Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 2009 r. WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA PRACA DYPLOMOWA Andrzej Czarnowski MENEDŻER I ZESPÓŁ W ORGANIZACJI. ANALIZA RELACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 2009 r. WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA PRACA DYPLOMOWA Andrzej Czarnowski MENEDŻER I ZESPÓŁ W ORGANIZACJI. ANALIZA RELACJI."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 2009 r. WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA PRACA DYPLOMOWA Andrzej Czarnowski MENEDŻER I ZESPÓŁ W ORGANIZACJI. ANALIZA RELACJI INTERPERSONALNYCH W ZESPOLE Promotor pracy: dr Leszek Kanarski

2 Cel pracy 2 Określenie podstawowych cech charakteryzujących zespół pracowniczy i wskazanie czynników mających wpływ na jego funkcjonowanie w organizacji.

3 Problemy badawcze pracy, sformułowane w postaci pytań 3 Co charakteryzuje zespół pracowniczy i jakie czynniki mają wpływ na jego efektywność? Jaki jest stan relacji interpersonalnych w badanym zespole pracowniczym? Jakie czynniki warunkują efektywność badanego zespołu pracowniczego?

4 Definicja zespołu pracowniczego Zespół to mała grupa ludzi posiadających komplementarne umiejętności, prezentujących wspólne podejście do pracy, prawdziwie zaangażowanych w działania zmierzające do osiągnięcia wspólnego celu ogólnego i celów szczegółowych, za które wszyscy czują się wspólnie odpowiedzialni (J.R. Katzenbach, D.K.Smith). 4

5 Motta menedżera 5 Właściwi ludzie, we właściwych rolach, zarządzani przez odpowiednich menedżerów to klucz do zaangażowania pracowników. – M. Buckingham, C. Coffman Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem, jak cukier czy kawa i zapłacę za tę umiejętność więcej, niż za jakąkolwiek inną pod słońcem. – John D. Rockefeller

6 Funkcjonowanie zespołu w rzeczywistości rynkowej 6 Na podstawie literatury przedmiotu udało się dokonać diagnozy zespołu oraz cech zespołów efektywnych. W tym celu poddano badaniu zespół będący częścią firmy zajmującej się działalnością medialną. Na potrzeby badań zastosowanych w pracy wykorzystano następujące narzędzia: ankieta (wywiad) kwestionariusz (badanie socjometryczne) rozmowa z menedżerem i pracownikami badanego zespołu

7 Wnioski 7 Zespół, jest podstawową strukturą w nowoczesnej organizacji, jego efektywność wyznacza spójność i produktywność. Relacje interpersonalne to bardzo ważna sfera w działalności każdej firmy. Problematyka dotycząca relacji pomiędzy przełożonym a podwładnymi, kształtuje się na wielu płaszczyznach i ciągle się rozwija, wraz z rozwojem organizacji. Menedżer zajmujący się zarządzeniem ludźmi, musi na swoim podstawowym szczeblu działania podejmować trafne i akceptowane decyzje – czyli decyzje efektywne, a jednocześnie akceptowalne przez wykonawców. Zespoły odgrywają szczególną rolę w organizacjach, w których praca ludzi wymaga dużej kreatywności a miarą ich efektywności są innowacje, głównie produktowe (hasła reklamowe, produkty graficzne).

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, 2009 r. WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA PRACA DYPLOMOWA Andrzej Czarnowski MENEDŻER I ZESPÓŁ W ORGANIZACJI. ANALIZA RELACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google