Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DRAMA A TEATR PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DRAMA A TEATR PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE"— Zapis prezentacji:

1 DRAMA A TEATR PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE
dr Mariola Antczak DRAMA A TEATR PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

2 PLAN WYSTĄPIENIA CO TO JEST DRAMA? CZEMU SŁUŻY DRAMA?
BIBLIOTERAPIA A DRAMA UZASADNIENIE PORUSZANEJ PROBLEMATYKI DRAMA A TEATR : PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE REFLEKSJE KOŃCOWE BIBLIOGRAFIA

3 DRAMA grec. drao – działam, usiłuję
Metoda dydaktyczna, aktywizująca, wykorzystująca techniki teatralne, w której uczestnicy wchodzą w rolę za pomocą gestów, póz i gry teatralnej bez scenariusza i reżyserii, poprzez stworzenie sytuacji fikcyjnej i umożliwienie zaangażowania się w nią uczestników zarówno fizyczne, emocjonalne jak i intelektualne.

4 CZEMU SŁUŻY DRAMA? rozwiązywaniu problemów, wykształcaniu umiejętności społecznych (drama społeczna, socjodrama) umożliwia głębsze przeżywanie lektury (drama literacka) pomaga w rozwijaniu wrażliwości estetycznej (drama estetyczna) pomaga w rozwiązywaniu dylematów moralnych (drama etyczna) pomaga w leczeniu chorych z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi (psychodrama)

5 BIBLIOTERAPIA A DRAMA drama jest metodą dydaktyczną idealną do wspierania procesu biblioterapeutycznego dzięki dramie uczestnicy procesu biblioterapeutyucznego mogą wyrazić swoje emocje, pobudzić wyobraźnię, nabrać pewności siebie, „przećwiczyć” określone zachowania w sytuacji fikcyjnej w poczuciu bezpieczeństwa przy wsparciu grupy, nauczyć się „wyrażania siebie”

6 CELE DRAMY = CELE BIBLIOTERAPII

7 Dzięki dramie BIBLIOTERAPEUTA przy wsparciu grupy może:
oswoić uczestnika z umiejętnością wyrażania własnych emocji zainteresować uczestnika czytaniem dać wsparcie umożliwić uczestnikowi poprzesz lekturę poznanie podobnej sytuacji, w której tenże się znajduje i przedyskutować, a nawet przećwiczyć z nim, ewentualne rozwiązania pomóc uczestnikowi w wyrobieniu własnego osądu na temat postępowania postaci pomóc uczestnikowi w wykształceniu umiejętności analizy tej samej sytuacji z różnych punktów widzenia pomóc w zrozumieniu motywów postępowania postaci pomóc w odkryciu w literaturze wartości, których nie dostrzegał

8 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU
Teatr szkolny jest często mylony z dramą, czego efektem jest publikacja nieprofesjonalnych scenariuszy lekcji, będących źródłem dalszych pomyłek i błędów ich lektorów

9 DRAMA rodzaj utworu scenicznego aktywizująca metoda dydaktyczna
ELEMENTY FORM TEATRALNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH DRAMĘ: SKUPIENIE NAPIĘCIE KONTRASTY SYMBOLICZNE PRZEDMIOTY CZAS PRZESTRZEŃ ROLA

10 TEATR A DRAMA jest podział na aktorów i widzów
widowisko jest prezentowane przed publicznością tekst jest wcześniej przygotowany i aktorzy uczą się go na pamięć aktorzy grają wymaga umiejętności aktorskich od aktorów przedstawienie nie jest powtarzane po uwzględnieniu refleksji widzów nie ma podziału na aktorów i widzów nie ma publiczności, mogą być obserwatorzy Tekst stanowi tylko inspirację, jest punktem wyjścia, uczestnicy nie uczą się tekstu uczestnicy improwizują, wchodzą w rolę nie wymaga umiejętności aktorskich od uczestników scenka może być wielokrotnie powtórzona i zmieniona po jej omówieniu

11 Teatr a drama - cele dostarczenie emocji widzom wywołanie refleksji
relaks dostarczenie rozrywki edukacja wychowanie inspiracja umożliwienie głębszego przeżycia pomoc w zrozumieniu problemu nauka komunikacji wsparcie zbudowanie poczucia własnej wartości poprawa wizerunku własnego przełamanie psychicznej izolacji

12 REFLEKSJE KOŃCOWE Teatr szkolny to nie to samo co drama
Mają różne, nie koniecznie wykluczające się, cele Pisząc scenariusze lekcji z wykorzystaniem dramy należy się uprzednio zastanowić czy rzeczywiście ją wykorzystujemy

13 BIBLIOGRAFIA Antczak M., Techniki dramy. Warszawa, 2004
Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa 2001 Dziedzic A., Drama na podstawie utworu literackiego. Warszawa 1996 Dziedzic A., Drama w kształceniu i wychowaniu młodzieży. Warszawa 1988 Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa 1981 Lewandowska – Kidoń: Drama w kształceniu pedagogicznym. Lublin 2001 Machulska H., Drama. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa 1991 Machulska H., Pruszkowska A., Tatarowicz J., Drama w szkole podstawowej. Warszawa 1997 Pankowska K., Edukacja przez dramę. Warszawa 1997 Pankowska K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa 2002 Pruszkowska A., Machulska H., Drama: Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa 1991

14 Dziękuję Państwu za uwagę
dr Mariola Antczak Uniwersytet Łódzki Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej


Pobierz ppt "DRAMA A TEATR PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google