Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt Plata – Streetwork dla bezdomnych z Europy środkowo-wschodniej Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska Finansowanie: Wolne Hanzeatyckie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt Plata – Streetwork dla bezdomnych z Europy środkowo-wschodniej Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska Finansowanie: Wolne Hanzeatyckie."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt Plata – Streetwork dla bezdomnych z Europy środkowo-wschodniej Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska Finansowanie: Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg Finansowanie: Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg Współpraca: Konsulat Generalny Republiki Polskiej w Hamburgu Współpraca: Konsulat Generalny Republiki Polskiej w Hamburgu

2 2 Od 2004 do 2007 roku około polskich obywateli wyemigrowało do innych krajów Unii Europejskiej Kraje docelowe (wybór) 1.Wielka Brytania Niemcy Irlandia Francja Holandia Szwecja Norwegia Włochy Hiszpania Belgia Sytuacja wyjściowa

3 3 Sytuacja wyjściowa w Hamburgu 1.Znaczny wzrost liczby bezdomnych obcokrajowców. Wedle ostatnich badań socjologicznych z 2009 roku 27 % ogółu bezdomnych w Hamburgu to obcokrajowcy 2.Większość bezdomnych obcokrajowców pochodzi z nowych krajów Unii Europejskiej, głównie z Polski 3.Brak uprawnień do korzystania z niemieckich zasiłków socjalnych, niewystarczająca opieka zdrowotna, wysoki stopień uzależnień, niska znajomość języka niemieckiego 3.Brak środków i możliwości na reintagrację w krajach pochodzenia

4 4 Cele projektu 1.Otwarta (bez wstępnych wymogów formalnych) forma pomocy socjalnej dla bezdomnych z krajów środkowo-wschodniej Europy. Integracja społeczna ludzi bezdomnych, poprawa ich sytuacji życiowej, organizacja i pośrednictwo w korzystaniu z pomocy medycznej i szeroko pojętej pomocy socjalnej w Niemczech i w krajach pochodzenia. 2.Ograniczenie postępującego wykluczenia społecznego 3.Dla zainteresowanych organizacja powrotów do kraju rodzinnego – w kooperacji z Fundacją Barka

5 5 Analiza wstępnej fazy projektu - liczba kontaktów ( – ) 1.Pierwsze kontakty – nawiązano kontakt z 418 osobami bezdomnymi 2.Ilość wszystkich kontaktów kontaktów (w tym rozmowy grupowe) 3.Powroty - 49 osób wróciło do Polski, po 2 osoby wróciły do Rumunii, na Litwę i na Słowację 4.Integracja na miejscu- 3 osobom przyznano zasiłki socjalne, 5 bezdomnych osób znalazło stałą pracę z zakwaterowaniem – do % skontaktowanych osób posiada polskie obywatelstwo, drugą co do wielkości grupę stanowią obywatele Rumunii

6 6 Grupy wiekowe (n = 418 osób bezdomnych), porównanie z badaniami nad bezdomnością w Hamburgu ponad ponad 50

7 7 Porównanie struktury wiekowej bezdomnych migrantów w Hamburgu i Berlinie ze strukturą wiekową polskich bezrobotnych w kraju über über 50

8 8 Czas trwania bezdomności (tzw. bezdachowości) n = 362 wypowiedzi; porównanie z badaniami nad bezdomnością w Hamburgu miesięcy 0,5-1 rok 1-5 lat 5-10 lat 1-5 miesięcy 0,5-1 rok 1-5 lat 5-10 lat

9 9 źródła utrzymania (n = 362) źródła utrzymania (n = 362) praca nielegalna żebractwo praca legalna zasiłki socjalne, renty zbieranie butelek praca nielegalna żebractwo praca legalna zasiłki socjalne, renty zbieranie butelek

10 10 Bezdomni z Europy środkowo-wschodniej – rodzaje potrzeb najbardziej poszukiwane formy pomocy (n = 863 odpowiedzi, odpowiedzi wlelokrotne) 48,4% praca, pieniądze 27,00 % nocleg 11,30 % pomoc lekarska 9,80 % powrót 4,85 % odzież

11 11 Rodzaje potrzeb wedle grup wiekowych (n = 863 odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotne) (Wielkość niebieskich kul odpowiada udziałowi procentowemu dla wszystkich grup wiekowych – folia nr. 10) praca, pieniądze nocleg pomoc lekarska powrót X – grupa wiekowa lat Y – grupa wiekowa – powyżej 40 lat

12 12 Podsumowanie 1.Większość bezdomnych to migranci zarobkowi, którym nie powiodło się na obczyźnie; nie stwierdzono świadomego ruchu migracyjnego bezdomnych z Polski do Hamburga. 2.Czarny rynek pracy produkuje bezdomność i przyczynia się w znacznym stopniu do dodatkowego obciążenia systemu pomocy społecznej. Wielu migrantów pracujących na czarno staje się ofiarami wyzysku i oszustw. 3.Również legalne (stałe lub sezonowe) zatrudnienie w branżach o niskich zarobkach nie wystarcza często na opłacenie godziwego zakwaterowania. 4.Udało się pomóc wszystkim bezdomnym, którzy zdecydowali się na powrót do kraju – dobra współpraca z Fundacją Barka i z Kosulatem Generalnym % powracających zostało przyjętych przez rodziny i krewnych. Rodziny bezdomnych w kraju wykazały się wysoką gotowością niesienia pomocy. 6.Większość skontaktowanych osób bezdomnych jest uzależniona od alkoholu. 7.Bezdomni z Europy środkowo-wschodniej stanowią poważne obciążenie dla hamburskiego systemu pomocy społecznej. 8.Niska gotowość do współpracy wśród bezdomnych pochodzących z Rumunii.

13 13 Dwóch bezdomnych, którzy chcą pozostać anonimowi Zostali oszukani pracując na czarno na budowie

14 14 po roku czasu pierwszy telefon do domu

15 15 polski bezdomny w Hamburgu (ponad 5 lat)

16 16 1.Obdachlosenstudie 2002 – Behörde für Soziales und Familie, Hamburg Obdachlosenstudie 2009 – Behörde für Gesundheit, Soziales, Familie und Verbraucherschutz – Hamburg Polscy emigranci w Europie – Polskie Badania Inernetu (p.b.i), Warszawa Badania własne – Hamburg, – Ankieta – Berliner Kältehilfe – GEWEBO – Soziale Dienste, Berlin zdjęcie na stronie tytułowej – Mauricio Bustamante, Hamburg zdjęcia – Folie Barbara Collen, Deutsche Welle, Kolonia 2011 Wszystkie zdjęcia są chronione prawem autorskim Dane źródłowe

17 17 Słowo Plata jest kreacją językową bezdomnych Polaków w Hamburgu. Pochodzi z tutejszego żargonu niemieckich bezdomnych i oznacza: Platte machen – być na placie, mieszkać na ulicy. Gute Platte - dobra plata, dobre schronienie, bezpieczne, chroniące przed deszczem, itd. Nazwa projektu – Plata


Pobierz ppt "1 Projekt Plata – Streetwork dla bezdomnych z Europy środkowo-wschodniej Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska Finansowanie: Wolne Hanzeatyckie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google