Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 Sesja 3 – Dialog społeczny służący promowaniu integracji społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 Sesja 3 – Dialog społeczny służący promowaniu integracji społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 Sesja 3 – Dialog społeczny służący promowaniu integracji społecznej osób starszych Session 3 - Civil dialogue to promote social inclusion in old age Helena Hołuń, Head of the RAZEM Association in Elblag

2 Gdzie jest Elbląg (130 tys mieszkańców)? Where is Elblag(130 thousand inhabitants) located?

3 HELENA HOŁUŃ (75) Odkąd pamiętam zawsze byłam zaanagżowana w pracę społeczną To już 50 lat jak paracuję na rzecz spłeczności lokalnej Dobra współpraca w władzami lokalnymi Ever since I remember I have been involved in volunteers work For the last 50 years I worked for local community Always pretty good cooperation with local gvts

4 Przykłady współpracy Examples of cooperation W 2007 Elblągu wynegocjowaliśmy (RAZEM) powstanie Rady Seniorów Władzy daliśmy przepisy jak to zrobić zgodzili się choć mieli obawy Dzięki temu powstała strategia 2007-2013 In 2007 we (RAZEM Ass.) managed to convince authorities to start Senior Council in Elblag We gave the know- how and local gvt reluctantly agreed fear for problems 2007-2013 Strategy

5 Strategia 2007-2013 2007-2013 Strategy Dzięki Strategii mamy wpływ na wiele rzeczy, np. pilnujemy cen wody,ogrzewania walczymy z barierami architektonicznymi Poradnia prawno- społeczna 6 domy pomocy społecznej 11 domów dziennego pobytu doskonałe remonty Thanks to the Strategy we have incluence on many issues, e.g. prices of water, heating, achitectural barriers 6 nursing homes 11 day care homes refurbishments & repairments

6 Staregia 2007-2013 2007-2013 Strategy Rehabilitacja os. starszych za darmo Dofinasowanie biletów teatralnych Kawa za 1 złotówkę dla os. starszych dzięki temu wiele osób poszło po raz pierwszy do kawiarni Free of charge physical rehabilitation Subsidies to theatre tickets 0,25 EUR for a cup of coffee many people went to a coffee house for the first time in their lives

7 Staregia 2007-2013 2007-2013 Strategy Samopomoc sąsiedzka np złota niteczka Kultura wciąganie cudzoziemców Zapoczątkowaliśmy zatrudnianie więźniów Wielopokoleniowa solidarność Neighbours supporting groups golden threat (example) Culture foreigners We started employing prisoners Multi-generational solidarity

8 Refleksja – Conclusion Tam gdzie jest lider, gdzie jest energia i dobra wola po obu stronach, można zdziałać bardzo dużo zarówno na rzecz os. starszych jak i lokalnej społeczności. Wszystko zależy od ludzi i dobrego prawa. Whenever there are leaders and good will on both sides problems could be solved pretty easily & constructively. Everything depends on people and good law.

9 Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 - Session 3 Helena Hołuń DZIĘKUJĘ THANK YOU Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM Gwiezdna Street 26/27 82-300 Elblag tel: +48 055 642 50 35 e-mail: stowarzyszenierazem@wp.plstowarzyszenierazem@wp.pl


Pobierz ppt "Promoting Adequate Income and Dignity in Old Age through Civil Dialogue, 7 December 2010 Sesja 3 – Dialog społeczny służący promowaniu integracji społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google