Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Corporate Social Responsibility! Sukces dzięki odpowiedzialności Prof. Dr. B. Hekman Prof. Dr. U. Schaumann Prof. Dr. J. v. Kiedrowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Corporate Social Responsibility! Sukces dzięki odpowiedzialności Prof. Dr. B. Hekman Prof. Dr. U. Schaumann Prof. Dr. J. v. Kiedrowski."— Zapis prezentacji:

1 Corporate Social Responsibility! Sukces dzięki odpowiedzialności Prof. Dr. B. Hekman Prof. Dr. U. Schaumann Prof. Dr. J. v. Kiedrowski

2 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann2 1.3 Obszary działania w obrębie CSR 1.1 Kundenbindung, Image und CSR 1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility? 2.1 Cztery fazy implementacji CSR 1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility 2.2 Komunikowanie o CSR Układ 1.1 Informacje o projekcie CSR 1 Corporate Social Responsibility w MiŚP 2 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie - MiŚP 3 Dalsze postępowanie

3 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann3 Odnośnie przebiegu projektu Corporate Social Responsibility for SMEs Część 1 warsztatów zajęcia prezentacyjne 29.06 - 30.06 wprowadzenie do tematu CSR przygotowanie własnego projektu CSR Część 2 warsztatów faza robocza w zakładzie pracy 01.07 - 30.08 planowanie i realizacja własnego projektu CSR Część 3 warsztatów zajęcia prezentacyjne 31.08 - 01.09 feedback i refleksje nad własnym projektem CSR

4 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann4 Cele treningu – warsztaty (WS) część 1 Część 1 warsztatów Czym jest Corporate Social Responsibility? Jakie obszary działalności istnieją w CSR? Co rozumiemy pod pojęciem strategicznego CSR? Jak mogę wprowadzić strategiczny CSR w przedsiębiorstwie? Część 2 warsztatów Jak zrealizuję strategiczny CSR w przedsiębiorstwie? Część 3 warsztatów Jakie doświadczenia zebrałem przy wprowadzaniu CSR? Jakie doświadczenia zdobyli inni uczestnicy warsztatów? Co muszę uwzględnić przy moich przyszłych aktywnościach w zakresie CSR?

5 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann5 Czym jest CSR? Kilka przykładów z przypadkami CSR w firmie Budnikowsky GmbH & Co.KG http://www.unternehmen-fuer-die-region.de/materialien/filme/budnikowsky-gmbh-cokg.html Corporate Social Responsibility (CSR) jest w Niemczech często tłumaczone jako odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem lub społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Mówiąc CSR ma się na myśli odpowiedzialność społeczną, ekologiczną i ekono- miczną przedsiębiorstw we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa – od właściwego tworzenia wartości aż po relacje wymiany doświadczeń/wiedzy/wiadomości z: –pracownikami, –dostawcami, –klientami –i w sferze społecznej.

6 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann6 Obszary działania CSR CSR/odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem można realizować dzięki obserwacji i ukształtowaniu czterech różnych obszarów działania Założenia, tematy i możliwości wejścia są różne dla każdego przedsiębiorstwa, nie ma optymalnego sposobu na osiągnięcie celu jakość produktów informacje o produkcie ochrona konsumentów rozgraniczone segmenty klientów dostawcy & zakupy sprawiedliwe traktowanie partnerów handlowych... ochrona klimatu zużycie zasobów energie odnawialne obciążenie lokalnego środowiska naturalnego świadomość środowis- kowa pracowników zarządzanie środowis- kiem naturalnym … możliwość łączenia życia rodzinnego i zawodowego dalsza nauka & kwalifikacje równość & różnorodność szans bezpieczeństwo pracy zaangażowanie pracowników … datki przedsiębiorstw sponsoring udzielanie zleceń organizacjom społecznym fundacje zaangażowanie społeczne pracowników … RynekŚrodowisko naturalne Miejsce pracy Sfera społeczna EkonomiaEkologiaSocjologia

7 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann7 Dlaczego CSR? – strategiczne cele i prawa interesariuszy

8 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann8 Dlaczego CSR – korzyści gospodarcze z zaangażowania w CSR (samodzielna ocena ankietowanych przedsiębiorstw)

9 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann9 1 zadanie treningowe Jakie doświadczenia wtedy Państwo zebrali? Jaką szczególną (!) odpowiedzialność społeczną praktykowali już Państwo jako przedsiębiorstwo w jednym lub wielu obszarów działania w zakresie CSR?

10 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann10 1 zadanie treningowe: Tabela orientacyjna do zidentyfikowania własnych aktywności w zakresie CSR Rynek Środowisko naturalne Miejsce pracySfera społeczna Co już robimy w zakresie CSR? Gdzie znajdują sie zasadniczo nasze silne strony w przedsiębiorstwie w odniesieniu do aktywności w zakresie CSR? Dlaczego to robimy? Jakimi aktywnościami w zakresie CSR możemy się jeszcze zająć?

11 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann11 Strategiczne aspekty CSR różne formy Zasadnicza kwestia: jak konkretnie powinno się zachowywać przedsiębiorstwo, aby efektywnie i skutecznie dać wyraz swojej odpowiedzialności społecznej w praktyce? Odpowiedź ekonomiczna: aby nie musieć od nowa oceniać każdego możliwego sposobu postępowania przedsiębiorstw w zakresie CSR pod kątem jego efektywności i skuteczności, zdecydowanie rozsądniej jest rozejrzeć się, czy możliwe postępowanie przedsiębiorstw w zakresie CSR: a) da się zintegrować z istniejącym modelem biznesowym i b) czy wyraża się ono raczej jako re-aktywne czy też raczej jako pro-aktywne zachowanie w zakresie CSR. Z tych rozważań można utworzyć czteropolową macierz w celu usystematyzowania różnych rodzajów CSR. Za jej pomocą można zasadniczo zaplanować i również zbadać każdą aktywność w zakresie CSR pod kątem jej korzyści ekonomicznych!

12 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann12 Fokus: aspekty strategiczne CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) Macierz czteropolowa altruistyczna CSR strategiczne w szerokim znaczeniu nie strategiczne proaktywne zachowanie przedsiębiorstwa reaktywne integracja z modelem biznesowymniskawysoka strategiczna CSR w wąskim znaczeniu reaktywna/ taktyczna CSR etyczna CSR

13 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann13 Aspekty strategiczne CSR Niestrategiczne założenia w zakresie CSR etyczna CSR: opisuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa w stosunku do uprawnionych grup (tzw. interesariuszy), którym ona potencjalnie szkodzi wskutek działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (psychicznie, mentalnie, ekonomicznie, duchowo i emocjonalnie) –etyczny CSR rozważany jest jako obowiązek, wzgl. jako standard społeczny przedsiębiorstw, również jeżeli możliwość osiągania zysków przez przedsiębiorstwo zostanie ograniczona, –działanie uzasadniane jest umową społeczną, którą przedsiębiorstwo jako instytucja zawarło ze społeczeństwem, –w praktyce etyczna CSR prawie nie jest zintegrowana z modelem biznesowym przedsiębiorstwa, lub jest, ale niezbyt mocno. altruistyczna CSR: charakteryzuje aktywności, które przedsiębiorstwo realizuje jako Good Corporate Citizen, wykraczając poza normy społeczne –aktywności, które same z siebie nie byłyby wspierane przez społeczeństwo odpowiednio do normy etycznej –w praktyce założenie to prawie nie jest zintegrowane z modelem biznesowym przedsiębiorstwa, lub jest, ale niezbyt mocno.

14 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann14 Aspekty strategiczne CSR strategiczne założenia w zakresie CSR reaktywna taktyczna CSR: ma miejsce wtedy, gdy określone aktywności w zakresie CSR w bezpośrednim odniesieniu do łańcucha tworzenia wartości i do otoczenia konkurencyjnego implementowane są dopiero po błędnym zachowaniu lub po nacisku interesariuszy, proaktywna strategiczna CSR: integralna część składowa strategii różnicowania na płaszczyźnie prowadzenia działalności lub na płaszczyźnie przedsiębiorstwa, nie ocenia się jej jako pozycji w kosztach, lecz jako inwestycję długoterminową, teza: przedsiębiorstwa, które dobrowolnie angażują się społecznie, są nagradzane przez rynek, np. zwiększonym popytem, oprócz korzyści dla społeczeństwa istnieje tutaj również szansa wzrostu efektywności lub skuteczności, poprzez zachęty związane z zyskiem dla przedsiębiorstwa może to prowadzić do dodatkowego dobrobytu dla społeczeństwa. długotrwały marketing

15 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann15 Aspekty strategiczne CSR Podsumowanie nasuwa się niezmierzona różnorodność możliwych aktywności, aby dać wyraz odpowiedzialności społecznej wybór i realizacja aktywności w zakresie CSR wchodzą często w zakres odpowiedzialności komunikacji w przedsiębiorstwie z powodu związanego z tym organizacyjnego dystansu do właściwego zajmowania się działaniami, aktywności w zakresie CSR są naprawdę rzadko bezpośrednio sprzężone z procesami biznesowymi jest to w sprzeczności ze wsparciem pointegracyjnym społecznych, ekologicznych i ekonomicznych wymiarów celów strategicznej CSR aby osiągnąć strategiczną CSR, zaleca się wybór aktywności w zakresie CSR na bazie własnego łańcucha tworzenia wartości

16 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann16 2 zadanie treningowe Czy wymienione przez Państwa aktywności w zakresie CSR można umiejscowić w łańcuchu tworzenia wartości?

17 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann17 2 zadanie treningowe Łańcuch tworzenia wartości

18 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann18 1.3 Obszary działania w obrębie CSR 1.1 Kundenbindung, Image und CSR 1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility? 2.1 Cztery fazy implementacji CSR 1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility 2.2 Komunikowanie o CSR Układ 1.1 Informacje o projekcie CSR 1 Corporate Social Responsibility w MiŚP 2 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie - MiŚP 3 Dalsze postępowanie

19 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann19 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie –gdzie jesteśmy dzisiaj, co już robimy? –co robi nasza konkurencja? –co oznacza dla nas strategiczna CSR? –co jest naszym głównym biznesem, gdzie są nasze silne strony? –w czym możemy się wyspecjalizować? –gdzie znajduje się odniesienie do własnych aktywności przedsiębiorstwa? –jakie są prawne interesy zewnętrznych aktorów? –co mogłoby zainteresować naszych interesariuszy? –... –których pracowników powinno się zaangażować? –kto ponosi jaką odpowiedzialność? –jak będą informowani i zaangażowani pozostali pracownicy? –jakie są zdefiniowane cele, które w sposób wymierny chcemy osiągnąć? –w jakim okresie chcemy je osiągnąć? –... 1. zorientuj się, zrozum CSR, rozwiń zaangażowanie określenie lokalizacji dla CSR zdefiniowanie strategicznej CSR wyprowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych celów i działań w zakresie CSR 2. Realizacja aktywności w zakresie CSR utworzenie grupy roboczej skonkretyzowanie działań w zakresie CSR

20 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann20 –jak kierownictwo przedsiębiorstwa sygnalizuje, że stoi za sprawą? –czy opracowano wzór CSR, deklaracje w sprawie wartości lub kodeks postępowania? –w jaki sposób na arenie wewnętrznej i zewnętrznej komunikuje się o własnych dokonaniach? –... –jak sprawdzane są własne wytyczone cele –czy są przeprowadzane ankiety wśród klientów (interesariuszy) –czy jest feedback w prasie? –jak odbywa się optymalizacja wytyczonych celów? –jak możemy uczyć się od innych przedsiębiorstw w sieci? –... 3. Personalne i strukturalne zaszczepienie CSR reprezentacja kierownictwa przedsiębiorstwa zaangażowanie i informowanie pracowników 4.Sprawdzenie aktywności w zakresie CSR realizowanie kontroli pod kątem powodzenia dążenie do ulepszeń Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie

21 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann21 3 zadanie treningowe Zaplanujcie teraz proszę swój własny projekt w zakresie CSR za pomocą pytań wprowadzających do CSR! Skoncentrujcie się przy tym najpierw na jednym z czterech obszarów działania i zlokalizujcie swoje aktywności wzdłuż łańcucha tworzenia wartości!

22 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann22 1.3 Obszary działania w obrębie CSR 1.1 Kundenbindung, Image und CSR 1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility? 2.1 Cztery fazy implementacji CSR 1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility 2.2 Komunikowanie o CSR Układ 1.1 Informacje o projekcie CSR 1 Corporate Social Responsibility w MiŚP 2 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie - MiŚP 3 Dalsze postępowanie

23 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann23 CSR i własna komunikacja w przedsiębiorstwie Oprócz koncentracji na sprzedaży i relacji z klientami nie wolno zaniedbywać efektów public relations przedsiębiorstwa i relacji z interesariuszami (grupami roszczeniowymi). Z tego powodu szczególną rolę w ramach polityki komunikacji odgrywają zabiegi public relations. CSR nacechowana public relations ujmuje aktywne kształtowanie relacji komunikacyjnych między przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym mając na celu poprawę imageu przedsiębiorstwa. Będący podstawą temat przewodni działań PR brzmi: Mów o tym, co robisz! Źródłem sukcesu jest tutaj jednakże udokumentowanie odpowiedzialności przejętej dzięki CSR w formie długotrwałego wiarygodnego działania.

24 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann24 CSR i własna komunikacja w przedsiębiorstwie Co chcemy osiągnąć ze skutkiem na zewnątrz? (proszę sformułować wymierny cel) Jakimi aktywnościami w zakresie CSR chcieliby Państwo być odbierani? (patrz obszary działania/łańcuch tworzenia wartości) Do kogo skierowane jest Państwa posłannictwo w zakresie CSR? (grupy docelowe, konkurencja, dostawcy, polityka, gmina itp.) Kto ma komunikować o Państwa aktywnościach w zakresie CSR? (media: gazety, radio, osoby: związki, stowarzyszenia, itp.)

25 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann25 4 zadanie treningowe Odpowiedzcie proszę na uprzednio omawiane pytania odnośnie komunikacji w zakresie CSR!

26 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann26 1.3 Obszary działania w obrębie CSR 1.1 Kundenbindung, Image und CSR 1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility? 2.1 Cztery fazy implementacji CSR 1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility 2.2 Komunikowanie o CSR Układ 1.1 Informacje o projekcie CSR 1 Corporate Social Responsibility w MiŚP 2 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie - MiŚP 3 Dalsze postępowanie

27 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann27 5 zadanie treningowe : dalsze postępowanie we własnym projekcie w zakresie CSR Przedstawiciele przedsiębiorstw: Do 31 sierpnia: Realizacja własnego projektu CSR w przedsiębiorstwie Dokumentacja własnego projektu CSR ( podręcznik) Prezentacja projektu CSR przy okazji następnego spotkania warsztatowego Wsparcie Berufsakademie Hamburg: Konsultacje w ramach sprawowania opieki nad projektem Studenci: Do 31 sierpnia: Realizacja własnego projektu CSR w przedsiębiorstwie Refleksje praktyczne Dokumentacja własnego projektu CSR ( podręcznik) Prezentacja projektu CSR przy okazji następnego spotkania warsztatowego Wsparcie Berufsakademie Hamburg: Konsultacje w ramach PR

28 Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann28 Dalsze postępowanie w projekcie Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Corporate Social Responsibility! Sukces dzięki odpowiedzialności Prof. Dr. B. Hekman Prof. Dr. U. Schaumann Prof. Dr. J. v. Kiedrowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google