Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKCJA SZKOLNA 2013/ 2014 INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD W PRODUKCIE EDU PLUS Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus Jednostki zajmujące się likwidacją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKCJA SZKOLNA 2013/ 2014 INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD W PRODUKCIE EDU PLUS Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus Jednostki zajmujące się likwidacją"— Zapis prezentacji:

1 AKCJA SZKOLNA 2013/ 2014 INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD W PRODUKCIE EDU PLUS Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus Jednostki zajmujące się likwidacją szkód Obowiązujące druki zgłoszeń roszczeń oraz wykaz podstawowych dokumentów

2 . Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus Z G Ł O S Z E N I E S Z K O D Y PISEMNIE: ODDZIAŁ, AGENT OSOBIŚCIE : ODDZIAŁ, AGENT, jednostka Spółdzielni Usługowej VIG EKSPERT PISEMNE ZGŁOSZENIE SZKODY PRZESYŁANE JEST bezpośrednio lub za pośrednictwem oddziału NA ADRES WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI SPÓŁDZIELNI USLUGOWEJ VIG EKSPERT TELEFONICZNIE CALL CENTER 22 212 20 12 W KAŻDYM ODDZIALE, U AGENTA MOŻNA ZGŁOSIĆ SZKODĘ POPRZEZ WYPEŁNINIE WŁAŚCIWEGO DRUKU ZGŁOSZENIA SZKODY, KTÓRY PRZEKAZYWANY JEST NA ADRES WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI SPÓŁDZIELNI USLUGOWEJ VIG EKSPERT OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ TELEFONICZNIE ZOBOWIĄZANA JEST WYPELNIĆ I PRZESŁAĆ WŁAŚCIWY DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY ORAZ DOKUMENTY WYŁĄCZNIE NA ADRES SU VE DLS NNW WARSZAWA

3 Jednostki zajmujące się likwidacją szkód Dla Oddziału GDAŃSK jednostką likwidującą szkody z EDU PLUS jest : Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert InterRisk TU SA Vienna Insurance Group DLS NNW ul. Unii Lubelskiej 4C 85-059 Bydgoszcz InterRisk TU SA Vienna Insurance Group Św. Ducha 16 -18 82-300 Elbląg lub osobiście Centrum Ubezpieczeń G. i I. Drobysz ul. Piłsudskiego 29 82-500 Kwidzyn tel. 55 279 69 89, 279 99 55

4 LIKWIDACJA MERYTORYCZNA Szkoda zgłaszana jest na obowiązującym druku zgłoszenia roszczenia – druk dostosowany do właściwej opcji ubezpieczenia: druk zgłoszenia – dla opcji Podstawowej, opcji Progresja druk zgłoszenia – dla opcji Ochrona, Ochrona Plus Druki dostępne są na stronie internetowej: www.interrisk.plwww.interrisk.pl Ubezpieczenie danego ucznia zawsze potwierdza placówka oświatowa – umowy są zawierane w formie ubezpieczenia bezimiennego, potwierdzenie jest częścią druku zgłoszenia roszczenia. Do zgłoszenia roszczenia należy załączyć podstawowe dokumenty, tj. kopia dowodu tożsamości Uprawnionego (-ych), karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz wszelkie zaświadczenia lekarskie, historia choroby z placówki medycznej prowadzącej leczenie, w przypadku wypadku komunikacyjnego – kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, raporty policyjne dotyczące wypadku, jeżeli zostały sporządzone lub kopia dokumentów z postępowania organów dochodzeniowych, oryginały rachunków, faktur dotyczące poniesionych kosztów, akt zgonu, kartę zgonu lub orzeczenie sądu uznające Ubezpieczonego za osobę zmarłą, inne dokumenty WAŻNE : Komplet dokumentów w szkodzie przyspiesza proces likwidacji szkody. 4


Pobierz ppt "AKCJA SZKOLNA 2013/ 2014 INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD W PRODUKCIE EDU PLUS Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus Jednostki zajmujące się likwidacją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google