Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępny raport z badań w Kijowie przeprowadzonych w grudniu 2013 roku przez studentów i pracowników Studium europy Wschodniej UW Opracował Mariusz Kowalski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępny raport z badań w Kijowie przeprowadzonych w grudniu 2013 roku przez studentów i pracowników Studium europy Wschodniej UW Opracował Mariusz Kowalski."— Zapis prezentacji:

1 Wstępny raport z badań w Kijowie przeprowadzonych w grudniu 2013 roku przez studentów i pracowników Studium europy Wschodniej UW Opracował Mariusz Kowalski Warszawa, styczeń 2014 Studium Europy Wschodniej UW

2 Badanie zostało przeprowadzone w Kijowie i miało charakter ankiety ulicznej. Jej celem było uzyskanie informacji na temat nastrojów i postaw społeczeństwa ukraińskiego w obliczu wydarzeń na Majdanie Niezależności. Ankieta nawiązywała do badań przeprowadzonych przez Studium w Kijowie 9 lat wcześniej, w grudniu w czasie Pomarańczowej Rewolucji. Prócz analizy nastrojów społecznych i ich różnicowania, chcieliśmy uchwycić ewolucję postaw jaka miała miejsce na Ukrainie w ciągu ostatnich 9 lat. Interesowało nas m.in. zróżnicowanie nastawienia Ukraińców do współpracy z innymi państwami i narodami, jak w ostatnich latach nastawienie to ewoluowało, oraz jak różnicowało się z uwagi na status społeczny i pochodzenie respondentów. Na zakończenie ankiety pojawiły się pytania nowe, nieobecne w ankiecie z grudnia 2004 r. dotyczące m.in. nadziei wiązanych z Euromajdanem, oczekiwań dotyczących ewentualnego zacieśnienia współpracy z UE lub Rosją. Prezentowane wyniki badań mają charakter wstępny i cząstkowy. Metoda badawcza 2

3 Ankieterzy dobierali respondentów według wcześniej ustalonego klucza, uwzględniającego m.in. płeć, wiek, miejsce zamieszkania (region). Uznano to za konieczne gdyż: Zamierzano przebadać grupę zróżnicowaną i stanowiącą reprezentatywną część ukraińskiego społeczeństwa Dążono do tego, by uzyskane wyniki mogły być porównywane z badaniem sprzed 9 lat (grudzień 2004 r.), a więc by przekrój społeczny respondentów w obu badaniach był zbliżony. Metoda badawcza 3

4 Kwestionariusz składał się z dwóch części: metryczki szczegółowo charakteryzującej cechy respondenta (ok. 25 pytań) części zasadniczej zawierającej pytania dotyczące sympatii politycznych oraz postrzegania narodów i państw (ok. 80 pytań). Ankieta została przygotowana na podstawie ankiety grudnia 2004 r., tak by można było bez problemu porównać wyniki obu badań. Do dano jednak nowe pytania dotyczące aktualnej sytuacji. W niniejszym wstępnym i cząstkowym raporcie (opartym na pierwszych analizach) przedstawiono wyniki badań w odniesieniu do miejsca urodzenia respondentów. Pełna analiza danych (także w odniesieniu do miejsca zamieszkania i sympatii politycznych) zostanie wkrótce przedstawiona. Metoda badawcza 4

5 Strefa centralna: Obszar rdzeniowy: Naddnieprze Uważana za politycznie umiarkowaną i mało wyrazistą, ale dominującą z uwagi na liczbę mieszkańców i centralne położenie Strefa południowo-wschodnia: Obszar rdzeniowy: Donbas i Krym Uważana za najbardziej zrusyfikowaną i sprzyjającą zacieśnianiu współpracy z Rosją Strefy społeczno-polityczne Ukrainy Na potrzeby analizy podzieliliśmy Ukrainę na trzy strefy i stołeczny Kijów 5

6 Obszary wydzielone na potrzeby analizy wyników badań ankietowych 6 Z uwagi na uwarunkowania historyczne oraz na umiarkowany politycznie charakter Ukrainy centralnej najbardziej wyraziste i najbardziej aktywne w sporze politycznym są zachodnie (Galicja) i wschodnie (Donbas, Krym) peryferia kraju. Ukraina Centralna pomimo swego położenia, liczby ludności i umiejscowienia stolicy pozostaje niejako w cieniu tych dwóch skrajnych postaw. Ale to ona stanowi trzon kraju i decyduje o jego politycznej stabilności.

7 Wyniki II tury wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2010 r. Wyniku wyborów podkreślają umiarkowany charakter Ukrainy Centralnej i skrajne wobec siebie postawy zachodnich (Galicja) i wschodnich (Donbas) peryferii kraju. 7

8 Zróżnicowanie społeczno-kulturowe respondentów Miejsce urodzenia Narodowość Język używany w domu Przynależność wyznaniowa 8 miejscowośćrespondenci% miasto powyżej 500 tys.13839,0 miasto 50-500 tys.9727,4 miasto 5-50 tys.5415,3 osiedle do 5 tys.4011,3 nie podano257,1 razem354100,0 regionrespondenci% Kijów9827,7 Zachód10429,4 Centrum7220,3 Południowy Wschód5716,1 Zagranica174,8 nie podano61,7 razem354100,0 narodowośćrespondenci% ukraińska32992,9 rosyjska123,4 polska51,4 żydowska41,1 inna41,1 razem354100,0 językrespondenci% ukr22162,4 ukr/ros236,5 ros/ukr205,6 ros8624,3 inny41,1 razem354100,0 przynależność wyznaniowarespondenci% prawosławni (UAPC)6117,2 prawosławni (Patriarchat Kijowski)10930,8 prawosławni (Patriarchat Moskiewski)4011,3 grekokatolicy7019,8 rzymskokatolicy82,3 inni349,6 niewierzący287,9 brak deklaracji41,1 razem354100,0

9 Pochodzenie respondentów w 2004 i 2013 r. 9 region respondenci% 2004201320042013 Kijów669821,127,7 Zachód7110422,729,4 Centrum747223,620,3 Wschód705722,416,1 Zagranica29179,34,8 brak odpowiedzi361,01,7 razem313354100,0

10 Jakich zmian oczekujesz od "Euromajdanu? Analiza odpowiedzi w odniesieniu do miejsca urodzenia respondentów 10 Sfera zmianRazemZachódCentrumKijów Południowy Wschód Zagranica Sytuacja gospodarcza na Ukrainie4,054,123,863,824,023,61 Walka z korupcją4,194,294,063,954,193,44 Standard życia obywateli4,124,203,913,864,023,56 Wolność społeczeństwa4,294,344,094,024,233,94 Rozwój kultury narodowej (ukraiński)4,284,324,044,034,183,83 Stosunki z USA4,084,123,773,683,963,83 Stosunki z Polską4,324,314,003,964,373,89 Suwerenność Ukrainy4,234,264,073,944,103,50 Wolność mediów4,284,314,094,054,103,78 średnia ze wszystkich4,204,253,993,924,133,71

11 Jakich zmian oczekujesz w związku z pogłębieniem współpracy z UE? Jakich zmian oczekujesz w związku z pogłębieniem współpracy z Rosją? Pochodzenie respondentów a ocena skutków pogłębienie współpracy z UE i Rosją Analiza odpowiedzi w odniesieniu do miejsca urodzenia respondentów 11 sferarazemZachódCentrumKijów Południowy Wschód Zagranica Sytuacja gospodarcza na Ukrainie4,204,374,11 4,283,94 Walka z korupcją4,394,564,354,314,434,00 Standard życia obywateli4,204,444,144,074,253,78 Wolności obywateli4,364,544,364,244,404,11 Rozwój kultury narodowej (ukraińskiej)4,184,314,144,064,244,22 Suwerenność Ukrainy4,144,364,143,954,203,82 Wolność mediów4,374,564,304,284,483,94 średnia ze wszystkich4,264,454,224,154,333,97 sferarazemZachódCentrumKijów Południowy Wschód Zagranica Sytuacja gospodarcza na Ukrainie2,432,132,602,612,532,28 Walka z korupcją1,981,712,132,181,981,89 Standard życia obywateli2,332,012,402,522,462,22 Wolności obywateli2,011,782,052,182,041,82 Rozwój kultury narodowej (ukraińskiej)2,121,872,072,312,202,28 Suwerenność Ukrainy2,011,722,012,232,092,00 Wolność mediów1,971,741,972,221,982,00 średnia ze wszystkich2,121,852,182,322,182,07

12 Różnica w ocenie współpracy z Unią Europejską i Rosją Analiza odpowiedzi w odniesieniu do miejsca urodzenia respondentów Wyjaśnienie: dla poszczególnych kategorii, od oceny współpracy z Unią Europejską odjęto ocenę współpracy z Rosją. I większa wartości tym wyższa ocena na korzyść UE. 12 Sfera zmianRazemZachódCentrumKijów Południowy Wschód Zagranica Sytuacja gospodarcza na Ukrainie 1,772,241,511,501,751,66 Walka z korupcją 2,412,852,222,132,452,11 Standard życia obywateli 1,872,431,741,551,791,56 Wolność społeczeństwa 2,352,762,312,062,362,29 Rozwój kultury narodowej (ukraiński) 2,062,442,071,752,041,94 Stosunki z USA 2,132,642,131,722,111,82 Stosunki z Polską 2,402,822,332,062,501,94 Suwerenność Ukrainy 2,142,602,041,832,151,90 Wolność mediów 1,772,241,511,501,751,66 średnia ze wszystkich 2,412,852,222,132,452,11

13 Stosunek respondentów do wybranych narodów w skali od 1 do 7 (1 – skrajnie negatywny, 7 – skrajnie pozytywny). Peryferia wschodnie: urodzeni na wschodzie Ukrainy (gł. Donbas i Krym), prawosławni lub ateiści, w domu mówiący po rosyjsku (31 osób) Peryferia zachodnie: urodzenie na zachodzie Ukrainy (gł. Galicja), grekokatolicy, w domu mówiący po ukraińsku (54 osoby) Wyjaśnienie: Wartość różnicy pokazuje skalę rozbieżności w poglądach pomiędzy mieszkańcami przeciwległych regionów Ukrainy. Wartości dodatnie to wyższa ocena na zachodzie, ujemna – na wschodzie. 13 lp.NaródUkraina Peryferia wschodnie Peryferia zachodnie różnica 1Ukraińcy6,596,236,820,59 2Polacy6,336,266,700,44 3Czesi5,856,106,220,12 4Niemcy5,805,616,060,45 5Francuzi5,785,846,150,31 6Szwedzi5,765,905,86-0,04 7Białorusini5,736,265,63-0,63 8Szwajcarzy5,726,005,92-0,08 9Norwegowie5,725,615,770,16 10Gruzini5,725,816,200,39 11Brytyjczycy5,695,585,960,38 12Finowie5,615,585,720,14 13Amerykanie5,565,486,180,69 14Estończycy5,515,325,770,44 15Litwini5,495,685,740,07 16Słowacy5,485,835,54-0,29 17Łotysze5,485,655,670,02 18Portugalczycy5,405,535,650,11 19Węgrzy5,205,615,43-0,18 20Mołdawianie5,005,135,08-0,05 21Rumuni4,825,164,88-0,28 22Izraelczycy4,765,264,74-0,52 23Kazachowie4,655,234,45-0,79 24Turcy4,644,555,040,49 25Rosjanie4,565,614,08-1,53 26Chińczycy4,564,974,19-0,78 27Uzbecy4,544,814,72-0,09 28Irańczycy4,023,823,960,14 29Irakijczycy3,973,824,000,18

14 Stosunek respondentów reprezentujących wschodnie peryferia Ukrainy do wybranych narodów w skali od 1 do 7 Skala ocen: 1 – skrajnie negatywny, 7 – skrajnie pozytywny. Zaskakująco niska pozycja Rosjan 14 lp.Naród Biegun wschodni 1Białorusini6,26 2Polacy6,26 3Ukraińcy6,23 4Czesi6,10 5Szwajcarzy6,00 6Szwedzi5,90 7Francuzi5,84 8Słowacy5,83 9Gruzini5,81 10Litwini5,68 11Łotysze5,65 12Niemcy5,61 13Norwegowie5,61 14Rosjanie5,61 15Węgrzy5,61 16Brytyjczycy5,58 17Finowie5,58 18Portugalczycy5,53 19Amerykanie5,48 20Estończycy5,32 21Izraelczycy5,26 22Kazachowie5,23 23Rumuni5,16 24Mołdawianie5,13 25Chińczycy4,97 26Uzbecy4,81 27Turcy4,55 28Irakijczycy3,82 29Irańczycy3,82

15 Porównanie opinii z 2004 i 2013 dotyczących współpracy gospodarczej Wszyscy respondenci 15 lp.kraj20042013różnicarelacja 1Gruzja4,354,980,631,15 2USA4,965,420,461,09 3Polska6,106,250,151,03 4Niemcy5,885,980,091,02 5Norwegia5,265,320,061,01 6Mołdawia4,474,44-0,030,99 7Turcja4,714,65-0,060,99 8Estonia4,864,76-0,100,98 9Portugalia4,854,74-0,100,98 10Łotwa4,984,85-0,130,97 11Chiny4,494,35-0,130,97 12Czechy5,585,42-0,160,97 13Wielka Brytania5,245,07-0,170,97 14Litwa5,044,86-0,180,96 15Francja5,585,37-0,200,96 16Szwajcaria5,545,32-0,220,96 17Szwecja5,485,23-0,250,95 18Finlandia5,094,83-0,260,95 19Rumunia4,424,13-0,290,93 20Węgry4,944,60-0,350,93 21Izrael4,363,86-0,500,89 22Słowacja5,184,66-0,520,90 23Iran3,382,63-0,750,78 24Białoruś4,603,83-0,770,83 25Irak3,412,58-0,820,76 26Uzbekistan4,213,34-0,880,79 27Kazachstan4,463,55-0,910,80 28Rosja5,173,67-1,490,71

16 Porównanie opinii z 2004 i 2013 dotyczących współpracy wojskowej Wszyscy respondenci 16 lp.kraj20042013różnicarelacja 1USA4,095,201,111,27 2Gruzja3,784,330,551,15 3Niemcy4,845,370,531,11 4Izrael3,203,540,341,11 5Wielka Brytania4,354,670,311,07 6Norwegia4,214,510,301,07 7Polska5,205,400,201,04 8Francja4,594,790,201,04 9Estonia3,984,110,131,03 10Szwecja4,174,280,121,03 11Szwajcaria4,044,130,081,02 12Litwa4,124,11-0,011,00 13Turcja3,783,74-0,040,99 14Finlandia3,983,93-0,050,99 15Łotwa4,104,03-0,060,98 16Czechy4,584,48-0,100,98 17Portugalia4,013,87-0,140,96 18Mołdawia3,733,53-0,190,95 19Węgry3,943,69-0,250,94 20Rumunia3,813,42-0,390,90 21Słowacja4,404,01-0,390,91 22Iran2,612,19-0,420,84 23Chiny3,613,16-0,460,87 24Irak2,652,18-0,470,82 25Uzbekistan3,272,55-0,720,78 26Kazachstan3,512,61-0,900,74 27Białoruś3,852,81-1,040,73 28Rosja4,372,88-1,480,66

17 Porównanie opinii z 2004 i 2013 dotyczących sympatii dla narodu Wszyscy respondenci 17 lp.kraj20042013różnicarelacja 1Amerykanie4,655,560,911,20 2Gruzini5,275,720,441,08 3Polacy5,966,330,381,06 4Portugalczycy5,095,400,311,06 5Brytyjczycy5,365,690,331,06 6Mołdawianie4,715,000,291,06 7Estończycy5,205,510,311,06 8Izraelczycy4,514,760,261,06 9Łotysze5,265,480,221,04 10Norwegowie5,505,720,221,04 11Finowie5,435,610,181,03 12Szwedzi5,585,760,171,03 13Białorusini5,555,730,171,03 14Niemcy5,645,800,161,03 15Irańczycy3,924,020,111,03 16Szwajcarzy5,575,720,151,03 17Litwini5,355,490,141,03 18Rumuni4,724,820,101,02 19Czesi5,775,850,091,01 20Francuzi5,705,780,071,01 21Ukraińcy6,516,590,081,01 22Irakijczycy3,923,970,051,01 23Turcy4,594,640,051,01 24Uzbecy4,534,540,011,00 25Słowacy5,475,480,011,00 26Węgrzy5,195,200,001,00 27Kazachowie4,684,65-0,030,99 28Chińczycy4,594,56-0,030,99 29Rosjanie5,184,56-0,620,88

18 Zmiana oceny i pozycji państw w odniesieniu do współpracy gospodarczej (2004-2013) Wszyscy respondenci Wyższa ocena i wyższa lub ta sama pozycja w rankingu dla 2013 r. Niższa ocena i niższa Pozycja w rankingu dla 2013 r. 18 lp.kraj2004 1 Polska6,10 2 Niemcy5,88 3 Czechy5,58 4 Francja5,58 5 Szwajcaria5,54 6 Szwecja5,48 7 Norwegia5,26 8 Wielka Brytania5,24 9 Słowacja5,18 10 Rosja5,17 11 Finlandia5,09 12 Litwa5,04 13 Łotwa4,98 14 USA4,96 15 Węgry4,94 16 Estonia4,86 17 Portugalia4,85 18 Turcja4,71 19 Białoruś4,60 20 Chiny4,49 21 Mołdawia4,47 22 Kazachstan4,46 23 Rumunia4,42 24 Izrael4,36 25 Gruzja4,35 26 Uzbekistan4,21 27 Irak3,41 28 Iran3,38 lp.kraj2013różnica 1Polska6,250,15 2Niemcy5,980,09 3Czechy5,42-0,16 4USA5,420,46 5Francja5,37-0,20 6Norwegia5,320,06 7Szwajcaria5,32-0,22 8Szwecja5,23-0,25 9Wielka Brytania5,07-0,17 10Gruzja4,980,63 11Litwa4,86-0,18 12Łotwa4,85-0,13 13Finlandia4,83-0,26 14Estonia4,76-0,10 15Portugalia4,74-0,10 16Słowacja4,66-0,52 17Turcja4,65-0,06 18Węgry4,60-0,35 19Mołdawia4,44-0,03 20Chiny4,35-0,13 21Rumunia4,13-0,29 22Izrael3,86-0,50 23Białoruś3,83-0,77 24Rosja3,67-1,49 25Kazachstan3,55-0,91 26Uzbekistan3,34-0,88 27Iran2,63-0,75 28Irak2,58-0,82

19 Zmiana oceny i pozycji państw w odniesieniu do współpracy wojskowej (2004-2013) Wszyscy respondenci Wyższa ocena i wyższa lub ta sama pozycja w rankingu dla 2013 r. Niższa ocena i niższa pozycja w rankingu dla 2013 r. 19 lp.kraj2004 1Polska5,20 2Niemcy4,84 3Francja4,59 4Czechy4,58 5Słowacja4,40 6Rosja4,37 7Wielka Brytania4,35 8Norwegia4,21 9Szwecja4,17 10Litwa4,12 11Łotwa4,10 12USA4,09 13Szwajcaria4,04 14Portugalia4,01 15Estonia3,98 16Finlandia3,98 17Węgry3,94 18Białoruś3,85 19Rumunia3,81 20Gruzja3,78 21Turcja3,78 22Mołdawia3,73 23Chiny3,61 24Kazachstan3,51 25Uzbekistan3,27 26Izrael3,20 27Irak2,65 28Iran2,61 lp.kraj2013różnica 1Polska5,400,20 2Niemcy5,370,53 3USA5,201,11 4Francja4,790,20 5Wielka Brytania4,670,31 6Norwegia4,510,30 7Czechy4,48-0,10 8Gruzja4,330,55 9Szwecja4,280,12 10Szwajcaria4,130,08 11Estonia4,110,13 12Litwa4,11-0,01 13Łotwa4,03-0,06 14Słowacja4,01-0,39 15Finlandia3,93-0,05 16Portugalia3,87-0,14 17Turcja3,74-0,04 18Węgry3,69-0,25 19Izrael3,540,34 20Mołdawia3,53-0,19 21Rumunia3,42-0,39 22Chiny3,16-0,46 23Rosja2,88-1,48 24Białoruś2,81-1,04 25Kazachstan2,61-0,90 26Uzbekistan2,55-0,72 27Iran2,19-0,42 28Irak2,18-0,47

20 Zmiana oceny i pozycji narodów z uwagi na ogólną sympatię respondentów (Wszyscy respondenci) Niższa ocena i niższa pozycja w rankingu Wyższa ocena i wyższa lub ta sama pozycja w rankingu 20 lp.kraj2004 1Ukraińcy6,51 2Polacy5,96 3Czesi5,77 4Francuzi5,70 5Niemcy5,64 6Szwedzi5,58 7Szwajcarzy5,57 8Białorusini5,55 9Norwegowie5,50 10Słowacy5,47 11Finowie5,43 12Brytyjczycy5,36 13Litwini5,35 14Gruzini5,27 15Łotysze5,26 16Estończycy5,20 17Węgrzy5,19 18Rosjanie5,18 19Portugalczycy5,09 20Rumuni4,72 21Mołdawianie4,71 22Kazachowie4,68 23Amerykanie4,65 24Turcy4,59 25Chińczycy4,59 26Uzbecy4,53 27Izraelczycy4,51 28Irańczycy3,92 29Irakijczycy3,92 lp.kraj2013różnica 1Ukraińcy6,590,08 2Polacy6,330,38 3Czesi5,850,09 4Niemcy5,800,16 5Francuzi5,780,07 6Szwedzi5,760,17 7Białorusini5,730,17 8Gruzini5,720,44 9Norwegowie5,720,22 10Szwajcarzy5,720,15 11Brytyjczycy5,690,33 12Finowie5,610,18 13Amerykanie5,560,91 14Estończycy5,510,31 15Litwini5,490,14 16Łotysze5,480,22 17Słowacy5,480,01 18Portugalczycy5,400,31 19Węgrzy5,200,00 20Mołdawianie5,000,29 21Rumuni4,820,10 22Izraelczycy4,760,26 23Kazachowie4,65-0,03 24Turcy4,640,05 25Chińczycy4,56-0,03 26Rosjanie4,56-0,62 27Uzbecy4,540,01 28Irańczycy4,020,11 29Irakijczycy3,970,05

21 Wnioski Zarówno osoby urodzone na zachodzie, jaki te urodzone na wschodzie Ukrainy, szanse na poprawy swojej sytuacji widzą przede wszystkim w zbliżeniu z Unią Europejską. Zacieśnienie współpracy z Rosją nie wydaje się dla nich atrakcyjną alternatywą. Postawy ludzi ze wschodu nadal się różnią od postaw ludzi z zachodu Ukrainy. Ludzie ze wschodu czują m.in. więcej sympatii do Rosji, a mniej do Ameryki. Ale nawet na wschodzie sympatia do Rosji już nie dominuje, co jest wyraźną zmianą w stosunku do 2004 r. Zmiana ta wyraźnie współbrzmi z europejskimi aspiracjami Ukraińców. Zjawiska te świadczą o stopniowej reorientacji geopolitycznej Ukraińców: Ci na zachodzie staja się jeszcze bardziej prozachodni. Ci na wschodzie przestają być tylko prorosyjscy, coraz silniej szukając związku z Europą. 21


Pobierz ppt "Wstępny raport z badań w Kijowie przeprowadzonych w grudniu 2013 roku przez studentów i pracowników Studium europy Wschodniej UW Opracował Mariusz Kowalski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google