Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA"— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA
PRACA DYPLOMOWA Andrzej Czarnowski MENEDŻER I ZESPÓŁ W ORGANIZACJI. ANALIZA RELACJI INTERPERSONALNYCH W ZESPOLE Promotor pracy: dr Leszek Kanarski WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Warszawa, 2009 r.

2 Cel pracy Określenie podstawowych cech charakteryzujących zespół pracowniczy i wskazanie czynników mających wpływ na jego funkcjonowanie w organizacji.

3 Problemy badawcze pracy, sformułowane w postaci pytań
Co charakteryzuje zespół pracowniczy i jakie czynniki mają wpływ na jego efektywność? Jaki jest stan relacji interpersonalnych w badanym zespole pracowniczym? Jakie czynniki warunkują efektywność badanego zespołu pracowniczego? Czy W kazdej organizacji potrzebne są zespoły?. Nie w kazdej ponieważ zalezy to od zadania, mierzalne, niemierzalne. W opisywanej firmie to jest niepotrzebne. W niektórych firmach są niepotrzebne bo ludzie robią samodzielnie (tocża, lepie) zalezy od charakteru pracy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze zespoly w orgamizacji ze to korzystne dobre. Efektywność pracy danego zespołu pracowniczego w ogromnej mierze uzależniona jest od samego menedżera (kierownika). Aby efektywnie oddziaływać na organizacyjne zachowania podwładnych, kierownik musi mieć odpowiednie kwalifikacje.; ? Niewielka liczebność - do 15 osób; ? Wysoki stopień integracji; ? Współpraca nastawiona na uzyskanie wspólnych nagród; ? Adekwatny nieautorytarny styl kierowania; ? Współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji.

4 Definicja zespołu pracowniczego
Zespół to mała grupa ludzi posiadających komplementarne umiejętności, prezentujących wspólne podejście do pracy, prawdziwie zaangażowanych w działania zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu ogólnego i celów szczegółowych, za które wszyscy czują się wspólnie odpowiedzialni (J.R. Katzenbach, D.K.Smith). Wlotka: Podstawą do badań nad relacjami między menedżerem a zespołem pracowniczym jest zdefiniowanie czym tak naprawdę jest zespół pracowniczy.

5 Motta menedżera „Właściwi ludzie, we właściwych rolach, zarządzani przez odpowiednich menedżerów to klucz do zaangażowania pracowników.” – M. Buckingham, C. Coffman „Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem, jak cukier czy kawa i zapłacę za tę umiejętność więcej, niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.” – John D. Rockefeller

6 Funkcjonowanie zespołu w rzeczywistości rynkowej
Na podstawie literatury przedmiotu udało się dokonać diagnozy zespołu oraz cech zespołów efektywnych. W tym celu poddano badaniu zespół będący częścią firmy zajmującej się działalnością medialną. Na potrzeby badań zastosowanych w pracy wykorzystano następujące narzędzia: ankieta (wywiad) kwestionariusz (badanie socjometryczne) rozmowa z menedżerem i pracownikami badanego zespołu Odniesienie rozważań teoretycznych do rzeczywistości rynkowej, wymienić podstawowe narzędzia diagnozy, nie metody. Wymienić narzędzia na slajdzie. Teren diagnozy Podstawowe narzędzia. 1Charakterystyka zespołu poddanego diagnozie. Na podstawie literatury udało się dokonać zespołu, cech zespołów efektywnych, w tym celu poddano zespół będący firmy będący częścią firmy zajmującej się działalnością medialną. 2Wykorzystano kilka nnarzędzi badawczych, czas udostępnony był czasem na szkolenie.

7 Wnioski Zespół, jest podstawową strukturą w nowoczesnej organizacji, jego efektywność wyznacza spójność i produktywność. Relacje interpersonalne to bardzo ważna sfera w działalności każdej firmy. Problematyka dotycząca relacji pomiędzy przełożonym a podwładnymi, kształtuje się na wielu płaszczyznach i ciągle się rozwija, wraz z rozwojem organizacji. Menedżer zajmujący się zarządzeniem ludźmi, musi na swoim podstawowym szczeblu działania podejmować trafne i akceptowane decyzje – czyli decyzje efektywne, a jednocześnie  akceptowalne przez wykonawców. Zespoły odgrywają szczególną rolę w organizacjach, w których praca ludzi wymaga dużej kreatywności a miarą ich efektywności są innowacje, głównie produktowe (hasła reklamowe, produkty graficzne). Wnioski z przeprowadzonych badań

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google