Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czasu Present Simple używamy: kiedy mówimy o rutynie (pewnej regularności) lub kiedy czynności odbywają się zawsze, np.: Vanessa studies every Sunday.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czasu Present Simple używamy: kiedy mówimy o rutynie (pewnej regularności) lub kiedy czynności odbywają się zawsze, np.: Vanessa studies every Sunday."— Zapis prezentacji:

1

2 Czasu Present Simple używamy: kiedy mówimy o rutynie (pewnej regularności) lub kiedy czynności odbywają się zawsze, np.: Vanessa studies every Sunday. (Vanessa uczy się co niedzielę.) kiedy mówimy o faktach, np.: Birds fly. (Ptaki latają.) z niektórymi czasownikami nie występującymi w czasach continuous, np.: believe, hate, like, love, need, prefer, want. I know this woman. (Ja znam tę kobietę.) Zdanie niepoprawne: Im knowing this woman. komentując wydarzenia sportowe, mówiąc o tym co dzieje się obecnie na scenie teatralnej, np.: Smolarek passes the ball to Krzynówek. (Smolarek podaje piłkę do Krzynówka.) mówiąc o czynności przyszłej wynikającej z ustalonego rozkładu, planu, np.: The bus to London leaves at 10 oclock. (Autobus do Londynu odjeżdża o godzinie 10.00.)

3 Przysłówki częstotliwości - używamy ich, kiedy mówimy, jak często coś robimy. o always – zawsze o usually – zazwyczaj o often - często o sometimes – czasami o seldom/ rarely – rzadko o hardly ever – prawie nigdy o every day/ week/ month/ year – każdego dnia/ tygodnia/miesiąca/ roku o twice a month/ year - dwa razy w miesiącu/ roku Przysłówki częstotliwości umieszczamy zwykle przed czasownikami, np.: The dog always eats meat. W zdaniach z czasownikiem to be przysłówki wstawiamy po czasowniku, np.: The dog is always hungry.

4 Zasady tworzenia –s do czasowników w 3 os. l. poj. zwykle dodajemy końcówkę –s, np.: wear – wears tell – tells (ubierać się) (powiedzieć) –es czasowniki zakończone na: -ch, -ss, -sh, -o lub -x otrzymują końcówkę –es. go – goes watch – watches (iść) (oglądać) –es kiedy czasownik kończy się na –y, a przed y znajduję się spółgłoska dodajemy końcówkę –es, a y zmieniamy na i, np.: fly – flies cry – cries (latać) (płakać) pay – pays play – plays (płacić) (grać)

5 Przykład Podmiot + czasownik + reszta zdania You play computer games every evening. He plays computer games every evening. They play computer games every evening.

6 Zasada tworzenia W zdaniach przeczących pojawia się słowo dodatkowe tzw. operator, który pełni rolę pomocniczą. Operatorem jest słowo: o Dont o Doesnt (w 3 os.l. poj) o Czasownik w 3 os. l. poj. wraca do formy podstawowej. Przykład -s Podmiot +dont/doesnt+czasownik (forma podstawowa bez końcówki -s) + reszta zdania You dont play computer games every evening. He doesnt play computer games every evening. They dont play computer games every evening.

7 Zasada tworzenia W zdaniach pytających pojawia się słowo dodatkowe - operator, który pełni rolę pomocniczą tak jak w przeczeniu. Operator umieszczamy na początku zdania w przypadku pytań ogólnych lub na drugim miejscu jeśli jest to pytanie szczegółowe. Operatorem jest słow o: o Do o Does (w 3 os.l. poj) o Czasownik w 3 os. l. poj. wraca do formy podstawowej.

8 Przykład You play computer games every evening. pyt. ogólne: Do you play computer games every evening? pyt. szczegółowe: When do you play computer games? He plays computer games every evening. pyt. ogólne: Does he play computer games every evening? pyt. szczegółowe:When does he play computer games? They play computer games every evening. pyt. ogólne: Do they play computer games every evening? pyt. szczegółowe:When do they play computer games?

9 Zasada tworzenia Krótka odpowiedź składa się z 3 elementów: o Yes/No o Osoba o Operator do/does (+ not, jeśli odpowiedź jest przecząca) Przykład Do you play computer games every evening? Yes, I do.No, I dont. Does he play computer games every evening? Yes, he does.No, he doesnt. Do they play computer games every evening? Yes, they do. No, they dont.

10 Materiał przygotowała: Katarzyna Kawałkowska z kl. III E pod opieką p. mgr Katarzyny Rybińskiej Prezentacje wykonał: Krzysztof Więczkowski


Pobierz ppt "Czasu Present Simple używamy: kiedy mówimy o rutynie (pewnej regularności) lub kiedy czynności odbywają się zawsze, np.: Vanessa studies every Sunday."

Podobne prezentacje


Reklamy Google