Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkoły w ruchu – promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkoły w ruchu – promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Rok szkoły w ruchu – promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży
Katarzyna Wąsowicz

2 RODN "WOM" w Częstochowie
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. RODN "WOM" w Częstochowie

3 Rok szkolny 2013/14 www.men.gov.pl
Zastanówmy się jaki jest poziom aktywności fizycznej wśród dorosłej części społeczeństwa …… . RODN "WOM" w Częstochowie

4 RODN "WOM" w Częstochowie
Jaką mamy sytuację? 45,9% Polaków uczestniczyło w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych (48,8% mężczyzn, 43,3% kobiet) 20,3% regularnie (21,8%; 18,9%) 25,6% sporadycznie (27,1%; 24,4%) wskaźniki wyższe o około 10% dla mieszkańców miast Aktywność fizyczna definiowana jest jako dowolna forma ruchu ciała spowodowana skurczami mięśni, przy którym wydatek energii przekracza poziom energii spoczynkowej. Rekreacyjna aktywność fizyczna (w tym różne dyscypliny sportowe, taniec) Zawodowe uprawianie sportu Aktywność zawodowa Aktywność związana z pracami domowymi i pracą w ogrodzie Aktywność związana z transportem Najmocniej zauważa się i nagłaśnia brak aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Winna szkoła … Jeżeli chodzi o kształtowanie nawyków (ruchowych) oraz postaw (w stosunku do kultury fizycznej), młodzież w dużym stopniu obserwuje i naśladuje dorosłych. Jakie działania szkoły: współpraca, wyjście do środowiska … (działania w samej szkole nie wystarczą) Szkoła powinna podejmować inicjatywy, promować wartość zdrowia (w tym aktywność ruchową). Promocja powinna wyjść ze szkoły i pójść w społeczeństwo. Dobrym przykładem współpracy jest porozumienie podpisane przez MEN, MZ i MSiT w listopadzie 2009: Wspieranie działań z zakresu EZ, podnoszenie wśród dzieci młodzieży poziomu sprawności fizycznej, kształtowania nawyków żywieniowych ale także wspieranie działań kształtujących umiejętności zagospodarowania czasu wolnego dla umacniania zdrowia, czy aktywizowanie różnych instytucji, również pozaszkolnych do działań w zakresie aktywności fizycznej i innych działań prozdrowotnych. RODN "WOM" w Częstochowie

5 WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
WYSIŁEK BARDZO INTENSYWNY WYSIŁEK UMIARKOWANY 3 X 20 > 130 5 x 30 130 RODN "WOM" w Częstochowie

6 RODN "WOM" w Częstochowie
Jaką mamy sytuację? 45,9% Polaków uczestniczyło w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych (48,8% mężczyzn, 43,3% kobiet) 20,3% regularnie (21,8%; 18,9%) 25,6% sporadycznie (27,1%; 24,4%) wskaźniki wyższe o około 10% dla mieszkańców miast Aktywność fizyczna definiowana jest jako dowolna forma ruchu ciała spowodowana skurczami mięśni, przy którym wydatek energii przekracza poziom energii spoczynkowej. Rekreacyjna aktywność fizyczna (w tym różne dyscypliny sportowe, taniec) Zawodowe uprawianie sportu Aktywność zawodowa Aktywność związana z pracami domowymi i pracą w ogrodzie Aktywność związana z transportem Najmocniej zauważa się i nagłaśnia brak aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Winna szkoła … Jeżeli chodzi o kształtowanie nawyków (ruchowych) oraz postaw (w stosunku do kultury fizycznej), młodzież w dużym stopniu obserwuje i naśladuje dorosłych. Jakie działania szkoły: współpraca, wyjście do środowiska … (działania w samej szkole nie wystarczą) Szkoła powinna podejmować inicjatywy, promować wartość zdrowia (w tym aktywność ruchową). Promocja powinna wyjść ze szkoły i pójść w społeczeństwo. Dobrym przykładem współpracy jest porozumienie podpisane przez MEN, MZ i MSiT w listopadzie 2009: Wspieranie działań z zakresu EZ, podnoszenie wśród dzieci młodzieży poziomu sprawności fizycznej, kształtowania nawyków żywieniowych ale także wspieranie działań kształtujących umiejętności zagospodarowania czasu wolnego dla umacniania zdrowia, czy aktywizowanie różnych instytucji, również pozaszkolnych do działań w zakresie aktywności fizycznej i innych działań prozdrowotnych. RODN "WOM" w Częstochowie

7 Mała aktywność ruchowa wśród dzieci i młodzieży
RODN "WOM" w Częstochowie

8 Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie?
wpływa pozytywnie na układ krążenia obniża poziom cholesterolu zwiększa masę kości i stopień ich mineralizacji obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę łagodzi stresy, wpływa na poprawę samopoczucia wpływa na poprawienie kondycji fizycznej zapobiega przybieraniu na wadze, wpływa na zmniejszenie tkanki tłuszczowej RODN "WOM" w Częstochowie

9 RODN "WOM" w Częstochowie
RODN "WOM" w Częstochowie

10 Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł Szkoła w Ruchu
szkołom, które podejmą działania w wybranych obszarach: Ruch w szkole/przedszkolu wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne wychowanie fizyczne – formy alternatywne edukacja zdrowotna kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli pozalekcyjne zajęcia sportowe RODN "WOM" w Częstochowie

11 RODN "WOM" w Częstochowie
Ruch poza szkołą/przedszkolem zajęcia pozaszkolne zorganizowane aktywność w czasie wolnym od nauki aktywność z udziałem rodziny aktywny wypoczynek RODN "WOM" w Częstochowie

12 Wychowanie fizyczne – zajęcia klasowo-lekcyjne
Realizacja celów z podstawy programowej Spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej Rozszerzanie oferty z uwzględnieniem wymagań z podstawy programowej RODN "WOM" w Częstochowie

13 Wychowanie fizyczne – alternatywne formy
§ Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV—VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. RODN "WOM" w Częstochowie

14 RODN "WOM" w Częstochowie
Edukacja zdrowotna treści prozdrowotne na każdym etapie edukacyjnym w podstawie programowej wychowania fizycznego i innych przedmiotów zdrowie w ujęciu holistycznym duży akcent na promowanie wiedzy i umiejętności związanych z aktywnością fizyczną i zbilansowaną dietą RODN "WOM" w Częstochowie

15 RODN "WOM" w Częstochowie
BMI (body mass index) - wskaźnik masy ciała. BMI obliczamy przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Wskaźnik BMI pomiędzy 18,5–24,99 oznacza wartość prawidłową Uwaga: BMI nie może być stosowane dla każdego, gdyż nie uwzględnia, że masa mięśniowa waży więcej niż tkanka tłuszczowa. Osoba dobrze umięśniona, o średniej wysokości ciała, może wykazywać niewielką nadwagę, w przypadku obliczania wskaźnika BMI. Szybkość podstawowej przemiany materii: Oznacza ile kalorii potrzebuje Twój organizm do podstawowego działania. Kobiety w porównaniu do mężczyzn, mają więcej tkanki tłuszczowej niż mięśni, dlatego istnieją oddzielne kalkulacje tej wielkości. Całkowite dzienne zapotrzebowanie na energię: Wskazuje ile kalorii potrzebujemy przez cały dzień. RODN "WOM" w Częstochowie

16 Masa ciała Polaków badania GUS 2009 http://www.pzh.gov.pl
Z przytoczonych przez panią profesor (Magdalena Olszanecka – Glinianowicz) badań PolSenior wynika, że pod względem otyłości Polacy dogonili przodujące Stany Zjednoczone. RODN "WOM" w Częstochowie

17 INSTYTUT MATKI I DZIECKA – ZAKŁAD MEDYCYNY SZKOLNEJ
Nadmiar masy ciała (nadwagę i otyłość) stwierdzono u ponad 13% nastolatków w Polsce w wieku lat, w tym otyłość u 4,5%. Otyłość występowała istotnie częściej u dziewcząt niż u chłopców (stanowiły one 2/3 wszystkich otyłych nastolatków). RODN "WOM" w Częstochowie

18 RODN "WOM" w Częstochowie
Wyniki badania ankietowego wykazały, że młodzież otyła gorzej postrzegała swe zdrowie niż nieotyli rówieśnicy i istotnie częściej zgłaszała występowanie różnych dolegliwości, głównie psychosomatycznych: zdenerwowania, rozdrażnienia, bólów głowy i pleców, zmęczenia i przygnębienia. RODN "WOM" w Częstochowie

19 Ruch poza szkołą/przedszkolem
zajęcia pozaszkolne zorganizowane aktywność w czasie wolnym od nauki aktywność z udziałem rodziny aktywny wypoczynek RODN "WOM" w Częstochowie

20 RODN "WOM" w Częstochowie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych RODN "WOM" w Częstochowie

21 RODN "WOM" w Częstochowie
RODN "WOM" w Częstochowie

22 JAK PRACOWAĆ Z OTYŁYM UCZNIEM, BY ĆWICZENIA DODAWAŁY MU SKRZYDEŁ?
JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO ĆWICZEŃ? CO ZROBIĆ, GDY UCZEŃ ODMAWIA ĆWICZEŃ? WF BEZ NIEZDROWEJ RYWALIZACJI CO ZROBIĆ, GDY W SZATNI POJAWIA SIĘ AGRESJA? JAK PRACOWAĆ Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH? CO ZROBIĆ, KIEDY UCZEŃ JEST WYŚMIEWANY PRZEZ GRUPĘ? CO ZROBIĆ, GDY NIE MA MIEJSCA W SALI GIMNASTYCZNEJ? RODN "WOM" w Częstochowie

23 RODN "WOM" w Częstochowie
RODN "WOM" w Częstochowie

24 RODN "WOM" w Częstochowie
Dziękuję za uwagę Katarzyna Wąsowicz RODN "WOM" w Częstochowie


Pobierz ppt "Rok szkoły w ruchu – promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google