Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czasu Present Continuous używamy: kiedy mówimy, o tym co dzieje się w danej chwili, w danym momencie, np.: Shes going to school at the moment. (Ona idzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czasu Present Continuous używamy: kiedy mówimy, o tym co dzieje się w danej chwili, w danym momencie, np.: Shes going to school at the moment. (Ona idzie."— Zapis prezentacji:

1

2 Czasu Present Continuous używamy: kiedy mówimy, o tym co dzieje się w danej chwili, w danym momencie, np.: Shes going to school at the moment. (Ona idzie do szkoły w tym momencie.) kiedy chcemy wyrazić czynności tymczasowe odbywające się obecnie, ale nie koniecznie w chwili mówienia o nich, np.: My sister is working on the beach at this season. (Moja siostra pracuje na plaży w tym sezonie.) kiedy mówimy o czynnościach przyszłych, które są zaplanowane, np.: Were going to the cinema tomorrow. (Idźmy jutro do kina. – mamy już kupione bilety) chcąc wyrazić zmieniające się obecnie sytuacje, np.: Its getting dark. (Robi się ciemno)

3 Wyrażenia używane w czasie Present Continuous: now – teraz at the moment – w tej chwili today – dzisiaj tomorrow – jutro Pisownia czasownika w czasie Present Continuous: ing: z reguły do każdego czasownika dodajemy końcówkę ing: play – playing feel – feeling (grać) (czuć) –ee ing: jeśli czasownik kończy się spółgłoską oraz –e, wówczas e usuwamy i dodajemy końcówkę ing: dance – dancing smile – smiling (tańczyć) (uśmiechać się) ing: w przypadku, gdy czasownik kończy się akcentowaną krótką samogłoską i spółgłoską podwajamy ostatnią literę i dodajemy końcówkę ing: swim – swimming cut – cutting (pływać) (ciąć)

4 Zasady tworzenia: –ing Zdanie twierdzące tworzymy odmieniając czasownik to be i dodając końcówkę –ing do bezokolicznika. Podmiot + to be + czasownik-ing + reszta zdania. Przykłady: You are reading a book. He is reading a book. They are reading a book.

5 Zasady tworzenia: not to be. Zdanie przeczące tworzymy dodając słowo not (tzn. nie) do odpowiednio odmienionej formy czasownika to be. Podmiot + to be + not + czasownik-ing + reszta zdania. Przykłady: You arent reading a book. He isnt reading a book. They arent reading a book.

6 Zasady tworzenia: to be Zdanie pytające tworzymy stosując inwersję, czyli przestawiamy odmienioną formę czasownika to be przed podmiot. To be + podmiot + czasownik-ing + reszta zdania Przykłady: You are reading a book. Are you reading a book? He is reading a book. Is he reading a book? They are reading a book. Are they reading a book?

7 Zasady tworzenia: Krótka odpowiedź składa się z 3 elementów: o Yes/No o Osoba o Odmieniony czasownik to be (+ not, jeśli odpowiedź jest przecząca) Przykłady: Are you reading a book? Yes, I am.No, I am not. Is he reading a book? Yes, he is. No, he isnt. Are they reading a book? Yes, they are.No, they arent.

8 Materiał przygotowała: Katarzyna Kawałkowska z kl. III E pod opieką p. mgr Katarzyny Rybińskiej Prezentacje wykonał: Krzysztof Więczkowski


Pobierz ppt "Czasu Present Continuous używamy: kiedy mówimy, o tym co dzieje się w danej chwili, w danym momencie, np.: Shes going to school at the moment. (Ona idzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google