Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?"— Zapis prezentacji:

1

2 KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?

3 POŁOŻENIE KRAŚNIKA

4 - bliskie sąsiedztwo z Portem Lotniczym Lublin, - paneuropejski korytarz tranzytowy wschód – zachód; droga ekspresowa S-17, - wysoko rozwinięta infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą (4 przejścia), - obszar graniczny Unii Europejskiej, Lubelszczyzna oknem na Europę Wschodnią i Azję Środkową. POŁOŻENIE KRAŚNIKA

5 - tereny bogate w ziemie uprawne - uprawa owoców miękkich malin, truskawek, porzeczek, wiśni i jabłek oraz innych. - ręcznie formowana, kraśnicka cegła W Kraśniku działa kilka manufakturowych cegielni produkujących tradycyjnymi, znanymi od ponad stu lat technikami. Powstaje w nich cegła z glin lessowych - nie tylko jako materiał typowo budowlany, ale także dekoracyjny. Z niej właśnie odrestaurowano kilkadziesiąt lat temu Zamek Królewski w Warszawie. - Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku Z TEGO SŁYNIEMY Jest pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję łożysk tocznych w Polsce. Działa od 1948 roku. Produkuje około 16 mln sztuk łożysk rocznie. Eksportuje swoje produkty min. do: Niemiec, Anglii, Austrii, Francji, Indii, Pakistanu, Turcji, USA, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

6 KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA?

7 - atrakcyjne tereny inwestycyjne objęte zwolnieniami podatkowymi, - duży rynek wysoko wykwalifikowanych pracowników z niższymi od średniej krajowej oczekiwaniami płacowymi - w związku z obecnością na lokalnym rynku takich firm jak Tsubaki Hoover Polska, FŁT Kraśnik S. A. oraz firm z nimi współpracujących, - bliskie położenie Lublina, który jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce wschodniej (uczelnie techniczne, medyczne, ekonomiczne) dysponującym ogromnym kapitałem ludzkim, - miasto otwarte na współpracę z inwestorami, NASZE ATUTY

8 Kraśnik posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne typu greenfield i brownfield. - Uzbrojenie w 2013 roku kraśnickiej podstrefy ekonomicznej to kluczowa inwestycja, której realizacja stała się możliwa dzięki pozyskaniu w ubiegłym roku unijnej dotacji wynoszącej ponad 5 mln zł, - Strefa Inwestycji – Kraśnik to teren inwestycyjny położony na 10 działkach przeznaczonych do sprzedaży. Istnieje możliwość podziału nieruchomości według potrzeb inwestora. Wkrótce powstaną drogi o długości 1 km umożliwiające dostęp do działek inwestycyjnych, zostanie wybudowana sieć wodociągowa o dł. 1,45 km, sieć kanalizacyjna i sanitarna o dł. 1,22 km, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 2,62 km oraz 1,26 km sieci tzw. kanalizacji teletechnicznej, ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE

9 STREFA INWESTYCJI - KRAŚNIK

10 Wielkość zwolnienia podatkowego w kraśnickiej podstrefie jest na maksymalnym w Polsce poziomie i wynosi: - zwolnienie z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi: a) 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych (powyżej 250 pracowników), b) dla przedsiębiorców średnich - 60% (do 250 pracowników), c) dla małych - 70% (do 50 pracowników). Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat – dla dużych przedsiębiorców lub przez 3 lata – dla małych i średnich przedsiębiorców Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników dla dużych przedsiębiorców, a dla przedsiębiorców małych i średnich - odpowiednio - 70% i 60%. Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat - dla dużych lub przez 3 lata dla małych i średnich firm. ZWOLNIENIA PODATKOWE

11 Lokalne ulgi dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Propozycje przygotowane przez kraśnicki magistrat zakładają okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stanowią nową inwestycję. Zwolnienie może obejmować całość zobowiązania lub jego część. Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą udziela się, jeżeli zostaną utworzone nowe miejsca pracy w wyniku nowej inwestycji, a wzrost zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres korzystania ze zwolnienia. ULGI W PODATKACH OD NIERUCHOMOŚCI

12 W Kraśniku utworzone zostało Centrum Obsługi Biznesu zajmujące się: - współpracą z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami, - sprawowaniem opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów podmiotami; pomoc prawna dla przedsiębiorców, - rozpoznaniem oraz analiza rynków zagranicznych związanym z poszukiwaniem i pozyskiwaniem inwestorów, - współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. - sporządzaniem i aktualizacją miejskiej oferty inwestycyjnej, - inicjowaniem i sporządzaniem wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych, MIASTO OTWARTE NA BIZNES

13 KRAŚNIK. INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?

14 - Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. powstała w 1948 roku. Jest największym i najstarszym producentem łożysk tocznych w Polsce. Produkuje łożyska głównie dla motoryzacji, energetyki, hutnictwa, górnictwa, rolnictwa, przemysłu stoczniowego oraz przemysłu zbrojeniowego. Wysokiej jakości wyroby FŁT znajdują nabywców w kilkudziesięciu krajach świata. Proces przekształceń zapoczątkowany w 1995 roku sprawił, że Fabryka Łożysk Tocznych z przedsiębiorstwa państwowego przeobraziła się w sprawnie działającą spółkę akcyjną. FŁT Kraśnik S.A. to wciąż największy pracodawca w mieście. Zatrudnia blisko 2000 osób. To ostatnia z dużych firm polskiego przemysłu łożyskowego, która nadal należała do Skarbu Państwa. - Przejęcie przez Tri Ring Group Corporation of China Fabryki Łożysk Tocznych to druga co do wielkości chińska inwestycja w Polsce. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH

15 KRAŚNIK STOLICĄ ZIELONEJ ENERGII

16 Ogłoszony w 2012 roku miejski program inwestycyjny Nowa Energia dla Kraśnika zakłada szerokie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez inwestycje w m. in. bioelektrownie, instalacje solarne, farmy fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne czy energię geotermalną, a także działania mające na celu oszczędności energii oraz redukcję emisji CO2. Realizowane w ramach programu inwestycje: Nowa Energia dla Kraśnika - Instalacje solarne dla mieszkańców to największy projekt z dofinansowaniem z UE, który będzie realizowany przez samorząd miejski w historii. Rekordowe dofinansowanie dla Miasta wyniesie ,50 zł. Wartość ogólna projektu to ,00 zł. Projekt obejmuje montaż instalacji solarnych w kraśnickich domach. Kolektory słoneczne w latach trafią do blisko 900 rodzin. NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA

17 Budowa i eksploatacja farmy słonecznej Nowa Energia Kraśnik Miasto Kraśnik jako pierwszy samorząd w Polsce realizuje budowę 1 MW elektrowni fotowoltaicznej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Zainteresowanych inwestycją w Kraśniku jest 9 prywatnych podmiotów z Polski, Czech, Austrii i Niemiec. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ,90zł. Nowa Energia dla Kraśnika - Termomodernizacja placówek oświatowych w mieście Kraśnik. Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Łączna wartość projektu to ponad zł brutto. KRAŚNIK STOLICĄ ZIELONEJ ENERGII

18 KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?

19 ZAINWESTUJ W KRAŚNIKU !


Pobierz ppt "KRAŚNIK. MIASTO WARTE INWESTOWANIA CZY INWESTYCJE WARTE KRAŚNIKA?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google