Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia 1 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Mgr Łukasz Matuszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia 1 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Mgr Łukasz Matuszczak."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia 1 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Mgr Łukasz Matuszczak

2 Kartkówka 7 Oblicz wielkość dochodu w równowadze, gdy popyt inwestycyjny wynosi 400, a funkcja konsumpcji ma postać C=0,8Y. Czy produkcja będzie większa, czy mniejsza, gdy funkcja konsumpcji przybierze postać C=100+0,7Y, a inwestycje spadają o 100? Podaj postać obu funkcji oszczędności i oblicz mnożnik wydatkowy dla każdego z przypadków. Narysuj wykresy obrazujące równowagę w obu sytuacjach.

3 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Polityka fiskalna (budżetowa) – decyzje państwa dotyczące wydatków i podatków. Deficyt budżetowy – różnicą pomiędzy dochodami (podatkami) a wydatkami państwa. Dług publiczny – suma pozostałych do spłacenia pożyczek państwa (rząd pożycza emitując obligacje).

4 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Założenia modelu: Konsumpcja jest zależna od dochodu rozporządzalnego – TR – transfery, – T - podatki, zależne od dochodu (Y) i stopy opodatkowania (t),

5 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. G – wydatki rządowe, I – Inwestycje, W równowadze:

6 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. AD, AE Y 45 Y*Y* AD = Y AD = a + cTR +c(1-t)Y+I AD = a +I+ cY D dwusektorowy Y *

7 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Porównanie dwóch podejść:

8 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Wpływy do budżetu państwa: T – podatki, Wydatki budżetu państwa: G – wydatki rządowe, TR – transfery, SB – saldo budżetu państwa (SB 0 - nadwyżka): T N – podatki netto (oznaczane również NT) = T – TR, Wzrost Y zmniejsza deficyt/zwiększa nadwyżkę Istnieje Y dla którego SB = 0,

9 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Mnożnik zrównoważonego budżetu – wzrostowi wydatków państwa powodujących zwiększenie produkcji towarzyszy taki sam wzrost podatków. Zmiana G i T o tę samą kwotę

10 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. AD=a+I+c(TR-T)+G+c(1-t)Y AD=a+I+cTR+G+c(1-t)Y AE, AD Y 45 AD = Y Y0*Y0* Y1*Y1*

11 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Automatyczne stabilizatory a dyskrecjonalna stabilizacyjna polityka fiskalna: Dyskrecjonalne stabilizacyjne działanie polityki fiskalnej sprowadza się mniej więcej do tego, że rząd obserwując cykle koniunkturalne podejmuje decyzje dotyczące wielkości wydatków i podatków i w ten sposób próbuje wygładzać te cykle. Automatyczne stabilizatory przeciwdziałają recesji niezależnie od decyzji władz i zaliczyć do nich możemy: automatyczne zmiany w podatkach proporcjonalnych – spadek dochodu na skutek recesji powoduje spadek podatków proporcjonalnych do dochodu, bez zmiany ich stawek (rząd zabiera więcej podatków w momentach ożywienia gospodarczego a mniej w momencie recesji), automatyczne działanie transferów i zasiłków – w przypadku recesji system opieki społecznej łagodzi skutki spadku dochodu i bezrobocia (wraz z pojawieniem się recesji zwiększają się transfery socjalne dla gospodarstw domowych, co zwiększa popyt konsumpcyjny).

12 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Założenia modelu: Gospodarka otwarta, X – eksport, Z – import, gdzie m – krańcowa skłonność do importu (MPI – Marginal Propensity to Import), stanowi o ile wzrośnie import, gdy dochód wzrośnie o jednostkę, NX – eksport netto, Reszta założeń jak w przypadku poprzedniego modelu z rządem.

13 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. W równowadze:

14 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. AD=a+I+c(TR-T)+G+c(1-t)Y AD=a+I+c(TR-T)+G+NX+(c(1-t)-m)Y AE, AD Y 45 AD = Y Y*Y* Y * otwarta

15 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Relacja pomiędzy mnożnikami

16 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Otwieramy gospodarkę. AD=a+I+c(TR-T)+G+NX+(c(1-t)-m 0 )Y AE, AD Y 45 AD = Y Y0*Y0* Y1*Y1* AD=a+I+c(TR-T)+G+NX+(c(1-t)-m 1 )Y Skutki zmniejszenia m:

17 Pełen Model Keynesowski Założenia (różnica w stosunku do dotychczasowych): I – inwestycje zależne od realnej stopy procentowej r, NX – eksport netto zależny od realnej stopy procentowej, W dalszym ciągu w modelu nie mamy rynku pieniężnego (nie analizujemy wpływu podaży pieniądza).

18 Krzywa Laffera 0% przychód podatkowy stawka podatkowa τ*τ* maks. przychód 100%


Pobierz ppt "Makroekonomia 1 Model krzyża Keynsowskiego. Dodajemy rząd. Mgr Łukasz Matuszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google