Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prasa Lokalna NGO - Partner badaczy dziejów Spiszu Local NGO Press – partner for historicians of Spisz (Scepus) Bożena Mściwujewska-Kruk & Ryszard Kruk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prasa Lokalna NGO - Partner badaczy dziejów Spiszu Local NGO Press – partner for historicians of Spisz (Scepus) Bożena Mściwujewska-Kruk & Ryszard Kruk."— Zapis prezentacji:

1 Prasa Lokalna NGO - Partner badaczy dziejów Spiszu Local NGO Press – partner for historicians of Spisz (Scepus) Bożena Mściwujewska-Kruk & Ryszard Kruk Almanach Muszyny Spiš v 12. a 13. storočí Žakovce 25. – 27. septembra 2009

2 Cztery kwestie: Four issues: 1. Krajobraz prasy lokalnej na Sądecczyźnie The local press landscape in the Sacz region. 2. Specyfika prasy lokalnej – jakie wartości wnosi ona do badań naukowych? Specificity of a local press – what values does it contribute to research work? 3. Kontakty prasy lokalnej ponad polsko-słowacką granicą. Polish and Slovak local press trans-border contacts. 4. Co zrobić, aby usprawnić partnerstwo między prasą lokalną a środowiskiem naukowym? What shall be done to make the local press and academic community partnership more efficient?

3

4 Krajobraz prasy lokalnej Sądecczyzny Landscape of the local press of Sacz region OkresTytułStartIlość wydańNakład PeriodTitle Start# of editionsCirculation RocznikRocznik Sądecki193937500 YearlyAlmanach Muszyny1990191000 Zeszyty Sądecko-Spiskie20063x KwartalnikAlmanach Sądecki199267650 QuaterlyAlmanach Łącki20028750 Kurier Grybowski200042500 MiesięcznikZnad Popradu1991216700 MonthlyGłos Nadpopradzia200716450 Kurier Starosądecki1990190x Sądeczanin200820x

5 Sąsiedzi Sądecczyzny też podejmują tematykę dotycząca Spiszu Neighbors of the Sacz region also research into Spisz (Scepus) OkresTytułStartIlość wydańNakład PeriodTitle Start# of editionsCirculation RocznikPrace Pienińskie198918300 YearlyAlmanach Nowotarski199612400 Magury1972331000 Orawa20015300 KwartalnikAlmanach Limanowski200037600 QuaterlyPłaj1985371000

6

7 Analiza SWOT/ SWOT Analysis Specyfika prasy lokalnej – jakie wartości wnosi ona do badań naukowych? Specificity of a local press – what values does it contribute to research work?

8 Plusy / Strong Points Minusy / Weak Points 1.Dostęp do unikalnych informacji Access to unique information 2.Przystępny język publikacji Accessible language 3.Mocne osadzenie w lokalnym środowisku, autorzy od profesora do listonosza Strongly embedded in the local environment; everybody can be an author: a professor but also a postman 4.Różnorodność tematyki Variety of subjects 1.Krótkookresowe planowanie i niejednolity warsztat redakcyjny Short-term planning and non-uniform editorial skills and techniques 2.Poza wyjątkami słaba obecność w Internecie With some exceptions, weak presence on the Internet 3.Ograniczony zakres recenzowania tekstów przed drukiem Limited scope of texts reviewing from the scientifics point of view before they are printed 4.Zbyt mała obecność języków obcych Insufficient presence of foreign languages

9 Kontakty prasy lokalnej ponad polsko-słowacką granicą Polish and Slovak local press trans-border contacts Język / Language –Zeszyty Sądecko-Spiskie – teksty dwujęzyczne / Bilingual texts –Almanach Muszyny – teksty także po słowacku / Texts also in Slovak –Pozostałe wydawnictwa – teksty wyłącznie w języku polskim / Remaining publications – texts only in Polish Tematyka / Subject matter –13 miast spiskich / 13 Spisz towns –Konfederacja barska / Bar Confederation –Rok 1939 / The year 1939 –Przyroda i folklor / Nature and folklore Spotkania / Meetings –Brak planu regularnych kontaktów / Lack of regular contacts schedule –Kalendarium Almanachu Muszyny / Calendar of Almanach Muszyny –Most Wyszehradzki / Visehrad Bridge –Inne / Others

10 Almanach Muszyny = Różnorodność Almanach Muszyny = Variety 19 roczników (od 40 stron do 360) / 19 annuals (from 40 pages to 360) 600 tekstów, kilkudziesięciu autorów / 600 articles by a few dozen authors Teksty popularnonaukowe, poezja oraz wspomnienia / popular science texts, poetry and reminiscences Tematyka – historyczne państwo muszyńskie i Spisz / Subject matter – historical Muszyna state and Spisz Inne inicjatywy: / other projects Stypendia / Scholarships Konkurs fotograficzny: detal architektoniczny zagrożony zniszczeniem / Photo contest: architectonic detail threatened with destruction Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego / Szczesny Morawski Award

11 Almanach Muszyny 1990-2009 Almanach 2010 Jubileuszowy 20. rocznik/ Anniversary 20th edition of the annual

12 Przydatne linki – Useful websites www.karpaccy.pl www.almanachmuszyny.pl www.skpb.waw.pl www.biblioteka.muszyna.pl www.kolekcjonerstwo.pl www.nowy-sacz.pl www.muzeum.sacz.pl www.almanach.limanowa.org.pl www.nowytarg.pl www.orawa.eu www.raraavis.krakow.pl www.www.artinfo.pl

13 Co zrobić, aby usprawnić partnerstwo między prasą lokalną a środowiskiem naukowym? What shall be done to make the local press and academic community partnership more efficient?

14 1.Wprowadzić prasę lokalną do krwiobiegu informacji naukowej badaczy Spiszu Bring the local press into the scientific information base of the Spisz historicians 2.Upowszechnianie planów wydawniczych (rok – trzy lata) Publishing schedule of planned content (a year – three years) 3.Stworzyć specjalny w trzech językach website (PL, SK, EN) z informacją o prasie lokalnej Sądecczyzny oraz Spiszu Create a special multilingual Web site (PL, SK, EN) informing on the local press in the Sacz and Spisz regions 4.Zapraszać lokalne redakcje na konferencje naukowe Invite local press representatives to scientific conferences 5.Forum Lokalnej Prasy Sądecczyzny (2 VII 2010 – Nowy Sącz) Sacz region Local Press Forum (July 2nd 2010 – Nowy Sącz) 5 zadań / 5 tasks

15 KONKLUZJA CONCLUSION Prasa lokalna to ważny, ale nadal słabo wykorzystany partner badaczy Spiszu ! Local press is an important but still too little used partner for the Spisz (Scepus) historicians ! Poprawmy to partnerstwo ! Lets improve this partnership !

16 Dziękujemy za uwagę Thank you for your attention www.almanachmuszyny.pl redakcja@almanachmuszyny.pl www.almanachmuszyny.pl redakcja@almanachmuszyny.pl


Pobierz ppt "Prasa Lokalna NGO - Partner badaczy dziejów Spiszu Local NGO Press – partner for historicians of Spisz (Scepus) Bożena Mściwujewska-Kruk & Ryszard Kruk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google