę, narodowość czy wyznawaną religię)

13 Kamila Parnicka Dominik Wach
Dziękujemy za uwagę Kamila Parnicka Dominik Wach


Pobierz ppt "WARSZTATY GRUNDTVIG „Improvement of the Environmental Communication of Migrants” Oerlinghausen września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google