Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spostrzeżenia podwykonawcy wynikające z bezpośredniej współpracy z uczestnikami szkoleń dr Ewa Kochańska Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spostrzeżenia podwykonawcy wynikające z bezpośredniej współpracy z uczestnikami szkoleń dr Ewa Kochańska Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia."— Zapis prezentacji:

1 Spostrzeżenia podwykonawcy wynikające z bezpośredniej współpracy z uczestnikami szkoleń dr Ewa Kochańska Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia

2 Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia działa od 1996 roku i skupia nauczycieli akademickich, związanych z zarządzaniem, finansami i promocją eksportu oraz praktyków gospodarczych; Jesteśmy doradcą Republiki Mołdowy w zakresie rozwoju eksportu; Organizowaliśmy kilkadziesiąt misji gospodarczych i projektów promocji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie, Ameryce Północnej, Afryce i Azji; Pomagaliśmy zawiązywać partnerstwa pomiędzy miastami, powiatami i uczelniami wyższymi.

3 Szkolenia przeprowadzone przez SDG Pro-Akademia w ramach Projektu Wsparcie polskiego eksportu Liczba szkoleń …………… 82 -liczba szkoleń w KI………27 -liczba szkoleń w KII……...55 Liczba firm………………... 120 -mikro…...67 -małe…….33 -średnie…20 Liczba uczestników……..1922 SZKOLENIA KRAJOWE SZKOLENIA ZAGRANICZNE Liczba szkoleń wyjazdowych……5 -Chiny - Shanghai -Ukraina - Charków, Odessa -RPA - Johannesburg, Pretoria -Chiny - Pekin -ZEA - Dubaj Liczba firm………………………..154 Liczba osób/uczestników………154

4 Nasza koncepcja szkoleń krajowych Dobór tematyki Rekrutacja Miejsca realizacji szkoleń Harmonogram Realizacja …..i co dalej…?

5 Kim byli uczestnicy szkoleń krajowych: w zdecydowanej większości firmy mikro i małe, nie tylko z Łodzi ale również z małych miast i wsi; w zdecydowanej większości pracownicy i podwładni, nie kadra zarządzająca; w większości osoby młode, poniżej 35 roku życia; w większości pracownicy działów sprzedaży i eksportu; równowaga płci, ze wskazaniem na kobiety;

6 Korzyści z udziału w szkoleniach krajowych: realna wiedza, umiejętności; rozszerzenie horyzontów; stworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy; wymiana doświadczeń i nawiązanie więzi biznesowych pomiędzy uczestnikami grupy; docenienie roli doradców i trenerów w rozwoju firmy.

7 Spostrzeżenia po spotkaniach w ramach szkoleń krajowych najtrudniej zrobić pierwszy krok poza firmę; niedowierzanie, że będzie warto; dwie dominujące postawy: sceptyczna: Wiem wszystko, ale starajcie się… bierna: Nic nie wiem, nie chcę wiedzieć, przysłali mnie, więc jestem Zadaniem trenera było zmienić te postawy na zaangażowane i współpracujące. utrzymanie uwagi możliwe jest tylko wtedy, gdy poruszane treści bezpośrednio dotyczyły firmy; lekkie traktowanie dokumentacji i zasad udziału w Projekcie; gotowość do kontynuowania współpracy z trenerami nie tylko w tematyce pro-eksportowej.

8 Nasza koncepcja szkoleń zagranicznych i wymagania wobec uczestników: udział w co najmniej jednym szkoleniu rynkowym; udział w co najmniej 3 blokach, związanych z techniką prowadzenia eksportu; udział w bloku tzw. ogólnorozwojowym np. negocjacjach.

9 Kim byli uczestnicy szkoleń zagranicznych: w zdecydowanej większości: kadra zarządzająca; multi- branżowość; w większości osoby w średnim wieku, powyżej 35 roku życia; w większości mężczyźni;

10 Spostrzeżenia dokonane na podstawie opinii uczestników szkoleń zagranicznych nie ma barier dla zdeterminowanych eksporterów; świat oferuje wiele, czasem zaskakujących możliwości; zagranicą znajdziesz pomoc i wsparcie polskich placówek, jeśli tylko właściwie o nią wystąpisz; bezpośrednie field research jest wartością nie do przecenienia; pozytywne, mierzalne rezultaty udziału w szkoleniu zagranicznym jeśli nawet nie pojawią się natychmiast, to pojawiać się na pewno.

11 Spostrzeżenia SDG Pro-Akademia: mimo wysiłków organizatorów, tylko niektóre firmy były dobrze przygotowane do szkolenia zagranicznego; słabość uczestników: nieznajomość języków obcych atut uczestników: przebojowość, brak kompleksów, wiara w swoją ofertę.

12 Rezultaty Projektu: Makro: promocja gospodarcza Polski zagranicą, również dzięki włączeniu w realizację Projektu polskich placówek dyplomatycznych zagranicą Mikro: promocja eksportu konkretnych przedsiębiorstw

13 Kontynuacja projektu współpraca z SDG Pro-Akademia w ramach PO IG, głównie w ramach 6 osi priorytetowej; planowane wspólne działania uczestników Projektu zagranicą, m.in.: 1) zorganizowanie polskich kompleksów handlowych w Charkowie- budowlanego i tekstylnego; 2) działania, związane z ochroną własności przemysłowej na rynku chińskim; 3) grupowa promocja eksportu na kontynent afrykański.

14 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia ul. Piotrkowska 238 90-360 Łódź tel. 0-42-636-12-59 fax 0-42-636-12-26 eksport@proakademia.eu www.proakademia.eu


Pobierz ppt "Spostrzeżenia podwykonawcy wynikające z bezpośredniej współpracy z uczestnikami szkoleń dr Ewa Kochańska Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google