Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jestem Polką... Jestem Polakiem...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jestem Polką... Jestem Polakiem..."— Zapis prezentacji:

1 Jestem Polką... Jestem Polakiem...
POLSCY PATRIOCI Jestem Polką... Jestem Polakiem...

2 Mikołaj Kopernik Henryk Tadeusz Dąbrowski Kościuszko Józef Piłsudski Emilia Plater Adam Mickiewicz Wisława Szymborska Maria Skłodowska Lech - Curie Wałęsa Ks. Jerzy Popiełuszko Jan Paweł II

3 MIKOŁAJ KOPERNIK Nicolaus Copernicus, ur.19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja we Fromborku – astronom, autor dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” ( O obrotach ciał niebieskich), przedstawiającego heliocentryczną wizję Wszechświata. Był wybitnym człowiekiem Renesansu, zajmował się astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem i tłumaczem. Od 1497 r. sprawował funkcję kanonika warmińskiego, a od 1511 r. kanclerza kapituły warmińskiej. Około 1458 r. przeniósł się do Torunia, gdzie przed 1464 zawarł małżeństwo z Barbarą Watzenrode. Miał czworo dzieci.

4 Mikołaj Kopernik na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Był uczniem astronoma Wojciecha z Brudzewa. W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze w Bolonii, został tam bliskim współpracownikiem astronoma Dominika Marii Novary. W Padwie skończył studia medyczne i uzyskał prawo do wykonywania praktyki lekarskiej. Imię Kopernika nadawano sondom kosmicznym, instytucjom i obiektom na ciałach niebieskich. Noszą je: duży krater na Księżycu (107 km średnicy) duży krater na Marsie (292 km średnicy) OAO-3 Copernicus ( A) - amerykański satelita do obserwacji w promieniach nadfioletowych i rentgenowskich, działał w latach Kopernik 500 (Interkosmos 9; A) - satelita radziecko-polski do badania promieniowania Słońca i jonosfery, działał w roku 1973 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK) w Toruniu znajduje się Dom Kopernika będący muzeum poświęconym astronomowi.

5 Gen.HENRYK DĄBROWSKI Generał urodził się 2 sierpnia 1755 roku w Pierzchowie nad Rabą w Małopolsce, zmarł 6 czerwca 1818r. w Winnej Górze w Wielkopolsce. Był uczestnikiem Insurekcji Kościuszkowskiej. Po upadku Insurekcji udał się do Paryża, gdzie pertraktował z Dyrektoriatem utworzenie Legionów. 9 stycznia 1797 roku, za zgodą Napoleona Bonaparte , głównego dowódcy wojsk francuskich utworzono Legiony Polskie. Dąbrowski wprowadził w legionach nowoczesny system dowodzenia, zniósł kary cielesne, nakazał naukę czytania i pisania oraz pogłębienie wiedzy z historii Polski. Legiony były szkołą patriotyzmu i demokracji.

6 Gen. Henryk Dąbrowski przyczynił się do utworzenia Księstwa Warszawskiego, brał udział w kampaniach 1806 i 1809 roku. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari. W 1812 roku , w czasie wojny francusko-rosyjskiej, dowodził jedną z polskich dywizji. W bitwie nad Berezyną został ciężko ranny. Po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, został naczelnym wodzem armii Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona, w 1815 roku, wrócił do Warszawy, gdzie stanął na czele Komitetu Organizacyjnego Wojskowego, którego celem było utworzenie wojska Królestwa Polskiego. Był senatorem i wojewodą, lecz ze względów zdrowotnych odsunął się od spraw publicznych. Zamieszkał w swoich dobrach w Winnej Górze, w Wielkim Księstwie Poznańskim. Pochowany został w miejscowym kościele-spoczywa w sarkofagu w bocznej kaplicy. Od 1997 roku, urna z jego sercem jest w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach Kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

7 Gen. TADEUSZ KOŚCIUSZKO
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III, ur. 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 r. w Solurze, w Szwajcarii. Generał polski i amerykański, inżynier fortyfikator, brał udział w wojnie o niepodległość USA, wzniecił antyrosyjskie powstanie w Rzeczypospolitej. Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej w Insurekcji 1794 roku.. Na jego cześć wybudowano Kopiec Kościuszki w Krakowie. Najwyższy szczyt Australii również nosi nazwę Mount Kościuszko (Góra Kościuszki). W 1818 roku ciało T.Kościuszki pochowano w katedrze Wawelskiej, a jego serce umieszczono w urnie na Zamku Królewskim w Warszawie

8 Jest bohaterem narodowym Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Brał udział w amerykańskiej wojnie o niepodległość 1776 roku. 24 marca 1794 roku, na rynku krakowskim, złożył uroczystą przysięgę jako wódz Insurekcji i ogłosił zaciąg do powstańczej armii. Bitwa pod Racławicami była pierwszym zwycięstwem powstańców. 10 października 1794 r. Kościuszko zostaje ranny w bitwie pod Maciejowicami W rosyjskiej niewoli przebywa do 1796 roku. Od 1798 mieszkał pod Paryżem. Car Rosji zabiegał o poparcie Kościuszki dla idei utworzenia Królestwa Polskiego ( Kongresowego), czego Kościuszko nie uczynił. Uhonorowany wieloma pomnikami w amerykańskich miastach, na polu bitwy pod Saratogą oraz przed uczelnią wojskową West Point.

9 JÓZEF PIŁSUDSKI Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1876 w Zułowie pod Wilnem, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik Państwa polskiego w latach i naczelny wódz Armii polskiej od 11 listopada 1918 roku, Pierwszy Marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski ( i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczpospolitej, wprowadzonych w 1926 roku po zamachu stanu. Pośród zwolenników Piłsudskiego , zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, używano jego przydomków – Komendant, Dziadek i Marszałek.

10 Autor: Jan Lechoń „Piłsudski”
W okresie dwudziestolecia międzywojennego, wokół osoby pierwszego marszałka Polski budowany był swoisty kult. Polegał on na przypisywaniu mu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega i wizjonera. Przez swych zwolenników był uważany za jedyną osobę w Polsce , która jest w stanie wyprowadzić kraj z kryzysu politycznego i gospodarczego. Jego portrety wisiały wówczas na ścianach w instytucjach i urzędach państwowych . Marszałek był głównym tematem wielu utworów literackich. Konnica ma rabaty pełne galanterii. Lansjery – bohatery! Czołem kawalerii. Hej, kwiaty na armaty! Żołnierzom do dłoni! Katedra oszalała! Ze wszystkich sił dzwoni. Księża idą z katedry w czerwieni i złocie, Białe kwiaty padają pod stopy piechocie. Szeregi za szeregiem! Sztandary! Sztandary! A on mówić nie może. Mundur na nim szary. Autor: Jan Lechoń „Piłsudski”

11 Józef Piłsudski zmarł w Belwederze
Józef Piłsudski zmarł w Belwederze. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją jedności narodowej. Ogłoszona została żałoba narodowa. Ciało marszałka złożono w krypcie św. Leonarda na Wawelu, ostatecznie 22 czerwca 1937 r. trumnę przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. W 1936 roku, serce Piłsudskiego zostało złożone w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie w Wilnie. Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą Za innych śladem iść tą samą drogą. Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu Gniazdo na skałach orła, niechaj umie Spać, gdy źrenice czerwone od gromu I słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem. Matka i Serce Syna

12 EMILIA PLATER Urodziła się 13 listopada w 1806 roku w Wilnie.
Gdy miała 9 lat rodzice jej rozwiedli się, stąd dzieciństwo spędziła w Inflantach, w majątku Liksana należącym do jej krewnych. Wyniosła z domu staranne wykształcenie. Uczyła się arytmetyki,interesowała się historią. Na stole jej, wraz z książkami leżały pistolety, sama dbała o swojego konia, była znakomitym jeźdźcem. W 1829 roku odbyła podróż po Polsce, popierała ówczesny ruch patriotyczny, czytała lektury Filomatów i Filaretów. Jej ideałem była grecka bohaterka Bubulina, która w czasie powstania greckiego ofiarowała cały swój majątek na rzecz powstańców, uzbroiła 3 okręty i sama nimi dowodziła.

13 29 listopada 1830 roku w Warszawie wybucha Powstanie Listopadowe
29 listopada 1830 roku w Warszawie wybucha Powstanie Listopadowe. Emilia Plater jest jedną z pierwszych inicjatorek samodzielnego powstania na Litwie. Jako kobieta nie zostaje wcielona do oddziału partyzanckiego. Obcina więc swoje długie włosy, każe sobie i swej towarzyszce Marii Prószyńskiej uszyć stroje męskie. Uzbrojona w pistolety i sztylet wyrusza walczyć w powstaniu. Uformowany przez nią oddział liczył 280 strzelców, kilkuset chłopów kosynierów i 60 kawalerzystów. Stoczyła wiele zwycięskich potyczek, maszerowała na Dyneburg. Dzieliła z podkomendnymi wszystkie trudy walki partyzanckiej, zyskała sobie ich miłość i szacunek. Nadano jej honorowy stopień kapitana i powierzono dowództwo 1 kompanii 1 Pułku Piechoty Litewskiej. Trudy walk- zmęczenie, głód, bezsenność, okazały się ponad siły fizyczne Emilii. Wyczerpana, mimo troskliwej opieki w gościnnym dworze Ignacego Abłamowicza w Justianowie, umiera. Zwłoki jej zostały złożone na cmentarzu w Kopciowie, w dobrach Abłamowiczów, mogiła istnieje do dzisiaj.

14 MARIA SKŁODOWSKA – CURIE
Wielka polska uczona Maria Skłodowska Curie stworzyła podwaliny pod rozwój współczesnej fizyki i chemii. Nagrody Nobla były uwieńczeniem jej pionierskich dokonań. „Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też o potrzebach ogółu. Lecz potrzebuje  również marzycieli, których bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną." Maria Skłodowska - Curie

15 Opracowała teorie promieniotwórczości oraz odkryła dwa nowe pierwiastki: rad i polon. Pod jej kierunkiem przeprowadzono też pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniono ją Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Pierwszy raz - w 1903 roku - z fizyki: za badania nad odkrytym zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 z chemii za wydzieleniem czystego radu. Jest jedyną kobietą, która Nagrodę Nobla otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym tą nagrodą w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 w Warszawie. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi. Organizowała zajęcia dla dzieci wiejskich i nauczała języka polskiego, historii, algebry. W czasie I Wojny Światowej uczyła personel medyczny jak wykonywać prześwietlenia. Jednak większość swojego życia spędziła we Francji poświęcając się nauce.

16 ADAM MICKIEWICZ Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka Po ukończeniu szkoły powiatowej rozpoczął studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego. W 1817 roku, wraz z kolegami założył Towarzystwo Filomatów i Filaretów (miłośników wiedzy). Na początku lat 20. XIX wieku, napisał „Ballady i romanse”, uważane za manifest polskiego romantyzmu. Za zaangażowanie w tajne stowarzyszenie zostaje aresztowany i uwięziony w Wilnie ( ), następnie zesłany do Rosji. W 1829 Mickiewicz wyjechał do Niemiec,potem do Rzymu, gdzie dowiedział się o wybuchu Powstania Listopadowego. W 1832 roku udaje się do Paryża. W Paryżu, w 1834 roku, została wydana słynna epopeja Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.

17 MIEJSCA ZWIAZANE Z ADAMEM MICKIEWICZEM RĘKOPISY DZIEŁ
Dom Adama Mickiewicza w Nowogródku Herb Poraj Tablica ku czci Mickiewicza na rynku w Kownie Oda do młodości – rękopis z 1820

18 Mickiewicz to wzór romantycznego poety-Polaka: wybitna indywidualność, poeta-prorok, wyrażający uczucia i tęsknoty całego narodu. Jak bardzo był wówczas ceniony, pokazują słowa innego wielkiego romantyka Zygmunta Krasińskiego, który twierdził: MY Z NIEGO WSZYSCY Twórczość Mickiewicza, prawdziwie wybitna, nie przeminęła wraz z nadejściem kolejnej epoki, oparła się działaniu czasu i do dziś stanowi niewyczerpane źródło inspiracji, a wielki romantyk jest ciągle olbrzymim autorytetem. Bardzo trafnie znaczenie Mickiewicza dla tożsamości Polaków określa poeta Tadeusz Różewicz, porównując jego twórczość do chleba, którym karmi się cały naród: Chleb który żywi i zachwyca który się w krew narodu zamienia poezja Mickiewicza Tadeusz Różewicz, Chleb Zmarł nagle 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu. Pochowany we Francji, na polskim cmentarzu w Montmorency. Prochy Mickiewicza sprowadzono do Polski w 1890 r. i złożono na Wawelu w Krakowie.

19 WISŁAWA SZYMBORSKA Szymborska Wisława (1923-), polska poetka, krytyk literacki. Laureatka Nagrody Nobla Urodzona w Bninie (Poznańskie), od 1931 w Krakowie studiowała polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w redakcji Życia Literackiego, gdzie przez wiele lat kierowała działem poezji w zespole redakcyjnym miesięcznika "Pismo" (Kraków). Twórczość Szymborskiej prezentuje mistrzostwo artystyczne nawiązujące do doświadczeń poezji XX w. oraz tradycji humanistycznej. Cechuje je precyzja słowa, posługiwanie się ironią i paradoksem, przetworzone poetycko treści filozoficzne.

20 "Wisława Szymborska jest nie tylko jednym z najbardziej wyrafinowanych poetów żyjących współcześnie, ale także najlepiej rozumianych. W wierszach zadziwiających różnorodnością i głębią, z humorem i przenikliwością opisuje, czym było życie w epoce głębokich przewartościowań intelektualnych. Jej muza jest subtelna, a nawet przewrotna". W 1990 otrzymała Nagrodę Fundacji Kościelskich, w 1991 Nagrodę im. Goethego, w 1995 Nagrodę im. Herdera Laureatka Nagrody Nobla w 1996 za: "poezję, która z ironiczną precyzją odsłania prawa biologii i działania historii we fragmentach ludzkiej rzeczywistości„ W 1996 r. otrzymała tytuł „człowieka roku” przyznawany przez tygodnik „Wprost” oraz nagrodę Pen Clubu. 11 III 1998 poetka otrzymała Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa; 08 VI najwyższe amerykańskie wyróżnienie przyznawane najwybitniejszym artystom - Dyplom honorowego członka Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.

21 Błogosławiony Ks.Jerzy Popiełuszko
( ) Urodził się w rodzinie rolniczej we wsi Okopy na Podlasiu. Po maturze w 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1972 r. przyjął święcenia, a później pełnił posługę kapłańską w kilku parafiach archidiecezji (ostatnią była parafia św. Stanislawa Kostki, w której był rezydentem). Od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające duszpasterstwo ludzi pracy – pielęgniarek i hutników. W stanie wojennym organizował pomoc prześladowanym, a od stycznia 1982 r. odprawiał sławne MSZE ZA OJCZYZNĘ, podczas których wygłaszał religijno-patriotyczne kazania.

22 Za prawdę trzeba cierpieć
Za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, są odpowiedzialni, byli w więzieniach, cierpią, to dlaczego ja, ksiądz, nie mam również dołożyć swojego cierpienia? — ks. Jerzy Popiełuszko Stał się obiektem jawnych i zakamuflowanych ataków władz – nieznani sprawcy włamywali się do jego mieszkania, wrzucili tam ładunek wybuchowy, kilka razy niszczyli samochód. 19 października 1984 roku, w drodze powrotnej z Bydgoszczy został uprowadzony, torturowany i zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego zwłoki wyłowiono dopiero 30 października z zalewu na Wiśle k. Włocławka. Mord na księdzu wywołał wstrząs i powszechne oburzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada 1984 roku zgromadził tysiące ludzi i przekształcił się w wielką manifestację.

23 Prezydent LECH WAŁĘSA Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 w Popowie, koło Lipna na Ziemi Dobrzyńskiej. Uczył się w pobliskim Halinie i Lipnie. Pracę zawodową rozpoczął w Pracowniczym Ośrodku Maszynowym w Łochocimie, jako elektryk mechanik. Stamtąd trafił do jednostki Wojskowej w Koszalinie.Służbę zakończył ze stopniem kaprala. Po powrocie z wojska ruszył do Gdańska. Jako zdolny fachowiec dostał pracę w Stoczni Gdańskiej im. „Lenina", gdzie zaczął pracować na stanowisku elektryka okrętowego (1967)

24 LATA 70. XX WIEKU Pierwsze wzmianki związane z jego działalnością opozycyjną sięgają 1968 roku – namawiał kolegów w stoczni do odmawiania udziału w masówkach potępiających strajki studentów. Włączył się w pracę Wolnych Związków Zawodowych ,organizował stoczniowców, kolportował ulotki, wraz z innymi działaczami organizował spotkania dotyczące praw pracowniczych i samokształcenia. Od początku lat siedemdziesiątych Lech Wałęsa wraz z rodziną żył pod stałą kontrolą i obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Jego telefon był „na podsłuchu", sam Lech Wałęsa był nieustannie śledzony i represjonowany.

25 PIERWSZA SOLIDARNOŚĆ Do rozpoczęcia strajku w sierpniu 1980 roku pozostawał bez pracy. Był jednym z głównych inicjatorów sierpniowego protestu i gdy tylko stoczniowcy zaczęli gromadzić się przed budynkiem dyrekcji stoczni, Lech Wałęsa wykonał swój słynny „skok przez płot" i znalazł się w sercu wydarzeń . Osobista postawa Lecha Wałęsy, nieustępliwe negocjacje i walka o postulaty , przyczyniły się do powstania NSZZ „Solidarność„. Reakcją totalitarnego państwa na ówczesne wydarzenia było wprowadzenie Stan Wojennego 13 grudnia 1981 roku. Lech Wałęsa był jednym z pierwszych internowanych.

26 W SŁUŻBIE NARODOWI W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W obawie przed zakazem powrotu do ojczyzny, Lech Wałęsa nie zdecydował się na osobisty odbiór tego wyróżnienia. Na uroczystości w Oslo godnie zastąpiła go jego Małżonka. 22 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa został pierwszym, demokratycznie wybranym w wyborach powszechnych prezydentem Rzeczypospolitej Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. Podróżując po całym świecie, przypomina nasze polskie doświadczenia i bezkrwawą walkę o pokój i demokrację.

27 Jan Paweł II Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II) - wł. Karol Józef Wojtyła. Urodzony 18 maja 1920 w Wadowicach. Syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Był chłopcem bardzo utalentowanym i wysportowanym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia, były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. Od września 1930 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Podczas nauki w gimnazjum zainteresował się teatrem.

28 LATA MŁODZIEŃCZE 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum i rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ( X 1938) Jesienią roku 1941 wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny. W roku 1942, wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza.

29 W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. 30 grudnia arcybiskupem metropolitą krakowskim. Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe, w roku 1978 KAROL WOJTYŁA został wybrany na papieża i przybrał imię JANA PAWŁA II.

30 PONTYFIKAT Jan Paweł II był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni).
Był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty.

31 BŁOGOSŁAWIONY Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005. Zmarł 2 kwietnia 2005,o godz Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r 1 maja 2011 roku, papież Benedykt XVI, ogłosił JANA PAWŁA BŁOGOSŁAWIONYM. Święto papieża – Polaka, będzie obchodzone 22 października każdego roku.

32 PATRIOTYZM – POJĘCIE PRZESTARZAŁE CZY AKTUALNE
PATRIOTYZM – POJĘCIE PRZESTARZAŁE CZY AKTUALNE? WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW NA TEMAT PATRIOTYZMU CO TO JEST PATRIOTYZM? „ miłość do Ojczyzny” – 77 głosów „szacunek dla własnego kraju” – 11 głosów „ duma ze swojego państwa” – 6 głosów „ wiara w swoje państwo” – 5 głosów „ bezgraniczne umiłowanie Ojczyzny i chęć poświęcenia dla niej życia” –2 głosy WYMIEŃ NAZWISKA TRZECH NAJWIĘKSZYCH PATRIOTÓW POLSKICH? Jan Paweł II – 45 głosów Tadeusz Kościuszko – 30 głosów Lech Wałęsa – 27 głosów Józef Piłsudski – 26 głosów Lech Kaczyński – 22 głosy Mikołaj Kopernik – 20 głosów Maria Skłodowska – Curie – 16 głosów

33 DUMA CZY WSTYD? – FAKTY Z HISTORII POLSKI
Z JAKICH OJCZYZNY JESTEŚ DUMNY? Odzyskanie niepodległości – 50 głosów Powstanie „Solidarności” – 20 głosów Zwycięstwo pod Grunwaldem – 15 głosów Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – 11 głosów Polska członkiem Unii Europejskiej – 11 głosów JAKICH FAKTÓW Z HISTORII POLSKI SIĘ WSTYDZISZ? Targowica - rozbiory Polski – 45 głosów Pogrom Żydów w Kielcach głosów Rządy komunistyczne – zależność Polski od ZSRR – 15 głosów Stan wojenny – 13 głosów

34 CZY PARIOTYZM MA ZNACZENIE DLA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY?
CZY UWAŻASZ, ŻE JESTEŚ PATRIOTĄ? TAK – 55 GŁOSÓW NIE – 10 GŁOSOW NIE WIEM – 21 GŁOSÓW CZY OBECNIE PATRIOTYZM MA DUŻE ZNACZENIE? TAK – 69 GŁOSÓW NIE – 15 GŁOSÓW NIE WIEM – 34 GŁOSÓW

35 CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY W DZISIEJSZYCH CZASACH ZASZCZEPIĆ W SERCACH MŁODYCH LUDZI PATRIOTYZM?
Należy organizować różnorodne uroczystości z rocznic i obchodów świąt państwowych. Zachęcać i zapraszać Polaków na imprezy patriotyczne. Organizować dla młodzieży spotkania z wybitnymi żyjącymi wielkimi Polakami i wystawy poświęcone zmarłym polskim patriotom. Dawać przykład bycia dobrym patriotą- uczyć się i pracować dla dobra Ojczyzny.

36

37 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWALI :
UCZNIOWIE KL. II A – MARTYNA, KAROLINA, PATRYCJA, MARZENA. UCZNIOWIE KL. II B – ALEKSANDRA, SYLWIA, JOANNA, MARCELINA, ANNA, NATALIA, DOMINIKA, ANITA, PATRYCJA. OPRACOWANIE KOMPUTEROWE: PATRYCJA I ALEKSANDRA OPIEKA MERYTORYCZNA – MGR DANIELA JARMASZEWICZ


Pobierz ppt "Jestem Polką... Jestem Polakiem..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google