Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 6 – Model klasyczny Karol Strzeliński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 6 – Model klasyczny Karol Strzeliński."— Zapis prezentacji:

1 1 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 6 – Model klasyczny Karol Strzeliński

2 Model klasyczny gospodarki zamkniętej Analiza długookresowa (LR), Elastyczne płace i ceny (automatycznie przywracają równowagę), Produkcja na poziomie potencjalnym (wszystkie rynki w równowadze długookresowej), Wariant gospodarki zamkniętej – bez wymiany handlowej. 2

3 Strona podażowa gospodarki Zdolność gospodarki do wytwarzania PKB zależy od: –ilości dostępnych nakładów (czynników produkcji), –zdolności gospodarki do zamiany nakładów w produkt (funkcji produkcji ). Funkcja produkcji Y = F(K;L) K = kapitał: narzędzia, maszyny, urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji. L = praca (siła robocza): fizyczny i umysłowy wysiłek pracowników. 3

4 Strona podażowa gospodarki 4

5 5

6 6

7 7

8 8 L Y MPL Podaż pracy Popyt na pracę W/P

9 Strona podażowa gospodarki 9 K Y MPK Podaż kapitału Popyt na kapitał R/P

10 Strona podażowa gospodarki Podsumowując: –całkowity produkt równy jest całkowitemu dochodowi, –dochód determinowany jest przez zasoby czynników produkcji i technologię –nakłady obu czynników są pozostają stałe. 10

11 Popyt na dobra i usługi 11

12 Popyt na dobra i usługi 12

13 Popyt na dobra i usługi 13

14 Równowaga na rynku funduszy pożyczkowych 14 I, S r I(r) r*r* S

15 Skutki ekspansywnej polityki fiskalnej 15 I, S r I(r) r*1r*1 S1S1 S2S2 r*2r*2

16 Model klasyczny gospodarki otwartej 16

17 PKB = wydatki na dobra i usługi wyprodukowane w kraju 17

18 Gospodarka otwarta międzynarodowe przepływy kapitału 18

19 19

20 W gospodarce otwartej, 20 S, I r I(r * ) r S r* NX I Gospodarka krajowa

21 Skutki ekspansywnej krajowej polityki fiskalnej 21 I, S r I(r * ) r1r1 S1S1 S2S2 r2r2 r*r* NX 1 NX 2

22 Skutki ekspansywnej zagranicznej polityki fiskalnej 22 I, S r I(r * ) r1r1 S I 2 (r * ) NX 1 NX 2 I, S r I(r * ) S1S1 S2S2 r1*r1* r2*r2* I NX 1 zagranicakraj r2*r2* r1*r1* I 1 (r * )

23 Wzrost popytu inwestycyjnego 23 I, S r I 1 (r * ) r1r1 S r2r2 r*r* NX 1 NX 2 I 2 (r * )

24 Wielkość wymiany handlowej zależna od kursu walutowego 24

25 25 1 S - I(r * ) NX 1 NX NX( ) ε dostosowuje się tak, aby zrównać NX z odpływem kapitału netto, S - I.

26 Ekspansywna polityka fiskalna 26 1 S 1 - I(r * ) NX 1 NX NX( ) S 2 - I(r * ) 2

27 Polityka handlowa ograniczająca import 27 1 S - I(r * ) NX 1 NX NX 1 ( ) NX 2 ( ) 2

28 28 Makroekonomia I Ćwiczenia Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "1 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 6 – Model klasyczny Karol Strzeliński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google