Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

13.12.2005 r. Seminarium Sprawozdawcze Zakładu Fizyki Wielkich Energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "13.12.2005 r. Seminarium Sprawozdawcze Zakładu Fizyki Wielkich Energii."— Zapis prezentacji:

1 13.12.2005 r. Seminarium Sprawozdawcze Zakładu Fizyki Wielkich Energii

2 Struktura Zakładu Pracownia Oddziaływań Elementarnych Pracownia Oddziaływań Wysokich Energii z Jądrami Atomowymi Laboratorium Aparatury Astrofizycznej Sekcja Konstrukcyjno-Mechaniczno-Optyczna

3 Zakład zatrudnia39 pracowników (30 1/3 etatów płatnych) -profesorów 8 -dr hab. 6 -doktorów10 -magister fizyki/doktorant 4 doktorantów 9 -warsztat ("sekcja KMO") 4 -inżynier 4 -laboranci 2 -sekretariat 1 Za granicą (urlopy bezpłatne) 5

4 Pozastatutowe źródła finansowania

5 SPUB - dr M. Górski (LHC) - prof. J. Nassalski (COMPASS) - prof. J. Nassalski (6.PR UE) - prof. J. Stepaniak (WASA) - dr hab. W. Wiślicki (SPB/5.PR UE) - prof. T. Siemiarczuk (ALICE) - prof. T. Siemiarczuk (WA98) - dr hab. M. Szczekowski (LHC-b) - dr hab. E. Rondio (neutrinowy)

6 granty - prof. J. Nassalski (promotorski mgr A.Mielecha) - prof. D. Kiełczewska (promotorski mgr J.Zalipskiej) - dr hab. G. Wrochna (Badanie błysków optycznych towarzyszących rozbłyskom gamma) - dr hab. G. Wrochna (Poszukiwanie ciężkich rezonansów grawitonu typu Randall-Sundrum w eksperymencie CMS przy akceleratorze LHC – promotorski) - dr hab. G. Wrochna (System wykrywania i obserwacji szybkozmiennych zjawisz kosmicznych Pi of the Sky)

7 dotacja z Funduszu Rozwoju Nauki KBN na utworzenie Laboratorium Aparatury Astrofizycznej (doc. G.Wrochna) fundusze międzynarodowe: - dr hab. W. Wiślicki Projekt Unii Europejskiej (Cross Grid) - prof. J. Nassalski POLONIUM 2005

8 Tematyka bieżącej działalności

9 1.Budowa środowiska testowego do rozproszonej analizy danych (Crossgrid) 2.DELPHI: (eksperyment zakończony, ale trwa analiza danych): poszukiwanie neutralnego bozonu Higgsa (praca dokt. M. Bluja, hab. P. Zalewskiego) 3.Wyznaczanie polaryzacji gluonów w nukleonie (COMPASS), 4.Badanie struktury nukleonu w obszarze dużych wartości Q 2 (ZEUS),

10 5. Badanie rzadkich rozpadów mezonu. Badanie produkcji lekkich mezonów (WASA), 6. Poszukiwanie plazmy kwarkowo-gluonowej. Mechanizmy oddziaływania jądro-jądro i hadron- jądro (NA49, WA98), 7.Badania oscylacji neutrin w eksperymentach SK i K2K – na ukończeniu praca dokt. J. Zalipskiej,

11 8.Przygotowanie do badania oscylacji neutrin przy pomocy detektora ICARUS, 9.Badanie elastycznego rozpraszania proton-proton na akceleratorze RHIC, 10.Badanie błysków optycznych towarzyszących rozbłyskom gamma, badanie zjawisk kosmicznych o kilkusekundowym okresie zmienności pi of the sky

12 Tematyka przygotowywanych eksperymentów

13 1.Poszukiwanie nowych cząstek (bozonu Higgsa, cząstek supersymetrycznnych) CMS 2.Poszukiwanie plazmy kwarkowo-gluonowej ALICE 3.Badanie łamania CP w rozpadach mezonów pięknych LHCb 4.Badanie oscylacji neutrin ICARUS

14 Fenomenologia

15 Plazma kwarkowo-gluonowa a fluktuacje prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński Praca na temat tzw. metody Czebyszewa w mechanice kwantowej dr hab. Andrzej Deloff

16 Warsztat Produkcja modułów dryfowych komór słomkowych dla Detektora Zewnętrznego w eksperymencie LHCb. Opracowanie konstrukcji mechanicznej i wykonanie części mechanicznej urządzenia zbierającego charakterystyki prądowo- napięciowe z modułów dryfowych komór słomkowych. Eksperyment LHCb. Budowa płaskiego detektora z włókien scyntylacyjnych do pomiaru mionów rozproszonych pod małymi kątami w eksperymencie COMPASS. Praca przy montażu spektrometru PHOS (w CERN-ie) – eksperyment ALICE.

17 Działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska

18 prowadzenie ćwiczeń w ramach pracowni dla studentów IV roku Wydziału Fizyki UW 15 prac doktorskich (1 zakończona), wykład monograficzny doc.E.Rondio i prof. D.Kiełczewskiej From neutrinos to cosmic sources III rok wydz. Fizyki UW opieka nad studentami przygotowującymi seminaria opieka nad studentami MISMaP -2 współpraca z WSP w Kielcach współpraca z Zakładem P-VIII, P-III i P II recenzje (grantów, wniosków o stopnie, itp.) 46

19 udział w Komitetach programowych i organizacyjnych konferencji, zjazdów itp., przewodnictwo sesjom, członkostwo komitetów międzynarodowych 37 artykuły popularyzatorskie i audycje radiowe ~ 20

20 Dorobek

21 Dorobek : 20052004 Prace opublikowane w recenzowanych czasopismach 5568 Prace przyjęte do druku5 6 Prace wysłane do druku1215 Recenzowane raporty, noty5 3

22 20052004 Referaty na konferencjach, sympozjach, zjazdach 2719 Seminaria za granicą317 Seminaria krajowe2817 Dorobek c.d. :


Pobierz ppt "13.12.2005 r. Seminarium Sprawozdawcze Zakładu Fizyki Wielkich Energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google