Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 7 – Krzyż Keynesowski Karol Strzeliński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 7 – Krzyż Keynesowski Karol Strzeliński."— Zapis prezentacji:

1 1 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 7 – Krzyż Keynesowski Karol Strzeliński

2 2 Ekonomia klasyczna a Keynesiści Klasycy Analiza długookresowa (LR), Elastyczne płace i ceny (automatycznie przywracają równowagę), Produkcja na poziomie potencjalnym (wszystkie rynki w równowadze długookresowej), Keynesiści Analiza krótkookresowa (SR) (dlaczego w krótkim okresie produkcja odbiega od potencjalnej) Sztywne płace i ceny (powolność nominalnych dostosowań powoduje znaczne wahania produkcji), Niepełne wykorzystanie czynników produkcji,

3 3 Ekonomia klasyczna a Keynesiści Klasycy Niewidzialna ręka rynku, Model podażowy, Adam Smith, Bogactwo Narodów, 1776, Keynesiści Interwencjonizm państwowy, Model popytowy (konsumpcja jest pierwotna wobec produkcji – wielkość produkcji zależy od zagregowanych wydatków, John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936,

4 4 Model dwusektorowy Założenia modelu: gospodarka zamknięta, brak państwa, produkcja faktyczna może być niższa od potencjalnej, sztywność płac i cen, przy danym poziomie płac i cen istnieją niewykorzystane moce wytwórcze (ograniczenia istnieją po stronie popytu, nie możliwości produkcyjnych), Inwestycje (I) niezależne od dochodu.

5 5 Produkcja potencjalna a faktyczna Y czas Produkcja potencjalna – równomiernie rośnie w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego, itp.) Y czas Produkcja faktyczna – wynika z bieżących potrzeb rynkowych, w krótkim okresie może odbiegać od produkcji potencjalnej.

6 6 Zagregowane wydatki AD, AE Y 45 AE>Y AE Y – przedsiębiorstwa zwiększają produkcję, konsumpcja zapasów. AD = Y

7 7 Funkcja konsumpcji obrazuje wielkość popytu konsumpcyjnego w zależności od wielkości dochodu do dyspozycji (Y D ), C = a + cY D, dodatnio skorelowana z dochodem, Gospodarstwa Domowe decydują o przeznaczeniu dochodu, Y D = C + S

8 8 Funkcja konsumpcji a - konsumpcja autonomiczna (niezależna od dochodu) c - krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC – marginal propensity to consume) Y C β a C = a + cY D

9 9 Funkcja oszczędności Gospodarstwa Domowe decydują o przeznaczeniu dochodu, Y D = C + S Y S - a S = -a + (1 - c)Y D s - krańcowa skłonność do oszczędzania (MPS – Marginal Propensity to Saving) 0

10 10 Przeciętna skłonność do konsumpcji i oszczędności APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji, APC = C/Y D = (a+cY D )/Y D = a/Y D + c APC = a/Y D + MPC APC > MPC APS – Przeciętna skłonność do oszczędzania APS = S/Y D

11 11 Krzyż Keynesowski AD, AE Y 45 Y*Y* β a I I AD = Y C = a + cY D AD=C+I = a + cY D +I

12 12 Stan równowagi Przesunięcia krzywej AE – zmiany w wartościach autonomicznych (a, I), A= a + I.

13 13 Mnożnik wydatkowy Jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany wydatków autonomicznych (A) o 1 jednostkę

14 14 Zmiana wydatków autonomicznych AD, AE Y 45 Y0*Y0* Y1*Y1* AD = Y AD 0 AD 1

15 15 Mnożnik - przykład Przedsiębiorstwa przewidują spadek popytu na swoje produkty przez co obniżają swój popyt inwestycyjny o 10 (spadek I),

16 16 Stan równowagi Planowane inwestycje są równe planowanym oszczędnościom I planowane = S planowane Y S, I - a I S Y*Y* 0

17 17 Stan nierównowagi AD, AE Y 45 Y*Y* AD = Y AD Y AD > Y, AD -Y=

18 18 Makroekonomia I Ćwiczenia Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "1 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 7 – Krzyż Keynesowski Karol Strzeliński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google