Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD
AKCJA SZKOLNA 2013/ 2014 INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD W PRODUKCIE EDU PLUS Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus Jednostki zajmujące się likwidacją szkód Obowiązujące druki zgłoszeń roszczeń oraz wykaz podstawowych dokumentów

2 ODDZIAŁ, AGENT, jednostka Spółdzielni Usługowej VIG EKSPERT
Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus Z G Ł O S Z E N I E S Z K O D Y PISEMNIE: ODDZIAŁ, AGENT OSOBIŚCIE : ODDZIAŁ, AGENT, jednostka Spółdzielni Usługowej VIG EKSPERT TELEFONICZNIE CALL CENTER PISEMNE ZGŁOSZENIE SZKODY PRZESYŁANE JEST bezpośrednio lub za pośrednictwem oddziału NA ADRES WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI SPÓŁDZIELNI USLUGOWEJ VIG EKSPERT W KAŻDYM ODDZIALE, U AGENTA MOŻNA ZGŁOSIĆ SZKODĘ POPRZEZ WYPEŁNINIE WŁAŚCIWEGO DRUKU ZGŁOSZENIA SZKODY, KTÓRY PRZEKAZYWANY JEST NA ADRES WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI SPÓŁDZIELNI USLUGOWEJ VIG EKSPERT OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ TELEFONICZNIE ZOBOWIĄZANA JEST WYPELNIĆ I PRZESŁAĆ WŁAŚCIWY DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY ORAZ DOKUMENTY WYŁĄCZNIE NA ADRES SU VE DLS NNW WARSZAWA .

3 InterRisk TU SA Vienna Insurance Group Św. Ducha 16 -18 82-300 Elbląg
Jednostki zajmujące się likwidacją szkód Dla Oddziału GDAŃSK jednostką likwidującą szkody z EDU PLUS jest : Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert InterRisk TU SA Vienna Insurance Group DLS NNW ul. Unii Lubelskiej 4C Bydgoszcz InterRisk TU SA Vienna Insurance Group Św. Ducha Elbląg lub osobiście Centrum Ubezpieczeń G. i I. Drobysz ul. Piłsudskiego Kwidzyn tel ,

4 LIKWIDACJA MERYTORYCZNA
Szkoda zgłaszana jest na obowiązującym druku zgłoszenia roszczenia – druk dostosowany do właściwej opcji ubezpieczenia: druk zgłoszenia – dla opcji Podstawowej, opcji Progresja druk zgłoszenia – dla opcji Ochrona, Ochrona Plus Druki dostępne są na stronie internetowej: Ubezpieczenie danego ucznia zawsze potwierdza placówka oświatowa – umowy są zawierane w formie ubezpieczenia bezimiennego, potwierdzenie jest częścią druku zgłoszenia roszczenia. Do zgłoszenia roszczenia należy załączyć podstawowe dokumenty, tj. kopia dowodu tożsamości Uprawnionego (-ych), karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz wszelkie zaświadczenia lekarskie, historia choroby z placówki medycznej prowadzącej leczenie, w przypadku wypadku komunikacyjnego – kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, raporty policyjne dotyczące wypadku, jeżeli zostały sporządzone lub kopia dokumentów z postępowania organów dochodzeniowych, oryginały rachunków, faktur dotyczące poniesionych kosztów, akt zgonu, kartę zgonu lub orzeczenie sądu uznające Ubezpieczonego za osobę zmarłą, inne dokumenty WAŻNE: Komplet dokumentów w szkodzie przyspiesza proces likwidacji szkody.


Pobierz ppt "INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google