Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ Гданьск , ул. Длуга 35 тел./факс:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ Гданьск , ул. Длуга 35 тел./факс: "— Zapis prezentacji:

1 www.russcentrum.pl Гданьск 80-827, ул. Длуга 35
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ Гданьск , ул. Длуга 35 тел./факс: ROSYJSKIE CENTRUM NAUKI I KULTURY Gdańsk , ul. Długa 35 tel/fax.:

2 Centrum działa w Gdańsku od 1984 roku.
Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku jest przedstawicielstwem Oddziału Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanistycznej. Centrum działa w Gdańsku od 1984 roku. Российский центр науки и культуры в Гданьске является представительством Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. РЦНК работает в Гданьске с июля 1984 года.

3 RCNK realizuje cele związane z:
zapoznaniem społeczności regionu z historią, nauką i kulturą Rosji, podejmuje działania na rzecz rozwoju kontaktów w sferze kulturowej, naukowo-technicznej i ekonomicznej pomiędzy Polską i Rosją, prowadzi bibliotekę, organizuje kursy języka rosyjskiego na wszystkich poziomach. РЦНК осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям: ознакомление польской общественности с историей и культурой народов РФ; содействие развитию контактов между РФ и ПР в гуманитарной, культурной, научно-технической и экономической областях; установление и развитие связей в сфере образования и расширение сотрудничества между российскими и польскими высшими и средними учебными заведениями; организация работы по изучению русского языка.

4 W RCNK regularnie odbywają się tematyczne wystawy fotograficzne, koncerty, seminaria i konferencje, spotkania ze znanymi pisarzami, naukowcami, dziennikarzami i politologami. В РЦНК регулярно проходят тематические фотовыставки, концерты, выставки российских художников, семинары и конференции, встречи с известными писателями, учеными, политологами, журналистами.

5 Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury dysponuje dużą salą koncertowo-kinową (120 miejsc) i małą (20 miejsc) do organizacji spotkań literackich, seminariów, konferencji, okrągłych stołów. Российский центр науки и культуры располагает большим кино-концернтым залом (120 мест) и малым залом (20 мест) для проведения литературных встреч, семинаров, конференций, круглых столов.

6 ROSYJSKIE CENTRUM NAUKI I KULTURY РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
zapoznaje polską publiczność z rosyjską kulturą, historią oraz wydarzeniami w Rosji, przyczynia się do rozwoju więzi kulturalno-oświatowych i przedsiębiorczych z Rosją, daje każdemu możliwość nauczenia się języka rosyjskiego, używanego na co dzień oraz w biznesie, pomaga rodakom w nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z ojczyzną, jest źródłem informacji o wydarzeniach w Rosji. РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ знакомит польскую общественность с российской культурой, историей и событиями в России, способствует развитию научно-культурных и деловых связей с Россией, даёт всем возможность изучать русский язык и пользоваться им в повседневной и профессиональной деятельности помогает соотечечтвенникам установить и поддерживать контакт с родиной является источником информации о событиях в России

7 BIBLIOTEKA Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury W naszych zasobach bibliotecznych znajduje się literatura o tematyce społeczno-politycznej, literatura piękna (klasyka i literatura współczesna), literatura krytyczna, historia sztuki, historia Rosji i literatura dla dzieci. БИБЛИОТЕКА Российского центра науки и культуры Фонд библиотеки содержит общественно-политическую литературу, художественную литературу (классическую и современную), литературу по литературоведению, по искусству, по истории России, детскую.

8 KLUB MIŁOŚNIKÓW KINA ROSYJSKIEGO „HORYZONT” W Centrum działa klub filmowy, odbywają się bezpłatne pokazy rosyjskich filmów z polskimi napisami. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО КИНО „ГОРИЗОНТ” В Центре демонстрируются российские фильмы с польскими титрами. Pokazy: piątek, 18:00 Показы: пятница, 18:00

9 KLUB PODRÓŻY PO ROSJI КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ Klub zrzesza entuzjastów podróży po Rosji, chętnych do dzielenia się swymi wrażeniami z szerszym gronem zainteresowanych. Celem klubu jest ukazanie zalet Rosji, jako celu wypraw podróżniczych, przybliżanie zainteresowanym tych miejsc w Rosji, które warto odwiedzić, emocji i sytuacji, które stały się udziałem podróżników. Клуб объединяет любителей путешествий по России, готовых поделиться своими впечатлениями с большей аудиторией. Задача Клуба - представить достоинства России, ознакомить заинтересованных с теми местами в России, которые стоит посетить, с эмоциями и ситуациями, которые может ощущать путешественник.

10 KLUB NAUCZYCIELI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
To miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli rusycystów. Klub pełni rolę "vademecum" nauczyciela, służy radą i pomocą, umożliwia dostęp do informacji z zakresu metodyki nauczania języka rosyjskiego, literatury rosyjskiej i kultury. КЛУБ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА Это место обмена опытом и знаниями среди польских учителей русистов. Клуб исполняет роль "vademecum" учителя, служит советом и помощью, дает доступ к информации по методике обучения русского языка как иностранного, русской литературе и культуре.

11 KURSY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
OFERUJEMY: Współczesne metody nauczania Doświadczoną kadrę lektorów Naukę w małych grupach Korzystanie z audio i wideo-materiałów Certyfikaty ukończenia kursu Bezpłatne konsultacje Przystępne ceny Zapraszamy na kursy języka rosyjskiego „Język rosyjski na co dzień” (A1, A2, B1, B2) „Język rosyjski w biznesie” (B1, B2) КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА Приглашаем Вас принять участие курсах русского языка „Русский язык повседневного общения” (А1, A2, B1, B2) „Русский язык. Деловое общение (Бизнес и коммерция)” (B1, B2) ПРЕДЛАГАЕМ Современные методы обучения Опытных преподавателей Обучение в небольших группах Использование аудио- и видеоматериалов Cертификаты об окончании курса Бесплатные консультации Доступные цены.

12 Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury otwarte jest dla odwiedzających
od poniedziałku do piątku w godz.od do 20.00 Российский центр науки и культуры открыт для посетителей с понедельника по пятницу с до 20.00


Pobierz ppt "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ Гданьск , ул. Длуга 35 тел./факс: "

Podobne prezentacje


Reklamy Google