Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ STATYSTYKI PUBLICZNEJ Anna Jaeschke.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ STATYSTYKI PUBLICZNEJ Anna Jaeschke."— Zapis prezentacji:

1 NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ STATYSTYKI PUBLICZNEJ Anna Jaeschke

2 Definicje Niepełnosprawni w badaniach GUS (BAEL, NSP, Budżety Gospodarstw Domowych, Badanie Stanu Zdrowia Ludności) Niepełnosprawni ogółem Najbardziej aktualne dane statystyczne charakteryzujące pełną populację osób niepełnosprawnych pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 indywidulane ograniczenia Prawnie (posiadający orzeczenie o niepełnosprawności) Biologiczne (nie mający orzeczenia o niepełnosprawności, ale odczuwający poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych)

3 Sytuacja demograficzna Populację niepełnosprawnych w województwie łódzkim ocenia się na 333,8 tys. osób tj. 13,1% ludności województwa W skali Polski odsetek niepełnosprawnych wynosi 12,2%

4 Sytuacja demograficzna indywidulane ograniczenia Wśród niepełnosprawnych ogółem dominują kobiety – 55% W porównaniu z NSP 2002 zmalał odsetek osób niepełnosprawnych prawnie o 21%, wzrósł natomiast odsetek niepełnosprawnych biologicznie o 31% Kategorie niepełnosprawności OGÓŁEM333,8100,0% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE216,164,7% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BIOLOGICZNIE117,735,3% MĘŻCZYŹNI RAZEM150,5100,0% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE 105,330,0% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BIOLOGICZNIE45,370,0% KOBIETY RAZEM183,2100,0% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE110,839,5% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BIOLOGICZNIE72,460,5%

5 Sytuacja demograficzna indywidulane ograniczenia Niepełnosprawni według grup wieku w 2011 r. osoby

6 Sytuacja demograficzna Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności i płci

7 Sytuacja demograficzna indywidulane ograniczenia Odsetek niepełnosprawnych według ekonomicznych grup wieku Niepełnosprawni wśród ludności ogółem w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym

8 Wykształcenie WyższePolicealne Średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe GimnazjalnePodstawowe Ludność ogółem16,22,717,213,320,24,721,4 Osoby niepełnosprawne 7,62,416,810,322,71,234,7

9 Aktywność ekonomiczna – definicje indywidulane ograniczenia Aktywność ekonomiczna (osób w wieku 15-64) Pracujący (zatrudnieni, pracodawcy, pracujący na własny rachunek, pomagający bezpłatnie członkowie rodziny) Bezrobotni (aktywnie poszukujący pracy, są gotowi podjąć pracę w każdej chwili) Bierni zawodowo (obecnie nie pracują; nie poszukują pracy; są niezdolni do pracy lub kontynuują naukę)

10 Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych Podstawowe wielkości charakteryzujące aktywność ekonomiczną ludności (w % ludności ogółem) Województwo Łódzkie Polska Ludność ogółem Osoby niepełnosprawne Pracujący43,7%17,1% Bezrobotni6,6%5,0% Bierni zawodowo46,8%77,9% Ludność ogółemOsoby niepełnosprawne Pracujący46,1%16,3% Bezrobotni6,4%4,1% Bierni zawodowo43,5%79,6%

11 Główne źródło utrzymania indywidulane ograniczenia Praca (13,9% ogółu niepełnosprawnych utrzymuje się z pracy) Niezarobkowe źródło (stanowi dla 75,5% główne źródło utrzymania)

12 Pracujący Pracujący niepełnosprawni według grup zawodów

13 Bezrobocie Bezrobotni niepełnosprawni to około 15 tysięcy osób czyli 10,8% wszystkich bezrobotnych Stopa bezrobocia w województwie łódzkim według NSP 2011 wyniosła 11,9% ; dla osób niepełnosprawnych 20,6%

14 Bierni zawodowo Bierność zawodową deklaruje 252 tysiące niepełnosprawnych tj. 77,9%. Spośród wszystkich biernych zawodowo w województwie łódzkim ta grupa stanowi 26% %

15 Podsumowanie Co ósmy mieszkaniec województwa łódzkiego jest osobą niepełnosprawną Połowa osób niepełnosprawnych to osoby powyżej 55 roku życia Wśród niepełnosprawnych dominują kobiety Główne źródło utrzymania to najczęściej emerytura lub renta (dla 67% niepełnosprawnych) 35 % ogółu niepełnosprawnych posiada wykształcenie podstawowe Sytuacja na rynku pracy przedstawia się następująco: 78% omawianej zbiorowości to bierni zawodowo Bezrobotni stanowią 5% Odsetek pracujących wyniósł 17% W odniesieniu do ogółu ludności województwa łódzkiego: Pracujący niepełnosprawni to 5,6% wszystkich pracujących Bezrobotni niepełnosprawni to 10,8% wszystkich bezrobotnych Bierni zawodowo niepełnosprawni to 26,0% biernych zawodowo indywidulane ograniczenia

16 www.stat.gov.pl/lodz/obr OBR_LDZ@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lodz sekretariatUSLDZ@stat.gov.pl


Pobierz ppt "NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ STATYSTYKI PUBLICZNEJ Anna Jaeschke."

Podobne prezentacje


Reklamy Google