Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Nauki pierwsze doświadczenia Andrzej Jajszczyk KRPUT, Lublin 26-28.10.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Nauki pierwsze doświadczenia Andrzej Jajszczyk KRPUT, Lublin 26-28.10.2011."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Nauki pierwsze doświadczenia Andrzej Jajszczyk KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

2 Plan prezentacji NCN – informacje podstawowe Misja Struktura Budżet Konkursy NCN Rozstrzygnięte Bieżące Przygotowywane 2 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

3 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie 3 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

4 Zadania Narodowego Centrum Nauki Finansowanie badań i nadzór nad ich realizacją Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania badań podstawowych Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o konkursach ogłaszanych przez NCN Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa Inne zadania zlecone przez MNiSW, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej 4 RMK, Kraków, 20.10.2011

5 Struktura NCN Rada NCN 24. członków Rady Dyrekcja NCN Dyrektor i dwoje zastępców Ośmiu Koordynatorów Dyscyplin (planowane zwiększenie do 14) 68 etatowych pracowników (planowane zwiększenie do ok. 100) 5 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

6 Porównanie obciążenia pracowników w instytucjach grantowych ERC – European Research Council NSF – National Science Foundation (USA) NSERC – Natural Sciences and Engineering Research Council (Canada) ERC, NSF i NSERC: dane za 2010 r., NCN: dane szacunkowe za 2011 r. 6 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011 Liczba wniosków (rok) Liczba zatrudnionych Liczba wniosków na pracownika ERC488231615,4 NSF40000210019,0 NSERC1000040025,0 NCN1700068250,0

7 Budżet NCN 2011: prawie 508 mln zł (początkowo 304 mln zł), z tego ponad 470 mln zł na finansowanie grantów 2012: 900 mln zł, z tego 858 mln zł na finansowanie grantów 7 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

8 Panele NCN 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce ST Nauki Ścisłe i Techniczne NZ Nauki o Życiu 8 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

9 Sposób oceny wniosków Ocena formalna przez Koordynatorów Dyscyplin Ocena przez Zespoły Ekspertów Etap 1 Etap 2 Ustalenie list rankingowych Ocena rzetelności i bezstronności opinii ekspertów przez Koordynatorów Dyscyplin Zatwierdzenie list przez Dyrektora NCN 9 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

10 Konkursy rozstrzygnięte Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej (co pół roku) Przewidziane finansowanie: 184 mln zł Finansowanie po zwiększeniu: 276,5 mln zł Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora (co pół roku) Przewidziane finansowanie: 16 mln zł Finansowanie po zwiększeniu: 62 mln zł 10 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

11 Konkursy rozstrzygnięte Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień doktora (co pół roku) Przewidziane finansowanie: 50 mln zł Finansowanie po zwiększeniu: 113 mln zł Maksymalne finansowanie jednego projektu: 1 mln zł Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych Przewidziane finansowanie: 50 mln zł 11 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

12 Statystyki rozstrzygniętych konkursów HSSTNZRazem Ogólne (888) 253 (1632) 377 (1171) 271 (3691) 901 Młodzi z dr (411) 96 (575) 118 (429) 75 (1415) 289 Młodzi bez dr (629) 169 (965) 262 (814) 182 (2408) 613 PMN (42) 13 (171) 27 (99) 28 (312) 68 12 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

13 Finansowanie nauk technicznych Średni współczynnik sukcesu w zakończonych konkursach: 23,9% Średni współczynnik sukcesu w zakończonych konkursach w obszarze nauk ścisłych i technicznych: 23,4% Średni współczynnik sukcesu w zakończonych konkursach w obszarze nauk ścisłych i technicznych: 20,9% Ale przedstawiciele nauk technicznych mają większe niż inni możliwości otrzymania finansowania z NCBiR i z gospodarki 13 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

14 Liderzy rozstrzygniętych konkursów (liczba przyznanych grantów) Nauki Ścisłe i Techniczne 1.Akademia Górniczo-Hutnicza (47) 2.Uniwersytet Warszawski (46) 3.Politechnika Warszawska (43) Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 1.Uniwersytet Warszawski (58) 2.Uniwersytet Adama Mickiewicza (29) 3.Uniwersytet Jagielloński (23) Nauki o Życiu 1.Uniwersytet Jagielloński (49) 2.Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego (20) 3.Gdański Uniwersytet Medyczny (18) 4.Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN(18) 14 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

15 Nauki Ścisłe i Techniczne 1.Akademia Górniczo-Hutnicza (21,3 mln) 2.Politechnika Warszawska (20,8 mln) 3.Uniwersytet Warszawski (15,7 mln) Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 1.Uniwersytet Warszawski (9,2 mln) 2.Uniwersytet Jagielloński (3,8 mln) 3.Uniwersytet Łódzki (3,8 mln) Nauki o Życiu 1.Uniwersytet Jagielloński (22,1 mln) 2.Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN (10,1 mln) 3.Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego (9,7 mln) 15 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011 Liderzy rozstrzygniętych konkursów (przyznane sumy)

16 Liderzy konkursów w obszarze ST (liczba przyznanych grantów) 1.Akademia Górniczo-Hutnicza (47) 2.Uniwersytet Warszawski (46) 3.Politechnika Warszawska (43) 4.Uniwersytet Adama Mickiewicza (30) 5.Uniwersytet Jagielloński (27) 6.Politechnika Łódzka (25) 7.Politechnika Wrocławska (23) 8.Instytut Chemii Fizycznej PAN (21) 9.Politechnika Poznańska (17) 10.Uniwersytet Wrocławski (17) 16 KRASP, Wrocław 13-14.10.2011

17 Konkursy bieżące Opublikowanie wyników czterech konkursów: 7.10.2011 Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe (150 mln zł; od 1 do 3 mln) Zakończenie naboru: 30.09 (494 wnioski) HS: 75 ST: 246 NZ: 173 17 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

18 Konkursy ogłoszone bądź przygotowywane Ogłoszenie nowych konkursów (15.09.2011): Konkurs ogólny Konkurs dla osób bez stopnia doktora Konkurs dla osób rozpoczynających karierę ze stopniem doktora Termin zgłaszania wniosków: 15.12.2011 Konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich Konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 18 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

19 Zapraszamy na stronę www www.ncn.gov.pl 19 KRPUT, Lublin 26-28.10.2011

20 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Nauki pierwsze doświadczenia Andrzej Jajszczyk KRPUT, Lublin 26-28.10.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google