Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSCY PATRIOCI Jestem Polką... Jestem Polakiem...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSCY PATRIOCI Jestem Polką... Jestem Polakiem..."— Zapis prezentacji:

1 POLSCY PATRIOCI Jestem Polką... Jestem Polakiem...

2 Adam Mickiewicz Ks. Jerzy Popiełuszko Jan Paweł II Mikołaj Kopernik Henryk Tadeusz Dąbrowski Kościuszko Józef Piłsudski Emilia Plater Maria Skłodowska Lech - Curie Wałęsa Wisława Szymborska

3 MIKO Ł AJ KOPERNIK Nicolaus Copernicus, ur.19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja we Fromborku – astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium ( O obrotach ciał niebieskich), przedstawiającego heliocentryczną wizję Wszechświata. Był wybitnym człowiekiem Renesansu, zajmował się astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem i tłumaczem. Od 1497 r. sprawował funkcję kanonika warmińskiego, a od 1511 r. kanclerza kapituły warmińskiej. Około 1458 r. przeniósł się do Torunia, gdzie przed 1464 zawarł małżeństwo z Barbarą Watzenrode. Miał czworo dzieci.

4 Mikołaj Kopernik na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Był uczniem astronoma Wojciecha z Brudzewa. W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, został tam bliskim współpracownikiem astronoma Dominika Marii Novary. W Padwie skończył studia medyczne i uzyskał prawo do wykonywania praktyki lekarskiej. Imię Kopernika nadawano sondom kosmicznym, instytucjom i obiektom na ciałach niebieskich. Noszą je: duży krater na Księżycu (107 km średnicy) duży krater na Marsie (292 km średnicy) OAO-3 Copernicus (1972-065A) - amerykański satelita do obserwacji w promieniach nadfioletowych i rentgenowskich, działał w latach 1972-1980 Kopernik 500 (Interkosmos 9; 1973-022A) - satelita radziecko-polski do badania promieniowania Słońca i jonosfery, działał w roku 1973 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) w Toruniu znajduje się Dom Kopernika będący muzeum poświęconym astronomowi.

5 Gen.HENRYK D Ą BROWSKI Generał urodził się 2 sierpnia 1755 roku w Pierzchowie nad Rabą w Małopolsce, zmarł 6 czerwca 1818r. w Winnej Górze w Wielkopolsce. Był uczestnikiem Insurekcji Kościuszkowskiej. Po upadku Insurekcji udał się do Paryża, gdzie pertraktował z Dyrektoriatem utworzenie Legionów. 9 stycznia 1797 roku, za zgodą Napoleona Bonaparte, głównego dowódcy wojsk francuskich utworzono Legiony Polskie. Dąbrowski wprowadził w legionach nowoczesny system dowodzenia, zniósł kary cielesne, nakazał naukę czytania i pisania oraz pogłębienie wiedzy z historii Polski. Legiony były szkołą patriotyzmu i demokracji.

6 Gen. Henryk Dąbrowski przyczynił się do utworzenia Księstwa Warszawskiego, brał udział w kampaniach 1806 i 1809 roku. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari. W 1812 roku, w czasie wojny francusko-rosyjskiej, dowodził jedną z polskich dywizji. W bitwie nad Berezyną został ciężko ranny. Po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, został naczelnym wodzem armii Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona, w 1815 roku, wrócił do Warszawy, gdzie stanął na czele Komitetu Organizacyjnego Wojskowego, którego celem było utworzenie wojska Królestwa Polskiego. Był senatorem i wojewodą, lecz ze względów zdrowotnych odsunął się od spraw publicznych. Zamieszkał w swoich dobrach w Winnej Górze, w Wielkim Księstwie Poznańskim. Pochowany został w miejscowym kościele- spoczywa w sarkofagu w bocznej kaplicy. Od 1997 roku, urna z jego sercem jest w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach Kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

7 Gen. TADEUSZ KO Ś CIUSZKO Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III, ur. 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 r. w Solurze, w Szwajcarii. Generał polski i amerykański, inżynier fortyfikator, brał udział w wojnie o niepodległość USA, wzniecił antyrosyjskie powstanie w Rzeczypospolitej. Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej w Insurekcji 1794 roku.. Na jego cześć wybudowano Kopiec Kościuszki w Krakowie. Najwyższy szczyt Australii również nosi nazwę Mount Kościuszko (Góra Kościuszki). W 1818 roku ciało T.Kościuszki pochowano w katedrze Wawelskiej, a jego serce umieszczono w urnie na Zamku Królewskim w Warszawie

8 Jest bohaterem narodowym Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Brał udział w amerykańskiej wojnie o niepodległość 1776 roku. 24 marca 1794 roku, na rynku krakowskim, złożył uroczystą przysięgę jako wódz Insurekcji i ogłosił zaciąg do powstańczej armii. Bitwa pod Racławicami była pierwszym zwycięstwem powstańców. 10 października 1794 r. Kościuszko zostaje ranny w bitwie pod Maciejowicami W rosyjskiej niewoli przebywa do 1796 roku. Od 1798 mieszkał pod Paryżem. Car Rosji zabiegał o poparcie Kościuszki dla idei utworzenia Królestwa Polskiego ( Kongresowego), czego Kościuszko nie uczynił. Uhonorowany wieloma pomnikami w amerykańskich miastach, na polu bitwy pod Saratogą oraz przed uczelnią wojskową West Point.

9 JÓZEF PI Ł SUDSKI Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1876 w Zułowie pod Wilnem, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik Państwa polskiego w latach 1918-1922 i naczelny wódz Armii polskiej od 11 listopada 1918 roku, Pierwszy Marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski ( 1926-1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczpospolitej, wprowadzonych w 1926 roku po zamachu stanu. Pośród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, używano jego przydomków – Komendant, Dziadek i Marszałek.

10 W okresie dwudziestolecia międzywojennego, wokół osoby pierwszego marszałka Polski budowany był swoisty kult. Polegał on na przypisywaniu mu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega i wizjonera. Przez swych zwolenników był uważany za jedyną osobę w Polsce, która jest w stanie wyprowadzić kraj z kryzysu politycznego i gospodarczego. Jego portrety wisiały wówczas na ścianach w instytucjach i urzędach państwowych. Marszałek był głównym tematem wielu utworów literackich. Konnica ma rabaty pełne galanterii. Lansjery – bohatery! Czołem kawalerii. Hej, kwiaty na armaty! Żołnierzom do dłoni! Katedra oszalała! Ze wszystkich sił dzwoni. Księża idą z katedry w czerwieni i złocie, Białe kwiaty padają pod stopy piechocie. Szeregi za szeregiem! Sztandary! Sztandary!......................................................................... A on mówić nie może. Mundur na nim szary. Autor: Jan Lechoń Piłsudski

11 Józef Piłsudski zmarł w Belwederze. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją jedności narodowej. Ogłoszona została żałoba narodowa. Ciało marszałka złożono w krypcie św. Leonarda na Wawelu, ostatecznie 22 czerwca 1937 r. trumnę przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. W 1936 roku, serce Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą Za innych śladem iść tą samą drogą. Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu Gniazdo na skałach orła, niechaj umie Spać, gdy źrenice czerwone od gromu I słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem. Matka i Serce Syna

12 EMILIA PLATER Urodziła się 13 listopada w 1806 roku w Wilnie. Gdy miała 9 lat rodzice jej rozwiedli się, stąd dzieciństwo spędziła w Inflantach, w majątku Liksana należącym do jej krewnych. Wyniosła z domu staranne wykształcenie. Uczyła się arytmetyki,interesowała się historią. Na stole jej, wraz z książkami leżały pistolety, sama dbała o swojego konia, była znakomitym jeźdźcem. W 1829 roku odbyła podróż po Polsce, popierała ówczesny ruch patriotyczny, czytała lektury Filomatów i Filaretów. Jej ideałem była grecka bohaterka Bubulina, która w czasie powstania greckiego ofiarowała cały swój majątek na rzecz powstańców, uzbroiła 3 okręty i sama nimi dowodziła.

13 29 listopada 1830 roku w Warszawie wybucha Powstanie Listopadowe. Emilia Plater jest jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego powstania na Litwie. Jako kobieta nie zostaje wcielona do oddziału partyzanckiego. Obcina więc swoje długie włosy, każe sobie i swej towarzyszce Marii Prószyńskiej uszyć stroje męskie. Uzbrojona w pistolety i sztylet wyrusza walczyć w powstaniu. Uformowany przez nią oddział liczył 280 strzelców, kilkuset chłopów kosynierów i 60 kawalerzystów. Stoczyła wiele zwycięskich potyczek, maszerowała na Dyneburg. Dzieliła z podkomendnymi wszystkie trudy walki partyzanckiej, zyskała sobie ich miłość i szacunek. Nadano jej honorowy stopień kapitana i powierzono dowództwo 1 kompanii 1 Pułku Piechoty Litewskiej. Trudy walk- zmęczenie, głód, bezsenność, okazały się ponad siły fizyczne Emilii. Wyczerpana, mimo troskliwej opieki w gościnnym dworze Ignacego Abłamowicza w Justianowie, umiera. Zwłoki jej zostały złożone na cmentarzu w Kopciowie, w dobrach Abłamowiczów, mogiła istnieje do dzisiaj.

14 MARIA SK Ł ODOWSKA – CURIE Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też o potrzebach ogółu. Lecz potrzebuje również marzycieli, których bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną." Maria Skłodowska - Curie Wielka polska uczona Maria Skłodowska Curie stworzyła podwaliny pod rozwój współczesnej fizyki i chemii. Nagrody Nobla były uwieńczeniem jej pionierskich dokonań.

15 Opracowała teorie promieniotwórczości oraz odkryła dwa nowe pierwiastki: rad i polon. Pod jej kierunkiem przeprowadzono też pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniono ją Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Pierwszy raz - w 1903 roku - z fizyki: za badania nad odkrytym zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 z chemii za wydzieleniem czystego radu. Jest jedyną kobietą, która Nagrodę Nobla otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym tą nagrodą w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 w Warszawie. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi. Organizowała zajęcia dla dzieci wiejskich i nauczała języka polskiego, historii, algebry. W czasie I Wojny Światowej uczyła personel medyczny jak wykonywać prześwietlenia. Jednak większość swojego życia spędziła we Francji poświęcając się nauce.

16 ADAM MICKIEWICZ Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka Po ukończeniu szkoły powiatowej rozpoczął studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego. W 1817 roku, wraz z kolegami założył Towarzystwo Filomatów i Filaretów (miłośników wiedzy). Na początku lat 20. XIX wieku, napisał Ballady i romanse, uważane za manifest polskiego romantyzmu. Za zaangażowanie w tajne stowarzyszenie zostaje aresztowany i uwięziony w Wilnie (1823-1824), następnie zesłany do Rosji. W 1829 Mickiewicz wyjechał do Niemiec,potem do Rzymu, gdzie dowiedział się o wybuchu Powstania Listopadowego. W 1832 roku udaje się do Paryża. W Paryżu, w 1834 roku, została wydana słynna epopeja Adama Mickiewicza Pan Tadeusz.

17 MIEJSCA ZWIAZANE Z ADAMEM MICKIEWICZEM R Ę KOPISY DZIE Ł Herb Poraj Dom Adama Mickiewicza w Nowogródku Tablica ku czci Mickiewicza na rynku w Kownie Oda do młodości – rękopis z 1820

18 Mickiewicz to wzór romantycznego poety-Polaka: wybitna indywidualność, poeta-prorok, wyrażający uczucia i tęsknoty całego narodu. Jak bardzo był wówczas ceniony, pokazują słowa innego wielkiego romantyka Zygmunta Krasińskiego, który twierdził: MY Z NIEGO WSZYSCY Twórczość Mickiewicza, prawdziwie wybitna, nie przeminęła wraz z nadejściem kolejnej epoki, oparła się działaniu czasu i do dziś stanowi niewyczerpane źródło inspiracji, a wielki romantyk jest ciągle olbrzymim autorytetem. Bardzo trafnie znaczenie Mickiewicza dla tożsamości Polaków określa poeta Tadeusz Różewicz, porównując jego twórczość do chleba, którym karmi się cały naród: Chleb który żywi i zachwyca który się w krew narodu zamienia poezja Mickiewicza Tadeusz Różewicz, Chleb Zmarł nagle 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu. Pochowany we Francji, na polskim cmentarzu w Montmorency. Prochy Mickiewicza sprowadzono do Polski w 1890 r. i złożono na Wawelu w Krakowie.

19 WIS Ł AWA SZYMBORSKA Szymborska Wisława (1923-), polska poetka, krytyk literacki. Laureatka Nagrody Nobla 1996. Urodzona w Bninie (Poznańskie), od 1931 w Krakowie. 1945-1948 studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1953- 1981 w redakcji Życia Literackiego, gdzie przez wiele lat kierowała działem poezji. 1981-1983 w zespole redakcyjnym miesięcznika "Pismo" (Kraków). Twórczość Szymborskiej prezentuje mistrzostwo artystyczne nawiązujące do doświadczeń poezji XX w. oraz tradycji humanistycznej. Cechuje je precyzja słowa, posługiwanie się ironią i paradoksem, przetworzone poetycko treści filozoficzne.

20 "Wisława Szymborska jest nie tylko jednym z najbardziej wyrafinowanych poetów żyjących współcześnie, ale także najlepiej rozumianych. W wierszach zadziwiających różnorodnością i głębią, z humorem i przenikliwością opisuje, czym było życie w epoce głębokich przewartościowań intelektualnych. Jej muza jest subtelna, a nawet przewrotna". W 1990 otrzymała Nagrodę Fundacji Kościelskich, w 1991 Nagrodę im. Goethego, w 1995 Nagrodę im. Herdera Laureatka Nagrody Nobla w 1996 za: "poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości W 1996 r. otrzymała tytuł człowieka roku przyznawany przez tygodnik Wprost oraz nagrodę Pen Clubu. 11 III 1998 poetka otrzymała Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa; 08 VI 2001 najwyższe amerykańskie wyróżnienie przyznawane najwybitniejszym artystom - Dyplom honorowego członka Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.

21 B ł ogos ł awiony Ks.Jerzy Popie ł uszko (1947-1984) Urodził się w rodzinie rolniczej we wsi Okopy na Podlasiu. Po maturze w 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1972 r. przyjął święcenia, a później pełnił posługę kapłańską w kilku parafiach archidiecezji (ostatnią była parafia św. Stanislawa Kostki, w której był rezydentem). Od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające duszpasterstwo ludzi pracy – pielęgniarek i hutników. W stanie wojennym organizował pomoc prześladowanym, a od stycznia 1982 r. odprawiał sławne MSZE ZA OJCZYZNĘ, podczas których wygłaszał religijno-patriotyczne kazania.

22 Za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, są odpowiedzialni, byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego ja, ksiądz, nie mam również dołożyć swojego cierpienia? ks. Jerzy Popiełuszko Stał się obiektem jawnych i zakamuflowanych ataków władz – nieznani sprawcy włamywali się do jego mieszkania, wrzucili tam ładunek wybuchowy, kilka razy niszczyli samochód. 19 października 1984 roku, w drodze powrotnej z Bydgoszczy został uprowadzony, torturowany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego zwłoki wyłowiono dopiero 30 października z zalewu na Wiśle k. Włocławka. Mord na księdzu wywołał wstrząs i powszechne oburzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada 1984 roku zgromadził tysiące ludzi i przekształcił się w wielką manifestację.

23 Prezydent LECH WA ŁĘ SA Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 w Popowie, koło Lipna na Ziemi Dobrzyńskiej. Uczył się w pobliskim Halinie i Lipnie. Pracę zawodową rozpoczął w Pracowniczym Ośrodku Maszynowym w Łochocimie, jako elektryk mechanik. Stamtąd trafił do jednostki Wojskowej w Koszalinie. Służbę zakończył ze stopniem kaprala. Po powrocie z wojska ruszył do Gdańska. Jako zdolny fachowiec dostał pracę w Stoczni Gdańskiej im. Lenina", gdzie zaczął pracować na stanowisku elektryka okrętowego (1967)

24 LATA 70. XX WIEKU Pierwsze wzmianki związane z jego działalnością opozycyjną sięgają 1968 roku – namawiał kolegów w stoczni do odmawiania udziału w masówkach potępiających strajki studentów. Włączył się w pracę Wolnych Związków Zawodowych,organizował stoczniowców, kolportował ulotki, wraz z innymi działaczami organizował spotkania dotyczące praw pracowniczych i samokształcenia. Od początku lat siedemdziesiątych Lech Wałęsa wraz z rodziną żył pod stałą kontrolą i obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Jego telefon był na podsłuchu", sam Lech Wałęsa był nieustannie śledzony i represjonowany.

25 PIERWSZA SOLIDARNO ŚĆ Do rozpoczęcia strajku w sierpniu 1980 roku pozostawał bez pracy. Był jednym z głównych inicjatorów sierpniowego protestu i gdy tylko stoczniowcy zaczęli gromadzić się przed budynkiem dyrekcji stoczni, Lech Wałęsa wykonał swój słynny skok przez płot" i znalazł się w sercu wydarzeń. Osobista postawa Lecha Wałęsy, nieustępliwe negocjacje i walka o postulaty, przyczyniły się do powstania NSZZ Solidarność. Reakcją totalitarnego państwa na ówczesne wydarzenia było wprowadzenie Stan Wojennego 13 grudnia 1981 roku. Lech Wałęsa był jednym z pierwszych internowanych.

26 W S Ł U Ż BIE NARODOWI W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W obawie przed zakazem powrotu do ojczyzny, Lech Wałęsa nie zdecydował się na osobisty odbiór tego wyróżnienia. Na uroczystości w Oslo godnie zastąpiła go jego Małżonka. 22 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa został pierwszym, demokratycznie wybranym w wyborach powszechnych prezydentem Rzeczypospolitej Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. Podróżując po całym świecie, przypomina nasze polskie doświadczenia i bezkrwawą walkę o pokój i demokrację.

27 Jan Pawe ł II Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II) - wł. Karol Józef Wojtyła. Urodzony 18 maja 1920 w Wadowicach. Syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Był chłopcem bardzo utalentowanym i wysportowanym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia, były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. Od września 1930 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Podczas nauki w gimnazjum zainteresował się teatrem.

28 LATA M Ł ODZIE Ń CZE 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum i rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ( X 1938) Jesienią roku 1941 wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny. W roku 1942, wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza.

29 W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. 30 grudnia 1963 - arcybiskupem metropolitą krakowskim. Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe, w roku 1978 KAROL WOJTYŁA został wybrany na papieża i przybrał imię JANA PAWŁA II.

30 PONTYFIKAT Jan Paweł II był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni). Był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty.

31 B Ł OGOS Ł AWIONY Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005. Zmarł 2 kwietnia 2005,o godz. 21.37 Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r 1 maja 2011 roku, papież Benedykt XVI, ogłosił JANA PAWŁA BŁOGOSŁAWIONYM. Święto papieża – Polaka, będzie obchodzone 22 października każdego roku.

32 PATRIOTYZM – POJ Ę CIE PRZESTARZA Ł E CZY AKTUALNE? WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW NA TEMAT PATRIOTYZMU 1.CO TO JEST PATRIOTYZM? miłość do Ojczyzny – 77 głosów szacunek dla własnego kraju – 11 głosów duma ze swojego państwa – 6 głosów wiara w swoje państwo – 5 głosów bezgraniczne umiłowanie Ojczyzny i chęć poświęcenia dla niej życia –2 głosy 2.WYMIE Ń NAZWISKA TRZECH NAJWI Ę KSZYCH PATRIOTÓW POLSKICH? Jan Paweł II – 45 głosów Tadeusz Kościuszko – 30 głosów Lech Wałęsa – 27 głosów Józef Piłsudski – 26 głosów Lech Kaczyński – 22 głosy Mikołaj Kopernik – 20 głosów Maria Skłodowska – Curie – 16 głosów

33 DUMA CZY WSTYD? – FAKTY Z HISTORII POLSKI Z JAKICH OJCZYZNY JESTE Ś DUMNY? a)Odzyskanie niepodległości – 50 głosów b)Powstanie Solidarności – 20 głosów c)Zwycięstwo pod Grunwaldem – 15 głosów d)Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – 11 głosów e)Polska członkiem Unii Europejskiej – 11 głosów JAKICH FAKTÓW Z HISTORII POLSKI SI Ę WSTYDZISZ? a)Targowica - rozbiory Polski – 45 głosów b)Pogrom Żydów w Kielcach - 20 głosów c)Rządy komunistyczne – zależność Polski od ZSRR – 15 głosów d)Stan wojenny – 13 głosów

34 CZY PARIOTYZM MA ZNACZENIE DLA WSPÓ Ł CZESNEJ M Ł ODZIE Ż Y? CZY UWA Ż ASZ, Ż E JESTE Ś PATRIOT Ą ? TAK – 55 GŁOSÓW NIE – 10 GŁOSOW NIE WIEM – 21 GŁOSÓW CZY OBECNIE PATRIOTYZM MA DU Ż E ZNACZENIE? TAK – 69 GŁOSÓW NIE – 15 GŁOSÓW NIE WIEM – 34 GŁOSÓW

35 CO MO Ż NA ZROBI Ć, ABY W DZISIEJSZYCH CZASACH ZASZCZEPI Ć W SERCACH M Ł ODYCH LUDZI PATRIOTYZM? 1.Należy organizować różnorodne uroczystości z rocznic i obchodów świąt państwowych. 2.Zachęcać i zapraszać Polaków na imprezy patriotyczne. 3.Organizować dla młodzieży spotkania z wybitnymi żyjącymi wielkimi Polakami i wystawy poświęcone zmarłym polskim patriotom. 4.Dawać przykład bycia dobrym patriotą- uczyć się i pracować dla dobra Ojczyzny.

36

37 PREZENTACJ Ę PRZYGOTOWALI : UCZNIOWIE KL. II A – MARTYNA, KAROLINA, PATRYCJA, MARZENA. UCZNIOWIE KL. II B – ALEKSANDRA, SYLWIA, JOANNA, MARCELINA, ANNA, NATALIA, DOMINIKA, ANITA, PATRYCJA. OPRACOWANIE KOMPUTEROWE: PATRYCJA I ALEKSANDRA OPIEKA MERYTORYCZNA – MGR DANIELA JARMASZEWICZ


Pobierz ppt "POLSCY PATRIOCI Jestem Polką... Jestem Polakiem..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google