Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja podstawy programowej w klasach IV –VI szkoły podstawowej poprzez różne formy aktywności,cz.4 Małgorzata Tubielewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja podstawy programowej w klasach IV –VI szkoły podstawowej poprzez różne formy aktywności,cz.4 Małgorzata Tubielewicz"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja podstawy programowej w klasach IV –VI szkoły podstawowej poprzez różne formy aktywności,cz.4 Małgorzata Tubielewicz tubielewicz@womczest.edu.pl

2 DRAMA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2

3 Czym jest drama? Drama jest metodą: - całościowego wszechstronnego rozwijania osobowości, - przygotowania do życia w społeczeństwie, - dydaktyczną, wspomagającą uczenie przedmiotów szkolnych, - odgrywania, rozwijania i kształcenia uzdolnień artystycznych, - uczącą wymowy, dyskusji, czytania, słuchania, odczytywania przenośnego znaczenia słów. 3

4 Drama edukacyjna to metoda dydaktyczno – wychowawcza angażująca w działanie ucznia całą jego wiedzę o świecie, tworzącą nowe jej jakości w związku z wykorzystywaniem wyobraźni, emocji, intuicji. Podstawą dramy jest rozgrywanie w różnych możliwych rolach nowych, nieznanych wcześniej, nieraz bardzo trudnych sytuacji, w celu ich zrozumienia, uwewnętrznienia, zdobycia bądź pogłębienia wiedzy o świecie, o sobie, o innych ludziach. 4

5 Wyróżnia się następujące cele zastosowanej w procesie edukacyjnym dramy: Cel wychowawczy Cel terapeutyczny Cel kreatywny Cel inspirujący Cel komunikacyjny Cel integrujący Cel indywidualizujący 5

6 Drama w praktyce szkolnej: -przygotowanie dramy, -wskazówki dla nauczyciela dramy, -struktura dramy, -granie ról podstawą dramy, -różne techniki dramy, -planowanie zajęć z dramą, -realizacja dramy. 6

7 Przygotowanie dramy. Należy wcześniej ustalić: Jaki jest cel podejmowanego tematu? Czy drama stanowić będzie tylko fragmenty analizy tematu,czy też cały blok zajęciowy? Jak zaplanujemy strukturę zajęć? Jakich użyjemy technik podstawowych? Z jakich materiałów pomocniczych będziemy korzystać? 7

8 Wskazówki dla nauczyciela: Właściwy dobór tematu – bliski. Wzbudzenie natychmiastowe zainteresowania uczniów. Temat wprowadzamy krótko i konkretnie – i natychmiast przechodzimy do działania,oddając rozwój akcji w ręce uczestników dramy. Używamy języka prostego,zrozumiałego dla uczniów. Stosujemy pochwały jako przejaw uznania dla wysiłków i twórczej pracy uczniów. Wychwycone błędy językowe korygujemy przy innej okazji. Dramę cechuje wspólne dochodzenie do wiedzy. W trakcie rozwijania dramy należy,,iść za uczniem. Używamy łatwo dostępnych rekwizytów. W trakcie dyskusji dajmy możliwość wypowiedzenia się naszym uczniom. 8

9 Struktura dramy 1 etap. Wszyscy uczniowie siedzą w kole. Rozpoczynamy od ćwiczeń rozluźniających i koncentrujących,wprowadzających w atmosferę spotkania i motywujących do pracy. 2 etap. Koncentrujemy uwagę uczniów na głównym temacie spotkania. 3 etap. Grupa dzieli się na 3-4 osobowe zespoły i tworzy improwizowane sceny na wprowadzony w drugiej części temat. 4 etap. Każdy zespół prezentuje swoją pracę pozostałym uczestnikom. Nigdy na zasadzie konkurencji. 5 etap. Rozmowa uczestników, refleksje, wnioski, 9

10 Granie ról Rola w dramie jest zawsze improwizowana, tworzona na gorąco, nieustannie modyfikowana w zależności od relacji z innymi postaciami, które także ulegają modyfikacjom,podobnie jak przebieg całej dramy. W tworzeniu dramy niezwykle ważny jest nauczyciel. To on zwraca uwagę na wszystkie najważniejsze element y, na powiązania z innymi postaciami, na ich funkcję w kontekście całej dramy. Nauczyciel jest świadomy, co przez daną rolę chce w dramie osiągnąć. 10

11 Różne techniki dramy zostały omówione w I części naszej wideokonferencji 11

12 Planowanie zajęć z dramą Dostosowania planu działania do grupy. Ustalenie dramowego kontekstu. Wybór techniki. 12

13 Realizacja dramy,, W świecie baśni propozycja lekcji języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej Cele lekcji Techniki i strategie dramowe Pomoce Przygotowanie zajęć Przykładowa lista baśniowych postaci Przebieg zajęć 13

14 Bibliografia: Antczak M., Techniki dramy w teorii i praktyce. Warszawa 2004. Clifford S., Herrmann A., Drama. Teatr przebudzenia. Warszawa 2003. Dziedzic A., Drama a wychowanie. Warszawa 1999. Dziedzic A., Drama na lekcjach języka polskiego. Warszawa 1995. Dziedzic A., Drama w szkole podstawowej. Warszawa 1998. Lewandowska –Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym. Lublin 2000. Pankowska K., Edukacja przez dramę. Warszawa 1997. Pankowska K., Pedagogika dramy. Warszawa 2000. Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 1990. 14

15 Dziękuję za uwagę 15 Małgorzata Tubielewicz tubielewicz@womczest.edu.pl


Pobierz ppt "Realizacja podstawy programowej w klasach IV –VI szkoły podstawowej poprzez różne formy aktywności,cz.4 Małgorzata Tubielewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google