Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa dróg przy użyciu Stabilizatora Gruntu ES JS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa dróg przy użyciu Stabilizatora Gruntu ES JS."— Zapis prezentacji:

1 Budowa dróg przy użyciu Stabilizatora Gruntu ES JS

2 ES JS ES JS (Enviro Solution JS) jest opatentowanym kopolimerem na bazie akrylu produkowanym w USA jako stabilizator gruntu. Produkt ten jest używany w USA i poza Stanami Zjednoczonymi przez ponad 20 lat przez drogowe firmy konstrukcyjne oraz przez armię USA do stabilizacji gruntu, utwardzania dróg gruntowych, oraz zapobieganiu erozji podłoża i zapobiegania kurzeniu się dróg gruntowych. środkiem, łatwym do przechowywania i używania ES JS (Enviro Solution JS) jest opatentowanym kopolimerem na bazie akrylu produkowanym w USA jako stabilizator gruntu. Produkt ten jest używany w USA i poza Stanami Zjednoczonymi przez ponad 20 lat przez drogowe firmy konstrukcyjne oraz przez armię USA do stabilizacji gruntu, utwardzania dróg gruntowych, oraz zapobieganiu erozji podłoża i zapobiegania kurzeniu się dróg gruntowych. środkiem, łatwym do przechowywania i używania

3 ES JS2 i ES JS3 Postępy technologiczne, i opracowywanie nowych nanotechnologii pozwalają nam na produkcję nowych rodzajów polimerów. Te awanse technologiczne doprowadziły do rewolucyjnego rozwoju nanotechnologii w JS2 i JS3

4 Działanie W momencie połączenia z ziemią, molekuły naszego polimeru wiążą się, łącząc silnie cząsteczki ziemi. Głównym powodem skuteczności więzów tworzonych przez JS są głębokie i wielokrotne krzyżowe łączenia, dające rezultat bardzo silnego ale elastycznego połączenia, które tworzą się w trakcie schnięcia, czyli wyparowywania wody. Po wyschnięciu JS staje się przezroczysty, nadając naturalny niezmieniony wygląd dla stwardniałej ziemi.

5 Przeznaczenie Budowa dróg Budowa dróg Stabilizacji gleby Stabilizacji gleby Powstrzymaniu kurzu, pyłu Powstrzymaniu kurzu, pyłu Zabezpieczeniu hałd przemysłowych Zabezpieczeniu hałd przemysłowych Powstrzymaniu erozji gleby Powstrzymaniu erozji gleby

6 Przykłady zastosowania Budowa dróg gruntowych Obszary rekreacyjne, ścieżki ParkingiPlace budowy Nasypy kolejowe Hałdy przemysłowe Lotniska

7 Drogi Gruntowe Budowa zwykłych, lekkich dróg gruntowych polega na zwykłym polaniu powierzchni zagęszczonego (np. walcem) i wygładzonego gruntu na którym ma powstać droga. Twardsze i bardziej trwałe drogi buduje się przy użyciu sprzętu drogowego poprzez zmieszanie Stabilizatora z kolejnymi warstwami gruntu i zagęszczeniu go i wygładzeniu. Tworzy się w ten sposób kilka warstw które głęboko stabilizują i utwardzają grunt.

8 Proces technologiczny Przygotowanie miejsca stosowania ES JS2: Sucha ziemia: Ziemia nie może być mokra, najlepsza jest lekko wilgotna lub sucha ziemia Pogoda: Miejsce musi być zabezpieczone przed deszczem przez 72 godziny. Temperatura powyżej 40°F (4°C).

9 Proces technologiczny cd. Przygotowanie podłoża : Spulchnienie ziemi: Należy spulchnić ziemię do wymaganej głębokości 6 (15cm) Kamienie i duże bryły: Należy usunąć wszystkie obiekty większe niż (4+/10cm+), ponieważ mogą wpłynąć na proces zagęszczania

10 Proces technologiczny cd. Przygotowanie sprzętu i narzędzi: Inf.: Należy ustawić urządzenie do wymaganej szerokości oraz wydajności. Przykład: Pokrycie: Urządzenie powinno nakładać za każdym razem jednakowe i równe warstwy na wykonywanej nawierzchni. Dozowanie: Ilość dozowanego ES JS2 powinna być dobrana w taki sposób aby umożliwić równomierne pokrycie nawet w przypadku wielokrotnego nakładania warstw.

11 Proces technologiczny cd. W procesie nakładania ES JS2 stosować można wszelkiego rodzaju maszyny urządzenia oraz narzędzia przystosowane do rozpylania cieczy

12 Proces technologiczny cd. Nakładanie ES JS2: Inf.: Nakładać polimer równo na całej przygotowanej powierzchni Przykład: Stabilizacja na głębokość 6 (15cm) - (25 ft²/gal.) (0.63L/m²) - 1,000 gal. (ES JS2) x 25 ft²/gal. Wody = 25,000 ft² (2,323 m²) Wykonanie: Wymieszać ES JS z wodą aż do uzyskania równomiernej mieszaniny

13 Proces technologiczny cd. Przygotowanie sprzętu wodnego do użycia: Kalkulacja Ilości wody: Ilość wody potrzebna aby osiągnąć optymalną wilgotność musi być kalkulowana w terenie przez porównanie istniejącej wilgoci w ziemi z obliczoną optymalną wilgocią (OMC) obliczona przy pomocy Amerykańskiego testu laboratoryjnego ASTM D2216-92. Wilgoć w terenie może być osiągnięta przez obliczenie średniej w czterech miejscach mierzone przy pomocy atomowego miernika gęstości. Testowanie istniejącej gleby aby osiągnąć OMC jest wymagane aby dokładnie stwierdzić ilość wody potrzebną do osiągnięcia OMC. Niewystarczająca ilość wody spowoduje suche miejsca a nadmiar wody spowoduje miękkie, błotniste miejsca. OMC jest krytyczna gdy ubijamy dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości.

14 Typowe zastosowanie JS2 koncentrat Dopuszczone do ruchu Cześci wody m²/LL/m² Zbiorniki Retencyjne 0.52.04Nie2 Pasy startowe (ciężkie samoloty) 0.91.16Tak4 Pasy startowe (samoloty 1-silnikowe) 1.20.81Tak6 Lądowiska helikopterów (ciężkie) 1.10.91Tak5 Lądowiska helikopterów (lekkie) 1.70.58Tak8 Drogi – ciężkie pojazdy i kopalnie 1.50.68Tak6 Drogi wojskowe (ciężki sprzęt) 1.60.63Tak6 Drogi (duże natężenie ruchu) 1.60.63Tak6 Podjazdy 1.60.63Tak6 Parkingi 1.60.63Tak6 Drogi (małe natężenie ruchu) 1.70.58Tak7 Drogi na polach golfowych 1.20.81Tak5 Ścieżki na polach golfowych 2.00.51Tak8 Deptaki 2.50.41Tak10 Konserwacja drogi wykonanej ES JS 2.50.41Tak4 Ścieżki rowerowe 2.90.34Tak10 Parkingi tymczasowe 2.90.34Tak10 Tymczasowe drogi i podjazdy 3.70.27Tak13 Pobocza 3.90.25Tak14 Erozja zboczy i nasypów (duży spadek) 20.41Nie5 Erozja zboczy i nasypów (mały spadek) 50.19Nie12 Hałdy przemysłowe (duży spadek) 50.19Nie9 Hałdy przemysłowe (średni spadek) 70.15Nie12 Hałdy przemysłowe (mały spadek) 80.13Nie14 Składowanie i izolowanie materiałów niebezpiecznych 40.25 Nie 8 Wysypiska śmieci – zabezpieczanie i likwidacja 90.11Nie10 Kontrola zapachu i oparów 90.11Nie20 Hałdy kopalniane – zabezpieczenie i renowacja 110.09Nie12 Zabezpieczenie przewożonych materiałów sypkich 250.04 Nie 29 Kontrola pylenia – kurzu (30 dni) 310.03Nie34 Kontrola pylenia – kurzu (90 dni) 200.05Nie21 Kontrola pylenia – kurzu (6 mcy) 140.07Nie15

15 Proces technologiczny cd. Przygotowanie sprzętu wodnego do użycia cd.: Dysza aplikująca: Ustaw dysze aplikującą do wymaganej szerokości, wysokości i ilości dozowania. Zalecany jest test sprzętu przed dostarczeniem na teren aplikacji Powierzchnia: Dysza aplikująca powinna dawać równą powłokę produktem na całym terenie do aplikacji. Tempo Spryskiwania: Ustaw tempo spryskiwania wystarczająco wysoko aby zapewnić równe pokrycie przy wielokrotnych warstwach ale również wystarczająco nisko aby zapobiec spływaniu wody z terenu aplikacji

16 Proces technologiczny cd. Rozlej i wmieszaj wodę w ES JS2 obszar aplikacji Aplikacja: Rozlej produkt równo na teren obszaru aplikacji Procesowanie: Wymieszaj ziemię na terenie aplikacji aż do momentu gdy woda będzie równo rozproszona w ziemi I OMC jest osiągnięte.

17 Proces technologiczny cd. Wyrównanie i ubicie: Wyrównanie: Wyprofiluj, ukształtuj teren aby osiągnąć odpowiedni spływ wody (zalecamy pochył 2-4% minimum) Ubicie: Ubij teren do minimum 95% ( według ASTM D 698 D 1557 nadzorczy test gęstości) i również zachowaj OMC. Najlepiej, użyj walca z pompowanymi oponami do wstępnego ubicia, aby zapobiec przyklejaniu się ziemi do walca, potem przejedź ciężkim z gładkim stalowym walcem z wibratorem, i na zakończenie bez wibratora.

18 Proces technologiczny cd. Czyszczenie sprzętu i narzędzi po użyciu: Wypłukanie: Wypłucz cały sprzęt użyty do aplikacji polimeru aż będzie kompletnie czysty. Jeżeli pozwolisz aby ES JS2 wysechł i zastygł będziesz musiał użyć wody pod ciśnieniem lub pary pod ciśnieniem i szczotki aby oczyścić sprzęt.

19 Proces technologiczny cd. Ruch pojazdów i proces zastygania: Zapobiegnij jakiejkolwiek działalności na terenie aplikacji aż ziemia wyschnie I zastygnie Pozwól aby teren aplikacji wysechł I zastygnął przez około 24 godziny

20 Proces technologiczny cd. Warstwa powierzchniowa: Jeżeli wykonana warstwa mieszana nie będzie pokryta alternatywną warstwa powierzchnia (asfalt, beton, itp.) wtedy potrzeba jest dodatkowa warstwa polimeru jako metoda izolacji i zabezpieczenia uzyskanej warstwy przed ścieraniem

21 Zalety drogi polimerowej minimalna zmiany w gruncie na miejscu budowy, minimalna ingerencja w warunki gruntowo-wodne a co za tym idzie minimalizacja zagrożeń stabilności konstrukcji gruntu po budowie drogi, minimalizacja wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych na proces budowlany i eksploatacyjny, minimalizacja czynności, związanych z wymianą podłoża mas ziemnych, unikamy całkowitej wymiany gruntu, następuje tylko czasem minimalna wymiany gruntów (uzdatnienie poprzez dowóz części podłoża o lepszych właściwościach niż zastałe), unikamy zatem wywozu, dowóz, składowania, utylizacji i wszystkich kłopotów związanych z dowozem i wywozem jak niszczenie ciężkim sprzętem istniejących dróg, unikamy kosztów eksploatacji taboru i minimalizujemy zużycie paliw, zmniejszamy wydatnie zaangażowanie sprzętu i kosztów związanych z tym, minimalizujemy degradację środowiska naturalnego, społecznego i istniejącej infrastruktury drogowej, zmniejszamy znacząco zużycia drogich materiałów konstrukcyjnych jak kruszywa,

22 Zalety drogi polimerowej skracamy czas budowy, minimalizujemy ilość roboczogodzin i motogodzin maszyn i urządzeń, minimalizujemy wielokrotnie koszty zabiegów utrzymaniowych eksploatacji dróg i, remontów - zmieniamy tylko zużywających się warstwy ścieralne, znacząco przedłużamy czas eksploatacji drogi wykonanej tą metodą, technologia polimerowa jest bezpieczna dla środowiska i ludzi na etapie produkcji polimeru jak też w postaci półproduktu do budowy drogi i po wykonaniu (np. asfalty są lotne i podlegają parowaniu), dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania innych materiałów obecnych w gruncie (np. żużli, skażonych kruszyw, drogowych, kolejowych, hałd pochodzących z produkcji cementu, górniczych, pyłów kominowych itp.), przez wbudowanie ich w szczelnej płycie gruntowo - polimerowej, bardzo mocna i elastyczna podbudowa drogi wykonana metoda polimerową pozwala na korzystanie w cieńszych warstw ścieralnych jak również na wykonie, parkingów ścieżek rowerowych, chodników pieszych i dróg o małym natężeniu bez warstwy ścieralnej szczególnie asfaltowej i na dodatek w różnych kolorach, w efekcie technologia polimeru ES JS pozwala na łączne obniżeni kosztów budowy drogi o 30 – 50% a kosztu remontu istniejącej drogi nawet o 65 %.

23 Ważne Typ gleby Każdy Czas wiązania 24 godziny (@ 70 ° F/21 ° C) w innej temperaturze odparowanie wody i czas może ulec zmianie Zimny klimat Może znacznie wydłużyć czas schnięcia Zamrażanie Brak zmian produktu Żywotności nawierzchni 12-36 miesięcy do pierwszej konserwacji Konserwacja Około 30% pierwotnej ilości produktu użyte po 12-36 miesiącach. Deszcz / Opady Brak wpływu na nawierzchnie

24 Ale pamiętaj, że… ES JS to nie tylko drogi, to także: Zapobieganie erozji gleb Obszary rekreacyjne parkingi Redukcja zapylenia Chodniki i ścieżki turystyczne Działania wojskowe

25 Ile to kosztuje??? Droga o długości 1 km długości i 8 m szerokości: Używając Stabilizatora Gruntu ES JS można zbudować drogę o utwardzonym tym stabilizatorem podkładzie i pokrytą tanią warstwą wodoodporną za koszt 28 653 USD Używając standardowych w USA, metod budowy dróg, dając jako podkład warstwy ABC i dywanik asfaltowy koszt w USA to 88.659 USD Koszt porównywalnego odcinka (1 km dł x 8m szer) drogi wykonanego przy użyciu Stabilizatora Gruntu jest o ponad 3x niższy niż przy użyciu tradycyjnych metod. Oszczędność to ponad 60 000 USD!!!!! W obydwu przypadkach uwzględniona koszt maszyn, pracy ludzkiej i użytych materiałów. Rzeczywiste oszczędności mogą się zmieniać w zależności od aktualnych kosztów pracy, paliwa i kursu USD.

26 Rodzaje opakowań Rodzaj opakowaniaWagaWymiary Beczka 55 galonów 208 litrów 24x24x36 61x61x91cm Paleta ze zbiornikiem 275 galonów 1,041 litrów 40x48x46 101x121x117cm 20 Kontener 2,200 galonów 8,328 litrów 40 Kontener 4,675 galonów 17,698 litrów

27 Warunki Handlowe Ceny Aktualna ceny ES JS jest dostępna na życzenie. Warunki płatności Przedpłata Metoda płatności Przelew bankowy Oferty Propozycje oficjalne ofert są dostępne na życzenie Limity produkcji Brak

28 Właściwości fizyczne POSTAĆ POSTAĆ Płyn (JS, JS2) Proszek (JS3) KOLOR KOLORBiały Zapach Zapach Ledwo wyczuwalny pH pH 4,5 - 6 GĘSTOŚĆ GĘSTOŚĆ 1,05 – 1,10 (woda = 1) GRUPA CHEMICZNA GRUPA CHEMICZNA Winylowa Emulsja Kopolimerowa

29 Dane Fizykochemiczne KLASYFIKACJA JAKO MATERIAŁ WYBUCHOWY KLASYFIKACJA JAKO MATERIAŁ WYBUCHOWYNie TEMPERATURA SAMOZAPŁONU TEMPERATURA SAMOZAPŁONU Około 500 ºC (932 ºF) KLASYFIKACJA JAKO MATERIAŁ ŁATWOPALNY W/G (OSHA/NFPA) KLASYFIKACJA JAKO MATERIAŁ ŁATWOPALNY W/G (OSHA/NFPA)Nie PRODUKTY GAŚNICZE PRODUKTY GAŚNICZE Woda, piana, proszek, CO2 WYPOSAŻENIE GAŚNICZE WYPOSAŻENIE GAŚNICZE Używać masek oddechowych, ubrania ognioodporne NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I ZAPŁONU NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I ZAPŁONU Pył zmieszany z powietrzem może stanowić zagrożenie PRODUKTY SPALANIA PRODUKTY SPALANIA Woda, CO2, CO

30 Wpływ na organizm człowieka KONTAKT / WNIKANIE DO ORGANIZMU KONTAKT / WNIKANIE DO ORGANIZMU Oczy, skóra, układ oddechowy, układ pokarmowy DZIAŁANIE I OBJAWY DZIAŁANIE I OBJAWY Skóra : może powodować podrażnienie Połkniecie: Brak niebezpieczeństwa w normalnym użytkowaniu – produkt nie do spożycia Drogi oddechowe: Długie narażenie na wdychanie proszku może spowodować objawy podrażnienia dróg oddechowych. RAKOTWÓRCZOŚĆ RAKOTWÓRCZOŚĆ Produkt nie zawiera 0.1% lub więcej substancji chemicznych z wykazu International Agency for Research on Cancer (IARC), National Toxicology Program (NTP) oraz Occupational Safety and Health Administration (OSHA) wskazanych jako środki rakotwórcze.

31 Dane Bezpieczeństwa PRZECHOWYWANIE PRZECHOWYWANIE W standartowych warunkach brak niebezpieczeństw odnośnie przechowywania NIEPORZĄDANE REAKCJE Z INNYMI MATERIAŁAMI NIEPORZĄDANE REAKCJE Z INNYMI MATERIAŁAMIBrak NIEBEZPIECZEŃSTWO DEKOMPOZYCJI / USZKODZENIA PRODUKTU NIEBEZPIECZEŃSTWO DEKOMPOZYCJI / USZKODZENIA PRODUKTU W przypadku prawidłowego przechowywania brak, w podwyższonej temperaturze może nastąpić wydzielanie kwasu octowego ZAGROSZENIE PODCZAS POLIMERYZACJI ZAGROSZENIE PODCZAS POLIMERYZACJIBrak UTLENIANIE, PAROWANIE PROSZKU ES JS2 UTLENIANIE, PAROWANIE PROSZKU ES JS2Brak

32 Dane Ekologiczne ES JS2 był testowany toksykologicznie i ekologicznie, oraz porównywany z podobnymi produktami. ES JS2 był testowany toksykologicznie i ekologicznie, oraz porównywany z podobnymi produktami. Stwierdzono, że produkt nie zawiera 0.1% lub więcej substancji chemicznych z wykazu International Agency for Research on Cancer (IARC), National Toxicology Program (NTP) oraz Occupational Safety and Health Administration (OSHA) wskazanych jako środki rakotwórcze. EKO TOKSYCZNOŚĆ EKO TOKSYCZNOŚĆ Brak wpływu ES JS2 na środowisko wodne WPŁYW NA ŚRODOWISKO WPŁYW NA ŚRODOWISKOBrak Ponadto odpady produktu nie są klasyfikowane przez RCRA jako odpady niebezpieczne. Składowanie odpadów nie jest obarczone jakimikolwiek specjalnymi przepisami wg RCRA odnośnie szczególnych warunków składowania. Ponadto odpady produktu nie są klasyfikowane przez RCRA jako odpady niebezpieczne. Składowanie odpadów nie jest obarczone jakimikolwiek specjalnymi przepisami wg RCRA odnośnie szczególnych warunków składowania.

33 ES JS jest trwałym, ekonomicznym, nie toksycznym i bezpiecznym dla środowiska środkiem, łatwym do przechowywania i używania. ES JS jest trwałym, ekonomicznym, nie toksycznym i bezpiecznym dla środowiska środkiem, łatwym do przechowywania i używania.

34 Zamiast Podsumowania Korzyści stosowania ES SJ Elastyczny po wysuszeniu Łatwy w stosowaniuBiodegradowalnyBezbarwny po wysuszeniuBezzapachowyNiepalnyNieklasyfikowany jako materiał niebezpiecznyNie powoduje korozjiPowierzchnia wykonana z ES JS nie jest śliskaBrak ograniczeń przewozowychBezpieczny dla środowiskaProsty w utrzymaniu i konserwacjiMożliwość dodania pigmentów w celu zmiany koloruBezpieczny dla ludzi, zwierząt, roślinWodoodporny (raz wysuszony nie absorbuje wody)Brak tendencji do przylegania do pojazdów i oponNie wnika w głąb ziemiOdporny na światło i promienie UVNie ulega wypłukaniuOdporny na ziemię o zmienionym PHŁatwy w mieszniu z wodą w procesie nakładaniaspełnia normy odnośnie wydzielania mikrocząsteczek

35


Pobierz ppt "Budowa dróg przy użyciu Stabilizatora Gruntu ES JS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google