Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The thematic mini dictionary associated with economics.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The thematic mini dictionary associated with economics."— Zapis prezentacji:

1

2 The thematic mini dictionary associated with economics

3 Payment by bank transfer account – konto account – konto the sum – suma the sum – suma the account details – szczegóły konta the account details – szczegóły konta holder – właściciel holder – właściciel branch code – kod filii branch code – kod filii arrange – płatność arrange – płatność the funds - fundusze the funds - fundusze

4 The work of the sales manager and the secretary fax message - wiadomość przesłana faksem to answer the phone - odbierać telefon phone call - rozmowa telefoniczna job - praca wykonywana regularnie za pieniądze to work (as…) – pracować jako … manager – kierownik company – spółka, firma, przedsiębiorstwo office – biuro secretary to sb – sekretarka (czyjaś) to organize – organizować to work long hours – pracować wiele godzin businessman – biznesmen staff – personel department – wydział, dział efficient – kompetentny, sprawny w działaniu based in – z siedzibą w … president – przewodniczący, dyrektor generalny to be responsible for sth – być odpowiedzialnym za coś to type – pisać na klawiaturze to operate a personal computer – posługiwać się komputerem

5 A personal computer mouse – myszka mouse – myszka keyboard – klawiatura keyboard – klawiatura screen – ekran screen – ekran monitor – monitor monitor – monitor print – drukować print – drukować printer – drukarka printer – drukarka to enter information into a computer – wprowadzać informacje do komputera to enter information into a computer – wprowadzać informacje do komputera on the Internet – przeglądać wiadomości przesłane poczta elektroniczną on the Internet – przeglądać wiadomości przesłane poczta elektroniczną hard disc – twardy dysk hard disc – twardy dysk electronics mail – wiadomość mailowa electronics mail – wiadomość mailowa

6 Work in the Shipping Department shipping documents – dokumenty wysyłkowe to fill in a document – wypełnić dokumenty to type a document – napisać na komputerze dokument to check a document – sprawdzić dokumenty to sign a document – podpisać dokumenty to save a document – zachować w komputerze to store a document – wprowadzić dokument do pamięci komputera to enter a document into the computer – wprowadzić dokument na komputerze to send the document – wysyłać dokument tanker lorry – ciężarówka-cysterna a just-in-time delivery – dostawa na określony czas delivery date – data dostawy destination – miejsce przeznaczenia memorandum – notatka służbowa wewnętrzna mode of transport – sposób transportu by sea – drogą morską packing – opakowanie cost – koszt to ship - wysyłać

7 Payment by bank transfer account – konto account – konto invoice – faktury invoice – faktury account details – szczegóły konta account details – szczegóły konta branch code – kod filii branch code – kod filii arrange – płatność arrange – płatność the funds - fundusze the funds - fundusze

8 Placing a specific order purchase order – zlecenie zakupu purchase order – zlecenie zakupu place on order – złożyć zamówienie place on order – złożyć zamówienie item – pozycja item – pozycja quantity – ilość quantity – ilość description – opis description – opis unit price – cena jednostkowa unit price – cena jednostkowa certification – zaświadczenie certification – zaświadczenie terms – warunki terms – warunki FOB – franko statek FOB – franko statek fixed delivery period – określony czas dostawy fixed delivery period – określony czas dostawy confirmed L/C – potwierdzona akredytywa confirmed L/C – potwierdzona akredytywa extension – przedłużenie extension – przedłużenie validity – ważność validity – ważność extra expenses – koszty dodatkowe extra expenses – koszty dodatkowe t. price – cena łączna t. price – cena łączna

9 Organizational structure of the enterprise board of directors – zarząd board of directors – zarząd chairperson – prezes chairperson – prezes customer – klient customer – klient parent company – firma macierzysta parent company – firma macierzysta senior manager – kierownik wyższego szczebla senior manager – kierownik wyższego szczebla shareholder – udziałowiec shareholder – udziałowiec subsidiary – dostawca subsidiary – dostawca comapny departments – działy firmy comapny departments – działy firmy customer services – obsługa klienta customer services – obsługa klienta finance – dział finansowy finance – dział finansowy human resources – kadry human resources – kadry logistics – logistyka logistics – logistyka purchasing – zaopatrzenie purchasing – zaopatrzenie sales and marketing – sprzedaż i marketing sales and marketing – sprzedaż i marketing

10 Types of companies and legal forms car manufacturer – producent aut car manufacturer – producent aut electronics company – firma elektroniczna electronics company – firma elektroniczna financial services company – firma świadcząca usługi finansowe financial services company – firma świadcząca usługi finansowe food company – przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego food company – przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego pharmaceutical company – firma farmaceutyczna pharmaceutical company – firma farmaceutyczna recruitment company – firma rekrutacyjna recruitment company – firma rekrutacyjna software producer – producent oprogramowania software producer – producent oprogramowania commercial company – spółka handlowa commercial company – spółka handlowa cooperative – spółdzielnia cooperative – spółdzielnia corporation/incorporated comapny – spółka kapitałowa corporation/incorporated comapny – spółka kapitałowa general partnership – spółka jawna general partnership – spółka jawna joint stock company – spółka akcyjna joint stock company – spółka akcyjna limited liability company – spółka z o.o. limited liability company – spółka z o.o. limited partnership – spółka komandytowa limited partnership – spółka komandytowa partnership – spółka osobowa partnership – spółka osobowa state enterprise – przedsiębiorstwo państwowe state enterprise – przedsiębiorstwo państwowe

11 Domestic trade and foreign balance of trade – bilans handlowy demand – popyt domestic market – rynek krajowy exchange rate – kurs wymiany walut export to – eksportować do fair trade – uczciwa konkurencja foreign currency – waluta obca foreign market – rynek zagraniczny free trade – wolny handel goods and services – towary i usługi market price – cena rynkowa pay duty – płacić cło retail price – cena detaliczna retail trade – handel detaliczny sole agent – wyłączny przedstawiciel wholesale price – cena hurtowa wholesale trade – handel hurtowy supply - podaż

12 Sales at a discount – po obniżonej cenie bargain – okazja be in stock – w magazynie be out of stock – być niedostępny magazynie buy in bulk – hurtowo kupować buy on credit – kupować na kredyt buyer/purchaser – kupujący/nabywca catalogue – katalog confirm an order – potwierdzić zamówienie delivery – dostawa delivery date – data dostawy excluding VAT – bez VAT-u gross price – cena brutto guarantee/warranty – gwarancja including VAT – z VAT-em invoice – faktura list price – cena katalogowa lower price – obniżać ceny net price – cena netto pay by/in instalments – kupować na raty pay in cash – płacić gotówką payment – płatność regular customer – stały klient send free samples – wysyłać darmowe próbki

13 Retail outlets boutique – butik chain store – dom należący do sieci sklepów handlowych convenience store – sklep wielobranżowy całodobowy corner shop – sklep osiedlowy department store – dom towarowy grocery shop – sklep spożywczy market stall – stragan shopping mall – centrum handlowe specialist retailer – sklep specjalistyczny webstore – sklep internetowy

14 Shop fittings anti-theft mirror – lustra antykradzieżowe barrier – bramka wejściowa cash register – kasa fiskalna checkout counter – boks kasowy clothes hanger – wieszak counter – lada display freezer – boneta mroźnicza dump bin – kosz na produkty o obniżonej cenie forklift truck – wózek widłowy newspaper stand – stojak na gazety platform trolley – wózek platformowy price gun – metkownica price label – etykieta cenowa price tags – metka refrigerated shelves – regał chłodniczy shopping shelves – regał chłodniczy shopping basket – koszyk na zakupy shopping trolley wózek sklepowy showcase – gablota window display – witryna ekspozycyjna

15 Wykonała: : ))


Pobierz ppt "The thematic mini dictionary associated with economics."

Podobne prezentacje


Reklamy Google