Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 1."— Zapis prezentacji:

1 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 1

2 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 2 Elementy bierne układów w.cz. prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Politechnika Warszawska Instytut Systemów Elektronicznych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa e-mail: JAD@ise.pw.edu.pl, tel: (48-22) 8253709fax: (48-22) 8252300

3 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 3 Dopasowane obciążenia falowodowe Stratny materiał rezystywny Prostokątny falowód metalowy

4 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 4 Dopasowane obciążenia wspólosiowe Przekroje osiowe dopasowanych obciążeń

5 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 5 Dopasowane obciążenia na liniach mikropaskowych R S – rezystancja warstwowa Dielektryczny laminat - podłoże linii - metalowy pasek Warstwa rezystywna

6 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 6 Dopasowane obciążenia MMUS

7 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 7 Planarne indukcyjności skupione i ich obwody zastępcze l << l << λ g /8 Metalowe paski na dielektrycznym podłożu

8 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 8 Indukcyjność drutu o przekroju kołowym: l – długość, d – średnica drutu Indukcyjność na jednostkę długości: 1 nH/mm !!! A dokładnie, dla drutu o przekroju kołowym: dla d = 17 μm, L = 0,94 nH/mm, dla d = 25 μm, L = 0,87 nH/mm, oraz dla d = 37 μm, L = 0,79 nH/mm.

9 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 9 Pojemności skupione i ich obwody zastępcze l

10 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 10 Rozłożone elementy reaktancyjne i ich obwody zastępcze Layout Obwody zastępcze

11 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 11 Szeregowe elementy reaktancyjne – linia szczelinowa i falowód koplanarny Obwody zastępcze Layout

12 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 12 Równoległe elementy reaktancyjne – falowód koplanarny Obwody zastępcze Layout

13 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 13 Metalowa przesłona indukcyjna – metalowy falowód prostokątny Przekrój poprzeczny falowodu w płaszczyźnie przesłony P-P Obwód zastępczy P

14 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 14 Metalowa przesłona pojemnościowa – metalowy falowód prostokątny Przekrój poprzeczny w płaszczyźnie Przesłony P-P P Obwód zstępczy

15 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 15 Metalowa śruba w metalowym falowodzie prostokątnym Przekrój wzdłuż falowodu, przechodzący przez oś śruby strojącej Obwód zastępczy

16 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 16 Przejścia linia współosiowa – falowód prostokątny Przekrojee wzdłuż falowodów

17 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 17 Przejście linia współosiowa – linia mikropaskowa Przekroje wzdłuż paska linii mikro- paskowej Złącza współosiowe

18 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 18 Przejście linia wspólosiowa – linia szczelinowa

19 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 19 Przejście linia mikropaskowa – linia szczelinowa

20 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 20 Przejścia: linia mikropaskowa – falowód koplanarny linia współosiowa – falowód koplanarny linia szcelinowa – falowód koplanarny Obszary zakreskowane - metalizacja

21 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska Dzielnik mocy Wilkinsona R=2Z 0 Z0Z0 Z0Z0 Z0Z0 2 Z 0 λ/4 Paski linii mikropaskowych Macierz rozproszenia idealnego dzielnika mocy

22 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 22 Transformator symetryzujacy Obwód zastępczy Layout metalowych pasków na dielektrycznym podłożu

23 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 23 Sprzęgacz kierunkowy sprzężenie kierunkowość izolacja

24 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 24 Macierz rozproszenia sprzęgacza kierunkowego Z definicji: Z odwracalności: Z symetrii: SS* T = I Z bezstratności: Macierz jednostkowa

25 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 25 a) wszystkie cztery wrota sprzęgacza kierunkowego są dopasowane, b) przesunięcie fazy sygnałów wyjściowych sprzęgacza wynosi 90 0, c) parametry α i β spełniają równanie: co oznacza, że macierz rozproszenia sprzęgacza posiada tylko jeden wyraz niezależny, np. α, d) każda z linii transmisyjnych 1 - 2 i 3 - 4 może być użyta jako linia główna, jako linia pobudzana.

26 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 26 Sprzęgacze kierunkowe – falowód metalowy Widoki perspektywiczne sprzęgaczy

27 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 27 Sprzęgacze kierunkowe – falowód prostokątny

28 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 28 Przekroje poprzeczne linii sprzężonych

29 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 29 Sprzężone linie transmisyjne Pobudzane parzyście Sprzężone linie transmisyjne pobudzane nieparzyście Superpozycja parzystego i nieparzystego pobudzenia sprzężonych linii transmisyjnych

30 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 30 Rozkład pola EM a) pobudzenie symetryczne b) pobudzenie niesymetryczne Pobudzenie symetryczne - parzyste Pobudzenie niesymetryczne - nieparzyste

31 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 31 Rozkład pola EM w pojedyńczej linii transmisyjnej a) pobudzenie parzyste b) pobudzenie nieparzyste Wirtualne pojedyńcze linie transmisyjne Parzyste Nieparzyste

32 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 32 Gdy Parametry rozproszenia

33 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 33 Na częstotliwości, dla której θ = 90 0, czyli l = λ g /4 Sprzężenie sprzęgacza: l – długośc obszaru sprzężęnia linii

34 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 34 Sprzęgacz kierunkowy Langea Layout metalowych pasków linii mikropaskowych

35 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 35 Falowodowe magiczne T Widok perspektywiczny

36 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 36 S S* T = I Symetria: Odwracalność: Bezstratność: Macierz rozproszenia magicznego T - idealnego

37 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 37 Pierścień hybrydowy Layout metalowych pasków linii mikro- paskowych Macierz S pierścienia idealnego

38 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 38 Gałęziowy sprzęgacz kierunkowy Layout metalowych pasków linii mikropaskowych Macierz S sprzęgacza idealnego

39 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 39 Sprzęgacz kierunkowy linia szczelinowa/linia mikropaskowa Linia szczelinowa Linia mikropaskowa Layout metalowych pasków linii sprzęgacza

40 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 40 Magiczne T linia szczelinowa/falowód koplanarny Metalizacja Layout planarnego magicznego T

41 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 41 Rozgałęzienie hybrydowe 3 dB/180 0 wersje z elementami skupionymi

42 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 42 Rozgałęzienie hybrydowe 3 dB/90 0 z elementami o parametrach skupionych

43 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 43 Odbiciowy, jednobitowy cyfrowy przesuwnik fazy Źródło sygnału We Wy Obciążenia Para linii transmisyjnych obciążonych regulowanymi zwarciami (o zmienianej długości)

44 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 44 Θ – kąt fazowy współczynników odbicia regulowanych zwarc

45 Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 45 Cyfrowy regulowany tłumik Źródło sygnału - wejście Obciążenia - wyjścia Regulowany przesuwnik fazy


Pobierz ppt "Elementy bierne w.cz. Prof. dr hab. Janusz A. Dobrowolski Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google