Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niepełnosprawni w badaniach GUS Niepełnosprawni ogółem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niepełnosprawni w badaniach GUS Niepełnosprawni ogółem"— Zapis prezentacji:

1 NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ STATYSTYKI PUBLICZNEJ Anna Jaeschke

2 Niepełnosprawni w badaniach GUS Niepełnosprawni ogółem
Definicje Niepełnosprawni w badaniach GUS (BAEL, NSP, Budżety Gospodarstw Domowych, Badanie Stanu Zdrowia Ludności) Niepełnosprawni ogółem Najbardziej aktualne dane statystyczne charakteryzujące pełną populację osób niepełnosprawnych pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 Prawnie (posiadający orzeczenie o niepełnosprawności) Biologiczne (nie mający orzeczenia o niepełnosprawności, ale odczuwający poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych) indywidulane ograniczenia

3 Sytuacja demograficzna
Populację niepełnosprawnych w województwie łódzkim ocenia się na 333,8 tys. osób tj. 13,1% ludności województwa W skali Polski odsetek niepełnosprawnych wynosi 12,2%

4 Sytuacja demograficzna
Kategorie niepełnosprawności OGÓŁEM 333,8 100,0% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRAWNIE 216,1 64,7% OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BIOLOGICZNIE 117,7 35,3% MĘŻCZYŹNI RAZEM 150,5 105,3 30,0% 45,3 70,0% KOBIETY 183,2 110,8 39,5% 72,4 60,5% Wśród niepełnosprawnych ogółem dominują kobiety – 55% W porównaniu z NSP 2002 zmalał odsetek osób niepełnosprawnych prawnie o 21%, wzrósł natomiast odsetek niepełnosprawnych biologicznie o 31% indywidulane ograniczenia

5 Sytuacja demograficzna
Niepełnosprawni według grup wieku w 2011 r. osoby indywidulane ograniczenia

6 Sytuacja demograficzna
Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności i płci

7 Sytuacja demograficzna
Odsetek niepełnosprawnych według ekonomicznych grup wieku Niepełnosprawni wśród ludności ogółem w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym indywidulane ograniczenia

8 Średnie ogólnokształcące
Wykształcenie Wyższe Policealne Średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Ludność ogółem 16,2 2,7 17,2 13,3 20,2 4,7 21,4 Osoby niepełnosprawne 7,6 2,4 16,8 10,3 22,7 1,2 34,7

9 Aktywność ekonomiczna – definicje
Aktywność ekonomiczna (osób w wieku 15-64) Pracujący (zatrudnieni, pracodawcy, pracujący na własny rachunek, pomagający bezpłatnie członkowie rodziny) Bezrobotni (aktywnie poszukujący pracy, są gotowi podjąć pracę w każdej chwili) Bierni zawodowo (obecnie nie pracują; nie poszukują pracy; są niezdolni do pracy lub kontynuują naukę) indywidulane ograniczenia

10 Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych
Podstawowe wielkości charakteryzujące aktywność ekonomiczną ludności (w % ludności ogółem) Województwo Łódzkie Polska Ludność ogółem Osoby niepełnosprawne Pracujący 43,7% 17,1% Bezrobotni 6,6% 5,0% Bierni zawodowo 46,8% 77,9% Ludność ogółem Osoby niepełnosprawne Pracujący 46,1% 16,3% Bezrobotni 6,4% 4,1% Bierni zawodowo 43,5% 79,6%

11 Główne źródło utrzymania
Praca (13,9% ogółu niepełnosprawnych utrzymuje się z pracy) Niezarobkowe źródło (stanowi dla 75,5% główne źródło utrzymania) indywidulane ograniczenia

12 Pracujący niepełnosprawni według grup zawodów

13 Bezrobotni niepełnosprawni to około 15 tysięcy osób
Bezrobocie Bezrobotni niepełnosprawni to około 15 tysięcy osób czyli 10,8% wszystkich bezrobotnych Stopa bezrobocia w województwie łódzkim według NSP 2011 wyniosła 11,9% ; dla osób niepełnosprawnych 20,6%

14 Bierność zawodową deklaruje 252 tysiące niepełnosprawnych tj. 77,9%.
Bierni zawodowo Bierność zawodową deklaruje 252 tysiące niepełnosprawnych tj. 77,9%. Spośród wszystkich biernych zawodowo w województwie łódzkim ta grupa stanowi 26% %

15 Podsumowanie Co ósmy mieszkaniec województwa łódzkiego jest osobą niepełnosprawną Połowa osób niepełnosprawnych to osoby powyżej 55 roku życia Wśród niepełnosprawnych dominują kobiety Główne źródło utrzymania to najczęściej emerytura lub renta (dla 67% niepełnosprawnych) 35 % ogółu niepełnosprawnych posiada wykształcenie podstawowe Sytuacja na rynku pracy przedstawia się następująco: 78% omawianej zbiorowości to bierni zawodowo Bezrobotni stanowią 5% Odsetek pracujących wyniósł 17% W odniesieniu do ogółu ludności województwa łódzkiego: Pracujący niepełnosprawni to 5,6% wszystkich pracujących Bezrobotni niepełnosprawni to 10,8% wszystkich bezrobotnych Bierni zawodowo niepełnosprawni to 26,0% biernych zawodowo indywidulane ograniczenia

16


Pobierz ppt "Niepełnosprawni w badaniach GUS Niepełnosprawni ogółem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google