Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkoły w ruchu – promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży Katarzyna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkoły w ruchu – promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży Katarzyna"— Zapis prezentacji:

1 Rok szkoły w ruchu – promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży Katarzyna Wąsowiczwasowicz@womczest.edu.pl

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie2

3 Rok szkolny 2013/14 www.men.gov.pl www.men.gov.pl 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie3

4 Jaką mamy sytuację? 45,9% Polaków uczestniczyło w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych (48,8% mężczyzn, 43,3% kobiet) 20,3% regularnie (21,8%; 18,9%) 25,6% sporadycznie (27,1%; 24,4%) wskaźniki wyższe o około 10% dla mieszkańców miast http://www.stat.gov.pl/gus/publikacje_a_z_PLK_HTML.htm 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie4

5 WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WYSIŁEK UMIARKOWANY 5 x 30 x 130 WYSIŁEK BARDZO INTENSYWNY 3 X 20 X > 130 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie5

6 Jaką mamy sytuację? 45,9% Polaków uczestniczyło w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych (48,8% mężczyzn, 43,3% kobiet) 20,3% regularnie (21,8%; 18,9%) 25,6% sporadycznie (27,1%; 24,4%) wskaźniki wyższe o około 10% dla mieszkańców miast http://www.stat.gov.pl/gus/publikacje_a_z_PLK_HTML.htm 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie6

7 Mała aktywność ruchowa wśród dzieci i młodzieży 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie7

8 Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie? wpływa pozytywnie na układ krążenia obniża poziom cholesterolu zwiększa masę kości i stopień ich mineralizacji obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę łagodzi stresy, wpływa na poprawę samopoczucia wpływa na poprawienie kondycji fizycznej zapobiega przybieraniu na wadze, wpływa na zmniejszenie tkanki tłuszczowej 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie8

9 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie9

10 Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł Szkoła w Ruchu szkołom, które podejmą działania w wybranych obszarach: Ruch w szkole/przedszkolu 1)wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne 2)wychowanie fizyczne – formy alternatywne 3)edukacja zdrowotna 4)kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli 5)pozalekcyjne zajęcia sportowe 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie10

11 Ruch poza szkołą/przedszkolem 6)zajęcia pozaszkolne zorganizowane 7)aktywność w czasie wolnym od nauki 8)aktywność z udziałem rodziny 9)aktywny wypoczynek 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie11

12 Wychowanie fizyczne – zajęcia klasowo-lekcyjne Realizacja celów z podstawy programowej Spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej Rozszerzanie oferty z uwzględnieniem wymagań z podstawy programowej 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie12

13 Wychowanie fizyczne – alternatywne formy § 1. 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IVVI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych są realizowane w formie: 1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki. 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie13

14 Edukacja zdrowotna treści prozdrowotne na każdym etapie edukacyjnym w podstawie programowej wychowania fizycznego i innych przedmiotów zdrowie w ujęciu holistycznym duży akcent na promowanie wiedzy i umiejętności związanych z aktywnością fizyczną i zbilansowaną dietą 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie14

15 BMI (body mass index) - wskaźnik masy ciała. BMI obliczamy przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie15

16 Masa ciała Polaków badania GUS 2009 http://www.pzh.gov.pl http://www.pzh.gov.pl 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie16

17 INSTYTUT MATKI I DZIECKA – ZAKŁAD MEDYCYNY SZKOLNEJ Nadmiar masy ciała (nadwagę i otyłość) stwierdzono u ponad 13% nastolatków w Polsce w wieku 13-15 lat, w tym otyłość u 4,5%. Otyłość występowała istotnie częściej u dziewcząt niż u chłopców (stanowiły one 2/3 wszystkich otyłych nastolatków). http://www.psse.czest.pl/oz/programy-tf-dn05-otylosc.pdf 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie17

18 Wyniki badania ankietowego wykazały, że młodzież otyła gorzej postrzegała swe zdrowie niż nieotyli rówieśnicy i istotnie częściej zgłaszała występowanie różnych dolegliwości, głównie psychosomatycznych: zdenerwowania, rozdrażnienia, bólów głowy i pleców, zmęczenia i przygnębienia. 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie18

19 Ruch poza szkołą/przedszkolem 1)zajęcia pozaszkolne zorganizowane 2)aktywność w czasie wolnym od nauki 3)aktywność z udziałem rodziny 4)aktywny wypoczynek 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie19

20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie20

21 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie21

22 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie22 WF BEZ NIEZDROWEJ RYWALIZACJI CO ZROBIĆ, GDY UCZEŃ ODMAWIA ĆWICZEŃ? JAK PRACOWAĆ Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH? JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO ĆWICZEŃ? CO ZROBIĆ, GDY NIE MA MIEJSCA W SALI GIMNASTYCZNEJ? CO ZROBIĆ, KIEDY UCZEŃ JEST WYŚMIEWANY PRZEZ GRUPĘ? CO ZROBIĆ, GDY W SZATNI POJAWIA SIĘ AGRESJA? JAK PRACOWAĆ Z OTYŁYM UCZNIEM, BY ĆWICZENIA DODAWAŁY MU SKRZYDEŁ?

23 2014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie23

24 Katarzyna Wąsowicz wasowicz@womczest.edu.pl Dziękuję za uwagę 242014-04-29RODN "WOM" w Częstochowie


Pobierz ppt "Rok szkoły w ruchu – promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży Katarzyna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google