Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najnowsza dydaktyka wychowania fizycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najnowsza dydaktyka wychowania fizycznego"— Zapis prezentacji:

1 Najnowsza dydaktyka wychowania fizycznego
Propozycje dobrej praktyki Opracowała Dr Mirosława Śmiglewska Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej Collegium Medicum Bydgoszcz UMK Toruń

2 PIERWSZY KROK Zapoznanie z podstawą programową dla realizowanego etapu edukacyjnego znajomość niezbędnych kompetencji ucznia NABYTYCH w poprzednich etapach edukacyjnych.

3 Podstawa programowa obszar - trening zdrowotny
Przedszkole: Dziecko jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości Klasy I-III szkoła podstawowa przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód, Klasy IV-VI szkoła podstawowa demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała Gimnazjum opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała Szkoła ponadgimnazjalna wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze; (bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista

4 WSKAZANIA ROZWOJOWE I ZDROWOTNE
Zalecenia zdrowotne specjalistów Zalecenia Instytutu Matki i Dziecka Informacje od rodziców, opiekunów, uczniów Karta zdrowia ucznia Własne informacje diagnostyczne

5 DIAGNOZA PRZYKŁAD Postawa ciała – karta diagnostyczna
Zdolności koordynacyjne – test np. eurofit

6 DOBÓR MATERIAŁU EDUKACYJNEGO
Literatura metodyczna Istniejące programy Własne zasoby – doświadczenie zawodowe, własne opracowania, materiały edukacyjne pozyskane na formach doskonalenia zawodowego

7 DOBÓR TREŚCI DO PROGRAMU
Potrzeby wynikające z diagnozy Wskaźniki zawarte w podstawie programowej Kompetencje nabyte w poprzednich etapach edukacyjnych

8 DLACZEGO PLANOWANIE WYNIKOWE
Pozwala systematycznie monitorować planowane wymagania Pokazuje uczniom do czego dążyć, jakie efekty uzyskiwać Ważna funkcja motywacyjna

9 DLACZEGO CELE OPERACYJNE
Wymuszają myślenie o uczniu podmiocie procesu edukacyjnego Pomagają w obserwować skuteczność procesu edukacyjnego Pokazują narastanie umiejętności Wymusza autorefleksję czego nauczyłem, czego się nauczyłem? Ukazuje narastanie samodzielności w oparciu o taksonomię celów – klasyfikacja od naśladowania do samodzielnego stosowania

10 JAK ANALIZOWAĆ SKUTECZNOŚĆ EDUKACJI
Wskaźniki podstawy programowej Przewidywane osiągnięcia programowe Lekcje koleżeńskie Wymagania zawarte w planie pracy


Pobierz ppt "Najnowsza dydaktyka wychowania fizycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google