Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTY KOMPLEMENTARNE w DOLINIE STOBRAWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTY KOMPLEMENTARNE w DOLINIE STOBRAWY"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTY KOMPLEMENTARNE w DOLINIE STOBRAWY
Prezes Zarządu Tomasz Paluch Pawłowice 13 września 2012 r. Projekt ,,Z funduszem sołeckim ku odnowie wsi” jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 Obszar działania 3 gminy: Wołczyn Kluczbork Lasowice Wielkie
Powierzchnia: 657 km² Liczba mieszkańców: 35 tys.

3 MISJA LGD Dolina Stobrawy działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworzy możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.

4 WIZJA - STOBRAWA RZEKA WIEDZY -
Dolina Stobrawy jest obszarem, który wykorzystując posiadany potencjał tworzy ciekawą oryginalną ofertę edukacyjną i turystyczną skierowaną do różnych grup społecznych. Oferta ta jest oparta na historii, tradycji i specyfice poszczególnych miejscowości oraz na unikalnych umiejętnościach i bogatej różnorodności kulturowej mieszkańców. Lokalne produkty o znanej marce stanowią podstawę do realizacji ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć, przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.

5 DEFINICJA

6 Komplementarność Komplementarność to wzajemne uzupełnianie się projektów i zapobieganie ich powielaniu. Skutkuje wzmocnieniem podejmowanych działań i bardziej racjonalnym wydatkowaniem środków. Może przynieść dodatkowe korzyści beneficjentowi na każdym etapie realizacji projektu

7 Na etapie przygotowania
pomaga wybrać spośród szeregu potrzeb, te które będą w pierwszej kolejności zrealizowane, pomaga rozplanować przyszłe działania i sprofilować ich zakres. pozwala również lepiej przygotować wniosek o dofinansowanie, który jest oceniany również zgodnie z kryterium komplementarności.

8 Na etapie wdrażania może polegać m.in. na współpracy beneficjentów projektów komplementarnych i wymianie doświadczeń. Dzięki temu wdrażanie projektów może przebiegać sprawniej, taniej, skuteczniej.

9 Po zakończeniu projektów
ich efekty wzajemnie się wzmacniają, mogą dawać efekt synergii (2+2=5), a współpracujący beneficjenci mogą zidentyfikować wspólne potrzeby i nowe użyteczne projekty.

10 Projekty komplementarne
Podział projektów komplementarnych: lokalizacja w przestrzeni (np. projekty drogowe będące odcinkami jednego większego korytarza transportowego), zakres rzeczowy (np. projekty z zakresu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej są uzupełniane przez projekty szkoleniowe z wykorzystania Internetu).

11 Typy powiązań projektów komplementarnych
Uzupełnianie się projektów: projekty uzupełniają się przedmiotowo lub przestrzennie, a osiągnięcie efektów poszczególnych projektów nie jest uzależnione od realizacji drugiego z projektów;

12 Typy powiązań projektów komplementarnych
Niesymetryczne dopełnianie się projektów: jeden z projektów jest dopełnieniem drugiego (przedmiotowo lub przestrzennie), co oznacza, iż drugi projekt nie osiągnie efektów bez realizacji pierwszego;

13 Typy powiązań projektów komplementarnych
Symetryczne dopełnianie się projektów: projekty wzajemnie się dopełniają (przedmiotowo lub przestrzennie), tzn. żaden z nich nie osiągnie zamierzonych efektów bez realizacji drugiego.

14 Projekty komplementarne w Dolinie Stobrawy

15 Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” www.dolinastobrawy.pl
Specjalizacja obszaru – wiedza „Stobrawa - Rzeka Wiedzy” CO MIEDZA TO WIEDZA Określanie specjalizacji wsi Projekty związane z szerzeniem wiedzy Zakładanie stowarzyszeń Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu Pomoc aktywnym środowiskom wiejskim Możliwość zarobkowania

16 Stobrawski Inkubator Organizacji Pozarządowych
Konsultacje – 20 godzin tygodniowo w 3 gminach Bezpłatne szkolenia 3x7: zakładanie i zarządzanie organizacją pozarządową, kreowanie wizerunku i promocja organizacji, pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarządzanie projektami, prawa i obowiązki OPP, fundraising – czyli jak i gdzie skutecznie pozyskać darczyńców, finanse w organizacji pozarządowej. Portal internetowy, broszura, księgowość zł Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009

17 Podróż studyjna Poznanie specyfiki działania wsi tematycznych
Zdobycie dobrych praktyk i nowych pomysłów Możliwość zastosowania pewnych elementów przy tworzeniu wiosek tematycznych w Dolinie Stobrawy aktywizacja liderów wiejskich

18 Podróż studyjna

19 Działaj Lokalnie Pierwsza na Opolszczyźnie
Lokalna Organizacja Grantowa Dotacje do 6000 zł dla grup nieformalnych i NGO Obszar 5 gmin (3 gminy LGD + 2 gminy sąsiednie) Aktywizacja środowisk lokalnych i ich integracja Nauka pozyskiwania środków zewnętrznych

20 Wioski tematyczne 6 wsi tematycznych Warsztaty z mieszkańcami
Gry terenowe Ulotki Film Szkolenia, konferencje, podróże studyjne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej

21

22 Animatorzy kultury POKL działanie 9.5 50 000 dofinansowania
Organizowanie zajęć Scenariusze zajęć Uprawnienia (kurs pedagogiczny, opiekun kolonijny, animator kultury) 20 uczestników

23 Chudoba wioska dekarzy
Ustawienie tablic informacyjnych i zakup sprzętu multimedialnego do zajęć edukacyjnych Utworzenie ścieżki edukacyjnej Promocja dekarstwa Zawody dekarzy Malowanie dachówek Pierniki dachówki

24 Chudoba wioska dekarzy

25 Maciejów MIODOWA KRAINA
Utworzenie sportowej sekcji Szermierki GOW-NOW Poznanie tradycji Integracja mieszkańców Zdrowy tryb życia Apiinhalatory (GKOW) Gra terenowa Maciejowskie Miodu Smakowanie

26 Maciejów MIODOWA KRAINA

27 Ścieżka edukacyjna w Borkowicach
Wioska tematyczna DREWNO NASZYM BOGACTWEM Wykonanie ścieżki edukacyjnej w centrum wsi Fundusz Sołecki (14 000) – ścieżki spacerowe, nasadzenia Gminny Konkurs Odnowy Wsi (15 000) – urządzenia edukacyjne

28 BORKOWICE DREWNO NASZYM BOGACTWEM

29 Po bezdrożach wiedzy Szlak pieszy łączący szlaki 3 gmin
Obóz dla młodzieży Inwentaryzacja przyrodnicza i architektoniczno - krajobrazowa Przewodnik Szlak wirtualny Gra terenowa Edukacja i zarobkowanie dofinansowania

30 Po bezdrożach wiedzy

31 STOBRAWA RZEKA WIEDZY Projekt dwuletni – 140 000 dofinansowania
Szlak kajakowy na Stobrawie (inwentaryzacja, wytyczenie, oznakowanie, zakup 4 kajaków, tablice informacyjne) Warsztaty Świadomy Wolontariat Utworzenie punktu Wiejskiej Informacji Turystycznej Przewodnik i mapa szlaku Noc Świętojańska

32 STOBRAWA RZEKA WIEDZY

33 Opolski Jarmark Folkloru 2011
Warsztaty tradycyjnych zawodów i rękodzielnicze Występy lokalnych zespołów ludowych Kiermasz lokalnych produktów Konkurs kulinarny i konkurs dla uczestników warsztatów

34 Opolski Jarmark Folkloru 2011

35 Zapraszam do współpracy
Dziękuję za uwagę Zapraszam do współpracy

36 Zapraszamy do BIURA LGD
ul. XXX-lecia 5 Kujakowice Górne Tel.: 077 /


Pobierz ppt "PROJEKTY KOMPLEMENTARNE w DOLINIE STOBRAWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google