Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mentoring dla kobiet – projekt dla województwa lubuskiego Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Partner: Uniwersytet Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mentoring dla kobiet – projekt dla województwa lubuskiego Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Partner: Uniwersytet Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Mentoring dla kobiet – projekt dla województwa lubuskiego Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Partner: Uniwersytet Europejski Viadrina z Frankfurtu nad Odrą Sponsor: Program realizowany przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

2 Co to jest mentoring? Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

3 Geneza projektu FCP I: Mentoring fuer Frauen – gemeinsam Zukunft gestalten (tłum: Mentoring dla kobiet – wspólnie kształtujmy przyszłość) Program w Brandenburgii, wdrażany na poziomie kraju związkowego od 2005 roku Współpraca wszystkich uczelni wyższych, sektora prywatnego, państwowego oraz pozarządowego Cel: przeciwdziałanie emigracji uzdolnionych absolwentek oraz wzrost reprezentacyjności kobiet na wysokich stanowiskach

4 Geneza projektu FCP II: Działania na rzecz kobiet w województwie lubuskim Mało organizacji kobiecych Mało widoczne organizacje kobiece Działania na rzecz kobiet w tarapatach Brak wzorców i brak promocji kobiet na średnich i wysokich stanowiskach

5 Przeciwdziałanie w lubuskim: Korzystanie ze sprawdzonych wzorców – transfer wiedzy z Brandenburgii do Lubuskiego dzięki pomocy Viadriny Wymiana poglądów Integracja i wspólna praca nad potencjalnym modelem mentoringu Udział w projekcie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum i kształtowanie przyszłości!

6 W projekcie FCP zaplanowano: Działanie 1. Warsztat zapoznawczo-integracyjny z elementami treningu interkulturowego (listopad 09) Działanie 2. Warsztat merytoryczny Czym jest Mentoring? (grudzień 09) Działanie 3. Wyjazd studyjny do Brandenburgii (luty 10) Działanie 4. Systematyczne działania na rzecz pozyskiwania zwolenników mentoringu Działanie 5. Konferencja dla kobiet, organizacji, liderów społecznych z województwa na temat mentoringu oraz dyskusja o wdrażaniu mentoringu w województwie lubuskim, praca w grupach roboczych (styczeń 10) Działanie 6. Zorganizowanie 4 spotkań w każdej grupie roboczej w ciągu 2 miesięcy (luty-marzec 10) Działanie 7. Konferencja podsumowująca (kwiecień 10) Działanie 8. Publikacja propagująca wyniki projektu i ideę mentoringu. (maj 10)

7 Planowane efekty projektu FCP: Dopasowanie idei mentoringu dla kobiet do warunków w województwie i/lub w Polsce Przygotowanie koncepcji gotowej do wdrożenia, najlepiej w formie projektu/ wniosku o dofinansowanie Rozpowszechnienie idei poprzez publikację Zintegrowanie środowisk wokół tematu silnych kobiet

8 Potencjalni uczestnicy projektu FCP: Decydenci z kręgów społecznych, politycznych, samorządowych, akademickich i biznesowych, którzy zostaną wybrani według prestiżu i osiągnięć zawodowych. Osoby na stanowiskach kierowniczych lub bardzo aktywne społecznie, cieszące się uznaniem w różnych kręgach oraz osoby medialne.

9 Kontakt: Karolina Knochenmuss – koordynator k.knochenmuss@fundacjacp.org 095 7592 390 Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ul. T.Kościuszki 1 69-100 Słubice tel/fax 095 7592 444 sekretariat@fundacjacp.org www.fundacjacp.org Zapraszamy do udziału w projekcie!


Pobierz ppt "Mentoring dla kobiet – projekt dla województwa lubuskiego Projektodawca: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach Partner: Uniwersytet Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google