Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS PRESENT CONTINUOUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS PRESENT CONTINUOUS."— Zapis prezentacji:

1 CZAS PRESENT CONTINUOUS

2 ZASADY UŻYCIA Czasu Present Continuous używamy:
kiedy mówimy, o tym co dzieje się w danej chwili, w danym momencie, np.: She’s going to school at the moment. (Ona idzie do szkoły w tym momencie.) kiedy chcemy wyrazić czynności tymczasowe odbywające się obecnie, ale nie koniecznie w chwili mówienia o nich, np.: My sister is working on the beach at this season. (Moja siostra pracuje na plaży w tym sezonie.) kiedy mówimy o czynnościach przyszłych, które są zaplanowane, np.: We’re going to the cinema tomorrow. (Idźmy jutro do kina. – mamy już kupione bilety) chcąc wyrazić zmieniające się obecnie sytuacje, np.: It’s getting dark. (Robi się ciemno)

3 ZASADY UŻYCIA Wyrażenia używane w czasie Present Continuous:
now – teraz at the moment – w tej chwili today – dzisiaj tomorrow – jutro Pisownia czasownika w czasie Present Continuous: z reguły do każdego czasownika dodajemy końcówkę „ing”: play – playing feel – feeling (grać) (czuć) jeśli czasownik kończy się spółgłoską oraz –e, wówczas „e” usuwamy i dodajemy końcówkę „ing”: dance – dancing smile – smiling (tańczyć) (uśmiechać się)  w przypadku, gdy czasownik kończy się akcentowaną krótką samogłoską i spółgłoską podwajamy ostatnią literę i dodajemy końcówkę „ing”: swim – swimming cut – cutting (pływać) (ciąć)

4 Podmiot + to be + czasownik-ing + reszta zdania.
ZDANIA TWIERDZĄCE Zasady tworzenia: Zdanie twierdzące tworzymy odmieniając czasownik to be i dodając końcówkę –ing do bezokolicznika. Podmiot + to be + czasownik-ing + reszta zdania. Przykłady:   You are reading a book. He is reading a book. They are reading a book.

5 ZDANIA PRZECZĄCE You aren’t reading a book. Zasady tworzenia:
Zdanie przeczące tworzymy dodając słowo not (tzn. nie) do odpowiednio odmienionej formy czasownika to be. Podmiot + to be + not + czasownik-ing + reszta zdania. Przykłady:   You aren’t reading a book. He isn’t reading a book. They aren’t reading a book.

6 To be + podmiot + czasownik-ing + reszta zdania
ZDANIA PYTAJĄCE Zasady tworzenia: Zdanie pytające tworzymy stosując inwersję, czyli przestawiamy odmienioną formę czasownika „to be” przed podmiot. To be + podmiot + czasownik-ing + reszta zdania Przykłady:   You are reading a book. Are you reading a book? He is reading a book. Is he reading a book? They are reading a book. Are they reading a book?

7 Yes, they are. No, they aren’t.
Krótka odpowiedź Zasady tworzenia: Krótka odpowiedź składa się z 3 elementów: Yes/No Osoba Odmieniony czasownik „to be” (+ not, jeśli odpowiedź jest przecząca) Przykłady:   Are you reading a book? Yes, I am. No, I am not. Is he reading a book? Yes, he is. No, he isn’t. Are they reading a book? Yes, they are. No, they aren’t.

8 Materiał przygotowała:
THE END Materiał przygotowała: Katarzyna Kawałkowska z kl. III E pod opieką p. mgr Katarzyny Rybińskiej Prezentacje wykonał: Krzysztof Więczkowski


Pobierz ppt "CZAS PRESENT CONTINUOUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google