Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski – korzyści dla regionu, rekomendacje dla Mazowsza Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski – korzyści dla regionu, rekomendacje dla Mazowsza Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski – korzyści dla regionu, rekomendacje dla Mazowsza Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Tel. (61) 8279 742 Fax (61) 8279 741 E-mail: jgulins@amu.edu.pljgulins@amu.edu.pl www.ppnt.poznan.pl Warszawa, marzec, 2006

2 Wizja Innowacyjnej Wielkopolski Wielkopolska zdolna konkurować z regionami UE Innowacje motorem rozwoju regionu Region przyjazny innowacjom: - Powstawanie i rozwój innowacyjnych firm - Rozwój technologii - Komercjalizacja wyników badawczych dzięki: - Proinnowacyjnym postawom reprezentantów sfery B+R i MŚP - Publicznym działaniom dla wspierania innowacji - Efektywnemu otoczeniu innowacji – instytucje wspierające i instrumenty finansowe dopasowane do potrzeb

3 Regionalna Strategia Innowacji Projekt RIS NAC (2002-2004) ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg Region Marche Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

4 Metodologia pracy (1) Zespół koordynujący Komitet Sterujący Grupy robocze Konferencje, seminaria Wybór ekspertów z kraju i z zagranicy

5 Metodologia pracy (2) Badania sektora MŚP, B+R, instytucji otoczenia oraz władz samorządowych Budowa strategii i planu działania 2004-2006 Społeczne konsultacje zapisów strategii

6 Innowacyjna Wielkopolska – cele strategiczne (1) Integracja środowisk społeczno-gospodarczych regionu - podniesienie kultury innowacyjnej środowisk regionu - wsparcie słabiej rozwiniętych obszarów Wielkopolski - tworzenie warunków i instrumentów dla wdrażania strategii

7 Innowacyjna Wielkopolska – cele strategiczne (2) Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji - przełamanie mentalnych barier innowacji i współpracy - podniesienie kwalifikacji kadr - rozwój bazy technicznej - rozwój współpracy międzyregionalnej

8 Innowacyjna Wielkopolska – cele strategiczne (3) Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki - kreowanie przedsiębiorczych postaw w nauce - utworzenie struktur i regulacji ułatwiających współprace z gospodarką - wzrost udziałów przychodów nauki ze współpracy z gospodarką - dostosowanie oferty edukacyjnej nauki dla potrzeb regionalnej gospodarki

9 Innowacyjna Wielkopolska – cele strategiczne (4) Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej - rozwój instytucji otoczenia biznesu - poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw - poprawa struktury i ułatwienie dostępu do usług - rozwój instrumentów finansowania innowacji

10 Sukcesy Strategii Budowa społecznego konsensusu dla przygotowania i kształtu Strategii Budowa i uchwalenie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (marzec, 2004) Aktywizacja społeczna wokół budowy Planu Działań na lata 2004-2006 Przygotowanie regionalnych podmiotów do absorpcji środków strukturalnych (ZPORR 2.6 i inne)

11 Plan działań na 2004-2006 Liczba akcji Integracja środowiska (Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Turek) 11 Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw (Poznań) 8 Wykorzystanie potencjału (Poznań, Piła)10 Nowoczesna infrastruktura (Poznań, Kalisz, Leszno) 5

12 Realizacja zaplanowanych akcji 3 projekty zrealizowane jako pilotażowe (forum kooperacyjne, sieć Pronet, konkurs biznes planów) 3 projekty z innych funduszy strukturalnych UE (działania ZPORR 2.5, działanie 1.3 SOP WKP, działanie 1.4 SOP WKP) 1 projekt dofinansowany z budżetu MNiI (3 Centra Zaawansowanych Technologii) 10 projektów w ramach działania 2.6 (na 18 realizowanych)

13 Lp.Nazwa projektuNazwa Beneficjenta Wartość projektu ogółem EFS (75%) Budżet Państwa (25%) 1 Wielkopolska Platforma Innowacyjna Urząd Miasta Poznania139 925,06104 943,8034 981,27 2 Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Uniwersytet im. A. Mickiewicza 381 885,00286 413,7595 471,25 3 Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo - Technologiczny 1 024 601,15768 450,86256 150,29 4 Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo badawczych oraz przedsiębiorstw Uniwersytet im. A. Mickiewicza 605 300,00453 975,00151 325,00 OGÓŁEM KONKURS I2 151 711,211 613 783,41537 927,80 Projekty dofinansowane z działania 2.6 ZPORR

14 1 Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 335 954,00251 965,5083 988,50 2 Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania Politechnika Poznańska331 654,56248 740,9282 913,64 3 Zbudowanie i wzmocnienie innowacyjnej sieci współpracy MSP w ramach Klastera Kotlarskiego Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Pleszewie 513 193,49384 895,12128 298,37 4 Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie 642 333,33481 750,00160 583,33 5 Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo – Technologiczny 299 800,00224 850,0074 950,00

15 6 Utworzenie i Rozwój Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski Izba Przemysłowo- Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim 431 890,00323 917,50107 972,50 7 Zwiększenie zdolności wielkopolskich firm sektora rolno-spożywczego do uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej Regionalna Wielkopolska Izba Rolno- Przemysłowa 229 701,66172 276,2557 425,42 8 Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo – Technologiczny 1 140 000,00855 000,00285 000,00 9 Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 712 789,75534 592,31178 197,44 10 Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce Urząd Miasta Poznań491 384,94368 538,71122 846,24 OGÓŁEM KONKURS II 5 128 701,73 3 846 526,30 1 282 175,43

16 1Centralna Baza DanychAkademia Rolnicza280 500,00 210 375,00 70 125,00 2 "Innowacje - od wizji do praktyki" - propagowanie innowacji w Wielkopolsce Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 182 205,99 136 654,49 45 551,50 3 Staż z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie Politechnika Poznańska1 755 520,16 1 316 640,12 438 880,04 4 Centrum Informacji i Promocji Północnej Wielkopolski Pilska Izba Gospodarcza318 480,00 238 860,00 79 620,00 OGÓŁEM KONKURS III 2 536 706,151 902 529,61634 176,54 OGÓŁEM KONKURS I+II+III 9 817 119,09 7 362 839,32 2 454 279,77

17

18 Przegląd projektów (1) 1.Projekty klastrowe Meble (Poznań) Kotły (Pleszew) Chemia (Poznań) 2. Centra współpracy nauki z gospodarką Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie Centrum Innowacji w Ostrowie Wielkopolskim Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych (Poznań)

19 Przegląd projektów (2) 3.Projekty sieciowe Innowacyjne oprogramowania Wielkopolska Sieć Innowacji (projekt własny) 4.Projekty informacyjne Sektor rolno-spożywczy w projektach B+R UE Wielkopolska Platforma Innowacyjna (U. Miasta Poznania) Centralna baza danych (AR – Poznań) Innowacje od wizji do praktyki (PAIP) Centrum Informacji i Promocji Płn. Wielkopolska

20 Przegląd projektów (3) 5.Projekty stypendialne Stypendia doktoranckie (projekt własny) 6.Projekty stażowe Staże w przedsiębiorstwach (Politechnika Poznańska) 7.Budowa/rozwój strategii Monitoring RSI dla Wielkopolski (projekt własny)

21 Czy Wielkopolska jest innowacyjnym regionem? Badania RIS (2002 – 2003) Statystyki - liczby bezwzględne - Wielkopolska na tle kraju i Europy RSI po 2 latach - statystyka - monitoring/badania

22 Najbliższe działania na przyszłość Kontynuacja działań Biura Obsługi Działania 2.6 (Fundacja UAM) Monitoring wdrażania Strategii (projekt własny Fundacji UAM) Innowacyjna Wielkopolska i jej cele w Strategii Rozwoju Poznania i Wielkopolski Zapisy i realizacja RPO (2007 – 2013) Foresight dla Wielkopolski Utworzenie Komitetu Sterującego ds. wdrażania strategii przy Marszałku

23 Zaangażowanie w realizację Strategii Jednostki samorządu terytorialnego Samorządy gospodarcze Instytucje otoczenia Przedsiębiorstwa Sektor B+R

24 Wielkopolska a Mazowsze (1) Wydatki na badania i rozwój (% PKB ) 2002 Mazowsze1,68 Wielkopolska0,46 Polska0,59 Udział finansowania budżetowego w wydatkach na B+R [%] (2002) Mazowsze69 Wielkopolska71 Polska65 Liczba naukowców i inżynierów na 1000 aktywnych zawodowo (2002) Mazowsze7,4 Wielkopolska2,6 Poslka3,3

25 Wielkopolska a Mazowsze (2) Udział w tworzeniu PKB Polski [%] (2003) Mazowsze20,6 Śląskie13,7 Wielkopolska9,2 Średnia roczna dynamika wzrostu PKB [%] (1995-2003) Mazowsze6,8 Wielkopolska13,7 Polska4,0 Struktura pracujących [%] (2003) Rolnictwo i pokrewnePrzemysłUsługi, budownictwo Mazowsze26,215,458,5 Wielkopolska26,024,349,7 Polska29,519,950,7

26 Rekomendacje dla Mazowsza Wspieranie proinnowacyjnej kultury w sektorze przedsiębiorstw Budowa kultury innowacyjnej wszelkich środowisk regionu Wzmocnienie relacji między sektorem B+R a gospodarką (szanse i zagrożenia) Rozbudowa infrastruktury innowacyjnej Strategiczna rola Warszawy w zrównoważonym rozwoju Mazowsza Warszawa jako centrum polityczne i administracyjne państwa (szanse i zagrożenia)


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski – korzyści dla regionu, rekomendacje dla Mazowsza Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google