Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 Sesja 3 – Dialog społeczny służący promowaniu integracji społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 Sesja 3 – Dialog społeczny służący promowaniu integracji społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 Sesja 3 – Dialog społeczny służący promowaniu integracji społecznej osób starszych Session 3 - Civil dialogue to promote social inclusion in old age Helena Hołuń, Head of the RAZEM Association in Elblag

2 Gdzie jest Elbląg (130 tys mieszkańców)? Where is Elblag(130 thousand inhabitants) located?

3 HELENA HOŁUŃ (75) Odkąd pamiętam zawsze byłam zaanagżowana w pracę społeczną To już 50 lat jak paracuję na rzecz spłeczności lokalnej Dobra współpraca w władzami lokalnymi Ever since I remember I have been involved in volunteers work For the last 50 years I worked for local community Always pretty good cooperation with local gvts

4 Przykłady współpracy Examples of cooperation W 2007 Elblągu wynegocjowaliśmy (RAZEM) powstanie Rady Seniorów Władzy daliśmy przepisy jak to zrobić zgodzili się choć mieli obawy Dzięki temu powstała strategia In 2007 we (RAZEM Ass.) managed to convince authorities to start Senior Council in Elblag We gave the know- how and local gvt reluctantly agreed fear for problems Strategy

5 Strategia Strategy Dzięki Strategii mamy wpływ na wiele rzeczy, np. pilnujemy cen wody,ogrzewania walczymy z barierami architektonicznymi Poradnia prawno- społeczna 6 domy pomocy społecznej 11 domów dziennego pobytu doskonałe remonty Thanks to the Strategy we have incluence on many issues, e.g. prices of water, heating, achitectural barriers 6 nursing homes 11 day care homes refurbishments & repairments

6 Staregia Strategy Rehabilitacja os. starszych za darmo Dofinasowanie biletów teatralnych Kawa za 1 złotówkę dla os. starszych dzięki temu wiele osób poszło po raz pierwszy do kawiarni Free of charge physical rehabilitation Subsidies to theatre tickets 0,25 EUR for a cup of coffee many people went to a coffee house for the first time in their lives

7 Staregia Strategy Samopomoc sąsiedzka np złota niteczka Kultura wciąganie cudzoziemców Zapoczątkowaliśmy zatrudnianie więźniów Wielopokoleniowa solidarność Neighbours supporting groups golden threat (example) Culture foreigners We started employing prisoners Multi-generational solidarity

8 Refleksja – Conclusion Tam gdzie jest lider, gdzie jest energia i dobra wola po obu stronach, można zdziałać bardzo dużo zarówno na rzecz os. starszych jak i lokalnej społeczności. Wszystko zależy od ludzi i dobrego prawa. Whenever there are leaders and good will on both sides problems could be solved pretty easily & constructively. Everything depends on people and good law.

9 Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December Session 3 Helena Hołuń DZIĘKUJĘ THANK YOU Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM Gwiezdna Street 26/ Elblag tel:


Pobierz ppt "Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 Sesja 3 – Dialog społeczny służący promowaniu integracji społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google